Ethelred II 990-talet
(Ethelred II från 990-talet CRVX)

Sveriges Sedlar

Karl XIV Johan
© Sedelmynt (J.A.)
SAB-kod:
Kyh, Qae
 
 
Ändrad 2015-03-18

Numismatisk litteratur

Måttsystem, penningvärde och kvalitetsklasser
Böcker
Tidskrifter Artiklar i SNT Artiklar i SKA
Historisk översikt Länkar (www) Egna upptäckter
Förordningar Broschyrer  

Äldre sedlar (1662-1873): daler, riksdaler och skilling

Stockholms Banco Sedelsubstitut Kontributionsverket
Transportsedlar Riksgäldssedlar Specie och kopparskilje
Vita banco-sedlar Färgade banco-sedlar Riksmynt-sedlar
Nya sedlar (1874-2014): kronor
Kronor-sedlar Lilla Riksvapnet Sittande Svea
Övriga 1939-1973 Jubileums-sedlar 1965 års sedelserie
1985 års sedelserie 2015 års sedelserie Elektroniska pengar
Diverse:  Mynt Mynt/Sedel på frimärke Aktiebrev
Enskilda Banker Charta Sigillata Premieobligationer
Finlands sedlar Stavning av kung Brevporto 1855-2014
Datortips CD-bränning Digital fotografering
Eurosedlar    

NUMISMATISKA NYHETER (Kyh & Qae)

Falska svenska och norska 1000-lappar på Tradera

En säljare från Litauen med 0 poäng säljer falska sedlar på Tradera. Samma sedel med samma nummer sälj samtidigt på e-Bay. Säljaren på Tradera har även en norsk 1000-lapp med samma nummer som finns på e-Bay (således falsk på Tradera). "torton" har nu fått båda auktionerna stängda och kontot avaktiverat (har bokstavligen varit ute och cyklat genom att försöka kränga en mycket dyr cykel). Det lönar sig att anmäla falska sedlar. Det är ganska lätt att bevisa om man hittar samma sedelnummer på annat ställe.

gamla.tradera.com/finding.mvc/itemlisting?ended=1&alias=torton&advanced=true

Här kan du se hur mycket man försökt bjuda före stängningen. Om du klickar på sedeln så saknas sidan.

Facit 2015 med Charta Sigillata och Stämpelmärken m.m.

Frimärkskatalogen "Facit 2005 special" och "Facit 2015 special" innehåller nu "Sveriges Stämpelmärken" (21 sidor). Beskriver alla beläggnings-charta från 1811 och framåt samt stämpelmärken t.o.m. 1992. Dessa finns även i varianterna enkla och dubbla. Dessutom finns: Överlåtelsestämplar, Bank- och växelstämplar, Anvisningsstämpel, Punsch-stämplar, Tobaksstämpel, Spelkortsstämpel,  Lyxstämplar, Inteckningskontrollstämplar, Tullstämplar(nytt),  Konsulatstämplar, Radio- och TV-licens, Lokala lösenmärken (städer). Facit beskriver inte skrivnings-charta 1660-1970 (helt pappersark med en stämpel) som liknar beläggnings-charta.

Beskriver INTE helsaker som skrivnings-charta, radiolicens med påtryckt märke samt stämpelmärken påtryckta direkt på aktiebrev. Se vidare min sida om Charta Sigillata.

Nyheter är att avsnittet om vita beläggningsstämplar har utökats med de tre olika namnteckningarna för varje valör samt omstämplade med valörer med både 2 och 3 stämplar (dock utan katalognummer). Prisangivelserna känns något höga. 5 och 6 schilling Ygberg värderas till 100 kr men såldes nyligen på Tradera för 25 kr styck. Många av de Charta Sigillata som markeras med R är inte så ovanliga utan borde nog värderas till ca 200 kr. Det är ovanligt att något objekt säljs för över 100 kr på Tradera.


2 schilling Borgstedt som markerats som R men går att få tag på.


Omstämplad Charta Sigillata 1811, sign. Borgstedt+Borgstedt+Nordvall (nu katalogiserad i Facit 2015)

  

100 kr och 500 kr 2014


100 kr 2014 sn.nr = 0.7

500 kr 2014 sn.nr = 0.6

Sedlar med årtal 2014 har nu hittats. Det finns både 100 kr och 500 kr enligt ovanstående bilder. Första siffran till vänster är årtalsiffran 4 för (201)4.

