Ethelred II 990-talet
(Ethelred II från 990-talet CRVX)

Sveriges Sedlar Karl XIV Johan
© Sedelmynt (J.A.)
SAB-kod:
Kyh, Qae
 
 
Ändrad 2016-05-31
Numismatisk litteratur Måttsystem, penningvärde och kvalitetsklasser
Böcker
Tidskrifter Artiklar i SNT Artiklar i SKA
Historisk översikt Länkar (www) Egna upptäckter
Förordningar Broschyrer  
Äldre sedlar (1662-1873): daler, riksdaler och skilling
Stockholms Banco Sedelsubstitut Kontributionsverket
Transportsedlar Riksgäldssedlar Specie och kopparskilje
Vita banco-sedlar Färgade banco-sedlar Riksmynt-sedlar
Nya sedlar (1874-2015): kronor
Kronor-sedlar Lilla Riksvapnet Sittande Svea
Övriga 1939-1973 Jubileums-sedlar 1965 års sedelserie
1985 års sedelserie 2015 års sedelserie Elektroniska pengar
Diverse:  Mynt Mynt/Sedel på frimärke Aktiebrev
Enskilda Banker Charta Sigillata Premieobligationer
Finlands sedlar Stavning av kung Brevporto 1855-2016
Datortips CD-bränning Digital fotografering
Eurosedlar    

NUMISMATISKA NYHETER (Kyh & Qae)

Rättelse och komplettering av 100 kr Sittande Svea (i Sveriges Färgsedlar 1835-2008)

Numreringen av 100 kr Sittande Svea är ganska komplicerad. Sedlarna numreras löpande i nummerfölj utan hänsyn till årtal så att vid årsskiften kan närliggande nummer ha olika årtal. Sedelnumret har en prefix-bokstav och en suffix-bokstav t.ex. Q 97822 E. Prefix-bokstaven Q räknas ut med hjälp av slutsiffrorna 22 så att

prefixbokstav=REST(nummer+kontroll-upplaga;25) i Excel

Ovanstående exempel blir prefixbokstav=REST(22+5-11;25). Resultat=16 d.v.s. prefix-bokstav Q eftersom bokstav J inte används som prefix. Se detaljerat www.sedelmynt.se/1890/numrering.htm.

Prefix-bokstaven brukar kallas Nummerbokstav och Suffix-bokstav kallas Kontrollbokstav (eller Seriebokstav). Således är det kontrollbokstaven på slutet som används vid numrering i mina tabeller. Kontrollbokstäver är gemena: a-i, k-n, p-z (inte j och o) och versala/kapitäla: A-H, J-N, P-Z (inte I och O). Således används 24 kontrollbokstäver (höger om nr) och 25 nummerbokstäver (vänster om nr).

Alla 100-lappar 1937-1958/59 har alltid samma vänster namnteckning för två bokstäver i följd vilket gör att man enkelt kan spåra om ett sedelnummer kommer i början eller slutet av årtalet. Med hjälp av detta har jag kommit fram till att 100 kr 1940 numrerats med kontrollbokstav F-H, J-N, P-Z, a-i, k-n, p-z, A-E. "Rosenqvist Sveriges Färgsedlar" anger 1940 E-I, K-Z, a-i, k-z, A-F. Mina ändringar är gulmarkerade. Nedanstående bilder bevisar mina slutsatser. Eftersom den exakta gränsen mellan årtalen är flytande så skulle det kunna finnas bokstäver jag missat men det gäller att namnteckningarna stämmer. Om du har information som motsäger/kompletterar mina slutsatser så hör av dig till min e-post adress. Även år 1939, 1943, 1946, ska ändras så att bokstav o och O stryks.

              

Märkligt nog har 50 kr 1940 bokstav I medan 50 kr 1941 bokstav J.

Även 100 kr 1960-1961 har numrerats på ett invecklat sätt. Nedanstående bilder visar numreringen i tidsföljd som bevisas av arbetsbokstäverna på baksidan. Numreringen blir:

1960 T-Z, A-I, K-T och 1961 U-Z, A-I, K-R, S-T, U-Y. Jämför med "Sveriges Färgsedlar" som anger 1960 T-Z, A-I, K-X och 1961 S-Z, A-I, K-Y. Mina ändringar är markerade med gult. 1961 S-T har märkligt nog annan namnteckning än bokstäverna före och efter.


nt2 serie T med ab PF

nt2 serie Z med ab AK

nt1 serie A med ab QK

nt1 serie T med ab RH

nt1 serie U med ab SH

nt1 serie Z med ab UL

nt2 serie A med ab UL

nt2 serie R med ab SU

nt1 serie S med ab AV

nt1 serie T med ab AW

nt2 serie U med ab GW

nt2 serie Y med ab VY

Lägg märke till att vissa sedelnummer kan finnas två gånger men med olika namnteckningar: 1960 T, 1961 U-Y.

Utöver dessa rättelser finns ett antal kompletteringar med tidigare okända bokstäver. Se www.sedelmynt.se/1890/100kr.htm. I mina tabeller har jag nu även angett lägsta och högsta nummer: kontrollbokstav + 2 högsta siffror i löpnumret. Om du kan komplettera tabellen så hör av dig till min e-post adress, gärna med bild av nummer + namnteckning.

Räkna ut upplagans storlek för sedlar

Man kan räkna ut upplagan för sedlar med hjälp av mina tabeller med positionsnummer och serienummer.löpnummer. Det viktiga är att intervallen är INKLUSIVE första och sista intervallet. Det går inta att subtrahera siffrorna. Positionsnummer 01-45 betyder 45 olika positioner (inte 44).

 Exempel: 50 kr 2004: sn.nr = 0.28-1.489 och position 01-35

Upplagan blir ca 35×(1,5-0,28) = 42,7 miljoner sedlar

Normalt numreras sedlarna med nedräkning från ett högt jämt nummer. Jag redovisar lägsta kända nummer men det kan ju finnas något lägre nummer t.ex. 0.25 i exemplet. Jämför med "Rosenqvist Sveriges Färgsedlar" som anger upplagan 43,8 miljoner sedlar.

  

Saknas sedelnummer bland de nya 20-lapparna?

        

20 kr-sedlar är kända med alla 100 000-tal från B.0.0-B1.1 (nr Bxx 0 000 012 - Bxx 1 198 971).

Det saknas B1.2-B1.3 och B1.5-B1.6.

Följande antal sedelnummer är kända av mig
(e-post 2016-05-14 från en samlare kompletterar och bekräftar mina slutsatser)

B1.1 4 ex nr 1.104 - 1,198
B1.4 11 ex nr 1.404 - 1.498
B1.7 10 ex nr 1.709 - 1.790

Uppenbarligen har mellanliggande nummer inte kommit ut eller har de inte tryckts. Jag efterlyser de saknade mellanliggande sedelnumren för dessa 100 000-tal (motsvarar 6 milj. sedlar med alla positionsnummer).

Saknas sedelnummer bland de nya 200-lapparna?

           

200 kr-sedlarna har många luckor bland kända 100 000-nummer. Jag saknas uppgifter (bilder) om B0.0, B0.7, B0.8, B1.5, B1.8-B1.9. Ovanliga med bara enstaka kända nummer B0.4, B0.5, B2.0, B2.1.

(e-post 2016-05-30 från en vänlig samlare, som fyller ut en lucka i min lista över sedelnummer)

Följande antal sedelnummer är kända av mig

B1.4 7 ex nr 1.410 - 1.495
B1.6 6 ex nr 1.632 - 1.687
B1.7 1 ex nr 1.756

Uppenbarligen har mellanliggande nummer inte kommit ut eller har de inte tryckts. Jag efterlyser de saknade mellanliggande sedelnumren för dessa 100 000-tal (motsvarar 5 milj. sedlar med alla positionsnummer).

Låga och höga sedelnummer

1 kr 1914 sedelnummer
1 kr 1914 mycket tidig
lågt nummer
       

högt nummer där max är
ca 200 000 ?

högt nummer där max är
ca 400 000 ?

högt nummer där max är
ca 999 900 ?

senast kända tryckta nummer
för detta årtal 
10 kr Sittande Svea

högt nummer där max är
400 000 ?

senast kända tryckta nummer
för detta årtal

högt nummer där max är
900 000

sent tryckt årtal där max är
Aa 029 000
5 kr Sittande Svea

högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
999 900 ?
5 kr Gustav VI Adolf
1954-1963
 

 En samlare kan vara intresserad av mycket höga och mycket låga sedelnummer så att han kan vara beredd att betala extra för lågt/högt nummer. Det samlaren är ute efter är tidigast och senast tryckta sedel av ett visst årtal. Fram till ca år 1962 trycktes alla sedlar med uppräkning från 000 001 --> 900 000. Högsta talet kan vara lägre beroende på sedeltyp. Sedlarna numreras med seriebokstav A, B, C, D o.s.v. Då är det lägsta numret A 000 001 och högsta nummer t.ex. Q 406 500 (gäller 5 kr 1940). Höga och låga nummer för mellanliggande serier är mindre intressanta. Men högsta sedelnummer för alla serier kan vara av intresse t.ex. 900 000.

