Ethelred II 990-talet
(Ethelred II från 990-talet CRVX)

Sveriges Sedlar

Karl XIV Johan
© Sedelmynt (J.A.)
SAB-kod:
Kyh, Qae
 
 
Ändrad 2014-12-18

Numismatisk litteratur

Måttsystem, penningvärde och kvalitetsklasser
Böcker
Tidskrifter Artiklar i SNT Artiklar i SKA
Historisk översikt Länkar (www) Egna upptäckter
Förordningar Broschyrer  

Äldre sedlar (1662-1873): daler, riksdaler och skilling

Stockholms Banco Sedelsubstitut Kontributionsverket
Transportsedlar Riksgäldssedlar Specie och kopparskilje
Vita banco-sedlar Färgade banco-sedlar Riksmynt-sedlar
Nya sedlar (1873-2012): kronor
Kronor-sedlar Lilla Riksvapnet Sittande Svea
Övriga 1939-1973 Jubileums-sedlar 1965 års sedelserie
1985 års sedelserie 2015 års sedelserie Elektroniska pengar
Diverse:  Mynt Mynt/Sedel på frimärke Aktiebrev
Enskilda Banker Charta Sigillata Premieobligationer
Finlands sedlar Stavning av kung Brevporto 1855-2014
Datortips CD-bränning Digital fotografering
Eurosedlar    

NUMISMATISKA NYHETER (Kyh & Qae)

Falska sedlar på Tradera

Samma sedel kan finnas på tre olika auktioner samtidigt: äkta sedel på e-Bay, replica på e-Bay och falsk på Tradera (VARNING).

   

1000 kr 1950 e-Bay(äkta) jämför med 1000 kr 1950 Tradera(falsk) och 1000 kr 1950 e-Bay replica(falsk)
Lägg märke till att denna äkta sedel har svarta fläckar (eller revor) i vecken synliga både på framsidan och baksidan. Den har SAMMA sedelnummer som Tradera-sedeln vilket bevisar att Tradera-sedeln är falsk (även replica har samma nummer).

1000 kr provsedel e-Bay(äkta) jämför med 1000 kr provsedel Tradera(falsk) och 1000 kr provsedel e-Bay replica(falsk)
I beskrivningen på e-bay anges intaglio (gravyrtryck). Sedeln är troligen äkta. På Tradera har säljaren kopierat den beskrivande texten från e-bay!!

100 kr 1961 Tradera falsk jämför med 100 kr 1961 e-Bay kopia (samma sedelnummer)

Samma säljare har mynt och sedlar som hux flux försvinner från Tradera trots många bud. Dessutom finns ovanstående sedlar två gånger på Tradera där den först visade länkar till obefintlig sedel trots många bud.

Länk till ovanstående sida (på Tradera). Denna säljares konto är nu avaktiverat på Tradera.

Även tre antika mynt är troligen förfalskningar från samma säljare. Dessa tre myntkopior kan köpas från nedanstående länk.
www.2rookscoins.com (High Quality Museum Restrike Replica Coins)
Se även e-Bay där de säljs som "High Quality Museum Restrike Coin".
Mynt1  Mynt2  Mynt3

Stockholms Enskilda Bank 50 kr 1876 finns nu på e-Bay både som (troligen) äkta sedel och som kopia. Originalet har handskriven text uppe till vänster som saknas på kopian. Denna sedel har ännu inte kommit ut som förfalskning på Tradera (med påstående om äkthet).
Troligen äkta på e-Bay  Replica på e-Bay  Bild visad på banknoteworld

Skånes Enskilda Bank 10 kr 1876 finns på e-Bay både som äkta och som kopia. Den äkta visas i hög upplösning inklusive baksidan.
Äkta   Kopia

Slutsatsen för dig som visar sedlar på Internet, använd låg upplösning lämplig för visning på dator och INTE upplösning för utskrift. Visa bara framsidan av sedeln så att baksidan saknas.

Det finns även falska svenska frimärken på e-Bay (Copy, Replica) Sweden


grovtandade falska frimärken (märkta med COPY på baksidan)

Ett mycket stort antal "replica" och "copy" mynt och sedlar säljs på e-Bay där de är angivna som kopior men risken är att de sedan säljs i Sverige som äkta.
e-bay kopior (bl.a. guldmynt 1 oz för 1 GBP!!)

e-Bay replica banknotes

Förfalskad guldtacka på 1 oz
THERE ARE NO MARKINGS TO SAY THIS ITEM IS A COPY, SO TO THE UNTRAINED EYE IT LOOKS AMAZING. EACH ITEM HAS A DIFFERENT SERIAL NUMBER. THESE ARE A 24KT GOLD PLATED COPPER BAR.
Troligen äkta guldtacka 1 oz


förfalskning på e-Bay

troligen äkta på e-Bay

Skandal att e-Bay tillåter dessa förfalskningar där även förpackning och certifikat är falska.
Det säljs även falska Kruger-rand utan "COPY"-markering på mynten.