500 kr finns med årtalet 2012

     
500 kr 2012

500 kr 2012 har årtalssiffra 2 längst till vänster följt av två siffror positionsnummer 01-40 (avbildat nummer har pn = 01, 40 resp. 04) samt namnteckningar Johan Gernandt & Stefan Ingves.

500 kr 2002 har också årtalsiffra 2 men positionsnummer är högre pn = 57-84 samt namnteckningar Sven Hulterström & Urban Bäckström.


500 kr 2002 sn.nr = 0.1

500 kr 2002 sn.nr = 0.9

500 kr 2002 sn.nr = 1.2

500 kr 2002 sn.nr = 2.9

50 kr finns med årtalet 2011

        
50 kr 2011 sn.nr = 0.0 och 0.2 och 0.3 och 0.4

50 kr har nu hittats med årtalet 2011. Vänster 1:a är slutsiffra i årtalet. Positionsnummer är 51-98 (2:a-3:e siffran från vänster).

Falska sedlar på Tradera

Samma sedel kan finnas på tre olika auktioner samtidigt: äkta sedel på e-Bay, replica på e-Bay och falsk på Tradera (VARNING).

   

1000 kr 1950 e-Bay(äkta) jämför med 1000 kr 1950 Tradera(falsk) och 1000 kr 1950 e-Bay replica(falsk)
Lägg märke till att denna äkta sedel har svarta fläckar (eller revor) i vecken synliga både på framsidan och baksidan. Den har SAMMA sedelnummer som Tradera-sedeln vilket bevisar att Tradera-sedeln är falsk (även replica har samma nummer).

1000 kr provsedel e-Bay(äkta) jämför med 1000 kr provsedel Tradera(falsk) och 1000 kr provsedel e-Bay replica(falsk)
I beskrivningen på e-bay anges intaglio (gravyrtryck). Sedeln är troligen äkta. På Tradera har säljaren kopierat den beskrivande texten från e-bay!!

100 kr 1961 Tradera falsk jämför med 100 kr 1961 e-Bay kopia (samma sedelnummer)

Samma säljare har mynt och sedlar som hux flux försvinner från Tradera trots många bud. Dessutom finns ovanstående sedlar två gånger på Tradera där den först visade länkar till obefintlig sedel trots många bud. Denna säljares konto är nu avaktiverat på Tradera.

Negativa omdömen från en lurad köpare av både mynt och sedlar: gamla.tradera.com/MyTradera/Feedback/ViewFeedback.aspx?ftgnr=748943.

Även tre antika mynt är troligen förfalskningar från samma säljare. Dessa tre myntkopior kan köpas från nedanstående länk.
www.2rookscoins.com (High Quality Museum Restrike Replica Coins)
Se även e-Bay där de säljs som "High Quality Museum Restrike Coin".
Mynt1  Mynt2  Mynt3

Stockholms Enskilda Bank 50 kr 1876 finns nu på e-Bay både som (troligen) äkta sedel och som kopia. Originalet har handskriven text uppe till vänster som saknas på kopian. Denna sedel har ännu inte kommit ut som förfalskning på Tradera (med påstående om äkthet).
Troligen äkta på e-Bay  Replica på e-Bay  Bild visad på banknoteworld

Skånes Enskilda Bank 10 kr 1876 finns på e-Bay både som äkta och som kopia. Den äkta visas i hög upplösning inklusive baksidan.
Äkta   Kopia

Slutsatsen för dig som visar sedlar på Internet, använd låg upplösning lämplig för visning på dator och INTE upplösning för utskrift. Visa bara framsidan av sedeln så att baksidan saknas.

Det finns även falska svenska frimärken på e-Bay (Copy, Replica) Sweden


grovtandade falska frimärken (märkta med COPY på baksidan)

Ett mycket stort antal "replica" och "copy" mynt och sedlar säljs på e-Bay där de är angivna som kopior men risken är att de sedan säljs i Sverige som äkta.
e-bay kopior (bl.a. guldmynt 1 oz för 1 GBP!!)

e-Bay replica banknotes

Förfalskad guldtacka på 1 oz
THERE ARE NO MARKINGS TO SAY THIS ITEM IS A COPY, SO TO THE UNTRAINED EYE IT LOOKS AMAZING. EACH ITEM HAS A DIFFERENT SERIAL NUMBER. THESE ARE A 24KT GOLD PLATED COPPER BAR.
Troligen äkta guldtacka 1 oz


förfalskning på e-Bay

troligen äkta på e-Bay

Skandal att e-Bay tillåter dessa förfalskningar där även förpackning och certifikat är falska.
Det säljs även falska Kruger-rand utan "COPY"-markering på mynten.