Sedlar från 1963 och framåt har ofta numrerats med nedräkning från 900 000 --> 000 001 och i detta fall är A 900 000 tidigaste sedeln!!! Det finns undantag för 5 kr 1965-1981 som omväxlande numrerats med uppräkning och nedräkning.


högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
900 000

sent tryckt årtal där max är
500 000
5 kr Gustav Vasa
1965-1981

högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
900 000
10 kr Gustav VI Adolf
1963-1990

lägsta möjliga nummer
000 001

högsta möjliga nummer
900 000
     

Med början ca 1985 har sedlarna ett 10-siffrigt nummer som börjar (till vänster) med årtalssiffra och positionsnummer (2 siffror) samt serienummer + löpnummer.


lägsta kända numer 0 099 708

högt nummer 0 996 760

högsta möjliga nummer 1 000 000
50 kr Jenny Lind 1996  

  
50 kr 2008 lågt numer och 500 kr 2009 sn.nr = 0.000 (extremt lågt nummer)
(e-post-2016-05-18 fån en samlare)

För den nya sedelserien från 2015 kan lägsta nummer vara 0 000 001 men det är osäkert var högsta nummer finns. Har man tryckt med nedräkning eller uppräkning?


20 kr 2014 lågt nummer 0 000 012

50 kr 2014 lågt nummer 0 004 697

10 kr 1984* med stjärna

    

10 kr 1984* med stjärna är den ovanligaste 10:an Gustav VI Adolf med stjärna. Upplagen är troligen mindre än vad man tidigare trott. Jag uppskattar nu upplagan till ca 250 000 ex. Kända nummer:

X 132 001* - X 342 000* (detaljerat -X 192 281*, X 206 975*-X 299 474*, X303 857*-)
X 526 001* - X 550 000*
X 841 101* - X 841 400*

Om du känner till sedlar utanför dessa intervall så hör av dig, gärna med bild av sedelnumret.

De höga numren är mycket ovanliga och endast två exemplar kända med närliggande nummer. Av mig kända exemplar med nummer som börjar på:

X1 9
X2 17
X3 7
X4 0
X5 6
X8 2

Eftersom 1984* med stjärna kommer sist bland stjärnmärkta 10:or så har troligen inte hela den tryckta upplagan kommit i cirkulation. Eventuellt har 900 000 ex tryckts men bara 250 000 ex kommit i cirkulation.

200 kr finns nu i ett stort antal nya bankomater

  

I januari kunde man på hemsidan till Bankomat filtrera fram ett stort antal nya bankomater med 200-lappar (många fler en listan från oktober). Min närmaste Bankomat har nu fått 200-lappar trots att den INTE fanns med i januari-listan. Troligen har de flesta bankomater nu/snart 200-lappar, men du kan INTE längre se dessa på hemsidan. Fick ett högt nummer (B1.6) så att jag justerar nu upp den beräknade upplagan till 100 milj. 200-lappar (se tabell längre ned på denna sida). Hjälp mig att fylla i luckorna i min lista där jag saknar nummer B0.0, B0.3, B0.7, B0.8, B1.2, B1.5, B2.1 (skicka e-post med nummer, gärna även bild).

Stjärnans placering i höjdled för 5 kr 1963 med stjärna

Stjärnan för 5 kr 1963 AA-AT med stjärna kan ibland vara nedsänkt enligt nedanstående bild. Jag har inte sett detta på några andra stjärnsedlar. Det finns även 5 kr 1963* med stjärnan mittemellan. Kuriosa eller värt att samla?

 
5 kr 1963 med nedsänkt stjärna

  
5 kr 1963 med med upphöjd stjärna

  
5 kr 1963 med stjärna mittemellan

  
5 kr 1963 med stjärna

  
5 kr 1959 och 1962 med stjärna

Sedelnummer: Årtal, Position och Serie

Sedel Bild Årtal Position Serie Löpnummer
(6 siffror)
5 kr 1963 1963 J B 560405
10 kr 1990 1990 AC E 899944
100 kr 2014 4 57 0 000980
20 kr 2014 B 36 1 780530

Årtalet för 100-lappen är sista siffran i årtalet (201)4 medan positionsnumret har ett intervall 51-95 som anger årtionde. Se vidare www.sedelmynt.se/1985/index.htm.

Årtalet för 20-lappen anges med bokstaven B = 2014.

Position är placeringen i tryckarket. Alla sedlar i ett ark har samma löpnummer men olika positionsnummer/bokstav.


Tre sedlar från samma ark med olika positionsbokstäver men med samma nummer

5 kr 1963 serie A och B har har en 2:a bokstav (höger) som egentligen är en positionsbokstav A-T (18 olika) i tryckarket där alla bokstäver utom I och Q används. Jämför med 10 kr 1963 som också har 18 positionsbokstäver A-X där följande inte används: D, I, J, M, Q, W.

Nya svenska sedlarna i UV-C, UV-A och IR (ungersk sida)

Följande ungerska sida har en komplett bild av alla giltiga svenska sedlar (1985 års och 2015 års serie) med bilder av både framsida och baksida i dagsljus, UV-A, UV-C och IR. Du kan flytta markören på bilden i dagsljus till de olika rutorna och se intressanta detaljer (valörsiffrorna ändras mellan dagsljus och infrarött). Om du markerar en ruta med UV-bild ändrar den sig mellan UV-A och UV-C.

www.interbooks.hu/interbooks.hu/a14.php@valuta=5.htm (meny över alla svenska sedlar)

www.interbooks.hu/interbooks.hu/a14.php@cimlet=310&fajta=uvc&oldal=h.htm (den nya 50 kr sedeln i UV-C)

Du kan för varje sedel välja framsida/baksida och UV-A eller UV-C eller Infra. Färgerna i UV-C stämmer inte med andra bilder av samma sedel i UV-C (jämför 10 euro nedan med ungerska bilderna). Ungerska UV-C liknar dagsljus för mycket så de använder kanske fel våglängd jämfört med centralbankerna t.ex. ECB.

Den nya 50-lappens framsida i UV-A ljus har en UV-lysande bild av sedelnumret bakvänt

Till höger finns valutakoder SEK, NOK, DKK, EUR, GBP, USD, m.fl. Där kan du välja andra valutor och se dess sedlar.

Du kan INTE högerklicka och spara bilderna. Använd istället PRINT SCREEN.

EFTERLYSNING: Kan någon ungersktagande översätta de viktigaste orden för de olika säkerhetsdetaljerna. Vad betyder t.ex. "UV-A jelzőrostok" (=fibrer??)

NYTT: demo.icpress.ru/en/demo/countries/222/index.html. En rysk sida (engelsk text) med bilder av svenska sedlar i IR-ljus från 1985 års sedelserie (de nya sedlarna finns inte med). Bättre bilder en de ungerska sidorna. Både fram- och baksida i IR och UV (inte UV-C).

Kuriosa: Den ryska SPECIMEN av äldre 50-lapp och 1000-lapp har löpnumret på baksidan grönt lysande i UV-ljus medan alla ungerska SPECIMEN har baksida nummer som INTE lyser i UV-ljus.

Hemliga säkerhetsdetaljer hos de nya sedlarna


200 kr i infrarött ljus

www.riksbank.se/Documents/Pressmeddelanden/2015/Bilagor/Presskonferens_sedlar_mynt_151001.pdf innehåller följande text dold bakom bilderna: "IR-färger. Magnetisk tråd. Magnetiskt nummer. Magnetisk färg. UV-tryck". Om du söker med Google så att du får träff på ovanstående länk och ser denna text. Den kompletta texten som är dold:

2. Handel och bank

Mini- och mikrotexter

Icke UV-fluorescerande papper

UV-fluorescerande tryck

UV-fluorescerande fibrer

3. Maskiner

IR-färger

Magnetisk tråd

Magnetiskt nummer

Magnetisk färg

UV-tryck

4. Riksbanken

(text saknas under denna rubrik)

Konfidentiella detaljer

Ytterliggare en länk med sedel i IR-ljus dayviews.com/jim/520608521/ Klicka på bilden så kan du även se baksidan där bara numret syns i IR-ljus.

Äldre 20 kr i IR-ljus www.fotosidan.se/forum/showthread.php?t=103168

     
10 euro äldre och nyare i IR-ljus

  
nya 10 euro i UV-A respektive UV-C ljus

1000-lappar saknas hos banker

1000-lappen får inte plats i bankernas sedelmaskiner eftersom den nya 200-lappen tar plats. Handelsbanken och Swedbank SAKNAR 1000-lappar. Du kan hitta 1000-lappar hos Nordea och Forex. Någon som vet hur det är med SEB? www.svd.se/ont-om-plats-for-nya-tusenlappen och www.sydsvenskan.se/ekonomi/ont-om-plats-for-nya-tusenlappen/

Sedlar i infrarött ljus (IR)

Det kom 2016-02-07 e-post från en samlare med IR-kamera: "För några år sedan hade jag tillgång till en IR-kamera som kunde detektera ljus i några olika våglängdsområden. Jag passade då på att ta bilder på några av de svenska sedlarna. Bilderna är tagna i våglängdsområdet 1,5-1,8µm (NIR). Alla baksidor var helt vita, men delar av framsidorna var tryckt med färg som kunde ses i IR-ljus."

Som synes nedan består färgen på porträttet av två olika färger som ser olika ut i IR-ljus.