 

500 kr sedlar 2009 kan sakna ljusgrön kvadrat i UV-ljus

Detta har hittats på 500-lappar från 2009. Om du har en sådan sedel, så skicka gärna en bild i UV-ljus till min e-post adress. www.expressen.se/nyheter/forsokte-handla-med-fel-sedel--stoppad

Stjärnsedlar utan stjärna före år 1956?

10 kr Gustav Vasa 1940-1962 har trycks i 900 000 ex med samma vänstra och högra namnteckning. Sedan ändrade man höger namn och tryckte ytterligare 900 000 ex, o.s.v. Normalt har man behållit vänster namn för fem grupper om 900 000 ex, men det finns många undantag från denna regel som dock dominerar för senare årtal.

(e-post 2007-03-26 från en samlare, gäller alla urklipp av namn och nummer)
Detta vänstra namn finns för alla 10 kr 1941 med nr 00 000 001 --> 04 500 000


Detta vänstra namn finns för alla 10 kr 1941 med nr 04 500 001 --> 09 000 000


Detta vänstra namn finns för nästan alla 10 kr 1942 med nr 00 000 001 --> 04 500 000

Det finns dock sensationella undantag för nr 03 600 001 --> 04 500 000 som normalt har följande:

Samma 900 000-tal är känd med helt olika namn:
  

Även nedanstående 10 kr 1941 med högsta kända nummer har samma namnteckningar som ovanstående avvikare.

(e-post 2014-08-22 från en samlare)

Eventuellt kan det röra sig om ersättningssedlar (stjärnsedlar utan stjärna) där man tryckt en ny sedel med samma nummer som den trasiga sedeln (så gjorde man före år 1956). När man tryckt hela upplagan år 1941 så fick man ett antal onumrerade sedlar över som sedan kunde användas som ersättningssedlar. Denna teori behöver kontrolleras med ett större antal sedlar från 900 000-intervallet. Om man kan omringa de misstänkta sedlarna med vanliga sedlar med ordinarie namn, så kan man bevisa teorin. Jag efterlyser flera sedlar inom intervallet 1942 nr 03 600 001 --> 04 500 000. Skicka gärna inskannade sedlar eller en lista med nummer och namn.

Men det finns risk att halva 900 000-intervallet har olika namn så att 450 000 ex har samma namn och då är det INTE stjärnsedlar.

Sedelserie 2015-2016 ges ut enligt ny författningssamling

Nya sedlar ges ut år 2015 och 2016 enligt SFS 2014:85 som utkom 4 mars 2014.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015 men avses att tillämpas först från 1 oktober 2015 vad avser valörerna tjugo, femtio, två hundra och ett tusen kronor och från 1 oktober 2016 vad avser valörerna ett hundra och fem hundra kronor.

www.riksbank.se/sv/Sedlar-och-mynt/Nya-sedlar-och-mynt/Tidplan (tidsplan för införande och när äldre sedlar blir ogiltiga)

20, 50, 200 och 1000 kr kommer ut i oktober 2015.

100 och 500 kr samt mynten 1, 2 och 5 kr kommer ut i oktober 2016. Sedlar för bankomaterna kommer sist.

Bild på bidraget Kulturresan 20-kronorssedeln   Bild på bidraget Kulturresan 50-kronorssedeln   Bild på bidraget Kulturresan 100-kronorssedeln  
Bild på bidraget Kulturresan 200-kronorssedeln   Bild på bidraget Kulturresan 500-kronorssedeln  

Se även ny broschyr (utgiven januari 2014) över dagens giltiga mynt och sedlar: www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Sedlar_mynt/2014/Sedlar_Mynt_131218_sve.pdf.

10 kr Sittande Svea 1892-1940 med nya kända seriebokstäver

                    

Här kommer en komplettering till Rosenqvist "Sveriges Färgsedlar". Ovanstående bilder av årtal visar senare seriebokstav än som beskrivs i katalogen. Om du känner till andra årtal med obeskrivna seriebokstäver så skicka gärna årtal, bokstav och bild (150 dpi) till min e-post adress längst ned på denna sida.

Läs mera om 10 kr Sittande Svea på min detaljerade sida.

Trots att 10 kr 1940 är mycket vanlig så finns det vissa serier som är extremt ovanliga. Det gäller serie F-P som troligen är en beredskapsutgåva med låg upplaga. Övriga serier har en upplaga på 1 miljon. Du som känner till nummer för serie F-P, skicka gärna information till mig så att det går att beräkna upplagan. Troligen är upplagan 10 000 ex per serie. Av mig kända nummer visar att upplagan är minst:

serie I min upplaga 8 639 ex
serie K min upplaga 8 185 ex
serie L min upplaga 7 572 ex
serie N min upplaga 8 715 ex

        

Ett annat mysterium är numreringen av sedlarna som inte stämmer med den låga upplagan. Man tycks ha börjat numreringen av en serie slumpmässigt. Numreringen börjar inte från ett och fortsätter inte heller där föregående serie slutar. Ett annat bevis för låg upplaga är arbetsbokstaven på baksidan som är lika för tre serier i följd.

