Artiklar om sedlar i Myntkontakt 19721985
& Svensk Numismatisk Tidskrift 19862023

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2024-02-08

     

År-Nr.Sida

Artikel

Förf.

Anm.

1972-1.004 Bokrecension: Ridström "Lilla Sedelboken" och Flodberg "Sveriges Sedlar 1858-1971"    
1973-1.009 Palmstruchska sedlarna, numismatik.se/pdf/snt11973.pdf MW  
1973-2.003 Ridström "Lilla Sedelboken", numismatik.se/pdf/snt21973.pdf    
1973-4.005 Flodberg "Sveriges Sedlar 1858-1971"    
1973-4.011 10 kronorssedel utan årtal, numismatik.se/pdf/snt41973.pdf (röd färg saknas, kemiskt)    
1973-5.014 Sveriges Jubileumssedlar, numismatik.se/pdf/snt51973.pdf MW  
1973-5.019 5-kronorssedel 1972 med extra papper (bild)    
1974-1.010 Nödmyntsedlarna (5 daler sm, 10 daler sm, 25 daler sm) MW  
1974-3.014 Femkronorssedlar med tappad siffra (5 kr 1972)    
1974-5.015 Röda Korset sedeln, numismatik.se/pdf/snt51974.pdf MW  
1974-6.008 Kotian (1 kr 1921) MW  
1974-7.994 Tre tio-kronorssedlar med samma nummer (men olika positionsnummer) 1972    
1974-X.003 Sedelfemman försvinner    
1974-X.016 Tre 10-koronorsedlar med samma nummer (men olika positionsnummer)    
1975-2.010 Feltryckt femma (röd färg saknas, kemisk påverkan)    
1975-8.013 Stjärnmärkta sedlar RG  
1976-5.009 Format på sedlar (5 kr 1952) NLS  
1976-8.008 En ny färgrik tusenlapp (1000 kr 1976)    
1977-6.012 Militär sedelutgivning i Göteborg (valuter på 1700-talet)    
1977-7.011 Filialbankerna och deras ´sedlar´(100 rd Gefle, 100 kr Wisby, 100 rd Skaraborg TL  
1977-7.018 När de enskilda bankernas sedelutgivning upphörde TL  

1977-7.023

'Pistolhandeln', Kring en novell av August Blanche

TL

121 Färg

1977-8.007 Fahnhielmare och långrockar TL  

1977-8.016

"Grundtolvskilling", 8 sk banco 1845

TL

116 Banco

1977-9.004

Hur mycket var en plåt?, en dubbel slant? (Transportsedlar typ 1, 2 och 3)

TL

113 Transport

1977-9.013 Rydö-sedlar TL  
1977-9.024 Wermlands Enskilda Bank 10 kr 1891 TL  

1977-X.010

"Sirater och emblematiske figurer", svartstämpel

TL

113 Transport

1977-X.018

Motion om ny tiokronesedel avstyrkt

TL

141 Gustav

1977-X.024 Petrus Foraeus sedel 16 öre smt 1965 TL  

1978-2.028

Vem har sett en blå tusenlapp?, 1000 kr 1893 nr A,00000 (utan namn)

TL

131 Svea

1978-3.063

Den allmänna kreditens förstörare, 6 dr kmt

TL

113 Transport

1978-5.121

Dekorativa sedelavbildningar, porslinsskål

Omslag

113 Transport

1978-5.124

Dekorativa sedelavbildningar, porslinsskål

TL

113 Transport

1978-5.140

När avskaffades räkningen i riksdaler riksgälds?, 33 1/3 rd banco 1852 E 62528

TL

121 Färg

1978-7.188

Litet "sedelpoesi"

TL

114, 115, 116

1978-8.219

Vad menas med plåtsedel?, 6 dr km 1757

TL

113 Transport

1978-8.223

Sveriges Sedlar 1979

Annons

070 Bok

1978-9.246

Två sedelförslag från 1750-talet

TL

113 Transport

1979-1.013

Recension: Albert Pick, Papiergeld-Lexikon

TL

070 Bok

1979-1.015

Heter det tiokronorssedel eller tiokronesedel?