 

500 kr sedlar 2009 kan sakna ljusgrön kvadrat i UV-ljus

Detta har hittats på 500-lappar från 2009. Om du har en sådan sedel, så skicka gärna en bild i UV-ljus till min e-post adress. www.expressen.se/nyheter/forsokte-handla-med-fel-sedel--stoppad

Sedelserie 2015-2016 ges ut enligt ny författningssamling

www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Pressrum/Bildbank/Nya-sedlar

www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/50-kronorssedel Detaljer om 50 kr sedeln. Sedelnummer finns på baksidan. Börjar med A eller B. Sedan följer två siffror som troligen är positionsnummer. Därefter kommer en 0:a som troligen är serienummer. Bokstaven anger årtalet så att A=2013 och B=2014: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/50-kronorssedel/#security,back.

Mera info och bilder från presskonferens 16 februari: www.riksbank.se/Documents/Presentationer/Presskonferens/2015/presskonf_oh_150216.pdf

Nya sedlar ges ut år 2015 och 2016 enligt SFS 2014:85 som utkom 4 mars 2014.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015 men avses att tillämpas först från 1 oktober 2015 vad avser valörerna tjugo, femtio, två hundra och ett tusen kronor och från 1 oktober 2016 vad avser valörerna ett hundra och fem hundra kronor.

www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Tidplan  (tidsplan för införande och när äldre sedlar blir ogiltiga)

20, 50, 200 och 1000 kr kommer ut i oktober 2015.

100 och 500 kr samt mynten 1, 2 och 5 kr kommer ut i oktober 2016. Sedlar för bankomaterna kommer sist.

Bild på bidraget Kulturresan 20-kronorssedeln   Bild på bidraget Kulturresan 50-kronorssedeln   Bild på bidraget Kulturresan 100-kronorssedeln  
Bild på bidraget Kulturresan 200-kronorssedeln   Bild på bidraget Kulturresan 500-kronorssedeln  
Färgsättningen har ändrats enligt bild högre upp och länk till Riksbanken.

Se även ny broschyr (utgiven januari 2014) över dagens giltiga mynt och sedlar: www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Sedlar_mynt/2014/Sedlar_Mynt_131218_sve.pdf.

Ny bild av 1000 kr Dag Hammarskjöld: www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/sa-blir-sveriges-nya-tusenlapp_8029352.svd

Nya mynt har presenterats

1-kronan, 2-kronan och 5-kronan kommer att bli mindre och lättare än idag, medan 10-kronan behålls oförändrad. 1- och 2-kronan tillverkas av kopparpläterat stål medan 5- och 10-kronan tillverkas i legeringen Nordic gold.

1 kr diameter 19,5 mm och vikt 3,6 g

2 kr diameter 22,5 mm och vikt 4,8 g

5 kr diameter 23,75 mm och vikt 6,1 g

10 kr oförändrad diameter 20,5 mm och vikt 6,6 g

Mynten 1, 2 och 5 kr kommer ut i oktober 2016.

www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Pressrum/Bildbank/Nya-mynt

www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Mynt/Nya-mynt

1 kr 2013

www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Nyheter/2013/Specialpragling-pa-1-kronan-20131

10 kr Sittande Svea 1892-1940 med nya kända seriebokstäver

                    

Här kommer en komplettering till Rosenqvist "Sveriges Färgsedlar". Ovanstående bilder av årtal visar senare seriebokstav än som beskrivs i katalogen. Om du känner till andra årtal med obeskrivna seriebokstäver så skicka gärna årtal, bokstav och bild (150 dpi) till min e-post adress längst ned på denna sida.

Läs mera om 10 kr Sittande Svea på min detaljerade sida.

Trots att 10 kr 1940 är mycket vanlig så finns det vissa serier som är extremt ovanliga. Det gäller serie F-P som troligen är en beredskapsutgåva med låg upplaga. Övriga serier har en upplaga på 1 miljon. Du som känner till nummer för serie F-P, skicka gärna information till mig så att det går att beräkna upplagan. Troligen är upplagan 10 000 ex per serie. Av mig kända nummer visar att upplagan är minst:

serie I min upplaga 8 639 ex
serie K min upplaga 8 185 ex
serie L min upplaga 7 572 ex
serie N min upplaga 8 715 ex

        

Ett annat mysterium är numreringen av sedlarna som inte stämmer med den låga upplagan. Man tycks ha börjat numreringen av en serie slumpmässigt. Numreringen börjar inte från ett och fortsätter inte heller där föregående serie slutar. Ett annat bevis för låg upplaga är arbetsbokstaven på baksidan som är lika för tre serier i följd.