5 kr Sittande Svea 1890-1952 med nya kända seriebokstäver

              

Här kommer en komplettering till Rosenqvist "Sveriges Färgsedlar". Ovanstående bilder av årtal visar senare seriebokstav än som beskrivs i katalogen.

Även 5 kr 1940 serie A-K är beredskapssedlar med en upplaga på 10 000 ex per serie.

     

1000 kr 1989 finns även med positionsnummer 99


(e-post 2013-12-03 från en vänlig samlare)

Stjärnsedlar med slutsiffror 00 för utbyte av sista (understa) sedeln i en bunt. Avvikande positionsnummer. Vanliga sedlar utan stjärna har positionsnummer 01-21 medan stjärnsedlar normalt har position 00. Det är bara stjärnsedlar med slutsiffror 00/01 som kan ha position 98/99.

Samma sedelsamlare har även hittat två tusenlappar med samma nummer från 1992.

Räkneverket har då hakat upp sig så att två närliggande sedlar fått samma nummer.

500 kr finns med årtalet 2012

     
500 kr 2012

500 kr 2012 har årtalssiffra 2 längst till vänster följt av två siffror positionsnummer 01-40 (avbildat nummer har pn =01, 40 resp. 04) samt namnteckningar Johan Gernandt & Stefan Ingves.

500 kr 2002 har också årtalsiffra 2 men positionsnummer är högre pn = 57-84 samt namnteckningar Sven Hulterström & Urban Bäckström.


500 kr 2002 sn.nr = 0.1

500 kr 2002 sn.nr = 0.9

500 kr 2002 sn.nr = 1.2

500 kr 2002 sn.nr = 2.9

10 kr 1968* med stjärna serie V finns även med asterisk och slutsiffror 00

10 kr 1968* serie V med asterisk har använts för att ersätta trasiga sedlar överst och underst i en sedelbunt, med slutsiffror 01 respektive 00. Dessutom har man tryckt vanliga sedlar med stjärna och serie V. Eftersom de har tryckts med nedräkning har man troligen börjat med X V 900 000* --> X V 847 501* och sedan av misstag fortsatt med X U 847 500*--> X U 450 001*. Gränsen mellan serie V och U är något osäker.


(e-post 2008-04-17 från en samlare)

 
     

 

högsta kända nummer serie U

lägsta kända nummer serie V

 

 

500 kr hittad med positionsnummer 98 och 99

500 kr 1985 finns sensationellt med positionsnummer 99 och slutsiffror 01 med stjärna. Även 500 kr 1989 röd finns med pn 98 och nummer 9980201501* (namnteckningar Åsbrink & Dennis).

  
(e-post 2013-04-29 från en samlare)

5 kr 1965 har nu hittats med seriebokstav G med stjärna och slutsiffror 00. Nyligen hittades även 5 kr 1966 serie G med stjärna, som finns med både slutsiffror 00 och 01.

Man har uppenbarligen tryckt 3 olika upplagor av stjärnsedlar:

Man vill alltid ha rätt slutsiffror på översta och understa sedeln i en bunt så att banktjänstemannen ska känna att han har fått en komplett 100-bunt.

1 kr 2013

www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Nyheter/2013/Specialpragling-pa-1-kronan-20131

Ny bild av 1000 kr Dag Hammarskjöld

www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/sa-blir-sveriges-nya-tusenlapp_8029352.svd

Färgade banco sedlar med årtal på SFS


SFS 1836:5 med feltryckt årtal. Ska vara 1836 och inte 1835 eftersom datum är 5 mars 1836. Gäller alla högvalörer 16 2/3 -- 500 rd banco

Nu är jag helt säker på SFS och datum för färgade banco sedlar. Rätt årtal anges i böcker av Lindgren och Platbãrzdis. Se min sida om Färgade Banco sedlar.

50 kr finns även med årtalet 2011

        
50 kr 2011 sn.nr = 0.0 och 0.2 och 0.3 och 0.4

50 kr har nu hittats med årtalet 2011. Vänster 1:a är slutsiffra i årtalet. Positionsnummer är 51-98 (2:a-3:e siffran från vänster).

1 riksdaler riksmynt 1859 finns med både stort och litet nummer

  

Stort nummer har bredden 13 mm och litet nummer har bredden 12 mm. För år 1859 förekommer dessa blandade för olika serier (Litt.).


6 stora siffror 13 mm
1865
6 små siffror 12 mm

100 kr 1961 nya upptäckter av seriebokstäver och namnteckningar

100-lapparna 1959-1963 Sittande Svea typ 5 har numrerats i bokstavsordning A, B, C, ..., X, Y, Z som sedan börjar om med A, B, C. När man börjar om så skiftar namnteckningarna från Per Åsbrink till Sven Joge och nästa gång tillbaka till Per Åsbrink. Bokstavsnumreringen fortsätter vid nytt årtal utan att börja om från A.