TL

090 Övrigt

1979-2.038

Svenska Bankosedlar i Svenska Pommern, 8 sk sp 1802 nr 90592, transport von Platen

TL

115 Specie

1979-2.042 Westerdahl sedelbedragare - Sandslätts Bruk (3 rd och 10 rd)    

1979-4.083

"Platar", transport på Fält-Cassan, von Platen

TL

115 Specie

1979-4.092

Gulfinkar och fågel blå, 
100 rd banco 1852 nr F 57254, 500 rd banco 1854 nr D 80230

TL

121 Färg

1979-4.098

Nya bestämmelser för Riksbankens sedelvalörer

TL

151 Karl

1979-6.124

Hängning som straff för sedelbedrägeri

TL

030 Lag

1979-7.136

En engelsman i Sverige 1774, 6 dr km 1762

TL

113 Transport

1979-8.164

Provsedlar på avvägar,
10 rd banco 1830, 1 rd banco 1834, 
25 rd banco 1834, 10 rd banco 1834

TL

121 Färg

1979-9.185

Nytt utskottsutlåtande om sedlar och mynt

TL

030 Lag

1979-9.190

Magnus Edenströms gåva 1741 till Lofta Församling

TST

090 Övrigt

1980-3.049 Rydö-sedel Omslag  
1980-3.060 Rydö-sedlar avslutande artikel TL  

1980-7.141

Förändringarna i sedeltrycket 1863 och 1865
5 rd rmt 1858 nr Q 078725
5 rd rmt 1867 nr C 073034
1 rd rmt 1861 nr Hh 019039
1 rd rmt 1869 nr B 40434

TL

122 Riksmynt

1980-7.148

När avskaffades inlösen av sedlar med guldmynt

TL

131 Svea

1980-8.166

Om trasiga sedlar 1746

TL

113 Transport

1980-9.187

Kring två falska transportsedlar å 24 daler km

TL

113 Transport

1980-9.201

Smutsiga svenska sedlar [2]

TL

113 Transport

1980-9.201

Falska hundralappar

 

141 Gustav

1980-9.203

100 kr 1957 nr C,139501 (omkastade 1:or)
100 kr 1957 nr C,375301 (normal)

TL

131 Svea

1981-3.068

När började Stockholms Banco?

TL

111 Stockholm

1981-4.086

Kvalitetsbeteckningar för sedlar

ENB

060 Samla

1981-7.129

1 kr 1914 nr D,165336

Omslag

123 Kronor

1981-8.153

5 riksdaler riksmynt 1871 nr A 34387

Omslag

122 Riksmynt

1981-8.163

Om namnet Sveriges Riksbank, 5 rd rmt 1867 nr C 073034, 5 rd rmt 1871 nr A 34387

TL

122 Riksmynt

1981-8.168

Kring ett frimärke, Riksbanken 300 år

TL

113 Transport

1981-8.175

Ny svensk sedel, 500 kr

LLT

151 Karl

1981-9.190

Annons: Mynt, sedlar och medaljer

Annons

070 Bok

1981-9.191

Kvardröjande dalerräkning, 1 rd rgd 1793

TL

221 Riksgäld

1982-4.115

Fördelning av utelöpande sedlar 1938-1981, 5 kr 1890 nr A 00001,
10 kr 1953 nr 29973760

 

132 Övriga

1982-6.136

Mefistofeles och pappersmyntet, 5 kr 1890 nr A 00001, 10 kr 1940 nr 00010060

BTH

131 och 132

1982-6.140

Femkronesedeln skall slopas

 

141 Gustav

1982-7.160

Två slags "sedlar" med Erland Bromans namn

TL

112 Substitut

1983-1.014

Sveriges Riksbanks jubileumssedel år 1968 nr 0934855

TL

133 Jubileum

1983-1.017

Indragning av äldre sedlar

TL

030 Lag

1983-2.025

1000 kr Karl XIV Johan 1976 nr 0000400

Omslag

141 Gustav

1983-2.028

Avvisat förslag om medalj över 1834 års realisation

TL

116 Banco

1983-2.029

Indragning av äldre sedlar [2]