  
50 kr Jenny Lind typ 1 och typ 2

 
100 kr Carl von Linné och 500 kr Karl XI (med folieband)

Jämför med euro-sedlar: www.nya-eurosedlar.eu/Eurosedlar/Säkerhetsdetaljer/KÄNN/DEN-NYA-10-EUROSEDELN (välj ANDRA EGENSKAPER). "På framsida under infrarött ljus syns bara den smaragdgröna siffran, den högra sidan av huvudbilden och den silverfärgade remsan. På baksidan är bara valörsiffran och det vågräta serienumret synliga." Se även www.nya-eurosedlar.eu/press/pdfonline/Guide-for-cash-handlers-Discover-the-new-10-banknote-SV/files/assets/basic-html/page5.html samt www.nya-eurosedlar.eu/press/pdfonline/ECB_CASHIER_DEP_SV/files/assets/basic-html/page5.html

Kinesiska utbildningssedlar (training banknotes)

  

  

Sedlarna är tryckta i Shenyang Zhengzhou för BOC (Bank of China) och används på kinesiska banker för att träna personalen att räkna pengar (fort och rätt). När dessa gavs ut fanns normalt inga maskiner för att räkna pengar. Det var viktigt att personalen kunde växla och räkna ett stort antal utländska sedlar så fort som möjligt (för detta behövs träning).

Sedlarna är tryckta på enkelt papper och ibland med vattenmärke (upprepat) ring med kinesiskt tecken. Utanpå sedeln finns kinesisk text som anger att det är en testsedel utan värde. De är tryckta med rasterpunkter i olika färger som kan bli förskjutna i sidled eftersom varje färg trycks individuellt (bilden kan då bli oskarp).

www.delcampe.net/page/item/id,220766396,var,ReplicaChina-BOC-bank-trainingtest-banknoteSVERIGES-RIKSBANK-Sweden-Kronor-5-different-note-specimen-overprint,language,E.html

www.coinpeople.com/index.php/topic/22601-china-testtraining-note/

www.ebay.com/itm/China-bank-tellers-USA-training-banknotes-UNC-1-2-5-10-20-50-100-all-7-notes-/281506749450

SPECIMEN sedlar (provtryck till utländska centralbanker)

Specimen sedlar trycks i flera hundra exemplar. De lämnas till centralbanker i hela världen för att de ska veta hur en äkta sedel ser ut. De är tryckta på äkta sedelpapper med alla säkerhetsdetaljer som vattenmärke och metalltråd. Troligen har några korrumperade tjänstemän (utomlands) knyckt sedlarna och sålt dessa på e-Bay eller till handlare i USA. Eftersom det kommer SPECIMEN från hela världen kanske en mynthandlare “abonnerar” på alla dessa hos korrumperade bankanställda.
 
Nedanstående länk till e-Bay visar svenska SPECIMEN som finns till salu. Nyare svenska SPECIMEN har ett svart löpnummer på baksidan som antyder storleken på upplagan.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=&_osacat=3442&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xspecimen.TRS0&_nkw=specimen&_sacat=3442

Prop. 2000/01:40: Bilaga 3: Internationell konvention för bekämpande av penningförfalskning:

Det framgår av texten att SPECIMEN-sedlar ska sändas till andra länders central myndighet mot sedelförfalskningar. Tidigare har man oftast sänt SPECIMEN-sedlarna till centralbanken. När dessa sedlar senare blev indragna så överlämnades SPECIMEN-sedlarna till ett statligt myntmuseum eller liknande

Olika typer av Specimen och Provsedlar för olika ändamål: https://en.wikipedia.org/wiki/Specimen_banknote

  

  

Se även min sida om Provsedlar.

Vad är detta för 50-lapp "MAKULATUR". Det är 2004 års modell men utan folieband. PMG-intyget är felaktigt (ska vara Pick#64sp 2004-2011). Eftersom foliebandet saknas är det inte SPECIMEN men möjligen PROVTRYCK på tryckeriet med enklare papper. Alla olika exemplar har handnumrerad text (märkligt). Någon som vet ursprunget? Är det äkta papper med vattenmärke?

10 kr sedel ändrad till gul färg (manipulerad)


(kopia från Auktion)

Det förekommer ibland 10 kr sedlar på Tradera med gul färg istället för grön. Troligen har den gröna färgen ändrats kemiskt genom tvätt i något blekande medel. Det finns inga kända samlare som erkänner detta som en riktig variant. De gula sedlarna är nästan alltid skrynkliga och kraftigt cirkulerade. Det är bara den gröna färgen i gravyrtryck som ändrats medan offsettryck är oförändrat (baksida och namnteckningar i offset 1980-1990). Äldre 10:or har namnteckningar i gravyrtryck. Gula 10:or har inget samlarvärde men kan sparas som kuriosa.

Finns det någon sedelsamlare eller frimärkssamlare som vet vilket kemiskt medel som gör sedlarna gula. Jag misstänker kemtvätt eller klorin. Kan man fixa en 3 sk banco gul från en grön?!!

Se även SNT 2013-4.085: Orange tia (10 kr 1977 orange istället för grön) och SNT 2013-5.105: Svar på frågan om orange tia (kemtvättad)

numismatik.se/pdf/snt42013.pdf och numismatik.se/pdf/snt52013.pdf

10 kr 1987 serie F är mycket ovanlig

             

Sedlarna numreras med nedräkning från A 900 000 --> A 000 001 o.s.v. och avslutas med G 900 000 --> ca G 300 001. Det märkliga är att nästan hela serie F saknas. Jag känner bara till två sedlar med serie F nämligen F 865772 och F 894971. På Tradera finns det idag flera 10 kr 1987 serie E och serie G men ingen mellanliggande serie F!! Om du känner till flera 10 kr 1987 serie F så hör av dig, gärna med bild av numret.

Nummer för 20 kr Astrid Lindgren

     
(e-post 2016-01-18 från en vänlig samlare och e-post 2016-03-02 från en vänlig samlare)

Riksbankens bilder av "SPECIMEN" har nummer B030275038. Närmast lägre jag sett är B590246083 och över nummer B250311120 (e-post 2016-03-14 från en vänlig samlare). Testsedlar trycktes i början av 2014 av alla valörer i liten upplaga (ca 5 milj. ex). Det troliga är att de har förstörts. Gäller åtminstone alla 200 kr bokstav A som INTE verkar finnas i cirkulation. Men hur gjorde man med 20 kr? De tidigt tryckta har samma bokstav B som den stora tillverkningen senare under 2014. Alla sedelnummer som ringar in SPECIMEN-numret är intressanta. Det tomma intervallet motsvarar 3,9 milj. sedlar. Om du känner till ännu närmare nummer till ovanstående SPECIMEN-sedel så hör av dig, gärna med bild av numret.

Sedeldetektor för Ultraviolett och Infrarött ljus

Svenska sedlar från 1986 och framåt har text eller bilder som lyser upp i ultraviolett ljus enligt Riksbankens officiella sidor. Nya eurosedlar ser olika ut i TRE olika ljusvåglängder: UV-A (365 nm), UV-C (254 nm) och IR: www.nya-eurosedlar.eu/Eurosedlar/Säkerhetsdetaljer/KÄNN/DEN-NYA-10-EUROSEDELN (välj ANDRA EGENSKAPER). "På framsida under infrarött ljus syns bara den smaragdgröna siffran, den högra sidan av huvudbilden och den silverfärgade remsan. På baksidan är bara valörsiffran och det vågräta serienumret synliga."

Se även sedeldetektorer: www.sedelraknare.se/sedeldetektor (UV-A, UV-C och IR). Finns der någon samlare som provat UV-C eller IR på de svenska sedlarna (1985- och 2015-års sedelserie). Skriv och berätta vad du observerat, gärna med bilder. Själv tycker jag att apparaterna är något dyra så jag har bara en enkel UV-detektor (UV-A). Se även www.cashtech.se/akthetsverifiering

Det finns även detektorer som kontrollerar magnetiskt bläck.

Enkla sedeldetektorer finns hos Kjell & Company www.kjell.com/se/sortiment/hus-halsa-fritid/larm-sakerhet-overvakning/sedeldetektorer.

Se även UV-lampa för montage i normal armatur (E27) www.clasohlson.com/se/UV-lampa/36-5863. Kallas "black light" när det används för nöjes skull. www.teknikmagasinet.se/produkter/hem-o-hushall/belysning/disco/blacklight-lagenergilampa.

  

Sedlar från Riksbanken för test av maskiner (t.ex. Bankomat och CashGuard)

Riksbanken har lämnat ut sedlar i TRE olika omgångar:

apr. 2014: 20-50-100-200-500-1000 kr: Endast i Riksbankens lokaler Testcenter. Liten upplaga på ca 5 milj. per valör. Inga av dessa sedlar kommer ut i cirkulation. http://www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2014/sedlaromynt_brev_med_anmalningsblankett_140303_sve.docx

feb. 2015: 20-50-200-1000 kr: "Dessa sedlar kommer från den första fullskaliga produktionsupplagan".  "Låna sedlar och/eller att komma till Riksbankens testcenter". "Företaget har möjlighet att efter 30 september köpa och behålla alla eller ett urval av sedlarna." www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2014/sedlar_tillhandahollande_141218_sve.pdf 

nov. 2015: 100-500 kr:  "Dessa sedlar och mynt kommer från den första fullskaliga produktionen". Test-center eller låna sedlar. "Företaget kan även välja att köpa lånade sedlar och mynt istället för att lämna tillbaka dem". www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2015/Ans%c3%b6kan%20sedlar%20och%20mynt_151126_sve.pdf.