5 kr Sittande Svea 1890-1952 med nya kända seriebokstäver

              

Här kommer en komplettering till Rosenqvist "Sveriges Färgsedlar". Ovanstående bilder av årtal visar senare seriebokstav än som beskrivs i katalogen.

Även 5 kr 1940 serie A-K är beredskapssedlar med en upplaga på 10 000 ex per serie.

        

10 kr 1909 nu funnen med 6 siffror i sedelnumret


10 kr 1909 med 5 siffror

10 kr 1909 med 6 siffror, 1:a

10 kr 1910 med 6 siffror, 1:a

10 kr Sittande Svea har från början numrerats med 5 siffror och seriebokstäver A-Z (25 stycken men inte J) som gav max 2,5 milj. sedlar. Senare utökade man med Aa-Zz och AA-ZZ så att totalt 7,5 milj. sedlar kunde numreras. Enligt Torgny Lindgren "Riksbankens sedelhistoria" sid. 207 levererades år 1909 totalt 8,8564 milj. sedlar från riksbankens kassa. Bland dess kan även ingå några med årtal 1908 samt att några med årtal 1909 levererades först 1910. Eftersom alla åren 1908-1910 har stort antal levererade sedlar så bör det jämna ut sig. Tryckning började med 5-siffriga nummer serie A-Z, Aa-Zz, AA-ZZ, och sedan 6-siffriga nummer med inledande 1:a serie A-N. Högsta kända serie med 6 siffror är serie I (högre efterlyses). Mycket finns att undersöka. Hur är det med namnteckningar för 5-siffriga och 6 siffriga nummer med serie A-N? Är det samma namn på dessa eller inte? Du som har 10 kr 1909 serie A-N, skicka gärna inskannade bilder av sedlarna i 150 dpi. En annan fråga är om det finns sedlar med serie XX-YY-ZZ. Katalogen "Sveriges Färgsedlar" anger högsta serie XX för 10 kr 1909. Jag efterlyser även bilder av alla sedlar med serie XX-ZZ. Senare började man tryckningen av 5 kr 1909 där alla sedlar fick 6 siffror, både med inledande 0:a och 1:a. År 1910-1917 gick man tillbaka till 5-siffra nummer istället för 6 siffror med inledande 0:a.


5 kr 1909 med 6 siffror, 0:a

5 kr 1916 med 5 siffror
 

Först 1918 återkom 6-siffriga nummer med inledande nolla, men några få serier 10 kr 1918 fick 5-siffriga nummer.


10 kr 1918 nr med 5 siffror

10 kr 1918 nr med 5 siffror

10 kr 1918 med 6 siffror, 0:a

5 kr 1918 med 5 siffror

Samtliga 5 kr 1918 har 5-siffriga nummer istället för 6-siffriga med inledande 0:a. Dessutom finns naturligtvis 6-siffriga nummer med inledande 1:a.

10 kr 1922 funnen med serie ZZ

     
     

1 kr 1874 är också känd med serie ZZ men sedan dröjde det till 10 kr 1922 innan serie ZZ dök upp nästa gång. Eventuellt kan 10 kr 1909 även finnas med denna serie men är okänd för mig. Hör av dig (gärna med bild) om du känner till 10 kr 1909 med så högt nummer att YY eller ZZ behövs. Senare kom 10 kr 1932 med serie ZZ som fortsatte med serie AB-CD.

1000 kr 1989 finns även med positionsnummer 99


(e-post 2013-12-03 från en vänlig samlare)

Stjärnsedlar med slutsiffror 00 för utbyte av sista (understa) sedeln i en bunt. Avvikande positionsnummer. Vanliga sedlar utan stjärna har positionsnummer 01-21 medan stjärnsedlar normalt har position 00. Det är bara stjärnsedlar med slutsiffror 00/01 som kan ha position 98/99.

Samma sedelsamlare har även hittat två tusenlappar med samma nummer från 1992.

Räkneverket har då hakat upp sig så att två närliggande sedlar fått samma nummer.