Årtal Namn Utan stjärna Med stjärna
Serie Höger ab Serie(stj) Höger ab
1959 nt1 Åsbrink A-N K-N, A-D ?  
  nt2 Joge O-R D-F ?  
1960 nt2 Joge T-Z F-K U G
  nt1 Åsbrink A-T K-L, C-H R G
1961 nt1 Åsbrink S-T
U-Z
V-W
H-L
-  
  nt2* Joge A-R
U-Y
L-U
W-Y
E N
1962 nt1 Åsbrink A-Z Y-Z, A-M D, Z A, L
1963 nt2 Joge A-R M-U N  

*) serie S-T saknas med nt2 och har istället tryckts som nt1 serie S-T.


nt1 serie U med ab SH

nt1 serie Z med ab UL

nt2 serie A med ab UL

nt2 serie R med ab SU

nt1 serie S med ab AV

nt1 serie T med ab AW

nt2 serie U med ab NW

nt2 serie Y med ab VY

Ovanstående åtta bilder visar i vilken ordning 100 kr 1961 har numrerats. Detta stämmer även med arbetsbokstäverna på baksidan som kontinuerligt ökar. Arbetsbokstäverna används AA, BA, CA, o.s.v. där den högra bokstaven är mest signifikant. För år 1960 nt1 behöver arbetsbokstäverna undersökas mera noggrant eftersom något inte stämmer.

Min sida om 100 kr Sittande Svea har nu utökats med flera bilder av 100 kr 1959 och 1962, som visar lägsta och högsta serie inom ett intervall med samma typ och namnteckningar (verkliga arbetsbokstäver visas även för dessa).

500 kr 1985 har sensationellt hittats med serienummer 1

Tidigare var 500 kr 1985 endast känd med serienummer 0. Även den nyupptäckta sedeln har sedelnummer utan fluorescens. Troligen har man tryck sedlarna med nedräkning: 500 kr 1985 nr 1 000 000 -- 0 000 001 och sedan nr 2 000 000 -- ca 1 960 001. Sedan kom 500 kr 1986 nr ca 1 960 000 -- 1 100 001 (med fluorescerande nummer i UV-ljus).


500 kr 1985 sn.nr = 0.01 (lågt nr)

500 kr 1985 sn.nr = 0.96 (högt nr)

500 kr 1985 sn.nr = 1.99 (högsta nr)

500 kr 1985 pn 99 med stjärna
Årtal Utan stjärna Med stjärna
Serie sn.nr Position Serie sn.nr Position Namnteckningar
typ 1a sedelnummer utan fluorescens (i UV-ljus)
1985 0-1 0.01-0.97
1.99
01-28* 0

0
0.1,
0.5-0.99
0.7
00

99
Sträng & Dennis

(slut = 01)
typ 1b sedelnummer med fluorescens (i UV-ljus)
1986 1 1.18-1.96 01-28

Saknar stjärna

*) kända positionsnummer är 01-27 medan 28 är okänd. Det troliga är att alla stjärnsedlar har tryckts i position 28 som då bytts mot pn 00 med stjärna. Men kan man verkligen ha tryckt hela 1 miljon stjärnsedlar? Stjärnsedlar är kända med både höga och låga nummer medan mellanliggande nummer är okända (sn.nr = 0.0, 0.2-0.4, 0.6). Jag efterlyser vanliga sedlar 500 kr 1985 med position 28 och stjärnsedlar med sn.nr = 0.0, 0.2-0.4 och 0.6.

Sidorna om 1000 kr-sedlar uppdaterade med flera detaljer

1000 kr Sittande Svea har utökats med detaljer om namnteckningar och kända löpnummer för alla kontrollbokstäver. Fram t.o.m. 1936 används olika namnteckning inom en kontrollbokstav men fr.o.m. 1938 finns endast en kombination av namnteckningar för en kontrollbokstav med samma årtal. Vid nytt årtal används nya namnteckningar även när man fortsätter på samma kontrollbokstav.

1000 kr 1932-1950 typ 5 har numrerats i följande ordning
Upplaga Årtal Storlek Kontrollbokstav Löpnummer Namnteckning
1 1932 gemen a alla olika
1 1932 gemen b max 11-tusen olika
1 1936 gemen b min 42-tusen olika
1 1936 gemen c max 32-tusen olika
1 1938 gemen c min 65-tusen samma
1 1938 gemen d alla samma
1 1938 gemen e max 97-tusen samma
1 1939 gemen f min 17-tusen samma
1 1939 gemen g alla samma
1 1939 gemen h max 02-tusen samma
1 1950 gemen h min 17-tusen samma
1 1950 gemen i alla samma
1 1950 gemen k max 22-tusen samma

1000 kr Stående Svea har utökats med namnteckningar och flera inledande två siffror. Numret verkar bestå av 2 siffror (till vänster) som liknar serienummer samt 6 siffror löpnummer. År 1952-1962 gäller nya namnteckningar för varje inledande nummer medan år 1965-1973 används samma namnteckningar för hela årtalet.