200 kr-sedeln med relieftryck och bandet i sidled (kuriosa utan samlarvärde?)

  
200 i relief under och på den färgskiftande bilden till höger (kända nummer Bxx0 160 000 - Bxx0 275 000 och Bxx1 632 695 - Bxx1 632 801)

På 200 kr-sedlar med nummer vid ca Bxx02xxxxx (B0.1-B0.2 i mina tabeller) syns det tydligt "200" i relief bakvänt, som kommer från det fluorescerande trycket av "200" på baksidan. Troligen finns det även på övriga nummer men kan vara nästan omöjligt att upptäcka. Samtidigt syns även sedelnumret i relief. Detta visar att sedelnummer och fluorescerande "200" har tryckts med boktryck (inte offset = plantryck som jag gissat). De låga numren har relief på alla sedlar medan höga nummer (B1.6) verkar ha relief på vartannat nummer (udda slutsiffror).

  

Den variabla optiska tråden kan variera 1 cm i sidled även för närliggande nummer. Eventuellt har 5-6 sedlar i nummerföljd samma placering följt av ett stort hopp i sidled för nästa 5-6 sedlar. Se info nedan från riksbanken om att placeringen kan variera hela 2 cm. Vattenmärket är placerat mycket långt till vänster så att säkerhetsbandet ska få plats oberoende av placering.

www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Fragor--svar

"Placeringen på det säkerhetsband som finns på de nya 200- och 1000-kronorssedlarna och som även kommer att finnas på de nya 100- och 500-kronorssedlarna kan variera med uppemot 2 cm. Denna variation uppstår naturligt i sedeltryckningsprocessen, och är därför inget feltryck. Även storleken på sedlarna kan variera med +/- 1 mm och detta är också en naturlig variation som uppstår vid tryckningen av sedlarna."

Ogiltiga mynt 2017

Äldre mynt blir ogiltiga den 30 juni 2017 enlig SFS 2014:1031: rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/14/141031.PDF

Ovanstående SFS saknar direkt hänvisning till om följande mynt också blir ogiltiga:
2 kr kopparnickel, se dock riksbanken www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Mynt/Giltiga-mynt1/2-krona
5 kr ordinarie silvermynt 1954, 1955, 1971
5 kr minnesmynt 1995 FN 50 år (alla tre olika 1 kr minnesmynt räknas upp)

Lägg märke till att SFS 1873:31 som man nu hänvisar till har 1 kr och 2 kr silver (80%) samt 10 kr och 20 kr guld. Valören 5 kr finns INTE med. SFS 1970:1028 och SFS 1989:61 anger dåvarande ordinarie mynt t.ex. 5 kr kopparnickel 28,5 mm. Ingenstans finns 5 kr silver. FN-myntet 5 kr finns i en egen SFS 1995:1096 som trots detta inte hänvisas till (ska det vara giltigt i fortsättningen).

Alla 5 kr-mynt präglade år 1954 eller senare är giltiga betalningsmedel och blir ogiltiga 2017: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Mynt/Giltiga-mynt1/5-kronan

Frågetecken om 2 kr jubileum blir ogiltiga med hänvisning till SFS 1873:31 om ordinarie 2 kr-mynt?

Ny info från riksbanksfullmäktige: www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Fullmaktige/2014/probil_fullm_bilaga_B2_140822.pdf: "De minnesmynt som Riksbanken gett ut kommer dock att fortsätta att vara lagliga betalningsmedel, trots att vissa av dem har samma valörer som de som nu är aktuella för indragning!!!" Men hur är det med 5 kr FN 1995?

Lägg märke till att i riksbankens beskrivning av minnesmynt www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Mynt/Minnesmynt/1900-talet finns 5 kr FN 1995 med som minnesmynt medan alla 1 kr minnesmynt saknas (!!!) eftersom de betraktas som "bruksmynt med specialprägling" www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Mynt/Minnesmynt. Tydligen faller INTE 5 kr FN 1995 in i denna kategori. Ologiskt nog så listar man 1 kr 2000 Millennium som minnesmynt i www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_sedlar/mynt_till_ara_och_minne.pdf (nr 51).

Riksbanken löser in minnesmynt (utan avgift)

RBFS 2015:1 om inlösen av giltiga och ogiltiga sedlar samt minnesmynt: www.riksbank.se/Documents/Riksbanken/Forfattningssamling/2015/RBFS_2015-1_sve.pdf

Beslutsunderlag: www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Direktionen/2015/probil_dir_A_150518.pdf

"Minnesmynt utgivna av Riksbanken är lagliga betalningsmedel. De betraktas dock inte som betalningsmedel av handeln, vilket gör att det i praktiken inte är möjligt att betala med dem. Ägare till minnesmynt som inte längre vill ha kvar sina mynt har dessutom svårt att få sina minnesmynt inlösta."

Inlösen av giltiga minnesmynt: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Mynt/Minnesmynt/Att-losa-in-minnesmynt (silvervärdet är oftast högre än nominellt värde)

Observera att det INTE finns någon expeditionsavgift för inlösen av minnesmynt medan man tar 100 kr per ärende för ogiltiga sedlar. Alla ogiltiga sedlar från 1874 och framåt kan lösas in av riksbanken: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Att-losa-in-ogiltiga-sedlar

Det är endast äkta minnesmynt som kan lösas in på detta sätt. Man löser inte in 5 kr 1954, 1955, 1971 eller 2 kr-mynt. Du måste betala med dessa i butik eller bank. Men det är ännu bättre att gå till en mynthandel som betalar mer än det nominella värdet eftersom mynten innehåller mycket silver.

1 kr 1942-1968 vikt 7 g varav 2,8 g Ag, metallvärde 12 kr

2 kr 1942-1966 vikt 14 g varav 5,6 g Ag, metallvärde 23 kr

5 kr 1954-1971 vikt 18 g varav 7,2 g Ag, metallvärde 30 kr

10 kr 1972 vikt 18 g varav 15 g Ag, metallvärde 62 kr

50 kr 1975-1976 vikt 27 g varav 25 g Ag, metallvärde 103 kr

200 kr 1980-2008 vikt 27 g varav 25 g Ag, metallvärde 103 kr

1000 kr guld 1988-1998, metallvärde 1788 kr

Observera att 2 kr 1968-1971 består av kopparnickel med försumbart metallvärde. Här gäller enbart eventuellt samlarvärde men de är ju fortfarande lagligt betalningsmedel (om nu någon tar emot dessa).

Broschyr över alla minnesmynt från 1700-talet och framåt t.o.m. 2004: www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_sedlar/mynt_till_ara_och_minne.pdf

Senare minnesmynt: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Mynt/Minnesmynt/2000-talet

Därför får du inga 50-lappar på ICA (m.fl.) med CashGuard!!

www.antonson.se/News/2015/ny-information-om-cashguard-och-de-nya-sedlarna

Varför går det åt så många 20-sedlar?: "Det går åt så många 20-sedlar på grund av att 50-sedeln som växel riskerar bli blockerad av 100-sedeln, då de två valörerna delar fack. Detta blir ett problem speciellt när kunder betalar med 100-sedlar. Prognosen är att 200-sedeln ska vara den vanligaste sedeln i handeln när den är i rullning. När kunderna väl betalar med mestadels 200-sedlar kommer blockaden lösas upp. Detta eftersom 50-sedeln då kan betalas ut, tillsammans med rullningen på 100-sedeln, som växel. Åtgången av 20-sedlar kommer vara förhållandevis hög fram tills det att vi får ett jämnt flöde av 200-sedlar i landet."

Varför har man 50- och 100-sedlarna i samma kassett?: "De vanligaste bankomatvalörerna kommer snart att vara 500- och 200-sedeln. Avsikten med detta är att göra 100-sedeln mindre frekvent i handeln. 50-sedel cirkulerar redan i ett lågt antal. Därför är det passande att 50- och 100-sedeln delar fack."

Växelkassa
Valör Antal
1000 kr 0
500 kr 0
200 kr 20
100 kr 27
50 kr 0
20 kr 80

www.antonson.se/Global/CashGuard/Manual_sedelkonfiguration_2015.pdf

Ovanstående tabell visar antalet sedlar som man minst ska ha kvar i automaten (växelkassa). Observera att 50-lappar INTE fylls på. Det är bara 50-lappar som kunden betalar med som kan finnas.

Slutsatsen är att du måste betala med 200- eller 500-lapp om man ska kunna få en 50-lapp som växel. Om du betalar med 100-lapp får du alltid många 20:or istället för 50-lapp.

Kan någon förklara hur det fungerar när 50- och 100-lappar delar samma fack? Hur kommer man åt 50-lappar om det ligger 100-lappar överst?

P.S. I slutet av december fick jag en 50-lapp i växel på ICA vid betalning med 100-lapp (oturligt nog en gammal 50-lapp). Har man ändrat CashGuard så att t.ex. 100- och 200-lapp finns i samma fack?

Har någon sett nya sedlar med årtal 2013 = bokstav A?

Alla nya sedlar som jag sett har bokstav B = år 2014. Det är bara riksbankens egna bilder som har bokstav A=2013. Om du sett verkliga sedlar med bokstav A, så hör av dig gärna med en bild av numret. Troligen är tidiga årtal sällsynta eftersom man tidigt måste tillverka sedlar för utlåning till leverantörer av teknisk utrustning i april 2014 (t.ex. Bankomat och CashGuard). Upplagan kan då bli mycket liten för 50 och 200 kr 2013 samt för 100 och 500 kr 2014. Nedanstående antyder att det bara är 50 och 200 kr som finns med A=2013.