10 kr 1968* med stjärna serie V finns även med asterisk och slutsiffror 00

10 kr 1968* serie V med asterisk har använts för att ersätta trasiga sedlar överst och underst i en sedelbunt, med slutsiffror 01 respektive 00. Dessutom har man tryckt vanliga sedlar med stjärna och serie V. Eftersom de har tryckts med nedräkning har man troligen börjat med X V 900 000* --> X V 847 501* och sedan av misstag fortsatt med X U 847 500*--> X U 450 001*. Gränsen mellan serie V och U är något osäker.


(e-post 2008-04-17 från en samlare)

 
     

 

högsta kända nummer serie U

lägsta kända nummer serie V

 

 

10 kr 1971 med övertryckt nummer

Numreringen i rotationstryck (17 mm bredd) har tydligen misslyckats men man kan se delar av numret. Sedan har man tryckt ett komplett nummer med arktryck med bredden 15 mm.


smalt nr bredd 15,5 mm
övertryck på 17 mm nummer

smalt nr bredd 15,5 mm
övertryck på 17 mm nummer

smalt nr bredd 15,5 mm
övertryck på 17 mm nummer

nr bredd 17 mm

nr bredd 17 mm

nr bredd 17 mm

10 kr 1968 finns både med smalt och brett nummer

10 kr 1968 serie S har nu hittats med smalt nummer 15,5 mm. Smalt nummer är mycket ovanligt (utan stjärna) och finns med årtal 1963, 1966, 1968 och 1971. Dessutom är smalt nummer vanligt med 10 kr 1963* med stjärna (ovanligt även med brett nummer). Se vidare om 10 kr Gustav VI Adolf. Smalt nummer kommer från arktryck (skärs till ark före numrering) och brett nummer från rotationstryck.


smalt nr bredd 15,5 mm

nr bredd 17 mm

nr bredd 17 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

nr bredd 17 mm

10 kr 1963* med stjärna och serie D


sb D med stjärna och slut = 00

sb D med stjärna och slut = 01

e-post 2012-02-18 från en samlare i Uppsala

Extremt ovanlig 10 kr 1963* serie D funnen med både slutsiffror 00 och 01. Se 10 kr sidan för Gustav VI Adolf.

500 kr 1985 har sensationellt hittats med serienummer 1

Tidigare var 500 kr 1985 endast känd med serienummer 0. Även den nyupptäckta sedeln har sedelnummer utan fluorescens. Troligen har man tryck sedlarna med nedräkning: 500 kr 1985 nr 1 000 000 -- 0 000 001 och sedan nr 2 000 000 -- ca 1 960 001. Sedan kom 500 kr 1986 nr ca 1 960 000 -- 1 100 001 (med fluorescerande nummer i UV-ljus).


500 kr 1985 sn.nr = 0.01 (lågt nr)

500 kr 1985 sn.nr = 0.96 (högt nr)

500 kr 1985 sn.nr = 1.99 (högsta nr)

500 kr 1985 pn 99 med stjärna
Årtal Utan stjärna Med stjärna
Serie sn.nr Position Serie sn.nr Position Namnteckningar
typ 1a sedelnummer utan fluorescens (i UV-ljus)
1985 0-1 0.01-0.97
1.99
01-28* 0

0
0.1,
0.5-0.99
0.7
00

99
Sträng & Dennis

(slut = 01)
typ 1b sedelnummer med fluorescens (i UV-ljus)
1986 1 1.18-1.96 01-28

Saknar stjärna

*) kända positionsnummer är 01-27 medan 28 är okänd. Det troliga är att alla stjärnsedlar har tryckts i position 28 som då bytts mot pn 00 med stjärna. Men kan man verkligen ha tryckt hela 1 miljon stjärnsedlar? Stjärnsedlar är kända med både höga och låga nummer medan mellanliggande nummer är okända (sn.nr = 0.0, 0.2-0.4, 0.6). Jag efterlyser vanliga sedlar 500 kr 1985 med position 28 och stjärnsedlar med sn.nr = 0.0, 0.2-0.4 och 0.6.

500 kr hittad med positionsnummer 98 och 99

500 kr 1985 finns sensationellt med positionsnummer 99 och slutsiffror 01 med stjärna. Även 500 kr 1989 röd finns med pn 98 och nummer 9980201501* (namnteckningar Åsbrink & Dennis).