Typ 1: säkerhetsfibrer

Årtal Kända nummer Upplaga
enligt Lindgren
Namnteckningar
(inledande vänstra 2 siffror)
1952 01 044 931 - 02 156 214 00 861 100 01 = Jarum & Lemne
02 = Hall & Ekengren
1957 04 001 116 - 06 119 658 00 783 400 04 = Åsbrink & Hammarskiöld
05 = Pontén & Åkermalm
06 = Pontén & Joge
1962 07 044 254 - 09 277 464 01 155 400 07 = Rindskiöld & Åkermalm
08 = Åsbrink & Jäger
09 = Pontén & Ekengren
1965 10 054 888 - 16 410 325 03 036 800 Krister Wickman & Per Åsbrink

Typ 2: säkerhetstråd

Årtal Kända nummer Upplaga
enligt Lindgren
Namnteckningar
1971 17 233 675 - 23 102 826   John Eriksson & Per Åsbrink
1973 24 024 442 - 30 081 323   John Eriksson & Per Åsbrink

1000 kr Karl XIV Johan har utökats med högsta kända nummer för alla årtal som motsvarar upplagans storlek utom för år 1976.

1000 kr Gustav Vasa har utökats med detaljerade intervall för sn.nr ned till 10 000-tal.

Årtal Utan stjärna Med stjärna
Serie sn.nr Position Serie sn.nr Position Namnteckningar
typ 1a svagt vitt fluorescerande halvmåne på baksidan
1989 3-4 3.21-4.94 01-21 4 4.60-4.98 00 Åsbrink & Dennis
typ 1b kraftigt gulgrönt fluorescerande halvmåne på baksidan
1990 0 0.55-0.94 22-42

Saknar stjärna

1991 0-1 0.42-1.98 22-42 0 0.80-0.82 00 Borg & Dennis
1992 0-1 0.65-0.68
0.91-1.99
22-42

Saknar stjärna

Hör gärna av dig till min e-post adress om du känner till 1000-lappar som kompletterar eller motsäger mina uppgifter.

Insättningsbevis för Rikets Ständers Banco


Insättningsbevis typ 2d år 1682, avdelat "at -testerat", 3 årtalssiffror
 

Insättningsbevis typ 6a på 350 daler kopparmynt den 25 feb. 1737
utställd på Anders Nordenflycht, helt "attesterat", 3 årtalssiffror

Jag har du katalogiserat insättningsbevis från åren 1669-1873 och delat upp dessa i 9 olika typer som beskrivs på min sida om Sedelsubstitut. De flesta typer är avbildade medan resten har hänvisning till bild i numismatisk litteratur. Detta är ett första försök att kartlägga dessa insättningsbevis som har en rimlig prisnivå för samlare som vill ha äldre sedlar än slutet av 1700-talet (Riksgäldskontorets sedlar). Insättningsbevisen har ofta bra kvalitet ca 01 medan transportsedlar i bästa fall har kvalitet 1? och är mycket dyrare i inköp. Om du har ytterligare varianter på insättningsbevis eller ytterligare årtal så hör av dig till min e-post adress.

Uppdelningen i typer är mycket preliminär och kan komma att ändras eftersom små ändringar vid sättningen av text (stavfel och avstavning) inte borde ge huvudtyper.

Nya mynt har nu presenterats

1-kronan, 2-kronan och 5-kronan kommer att bli mindre och lättare än idag, medan 10-kronan behålls oförändrad. 1- och 2-kronan tillverkas av kopparpläterat stål medan 5- och 10-kronan tillverkas i legeringen Nordic gold.

1 kr diameter 19,5 mm och vikt 3,6 g

2 kr diameter 22,5 mm och vikt 4,8 g

5 kr diameter 23,75 mm och vikt 6,1 g

10 kr oförändrad diameter 20,5 mm och vikt 6,6 g

Mynten 1, 2 och 5 kr kommer ut i oktober 2016.

www.riksbank.se/sv/Sedlar-och-mynt/Nya-sedlar-och-mynt/De-nya-mynten

Äkta falskmynt från Televerket och Gatukontoret i Stockholm


Testmynt från Televerket 5 kr - 1 kr med räfflad kant - 50 öre - 25 öre - 10 öre
Testmynt från Gatukontoret i Stockholm 10 kr med räfflor - 5 kr - 1 kr med räfflad kant - 1 kr utan räfflad kant - 25 öre

Alla dessa testmynt är identiska med riktiga svenska mynt bortsätt från färg och prägling. Annars är vikt och diameter samma som riktiga mynt och 1 kr testmynt har räfflad kant på samma sätt som riktiga enkronor. 5 kr testmynt från både Televerket och Gatukontoret är svagt magnetiska på samma sätt som riktiga svenska 5 kronor eftersom det finns en tunn kärna av 100 % nickel medan resten av 5 kr-myntet har omagnetisk kopparnickel. Nickel-kärnan är endast 7 % av 5-kronans vikt. 10 kr pollett från Gatukontoret har räfflor på samma sätt som 10 kr-mynt där det är uppehåll på kanten mellan räfflorna.