50 och 200 kr: Beslut om utformning av sedlarna 19 apr 2013: www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Fullmaktige/2013/probil_fullm_bilaga_B_130419.pdf:
För att kunna genomföra praktiska tester av de nya sedlarna kommer mindre upplagor av två valörer, 50- respektive 200-kronorssedeln, att produceras i ett första skede. Beslut om utformningen av dessa sedlar behöver därför fattas av fullmäktige under våren 2013.

20 och 1000 kr: Beslut om utformning av sedlarna 29 nov 2013: www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Fullmaktige/2013/probil_fullm_bilaga_F_131129.pdf:
Efter fullmäktiges godkännanden startar produktionen av så kallade inläsningssedlar som ska tillhandahållas till leverantörer av teknisk utrustning i april 2014.

100 och 500 kr: Beslut om utformning av sedlarna 20 dec 2013: www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Fullmaktige/2013/probil_fullm_bilaga_D_131220.pdf:
Efter fullmäktiges godkännanden startar produktionen av så kallade inläsningssedlar som ska tillhandahållas till leverantörer av teknisk utrustning i april 2014..

Troliga upplagor för de nya sedlarna

Statistik från Riksbanken: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Statistik

           
20 kr 2014 lågt och högt sedelnummer: B0.0, B0.9, B1.0, B1.4, B1.7.

Valör Antal i cirkulation
2014
Antal i cirkulation
 1 mars 2016
Varav nya sedlar max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga B=2014
Upplaga 1:a år föregående sedlar 50 kr och 1000 kr högt sedelnummer
B1.1 och B0.2
20 kr 87 milj 89 milj 30 milj (1,8 - 0,0) × 60 = 108 milj år 1997: 92 milj
50 kr 22 milj 22 milj 10 milj (1,2 - 0,0) × 60 = 72 milj år 1996: 32 milj
år 2004: 43 milj
200 kr 100 kr var
 92 milj
8 milj 8 milj (1,8 - 0,1) × 50 +
(2,4 - 2,0) × 50 =
80 + 20 = 105 milj
-
1000 kr 6 milj 4 milj 1,4 milj (0,3 - 0,0) × 50 = 15 milj år 1989: 38 milj
år 2005: 40 milj

Kända sedelnummer visar att de flesta sedlar har tryckts år 2014 = bokstav B.

           
200 kr lågt och högt sedelnummer: B0.1, B0.9, B1.0, B1.7, B2.3

Ny info om höga sedelnummer kom med e-post från en samlare: 200 kr B332332091. Således serie B2.3 enligt mitt sätt att numrera. Det är extra viktigt att kolla om alla positionsnummer 01-50 finns eftersom man kanske har tryckt en del av upplagan i utlandet och då kan tryckpressen kräva en annan storlek på tryckarket. Således finns nu 200 kr med serienummer 0, 1 och 2. Skicka gärna in sedelnummer som kompletterar mina uppgifter. Ännu ett högt nummer från en samlare: 200 kr B232063052.

Finns positionsnummer 00 på de nya sedlarna (1:a och 2:a siffran från vänster)?


årtalsbokstav B=2014 positionsnummer 60 (högsta möjliga) (från en vänlig samlare 2015-10-17),
betecknas med B0.1 i mina tabeller (3:e och 4:e siffran från vänster)

Svaret är NEJ, eftersom 20 kr finns med position 01-60 enligt ovanstående bild. Rykten om position 00 bygger troligen på ett missförstånd där man uppfattat ett sedelnummer som t.ex. B400123456 att betyda årtalssiffra 4 och position 00.

  
200 kr: Lägsta och högsta positionsnummer: 01 resp. 50

Nya sedlar 20-50-200-1000 kr

SFS 2014:85; rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/14/140085.PDF

  
årtalsbokstav A=2013, positionsnummer 49, serienummer 0, löpnummer 220037

De nya sedlarna saknar folieband på framsidan och pärlemorfärg på baksidan som skiftar färg vid vinkling av papperet. Istället inför man färgskiftande bild (uppe till höger) och variabel optisk tråd till vänster (endast 100-200-500-1000 kr). Liknande variabel optisk tråd finns sedan tidigare på gamla 1000-lapparna från 2005. De svarta sedelnumren är inte fluorescerande. Taktila märken (50-100-200-500 kr) för synskadade som mörka streck på vänster och höger sida (gravyrtryck så att reliefen känns).

MOTION (variabel optisk tråd) kommer från Crane, Tumba: www.cranecurrency.com/Crane%20Currency%20How%20Do%20I%20Incorporate%20MOTION%20into%20my%20banknotes.pdf och www.cranecurrency.com/Crane%20Currency%20MOTION%20-How%20eye-catching%20and%20astonishing%20effects%20enhance%20banknote%20security.pdf (används nu även på sedlar i England och USA)

SPARK OVI (färgskiftande bild) kommer från SICPA, Schweiz: en.wikipedia.org/wiki/Optically_variable_ink

Fluorescerande: Bild med Tre Kronor på framsidan lyser i gult och blått, Bild med 200 på baksidan lyser i grönt.

        

200 kr: Positionsnummer 01-50 med tryckark som är 5×10 (bredd×höjd). Alla valörer har samma höjd men olika bredd. Se ark till 200 kr: www.riksbank.se/Documents/Bilder/Sedlar_tryckning/2015/high/24_MG_8691.jpg.

Sedlarna 20-50 kr har ark med 60 sedlar och position 01-60 medan 100-200-500-1000 kr har ark med 50 sedlar och position 01-50. Mera om säkerhetsdetaljer: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Akta-eller-falsk/Sakerhetsdetaljer-nya-sedlar.

Se även nyasedlar.nu

www.riksbank.se/Documents/Pressmeddelanden/2015/Bilagor/Presskonferens_sedlar_mynt_151001.pdf

www.banknotenews.com/files/tag-sweden.php (bild av 20 kr högt nummer: B101772170)

Kontanten uttagsautomater får 200-lappar 2 oktober

De maskiner som redan den 2 oktober kommer att innehålla den nya sedeln finns på följande platser:

Coop Forum Västberga, Västbergavägen 4, Hägersten

Daglivs Klippet Flemminggatan, S:t Eriksgatan 34-38, Stockholm

City Gross Uppsala, Stångjärnsgatan 10, Uppsala

Coop Nära Södra Station, Swedenborgsgatan 21, Stockholm

7 Eleven Drottning Kristinas Väg, Drottning Kristinas Väg 9, Stockholm

Bankomater får nya 200-lappar

bankomat.se/nyheter/200-kronorssedeln-i-vara-automater-3

200-kronorssedeln kommer i ett 80-tal bankomater med start under perioden 6-20 oktober. Övriga bankomater kommer att få 200-kronorssedeln under första halvåret 2016. Hitta bankomater med 200 kr sedlar: bankomat.se/wp-content/uploads/2015/09/Automater-med-200-kronorssedeln.pdf

Bankomaterna har fyra magasin så att 4 olika typer av sedlar skulle kunna finnas. Troligen kan man få 100, 200 och 500 kr samtidigt.

www.sydsvenskan.se/ekonomi/hundralappen-trumfas-av-femhundringen

CashGuard har problem med 20-lappar (finns bl.a. på ICA, Willys, Hemköp)

www.cashguard.com/News/?newsid=132244

Den nya 200-kronorssedeln har inte släppts ut i cirkulation i den utsträckning som ursprungligen var planerat. Istället för en bred och allmän utrullning från start, blir det en mycket begränsad utrullning i början och en långsam upptrappning över en längre tid. Detta har resulterat i en situation där det finns ett glapp mellan den uppdaterade växlingsalgoritmen i CashGuard-systemen och de valörer som finns ute i cirkulation. Konsekvensen har blivit att en större mängd 20-sedlar än förväntat har behövts som växel. Detta har medfört en brist på 20-sedlar i vissa butiker. Vi kan nu erbjuda en alternativ konfiguration för CashGuard-systemen tills 200-sedlarna är i större cirkulation. Detta alternativ kommer nu att erbjudas samtliga kunder.

CashGuard har fyra fack för inmatning/utmatning: 20, 50/100, 200 och 500/1000 kr.

Loomis värdetransport levererar nya sedlar

www.loomis.se/Om-Loomis/Loomis-Outlook/nya-20-50-200-och-1000-kr-sedlar

Från och med den 6 oktober till den 1 december kommer vi att kunna leverera gamla och nya sedlar. Om du vill beställa de gamla sedlarna anger du det i din beställning.

Från den 1 december levererar vi enbart de nya 20-, 50-, 200- och 1000-sedlarna. Om du fortfarande har behov av att få leverans av de gamla sedlarna går detta att beställas mot en extra avgift.

500 kr sedlar 2009 kan sakna ljusgrön kvadrat i UV-ljus

  
500-lapp utan fluorescerande ruta på baksidan (e-post 2015-09-22 från en vänlig samlare)

Detta har hittats på 500-lappar från 2009. Om du har en sådan sedel, så skicka gärna en bild i UV-ljus till min e-post adress. www.expressen.se/nyheter/forsokte-handla-med-fel-sedel--stoppad.

Även 1000 kr 1989 kan ibland sakna fluorescerande halvmåne på baksidan.