Färgade banco sedlar med årtal på SFS


SFS 1836:5 med feltryckt årtal. Ska vara 1836 och inte 1835 eftersom datum är 5 mars 1836. Gäller alla högvalörer 16 2/3 -- 500 rd banco

Nu är jag helt säker på SFS och datum för färgade banco sedlar. Rätt årtal anges i böcker av Lindgren och Platbãrzdis. Se min sida om Färgade Banco sedlar.

1 riksdaler riksmynt 1859 finns med både stort och litet nummer

  

Stort nummer har bredden 13 mm och litet nummer har bredden 12 mm. För år 1859 förekommer dessa blandade för olika serier (Litt.).


6 stora siffror 13 mm
1865
6 små siffror 12 mm

100 kr 1961 nya upptäckter av seriebokstäver och namnteckningar

100-lapparna 1959-1963 Sittande Svea typ 5 har numrerats i bokstavsordning A, B, C, ..., X, Y, Z som sedan börjar om med A, B, C. När man börjar om så skiftar namnteckningarna från Per Åsbrink till Sven Joge och nästa gång tillbaka till Per Åsbrink. Bokstavsnumreringen fortsätter vid nytt årtal utan att börja om från A.

Årtal Namn Utan stjärna Med stjärna
Serie Höger ab Serie(stj) Höger ab
1959 nt1 Åsbrink A-N K-N, A-D ?  
  nt2 Joge O-R D-F ?  
1960 nt2 Joge T-Z F-K U G
  nt1 Åsbrink A-T K-L, C-H R G
1961 nt1 Åsbrink S-T
U-Z
V-W
H-L
-  
  nt2* Joge A-R
U-Y
L-U
W-Y
E N
1962 nt1 Åsbrink A-Z Y-Z, A-M D, Z A, L
1963 nt2 Joge A-R M-U N  

*) serie S-T saknas med nt2 och har istället tryckts som nt1 serie S-T.


nt1 serie U med ab SH

nt1 serie Z med ab UL

nt2 serie A med ab UL

nt2 serie R med ab SU

nt1 serie S med ab AV

nt1 serie T med ab AW

nt2 serie U med ab GW

nt2 serie Y med ab VY

Ovanstående åtta bilder visar i vilken ordning 100 kr 1961 har numrerats. Detta stämmer även med arbetsbokstäverna på baksidan som kontinuerligt ökar. Arbetsbokstäverna används AA, BA, CA, o.s.v. där den högra bokstaven är mest signifikant. För år 1960 nt1 behöver arbetsbokstäverna undersökas mera noggrant eftersom något inte stämmer.

Min sida om 100 kr Sittande Svea har nu utökats med flera bilder av 100 kr 1959 och 1962, som visar lägsta och högsta serie inom ett intervall med samma typ och namnteckningar (verkliga arbetsbokstäver visas även för dessa).

Äkta falskmynt från Televerket och Gatukontoret i Stockholm


Testmynt från Televerket 5 kr - 1 kr med räfflad kant - 50 öre - 25 öre - 10 öre
Testmynt från Gatukontoret i Stockholm 10 kr med räfflor - 5 kr - 1 kr med räfflad kant - 1 kr utan räfflad kant - 25 öre

Alla dessa testmynt är identiska med riktiga svenska mynt bortsätt från färg och prägling. Annars är vikt och diameter samma som riktiga mynt och 1 kr testmynt har räfflad kant på samma sätt som riktiga enkronor. 5 kr testmynt från både Televerket och Gatukontoret är svagt magnetiska på samma sätt som riktiga svenska 5 kronor eftersom det finns en tunn kärna av 100 % nickel medan resten av 5 kr-myntet har omagnetisk kopparnickel. Nickel-kärnan är endast 7 % av 5-kronans vikt. 10 kr pollett från Gatukontoret har räfflor på samma sätt som 10 kr-mynt där det är uppehåll på kanten mellan räfflorna.

Televerkets testmynt har på andra sidan texten K.T.V., TELE eller TILLHÖR TELEVERKET.

Gatukontorets testmynt har på andra sidan texten SPORRONG eller GK STHLM.

Svenska Telepolletter & Provmynt
www.solvencyii.nu/data_htm_files/Teletokens.pdf
(32 sidor)

Parking Tokens (parkeringspolletter)
www.parkingtokens.com/tokens.php?more=1&country=sweden

För att bara se polletter från Stockholm så välj City Stockholm och sortera på diameter.