Televerkets testmynt har på andra sidan texten K.T.V., TELE eller TILLHÖR TELEVERKET.

Gatukontorets testmynt har på andra sidan texten SPORRONG eller GK STHLM.

Svenska Telepolletter & Provmynt
www.solvencyii.nu/data_htm_files/Teletokens.pdf
(32 sidor)

Parking Tokens (parkeringspolletter)
www.parkingtokens.com/tokens.php?more=1&country=sweden

För att bara se polletter från Stockholm så välj City Stockholm och sortera på diameter.

Ovanstående bilder av Gatukontorets testmynt återfinns i den engelska katalogen ovan med katalognummer:
10 kr swed3900H
5 kr swed3900K
1 kr med räfflor swed3900J
1 kr utan räfflor med 4-siffrigt löpnummer swed3001E (har inte angivits tillhöra Stockholm i den engelska katalogen av okunnighet)
25 öre swed3900D

Ovanstående pollett till vänster är swed3900B med text CARPARK och SALK-HALLEN. Diameter 22 mm. Således normal pollett för betalning i parkeringsautomat. SALK-hallen i Alvik totalförstördes 1993 genom brand men återuppfördes redan 1994.

Provtryck utan rött kors för nytryck av 1 riksdaler riksmynt med Röda Korset

Provtryck utan rött kors med serie K utan nummer, typ 6c i min lista. Baksidan utan tryck.

  

På den slutgiltiga sedeln tillkom ett stort rött kors, seriebokstav R och nummer samt ett baksidestryck om hjälparbete. Sedeln är egentligen en lottsedel utgiven år 1953 till förmån för Röda Korset.

  

Se vidare min sida om sedlar i Riksdaler Riksmynt.

5 kr 1974 serie U finns endast med position AS-CY där hela D-raden DS-DY saknas

      

Om någon känner till serie U med positionsbokstav DS-DY så skicka info om detta till mig. Se även min sida om 5 kr Gustav Vasa.

        

5 kr 1965-1973 samt 1974 serie P har positionsbokstäver (pb) AS-EZ. Stjärnsedlar har oftast pb EZ.

     

5 kr 1974 serie R, S, T och 1976 samt 1977 serie A och B har positionsbokstäver (pb) AS-DY. Stjärnsedlar har pb DY.

5 kr 1977 serie C, E, F har positionsbokstäver (pb) AS-CZ.


        

5 kr 1977 serie G, H, K samt 1978 och 1981 har positionsbokstäver (pb) AS-DZ.

5 kr 1979 har positionsbokstäver (pb) AS-CZ.

Riksbankens folder 337/1000 med lågt sedelnummer och svarttryck av frimärke

  

Lägg märke till att foldern har samma nummer som sedeln. Alla sedlar med nr 000001-001000 kommer från denna typ av folder.


Folder från Tumba bruk med minnessedel
 

Samlarblad från posten med frimärke
(Papperstillverkning från sedelns baksida)

Minnesedlar med nummer 001001 - 030000 har den vanliga foldern från Tumba bruk.

Se vidare min sida om Jubileumssedlar.

10 kr 1909 nu funnen med 6 siffror i sedelnumret


10 kr 1909 med 5 siffror

10 kr 1909 med 6 siffror, 1:a

10 kr 1910 med 6 siffror, 1:a

10 kr Sittande Svea har från början numrerats med 5 siffror och seriebokstäver A-Z (25 stycken men inte J) som gav max 2,5 milj. sedlar. Senare utökade man med Aa-Zz och AA-ZZ så att totalt 7,5 milj. sedlar kunde numreras. Enligt Torgny Lindgren "Riksbankens sedelhistoria" sid. 207 levererades år 1909 totalt 8,8564 milj. sedlar från riksbankens kassa. Bland dess kan även ingå några med årtal 1908 samt att några med årtal 1909 levererades först 1910. Eftersom alla åren 1908-1910 har stort antal levererade sedlar så bör det jämna ut sig. Tryckning började med 5-siffriga nummer serie A-Z, Aa-Zz, AA-ZZ, och sedan 6-siffriga nummer med inledande 1:a serie A-N. Högsta kända serie med 6 siffror är serie I (högre efterlyses). Mycket finns att undersöka. Hur är det med namnteckningar för 5-siffriga och 6 siffriga nummer med serie A-N? Är det samma namn på dessa eller inte? Du som har 10 kr 1909 serie A-N, skicka gärna inskannade bilder av sedlarna i 150 dpi. En annan fråga är om det finns sedlar med serie XX-YY-ZZ. Katalogen "Sveriges Färgsedlar" anger högsta serie XX för 10 kr 1909. Jag efterlyser även bilder av alla sedlar med serie XX-ZZ. Senare började man tryckningen av 5 kr 1909 där alla sedlar fick 6 siffror, både med inledande 0:a och 1:a. År 1910-1917 gick man tillbaka till 5-siffra nummer istället för 6 siffror med inledande 0:a.