Ny broschyr om de nya sedlarna som ges ut i oktober 2015

www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2015/languages/SWEDISH_mobil.pdf

Information about new banknotes in English www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2015/languages/ENGLISH_mobil.pdf

Sedelnummer finns på baksidan. Börjar med A eller B. Sedan följer två siffror som är positionsnummer i tryckarket. Därefter kommer en 0:a som är serienummer. Bokstaven anger årtalet så att A=2013 och B=2014.

20, 50, 200 och 1000 kr kommer ut i oktober 2015.

100 och 500 kr samt mynten 1, 2 och 5 kr kommer ut i oktober 2016.

50 kr 1967* stjärna serie Y med stjärna eller asterisk

stjärna  asterisk

Stjärnsedlar kan ha två olika utseenden på den sexuddiga stjärnan som skiljer sig genom att stjärnan är vriden 90° (egentligen 30°). Man skulle kunna kalla den med spetsen uppåt/nedåt för stjärna och den med spetsen vänster/höger för asterisk.


50 kr 1967 T-Y med stjärna

50 kr 1967 T-Y med stjärna

50 kr 1967 T-Y med stjärna

50 kr 1967 T-Y med asterisk

50 kr 1967 T-Y med asterisk

50 kr 1967 T-Y med asterisk

Gränsen mellan stjärna och asterisk ligger mellan Y603000 och Y613000. Sedlarna numreras med nedräkning från Y900000 --> Y450001. Jag efterlyser högre nummer. Sänd gärna en bild inskannad med 150 dpi.

Internationell svarskupong 250 öre hittad (okänd i katalog)

  
250 öre (saknas i alla kataloger), lodrätt vattenmärke, valören överskriven av posten till 350 och 400 öre

Valören 250 öre saknas i SFF-katalogen från 1989 och i Bältespännaren 2/86 sid. 49. Jag efterlyser ytterligare kuponger med valören 250 öre. Katalogen slutar med 6,50 kr 1986. Någon som känner till vad som kommit ut senare för Sverige? Posten i Sverige slutade sälja kuponger 31 dec. 2001 men löser fortfarande in dessa under giltighetstiden.

Jag har uppdaterat min sida med många bilder av svarskuponger: Charta Sigillata.

Bra internationell katalog finns från en norsk samlare bmyhre.com/bjmy2/pdfs.htm

Se även www.stampboards.com/viewtopic.php?t=9461

1000 kr 1989* funnen med positionsnummer 98


1000 kr 1989 pn 00 med stjärna (*)
 

1000 kr 1989 pn 98
(e-post 2015-05-08 från en vänlig samlare)

1000 kr 1989 pn 99
(e-post 2013-12-03 från en vänlig samlare)

Stjärnmärkta 1000 kr 1989 finns med tre olika positionsnummer: 00, 98, 99. Position 00 är vanligast medan pn 98 och 99 är extremt ovanliga.

Facit 2015 med Charta Sigillata och Stämpelmärken m.m.

Frimärkskatalogen "Facit 2005 special" och "Facit 2015 special" innehåller nu "Sveriges Stämpelmärken" (21 sidor). Beskriver alla beläggnings-charta från 1811 och framåt samt stämpelmärken t.o.m. 1992. Dessa finns även i varianterna enkla och dubbla. Dessutom finns: Överlåtelsestämplar, Bank- och växelstämplar, Anvisningsstämpel, Punsch-stämplar, Tobaksstämpel, Spelkortsstämpel,  Lyxstämplar, Inteckningskontrollstämplar, Tullstämplar(nytt),  Konsulatstämplar, Radio- och TV-licens, Lokala lösenmärken (städer). Facit beskriver inte skrivnings-charta 1660-1970 (helt pappersark med en stämpel) som liknar beläggnings-charta.

Nyheter är att avsnittet om vita beläggningsstämplar har utökats med de tre olika namnteckningarna för varje valör samt omstämplade med valörer med både 2 och 3 stämplar (dock utan katalognummer). Prisangivelserna känns något höga. 5 och 6 schilling Ygberg värderas till 100 kr men såldes nyligen på Tradera för 25 kr styck. Många av de Charta Sigillata som markeras med R är inte så ovanliga utan borde nog värderas till ca 200 kr. Det är ovanligt att något objekt säljs för över 100 kr på Tradera.

Beskriver INTE helsaker som skrivnings-charta, radiolicens med påtryckt märke samt stämpelmärken påtryckta direkt på aktiebrev. Se vidare min sida om Charta Sigillata.

 

 


2 schilling Borgstedt som markerats som R men går att få tag på.

Omstämplad Charta Sigillata 1811, sign. Borgstedt+Borgstedt+Nordvall (nu katalogiserad i Facit 2015)

Se även ett stort antal bilder på Charta Sigillata 1845-1880: www.fiskal-philatelie.de/moreu6lf.html (på tyska)

100 kr och 500 kr 2014


100 kr 2014 sn.nr = 0.7

500 kr 2014 sn.nr = 0.6

Sedlar med årtal 2014 har nu hittats. Det finns både 100 kr och 500 kr enligt ovanstående bilder. Första siffran till vänster är årtalsiffran 4 för (201)4.

500 kr finns med årtalet 2012

     
500 kr 2012

500 kr 2012 har årtalssiffra 2 längst till vänster följt av två siffror positionsnummer 01-40 (avbildat nummer har pn = 01, 40 resp. 04) samt namnteckningar Johan Gernandt & Stefan Ingves.

500 kr 2002 har också årtalsiffra 2 men positionsnummer är högre pn = 57-84 samt namnteckningar Sven Hulterström & Urban Bäckström.


500 kr 2002 sn.nr = 0.1

500 kr 2002 sn.nr = 0.9

500 kr 2002 sn.nr = 1.2

500 kr 2002 sn.nr = 2.9

50 kr finns med årtalet 2011

        
50 kr 2011 sn.nr = 0.0 och 0.2 och 0.3 och 0.4

50 kr har nu hittats med årtalet 2011. Vänster 1:a är slutsiffra i årtalet. Positionsnummer är 51-98 (2:a-3:e siffran från vänster).

 

Nya mynt har presenterats

1-kronan, 2-kronan och 5-kronan kommer att bli mindre och lättare än idag, medan 10-kronan behålls oförändrad. 1- och 2-kronan tillverkas av kopparpläterat stål medan 5- och 10-kronan tillverkas i legeringen Nordic gold.

1 kr diameter 19,5 mm och vikt 3,6 g

2 kr diameter 22,5 mm och vikt 4,8 g

5 kr diameter 23,75 mm och vikt 6,1 g

10 kr oförändrad diameter 20,5 mm och vikt 6,6 g

Mynten 1, 2 och 5 kr kommer ut i oktober 2016.

www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Pressrum/Bildbank/Nya-mynt

www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Mynt/Nya-mynt

SFS 2014:84: www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20140084.pdf

1 kr 2013

www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Nyheter/2013/Specialpragling-pa-1-kronan-20131

SFS 2013:160: www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20130160.pdf

10 kr Sittande Svea 1892-1940 med nya kända seriebokstäver

                    

Här kommer en komplettering till Rosenqvist "Sveriges Färgsedlar". Ovanstående bilder av årtal visar senare seriebokstav än som beskrivs i katalogen. Om du känner till andra årtal med obeskrivna seriebokstäver så skicka gärna årtal, bokstav och bild (150 dpi) till min e-post adress längst ned på denna sida.

Läs mera om 10 kr Sittande Svea på min detaljerade sida.

Trots att 10 kr 1940 är mycket vanlig så finns det vissa serier som är extremt ovanliga. Det gäller serie F-P som troligen är en beredskapsutgåva med låg upplaga. Övriga serier har en upplaga på 1 miljon. Du som känner till nummer för serie F-P, skicka gärna information till mig så att det går att beräkna upplagan. Troligen är upplagan 10 000 ex per serie. Av mig kända nummer visar att upplagan är minst:

serie I min upplaga 8 639 ex
serie K min upplaga 8 185 ex
serie L min upplaga 7 572 ex
serie N min upplaga 8 715 ex

        

Ett annat mysterium är numreringen av sedlarna som inte stämmer med den låga upplagan. Man tycks ha börjat numreringen av en serie slumpmässigt. Numreringen börjar inte från ett och fortsätter inte heller där föregående serie slutar. Ett annat bevis för låg upplaga är arbetsbokstaven på baksidan som är lika för tre serier i följd.

5 kr Sittande Svea 1890-1952 med nya kända seriebokstäver

              

Här kommer en komplettering till Rosenqvist "Sveriges Färgsedlar". Ovanstående bilder av årtal visar senare seriebokstav än som beskrivs i katalogen.

Även 5 kr 1940 serie A-K är beredskapssedlar med en upplaga på 10 000 ex per serie.