Ovanstående bilder av Gatukontorets testmynt återfinns i den engelska katalogen ovan med katalognummer:
10 kr swed3900H
5 kr swed3900K
1 kr med räfflor swed3900J
1 kr utan räfflor med 4-siffrigt löpnummer swed3001E (har inte angivits tillhöra Stockholm i den engelska katalogen av okunnighet)
25 öre swed3900D

Ovanstående pollett till vänster är swed3900B med text CARPARK och SALK-HALLEN. Diameter 22 mm. Således normal pollett för betalning i parkeringsautomat. SALK-hallen i Alvik totalförstördes 1993 genom brand men återuppfördes redan 1994.

Provtryck utan rött kors för nytryck av 1 riksdaler riksmynt med Röda Korset

Provtryck utan rött kors med serie K utan nummer, typ 6c i min lista. Baksidan utan tryck.

  

På den slutgiltiga sedeln tillkom ett stort rött kors, seriebokstav R och nummer samt ett baksidestryck om hjälparbete. Sedeln är egentligen en lottsedel utgiven år 1953 till förmån för Röda Korset.

  

Se vidare min sida om sedlar i Riksdaler Riksmynt.

5 kr 1965* och 1966* serie G med stjärna

  
(e-post 2013-04-29 från en samlare)

5 kr 1965 har nu hittats med seriebokstav G med stjärna och slutsiffror 00. Nyligen hittades även 5 kr 1966 serie G med stjärna, som finns med både slutsiffror 00 och 01.

Man har uppenbarligen tryckt 3 olika upplagor av stjärnsedlar:

Man vill alltid ha rätt slutsiffror på översta och understa sedeln i en bunt så att banktjänstemannen ska känna att han har fått en komplett 100-bunt.

Ytterligare en sedel med slutsiffror 01 och avvikande serie funnen. 5 kr 1966 utan stjärna finns bara med serie C och E.

           

Sensationellt fynd av 5 kr 1979 serie Z med stjärna

Tidigare är 5 kr 1979* med stjärna endast känd med serie X i liten upplaga på 8000 exemplar. 5 kr 1979* serie Z har slutsiffror 00 och är då en ersättningssedel för understa sedeln i en 100-bunt.

Liknande sedlar med slutsiffror 00 och 01 finns för år 1966, 1967, 1972 och 1974. Se vidare 5 kr 1965-1981 Gustav Vasa.

5 kr 1974 serie U finns endast med position AS-CY där hela D-raden DS-DY saknas

      

Om någon känner till serie U med positionsbokstav DS-DY så skicka info om detta till mig. Se även min sida om 5 kr Gustav Vasa.

        

5 kr 1965-1973 samt 1974 serie P har positionsbokstäver (pb) AS-EZ. Stjärnsedlar har oftast pb EZ.

     

5 kr 1974 serie R, S, T och 1976 samt 1977 serie A och B har positionsbokstäver (pb) AS-DY. Stjärnsedlar har pb DY.

5 kr 1977 serie C, E, F har positionsbokstäver (pb) AS-CZ.


        

5 kr 1977 serie G, H, K samt 1978 och 1981 har positionsbokstäver (pb) AS-DZ.

5 kr 1979 har positionsbokstäver (pb) AS-CZ.

Riksbankens folder 337/1000 med lågt sedelnummer och svarttryck av frimärke

  

Lägg märke till att foldern har samma nummer som sedeln. Alla sedlar med nr 000001-001000 kommer från denna typ av folder.


Folder från Tumba bruk med minnessedel
 

Samlarblad från posten med frimärke
(Papperstillverkning från sedelns baksida)

Minnesedlar med nummer 001001 - 030000 har den vanliga foldern från Tumba bruk.

Se vidare min sida om Jubileumssedlar.

100 kr 1954 funnen med både I och J som arbetsbokstav (på baksidan)


100 kr stor arbetsbokstav I

100 kr stor arbetsbokstav J

Sedan tidigare var 50 kr Sittande Svea känd med både I och J som arbetsbokstav. Det troliga är att man vi tryckningen använde antingen I eller J (inte båda samtidigt). Kända sedlar för 50 kr och 100 kr:

50 kr 100 kr
1950 serie N ab I 1951 serie L ab I
1950 serie T ab I 1951 serie S ab I
1953 serie A ab J 1952 serie L ab I
1953 serie D ab J 1953 serie B ab I
1953 serie H ab J 1953 serie L ab I
1953 serie K ab J 1954 serie Y ab J
1953 serie P ab I 1954 serie C ab J
1953 serie V ab I 1954 serie P ab I

50 kr stor arbetsbokstav I

50 kr stor arbetsbokstav J

Eventuellt kan återkomsten av ab I på slutet ha med skåprensning att göra. Man plockade fram alla tryckta blanketter från lagret som ännu inte var numrerade i väntan på årtalet 1955 då man införde små dubblerade arbetsbokstäver.


liten arbetsbokstav AA

liten arbetsbokstav KJ

liten arbetsbokstav YZ

Jag efterlyser alla 50 och 100 kr 1953-1954 med arbetsbokstav I eller J. Skicka gärna inskannade bilder.