5 kr 1909 med 6 siffror, 0:a

5 kr 1916 med 5 siffror
 

Först 1918 återkom 6-siffriga nummer med inledande nolla, men några få serier 10 kr 1918 fick 5-siffriga nummer.


10 kr 1918 nr med 5 siffror

10 kr 1918 nr med 5 siffror

10 kr 1918 med 6 siffror, 0:a

5 kr 1918 med 5 siffror

Samtliga 5 kr 1918 har 5-siffriga nummer istället för 6-siffriga med inledande 0:a. Dessutom finns naturligtvis 6-siffriga nummer med inledande 1:a.

100 kr 1954 funnen med både I och J som arbetsbokstav (på baksidan)


100 kr stor arbetsbokstav I

100 kr stor arbetsbokstav J

Sedan tidigare var 50 kr Sittande Svea känd med både I och J som arbetsbokstav. Det troliga är att man vi tryckningen använde antingen I eller J (inte båda samtidigt). Kända sedlar för 50 kr och 100 kr:

50 kr 100 kr
1950 serie N ab I 1951 serie L ab I
1950 serie T ab I 1951 serie S ab I
1953 serie A ab J 1952 serie L ab I
1953 serie D ab J 1953 serie B ab I
1953 serie H ab J 1953 serie L ab I
1953 serie K ab J 1954 serie Y ab J
1953 serie P ab I 1954 serie C ab J
1953 serie V ab I 1954 serie P ab I

50 kr stor arbetsbokstav I

50 kr stor arbetsbokstav J

Eventuellt kan återkomsten av ab I på slutet ha med skåprensning att göra. Man plockade fram alla tryckta blanketter från lagret som ännu inte var numrerade i väntan på årtalet 1955 då man införde små dubblerade arbetsbokstäver.


liten arbetsbokstav AA

liten arbetsbokstav KJ

liten arbetsbokstav YZ

Jag efterlyser alla 50 och 100 kr 1953-1954 med arbetsbokstav I eller J. Skicka gärna inskannade bilder.

5 kr 1966* finns även med stjärna och serie G (slutsiffror 01)

Ytterligare en sedel med slutsiffror 01 och avvikande serie funnen. 5 kr 1966 utan stjärna finns bara med serie C och E.

           

Sensationellt fynd av 5 kr 1979 serie Z med stjärna

Tidigare är 5 kr 1979* med stjärna endast känd med serie X i liten upplaga på 8000 exemplar. 5 kr 1979* serie Z har slutsiffror 00 och är då en ersättningssedel för understa sedeln i en 100-bunt.

Liknande sedlar med slutsiffror 00 och 01 finns för år 1966, 1967, 1972 och 1974. Se vidare 5 kr 1965-1981 Gustav Vasa.

10 kr 1971 med övertryckt nummer

Numreringen i rotationstryck (17 mm bredd) har tydligen misslyckats men man kan se delar av numret. Sedan har man tryckt ett komplett nummer med arktryck med bredden 15 mm.


smalt nr bredd 15,5 mm
övertryck på 17 mm nummer

smalt nr bredd 15,5 mm
övertryck på 17 mm nummer

smalt nr bredd 15,5 mm
övertryck på 17 mm nummer

nr bredd 17 mm

nr bredd 17 mm

nr bredd 17 mm

10 kr 1968 finns både med smalt och brett nummer

10 kr 1968 serie S har nu hittats med smalt nummer 15,5 mm. Smalt nummer är mycket ovanligt (utan stjärna) och finns med årtal 1963, 1966, 1968 och 1971. Dessutom är smalt nummer vanligt med 10 kr 1963* med stjärna (ovanligt även med brett nummer). Se vidare om 10 kr Gustav VI Adolf. Smalt nummer kommer från arktryck (skärs till ark före numrering) och brett nummer från rotationstryck.


smalt nr bredd 15,5 mm

nr bredd 17 mm

nr bredd 17 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

nr bredd 17 mm

500 kr 2007 funnen med position 96 som är högsta möjliga


20 kr 2007 pn 94 (högsta möjliga)

50 kr 2008 pn 48 (högsta möjliga)

100 kr 2008 pn 45 (högsta möjliga)

500 kr 2007 pn 96 (högsta möjliga)

Nu är samtliga högsta möjliga positionsnummer för 20-50-100-500 kr från slutet av årtiondet 00-talet kända enligt ovanstående bilder.

Dessa sedlar med större tryck-ark kommer från en helt ny tryckpress som använder ark-tryck. Detta ger möjlighet till flera lager när det gäller tryck-färger och säkerhetsdetaljer.

5 kr 1942 har avvikande användning av namnteckningar

Normalt för alla 5 och 10 kr Sittande Svea är att fem serier i rad har samma vänstra namnteckning: A-E, F-K, L-P, Q-U, V-Z. Men för 5 kr 1942 gäller istället att följande serier har samma namn till vänster: A, B-F, G-L, M, Q. Dessutom saknas serie N, O, P. Jag efterlyser alla sedlar med dessa okända serier N-P. Även de ovanliga serierna M och Q efterlyses. Skicka e-post till mig, gärna med bilder skannade med 100 dpi (som använts i nedanstående bilder). Rosenqvist Sveriges Färgsedlar har kommit fram till samma slutsats att endast serie A-I, K-M, Q är kända, oberoende av mig.