        

10 kr 1909 nu funnen med 6 siffror i sedelnumret


10 kr 1909 med 5 siffror

10 kr 1909 med 6 siffror, 1:a

10 kr 1910 med 6 siffror, 1:a

10 kr Sittande Svea har från början numrerats med 5 siffror och seriebokstäver A-Z (25 stycken men inte J) som gav max 2,5 milj. sedlar. Senare utökade man med Aa-Zz och AA-ZZ så att totalt 7,5 milj. sedlar kunde numreras. Enligt Torgny Lindgren "Riksbankens sedelhistoria" sid. 207 levererades år 1909 totalt 8,8564 milj. sedlar från riksbankens kassa. Bland dess kan även ingå några med årtal 1908 samt att några med årtal 1909 levererades först 1910. Eftersom alla åren 1908-1910 har stort antal levererade sedlar så bör det jämna ut sig. Tryckning började med 5-siffriga nummer serie A-Z, Aa-Zz, AA-ZZ, och sedan 6-siffriga nummer med inledande 1:a serie A-N. Högsta kända serie med 6 siffror är serie I (högre efterlyses). Mycket finns att undersöka. Hur är det med namnteckningar för 5-siffriga och 6 siffriga nummer med serie A-N? Är det samma namn på dessa eller inte? Du som har 10 kr 1909 serie A-N, skicka gärna inskannade bilder av sedlarna i 150 dpi. En annan fråga är om det finns sedlar med serie XX-YY-ZZ. Katalogen "Sveriges Färgsedlar" anger högsta serie XX för 10 kr 1909. Jag efterlyser även bilder av alla sedlar med serie XX-ZZ. Senare började man tryckningen av 5 kr 1909 där alla sedlar fick 6 siffror, både med inledande 0:a och 1:a. År 1910-1917 gick man tillbaka till 5-siffra nummer istället för 6 siffror med inledande 0:a.


5 kr 1909 med 6 siffror, 0:a

5 kr 1916 med 5 siffror
 

Först 1918 återkom 6-siffriga nummer med inledande nolla, men några få serier 10 kr 1918 fick 5-siffriga nummer.


10 kr 1918 nr med 5 siffror

10 kr 1918 nr med 5 siffror

10 kr 1918 med 6 siffror, 0:a

5 kr 1918 med 5 siffror

Samtliga 5 kr 1918 har 5-siffriga nummer istället för 6-siffriga med inledande 0:a. Dessutom finns naturligtvis 6-siffriga nummer med inledande 1:a.

10 kr 1922 funnen med serie ZZ

     
     

1 kr 1874 är också känd med serie ZZ men sedan dröjde det till 10 kr 1922 innan serie ZZ dök upp nästa gång. Eventuellt kan 10 kr 1909 även finnas med denna serie men är okänd för mig. Hör av dig (gärna med bild) om du känner till 10 kr 1909 med så högt nummer att YY eller ZZ behövs. Senare kom 10 kr 1932 med serie ZZ som fortsatte med serie AB-CD.

1000 kr 1989 finns även med positionsnummer 99


(e-post 2013-12-03 från en vänlig samlare)

Stjärnsedlar med slutsiffror 00 för utbyte av sista (understa) sedeln i en bunt. Avvikande positionsnummer. Vanliga sedlar utan stjärna har positionsnummer 01-21 medan stjärnsedlar normalt har position 00. Det är bara stjärnsedlar med slutsiffror 00/01 som kan ha position 98/99.

Samma sedelsamlare har även hittat två tusenlappar med samma nummer från 1992.

Räkneverket har då hakat upp sig så att två närliggande sedlar fått samma nummer.

10 kr 1968* med stjärna serie V finns även med asterisk och slutsiffror 00

10 kr 1968* serie V med asterisk har använts för att ersätta trasiga sedlar överst och underst i en sedelbunt, med slutsiffror 01 respektive 00. Dessutom har man tryckt vanliga sedlar med stjärna och serie V. Eftersom de har tryckts med nedräkning har man troligen börjat med X V 900 000* --> X V 847 501* och sedan av misstag fortsatt med X U 847 500*--> X U 450 001*. Gränsen mellan serie V och U är något osäker.


(e-post 2008-04-17 från en samlare)

 
     

 

högsta kända nummer serie U

lägsta kända nummer serie V

 

 

10 kr 1971 med övertryckt nummer

Numreringen i rotationstryck (17 mm bredd) har tydligen misslyckats men man kan se delar av numret. Sedan har man tryckt ett komplett nummer med arktryck med bredden 15 mm.


smalt nr bredd 15,5 mm
övertryck på 17 mm nummer

smalt nr bredd 15,5 mm
övertryck på 17 mm nummer

smalt nr bredd 15,5 mm
övertryck på 17 mm nummer

nr bredd 17 mm

nr bredd 17 mm

nr bredd 17 mm

10 kr 1968 finns både med smalt och brett nummer

10 kr 1968 serie S har nu hittats med smalt nummer 15,5 mm. Smalt nummer är mycket ovanligt (utan stjärna) och finns med årtal 1963, 1966, 1968 och 1971. Dessutom är smalt nummer vanligt med 10 kr 1963* med stjärna (ovanligt även med brett nummer). Se vidare om 10 kr Gustav VI Adolf. Smalt nummer kommer från arktryck (skärs till ark före numrering) och brett nummer från rotationstryck.


smalt nr bredd 15,5 mm

nr bredd 17 mm

nr bredd 17 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

nr bredd 17 mm

10 kr 1963* med stjärna och serie D


sb D med stjärna och slut = 00

sb D med stjärna och slut = 01

e-post 2012-02-18 från en samlare i Uppsala

Extremt ovanlig 10 kr 1963* serie D funnen med både slutsiffror 00 och 01. Se 10 kr sidan för Gustav VI Adolf.

500 kr 1985 har sensationellt hittats med serienummer 1

Tidigare var 500 kr 1985 endast känd med serienummer 0. Även den nyupptäckta sedeln har sedelnummer utan fluorescens. Troligen har man tryck sedlarna med nedräkning: 500 kr 1985 nr 1 000 000 -- 0 000 001 och sedan nr 2 000 000 -- ca 1 960 001. Sedan kom 500 kr 1986 nr ca 1 960 000 -- 1 100 001 (med fluorescerande nummer i UV-ljus).


500 kr 1985 sn.nr = 0.01 (lågt nr)

500 kr 1985 sn.nr = 0.96 (högt nr)

500 kr 1985 sn.nr = 1.99 (högsta nr)

500 kr 1985 pn 99 med stjärna
Årtal Utan stjärna Med stjärna
Serie sn.nr Position Serie sn.nr Position Namnteckningar
typ 1a sedelnummer utan fluorescens (i UV-ljus)
1985 0-1 0.01-0.97
1.99
01-28* 0

0
0.1,
0.5-0.99
0.7
00

99
Sträng & Dennis

(slut = 01)
typ 1b sedelnummer med fluorescens (i UV-ljus)
1986 1 1.18-1.97 01-28

Saknar stjärna

*) kända positionsnummer är 01-27 medan 28 är okänd. Det troliga är att alla stjärnsedlar har tryckts i position 28 som då bytts mot pn 00 med stjärna. Men kan man verkligen ha tryckt hela 1 miljon stjärnsedlar? Stjärnsedlar är kända med både höga och låga nummer medan mellanliggande nummer är okända (sn.nr = 0.0, 0.2-0.4, 0.6). Jag efterlyser vanliga sedlar 500 kr 1985 med position 28 och stjärnsedlar med sn.nr = 0.0, 0.2-0.4 och 0.6.

500 kr hittad med positionsnummer 98 och 99

500 kr 1985 finns sensationellt med positionsnummer 99 och slutsiffror 01 med stjärna. Även 500 kr 1989 röd finns med pn 98 och nummer 9980201501* (namnteckningar Åsbrink & Dennis).

Färgade banco sedlar med årtal på SFS


SFS 1836:5 med feltryckt årtal. Ska vara 1836 och inte 1835 eftersom datum är 5 mars 1836. Gäller alla högvalörer 16 2/3 -- 500 rd banco

Nu är jag helt säker på SFS och datum för färgade banco sedlar. Rätt årtal anges i böcker av Lindgren och Platbãrzdis. Se min sida om Färgade Banco sedlar.

1 riksdaler riksmynt 1859 finns med både stort och litet nummer

  

Stort nummer har bredden 13 mm och litet nummer har bredden 12 mm. För år 1859 förekommer dessa blandade för olika serier (Litt.).


6 stora siffror 13 mm
1865
6 små siffror 12 mm

100 kr 1961 nya upptäckter av seriebokstäver och namnteckningar

100-lapparna 1959-1963 Sittande Svea typ 5 har numrerats i bokstavsordning A, B, C, ..., X, Y, Z som sedan börjar om med A, B, C. När man börjar om så skiftar namnteckningarna från Per Åsbrink till Sven Joge och nästa gång tillbaka till Per Åsbrink. Bokstavsnumreringen fortsätter vid nytt årtal utan att börja om från A.

Årtal Namn Utan stjärna Med stjärna
Serie Höger ab Serie(stj) Höger ab
1959 nt1 Åsbrink A-N K-N, A-D ?  
  nt2 Joge O-R D-F ?  
1960 nt2 Joge T-Z F-K U G
  nt1 Åsbrink A-T K-L, C-H R G
1961 nt1 Åsbrink S-T
U-Z
V-W
H-L
-  
  nt2* Joge A-R
U-Y
L-U
W-Y
E N
1962 nt1 Åsbrink A-Z Y-Z, A-M D, Z A, L
1963 nt2 Joge A-R M-U N  

*) serie S-T saknas med nt2 och har istället tryckts som nt1 serie S-T.


nt1 serie U med ab SH

nt1 serie Z med ab UL

nt2 serie A med ab UL

nt2 serie R med ab SU

nt1 serie S med ab AV

nt1 serie T med ab AW

nt2 serie U med ab GW

nt2 serie Y med ab VY

Ovanstående åtta bilder visar i vilken ordning 100 kr 1961 har numrerats. Detta stämmer även med arbetsbokstäverna på baksidan som kontinuerligt ökar. Arbetsbokstäverna används AA, BA, CA, o.s.v. där den högra bokstaven är mest signifikant. För år 1960 nt1 behöver arbetsbokstäverna undersökas mera noggrant eftersom något inte stämmer.