100 kr 1940 finns med kb J medan 50 kr 1940 har kb I

Rättelse av tidigare information. 100 kr 1940 finns med kontrollbokstav J men inte med I. Således är 50 kr 1940 ensam med stor kontrollbokstav I.


100 kr 1940 stor kontrollbokstav J

100 kr 1941 stor kontrollbokstav J

50 kr 1940 stor kontrollbokstav I

 50 kr 1941 stor kontrollbokstav J

Söndagsbokstav B ger datum 3 januari på sedlar i riksmynt och kronor

Alla högvalörer (i stort format) 1859-1898 har normalt 2:a januari men ibland 3:e januari som datum. Det beror på att man vill ange första vardagen på det nya året. Men ibland kan den 2:a januari vara en söndag och då tar man nästa vardag. I Focus 1960 finns tabell 150 Tideräkning där man kan ta reda på vilka år som har söndagsbokstav B för januari (= lördag 1:a januari). Följande år bör då ha 3:e januari på sedlarna:

1859, 1870, 1876, 1881, 1887, 1898.

Detta stämmer för 1859, 1870, 1876, 1881.

Sensationellt finns 10 rd rmt 1872 med både 2:a och 3:e enligt följande:
B 001514 med bild i Lindgren "Riksbankens sedelhistoria" datum 2:a januari (även bild i Wallén SS).
C 051984 med bild i Rosenqvist "Sveriges Färgsedlar" datum 3:e januari.
(jag efterlyser flera exemplar av 10 rd rmt 1872)

I Høiland auktion nov. 2007 finns ytterligare avvikelser: 10 rd rmt 1866 med 3:e januari.

5 kr 1960 serie QI funnen

5 kr 1960 finns med serierna OI, PA-PI, QA-QI. Serie QI är mycket ovanlig och finns bara med nr QI 000 001 - QI 019 400. Totalupplagan för 5 kr 1960 är 16,2 milj. sedlar så QI är endast 0,1 % av dessa. Den är då med stor säkerhet mycket svårare än stjärnsedlar 1956-1961 med upplagor på ca 15 000 ex. (eftersom stjärnsedlar sparas oftare än vanliga sedlar). Se vidare 5 kr sidan för Gustav VI Adolf.


5 kr 1960 OI

5 kr 1960 QH

5 kr 1960 QI (ovanlig)

Andra serier med låg upplaga i förhållande till det totala antalet sedlar är:

5 kr 1952 serie Aa med 29 000 ex av totalt 22,5 milj. ger 0,1 %

5 kr 1956 serie OA med 182 000 ex av totalt 40,7 milj. ger 0,5 %

5 kr 1961 serie TF med 95 600 ex av totalt 20,7 milj. ger 0,5 %

5 kr 1963 serie VZ med 292 000 ex av totalt 43,1 milj. ger 0,7 %

        

50 kr 1996* med stjärna och positionsnummer 98 och 99

En samlare i Holmsund (e-post 2009-06-25) har sensationellt hittat 50 kr 1996* med stjärna och tidigare okända positionsnummer 98 och 99 (2:a-3:e siffran från vänster).

     

20 kr 1991* med stjärna och positionsnummer 98 och 99

Nästan alla stjärnsedlar har positionsnummer 00, men mycket sällsynt finns även pn 98 och 99, men endast med slutsiffror 01 och 00. De senare har använts som ersättningssedel för översta och understa sedeln i en 100-bunt.

     

Mycket av informationen är egenhändigt "framforskad" med mig själv som enda källa. Således behövs även kritisk granskning av mina upptäckter. Hör gärna av dig med synpunkter och frågor om svenska sedlar till min nya e-post-adress:

 Jag är mycket intresserad av information som kompletterar eller motsäger mina uppgifter.

Mina webbsidor har funnits på Passagen sedan augusti 1998 och från maj 2007 på webbhotell med egen domän. Bilderna har skannats in med 75-100 dpi och sedelnummer med 150 dpi.