           

10 kr 1922 funnen med serie ZZ

     
     

1 kr 1874 är också känd med serie ZZ men sedan dröjde det till 10 kr 1922 innan serie ZZ dök upp nästa gång. Eventuellt kan 10 kr 1909 även finnas med denna serie men är okänd för mig. Hör av dig (gärna med bild) om du känner till 10 kr 1909 med så högt nummer att YY eller ZZ behövs. Senare kom 10 kr 1932 med serie ZZ som fortsatte med serie AB-CD.

100 kr 1940 finns med kb J medan 50 kr 1940 har kb I

Rättelse av tidigare information. 100 kr 1940 finns med kontrollbokstav J men inte med I. Således är 50 kr 1940 ensam med stor kontrollbokstav I.


100 kr 1940 stor kontrollbokstav J

100 kr 1941 stor kontrollbokstav J

50 kr 1940 stor kontrollbokstav I

 50 kr 1941 stor kontrollbokstav J

Söndagsbokstav B ger datum 3 januari på sedlar i riksmynt och kronor

Alla högvalörer (i stort format) 1859-1898 har normalt 2:a januari men ibland 3:e januari som datum. Det beror på att man vill ange första vardagen på det nya året. Men ibland kan den 2:a januari vara en söndag och då tar man nästa vardag. I Focus 1960 finns tabell 150 Tideräkning där man kan ta reda på vilka år som har söndagsbokstav B för januari (= lördag 1:a januari). Följande år bör då ha 3:e januari på sedlarna:

1859, 1870, 1876, 1881, 1887, 1898.

Detta stämmer för 1859, 1870, 1876, 1881.

Sensationellt finns 10 rd rmt 1872 med både 2:a och 3:e enligt följande:
B 001514 med bild i Lindgren "Riksbankens sedelhistoria" datum 2:a januari (även bild i Wallén SS).
C 051984 med bild i Rosenqvist "Sveriges Färgsedlar" datum 3:e januari.
(jag efterlyser flera exemplar av 10 rd rmt 1872)

I Høiland auktion nov. 2007 finns ytterligare avvikelser: 10 rd rmt 1866 med 3:e januari.

5 kr 1960 serie QI funnen

5 kr 1960 finns med serierna OI, PA-PI, QA-QI. Serie QI är mycket ovanlig och finns bara med nr QI 000 001 - QI 019 400. Totalupplagan för 5 kr 1960 är 16,2 milj. sedlar så QI är endast 0,1 % av dessa. Den är då med stor säkerhet mycket svårare än stjärnsedlar 1956-1961 med upplagor på ca 15 000 ex. (eftersom stjärnsedlar sparas oftare än vanliga sedlar). Se vidare 5 kr sidan för Gustav VI Adolf.


5 kr 1960 OI

5 kr 1960 QH

5 kr 1960 QI (ovanlig)

Andra serier med låg upplaga i förhållande till det totala antalet sedlar är:

5 kr 1952 serie Aa med 29 000 ex av totalt 22,5 milj. ger 0,1 %

5 kr 1956 serie OA med 182 000 ex av totalt 40,7 milj. ger 0,5 %

5 kr 1961 serie TF med 95 600 ex av totalt 20,7 milj. ger 0,5 %

5 kr 1963 serie VZ med 292 000 ex av totalt 43,1 milj. ger 0,7 %

        

10 kr 1963* med stjärna och serie D


sb D med stjärna och slut = 00
 

sb D med stjärna och slut = 01
 

e-post 2012-02-18 från en
samlare i Uppsala

Extremt ovanlig 10 kr 1963* serie D funnen med både slutsiffror 00 och 01. Se 10 kr sidan för Gustav VI Adolf.

50 kr 1996* med stjärna och positionsnummer 98 och 99

En samlare i Holmsund (e-post 2009-06-25) har sensationellt hittat 50 kr 1996* med stjärna och tidigare okända positionsnummer 98 och 99 (2:a-3:e siffran från vänster).

     

20 kr 1991* med stjärna och position 99 funnen

Nästan alla stjärnsedlar har positionsnummer 00, men mycket sällsynt finns även pn 98 och 99, men endast med slutsiffror 01 och 00. De senare har använts som ersättningssedel för översta och understa sedeln i en 100-bunt.

     

Mycket av informationen är egenhändigt "framforskad" med mig själv som enda källa. Således behövs även kritisk granskning av mina upptäckter. Hör gärna av dig med synpunkter och frågor om svenska sedlar till min nya e-post-adress:

 Jag är mycket intresserad av information som kompletterar eller motsäger mina uppgifter.

Mina webbsidor har funnits på Passagen sedan augusti 1998 och från maj 2007 på webbhotell med egen domän. Bilderna har skannats in med 75-100 dpi och sedelnummer med 150 dpi.