Min sida om 100 kr Sittande Svea har nu utökats med flera bilder av 100 kr 1959 och 1962, som visar lägsta och högsta serie inom ett intervall med samma typ och namnteckningar (verkliga arbetsbokstäver visas även för dessa).

Äkta falskmynt från Televerket och Gatukontoret i Stockholm


Testmynt från Televerket 5 kr - 1 kr med räfflad kant - 50 öre - 25 öre - 10 öre
Testmynt från Gatukontoret i Stockholm 10 kr med räfflor - 5 kr - 1 kr med räfflad kant - 1 kr utan räfflad kant - 25 öre

Alla dessa testmynt är identiska med riktiga svenska mynt bortsätt från färg och prägling. Annars är vikt och diameter samma som riktiga mynt och 1 kr testmynt har räfflad kant på samma sätt som riktiga enkronor. 5 kr testmynt från både Televerket och Gatukontoret är svagt magnetiska på samma sätt som riktiga svenska 5 kronor eftersom det finns en tunn kärna av 100 % nickel medan resten av 5 kr-myntet har omagnetisk kopparnickel. Nickel-kärnan är endast 7 % av 5-kronans vikt. 10 kr pollett från Gatukontoret har räfflor på samma sätt som 10 kr-mynt där det är uppehåll på kanten mellan räfflorna.

Televerkets testmynt har på andra sidan texten K.T.V., TELE eller TILLHÖR TELEVERKET.

Gatukontorets testmynt har på andra sidan texten SPORRONG eller GK STHLM.

Svenska Telepolletter & Provmynt
www.solvencyii.nu/data_htm_files/Teletokens.pdf
(32 sidor)

Parking Tokens (parkeringspolletter)
www.parkingtokens.com/tokens.php?more=1&country=sweden

För att bara se polletter från Stockholm så välj City Stockholm och sortera på diameter.

Ovanstående bilder av Gatukontorets testmynt återfinns i den engelska katalogen ovan med katalognummer:
10 kr swed3900H
5 kr swed3900K
1 kr med räfflor swed3900J
1 kr utan räfflor med 4-siffrigt löpnummer swed3001E (har inte angivits tillhöra Stockholm i den engelska katalogen av okunnighet)
25 öre swed3900D

Ovanstående pollett till vänster är swed3900B med text CARPARK och SALK-HALLEN. Diameter 22 mm. Således normal pollett för betalning i parkeringsautomat. SALK-hallen i Alvik totalförstördes 1993 genom brand men återuppfördes redan 1994.

Provtryck utan rött kors för nytryck av 1 riksdaler riksmynt med Röda Korset

Provtryck utan rött kors med serie K utan nummer, typ 6c i min lista. Baksidan utan tryck.

  

På den slutgiltiga sedeln tillkom ett stort rött kors, seriebokstav R och nummer samt ett baksidestryck om hjälparbete. Sedeln är egentligen en lottsedel utgiven år 1953 till förmån för Röda Korset.

  

Se vidare min sida om sedlar i Riksdaler Riksmynt.

5 kr 1965* och 1966* serie G med stjärna

  
(e-post 2013-04-29 från en samlare)

5 kr 1965 har nu hittats med seriebokstav G med stjärna och slutsiffror 00. Nyligen hittades även 5 kr 1966 serie G med stjärna, som finns med både slutsiffror 00 och 01.

Man har uppenbarligen tryckt 3 olika upplagor av stjärnsedlar:

Man vill alltid ha rätt slutsiffror på översta och understa sedeln i en bunt så att banktjänstemannen ska känna att han har fått en komplett 100-bunt.

Ytterligare en sedel med slutsiffror 01 och avvikande serie funnen. 5 kr 1966 utan stjärna finns bara med serie C och E.

           

Sensationellt fynd av 5 kr 1979 serie Z med stjärna

Tidigare är 5 kr 1979* med stjärna endast känd med serie X i liten upplaga på 8000 exemplar. 5 kr 1979* serie Z har slutsiffror 00 och är då en ersättningssedel för understa sedeln i en 100-bunt.

Liknande sedlar med slutsiffror 00 och 01 finns för år 1966, 1967, 1972 och 1974. Se vidare 5 kr 1965-1981 Gustav Vasa.

5 kr 1974 serie U finns endast med position AS-CY där hela D-raden DS-DY saknas

      

Om någon känner till serie U med positionsbokstav DS-DY så skicka info om detta till mig. Se även min sida om 5 kr Gustav Vasa.

        

5 kr 1965-1973 samt 1974 serie P har positionsbokstäver (pb) AS-EZ. Stjärnsedlar har oftast pb EZ.

     

5 kr 1974 serie R, S, T och 1976 samt 1977 serie A och B har positionsbokstäver (pb) AS-DY. Stjärnsedlar har pb DY.

5 kr 1977 serie C, E, F har positionsbokstäver (pb) AS-CZ.


        

5 kr 1977 serie G, H, K samt 1978 och 1981 har positionsbokstäver (pb) AS-DZ.

5 kr 1979 har positionsbokstäver (pb) AS-CZ.

Söndagsbokstav B ger datum 3 januari på sedlar i riksmynt och kronor

Alla högvalörer (i stort format) 1859-1898 har normalt 2:a januari men ibland 3:e januari som datum. Det beror på att man vill ange första vardagen på det nya året. Men ibland kan den 2:a januari vara en söndag och då tar man nästa vardag. I Focus 1960 finns tabell 150 Tideräkning där man kan ta reda på vilka år som har söndagsbokstav B för januari (= lördag 1:a januari). Följande år bör då ha 3:e januari på sedlarna:

1859, 1870, 1876, 1881, 1887, 1898.

Detta stämmer för 1859, 1870, 1876, 1881.

Sensationellt finns 10 rd rmt 1872 med både 2:a och 3:e enligt följande:
B 001514 med bild i Lindgren "Riksbankens sedelhistoria" datum 2:a januari (även bild i Wallén SS).
C 051984 med bild i Rosenqvist "Sveriges Färgsedlar" datum 3:e januari.
(jag efterlyser flera exemplar av 10 rd rmt 1872)

I Høiland auktion nov. 2007 finns ytterligare avvikelser: 10 rd rmt 1866 med 3:e januari.

5 kr 1960 serie QI funnen

5 kr 1960 finns med serierna OI, PA-PI, QA-QI. Serie QI är mycket ovanlig och finns bara med nr QI 000 001 - QI 019 400. Totalupplagan för 5 kr 1960 är 16,2 milj. sedlar så QI är endast 0,1 % av dessa. Den är då med stor säkerhet mycket svårare än stjärnsedlar 1956-1961 med upplagor på ca 15 000 ex. (eftersom stjärnsedlar sparas oftare än vanliga sedlar). Se vidare 5 kr sidan för Gustav VI Adolf.


5 kr 1960 OI

5 kr 1960 QH

5 kr 1960 QI (ovanlig)

Andra serier med låg upplaga i förhållande till det totala antalet sedlar är:

5 kr 1952 serie Aa med 29 000 ex av totalt 22,5 milj. ger 0,1 %

5 kr 1956 serie OA med 182 000 ex av totalt 40,7 milj. ger 0,5 %

5 kr 1961 serie TF med 95 600 ex av totalt 20,7 milj. ger 0,5 %

5 kr 1963 serie VZ med 292 000 ex av totalt 43,1 milj. ger 0,7 %

        

50 kr 1996* med stjärna och positionsnummer 98 och 99

En samlare i Holmsund (e-post 2009-06-25) har sensationellt hittat 50 kr 1996* med stjärna och tidigare okända positionsnummer 98 och 99 (2:a-3:e siffran från vänster).

     

20 kr 1991* med stjärna och positionsnummer 98 och 99

Nästan alla stjärnsedlar har positionsnummer 00, men mycket sällsynt finns även pn 98 och 99, men endast med slutsiffror 01 och 00. De senare har använts som ersättningssedel för översta och understa sedeln i en 100-bunt.

     

Mycket av informationen är egenhändigt "framforskad" med mig själv som enda källa. Således behövs även kritisk granskning av mina upptäckter. Hör gärna av dig med synpunkter och frågor om svenska sedlar till min nya e-post-adress:

 Jag är mycket intresserad av information som kompletterar eller motsäger mina uppgifter.

Mina webbsidor har funnits på Passagen sedan augusti 1998 och från maj 2007 på webbhotell med egen domän. Bilderna har skannats in med 75-100 dpi och sedelnummer med 150 dpi.

Tryckteknik för sedlar www.filateli.se/images/content/pdf/Peter_Larsson/graverade.pdf

Gravyrtryck (koppartryck, ståltryck, djuptryck): graveras eller etsas. Bilden blir upphöjd och känns som relief.

Offset (plantryck, yttryck)

Boktryck (högtryck): bild och text med upphöjda typer. Numrering av nya sedlar görs med denna metod. Äldre sedlar har oftast denna teknik även för bilden i form av klichéer.

sv.wikipedia.org/wiki/Tryckteknik