 

030 Lag

1983-2.033

Kring 1976 års tusenkronesedel, namnteckningar

TL

141 Gustav

1983-4.123

Indragning av vissa äldre sedlar

TL

030 Lag

1983-6.139

Litet sedelpoesi [2], 8 sk banco 1837

TL

116 Banco

1983-6.151

Riksbankens äldre benämningar

TL

020 Riksbank

1983-7.167

Svenska Bankosedlar i Svenska Pommern [2], 8 sk sp 1802 nr 17703 transport von Platen

TL

115 Specie

1983-9.241

Riksbanken har slutat lämna ut 5-kronesedlar

TL

141 Gustav

1983-9.252

Magistern Werners förslag till förbättrade sedlar

TL

115 Specie

1983-9.255

Indragning av äldre sedlar, SFS 1982:1161

 

030 Lag

1984-1.017

Litet sedelpoesi [3], 2 rdr specie 1824

TL

115 Specie

1984-3.112

Sveriges Sedlar 1984 DEL I-II

Annons

070 Bok

1984-7.182

Torgny Lindgren 1905 - 1984

LLT

080 Person

1984-8.199

Banksedlarnas Årsupplagor, Riksmynt-perioden, 5 rd rmt 1867 nr C 073034

LW

122 Riksmynt

1984-9.265

500 riksdr banco 1854 nr D 80230

Omslag

121 Färg

1984-9.291

Riksbankssedlarnas årsupplagor, färgade banco, 33 1/3 rd 1836 nr S 7159

LW

121 Färg

1985-2.031

Transportsedel 24 daler kmt 1754

ENB

113 Transport

1985-2.036

Berättelse om besök hos Rikets ständers bank 1799

TL

113 Transport

1985-2.040

Nya sedeln, 500 kr Karl XI

 

151 Karl

1985-3.067

Ändring av myntlagen

LLT

030 Lag

1985-6.140

500-kronorssedeln - inledningen till en ny serie, 1985 nr 5170838154

UE

151 Karl

1985-8.188

Den kontroversiella 500-kronorsedeln, 1985 nr 5000112102* med stjärna,
1985 nr 5200836408 utan stjärna

LW

151 Karl

1985-8.238

Tre olika sedelbroschyrer

LW

151 Karl

1985-8.243

Sedelauktion, 100 daler SM 1666 Nº 316

 

111 Stockholm

1985-9.266

12 skilling banco 1834

LLT

116 Banco

1985-9.267

Mera om trasiga svenska sedlar

TL

113 Transport

1986-1.008

Om sedlar som råkat i orätta händer

TL

113 Transport

1986-4.128

Ändring i lagen om Sveriges Riksbank

TS

030 Lag

1986-6.147

Förslag till ny riksbankslag

TS

030 Lag

1986-6.148

Riksbankens nya sedeldepåer

TS

020 Riksbank

1986-8.210

6 2/3 rd banco 1852 nr A 39091

Auktion

121 Färg

1986-8.237

10 kr 1874 nr F 087819

Auktion

123 Kronor

1986-8.249

Kungörelser, förordningar

Auktion

030 Lag

1986-9.270

Den gamla almanackan berättar, 1837

LLT

010 Allm

1986-9.274

6 2/3 rd banco 1841 nr G 39558

LLT

121 Färg

1987-3.056

Den nya 100-kronorsedeln utgiven 1987, 1986 nr 6996250201* med stjärna pn 99,
1986 nr 6047993250 utan stjärna

LW

151 Karl

1987-3.058

Sedlar för 54 miljarder

TS

040 Upplaga

1987-3.077

Förordningar

Auktion

030 Lag

1987-4.152

Sedelindragning 1987

 

030 Lag

1987-6.190

Riksbankslag och huvudman för riksgäldskontoret

TS

030 Lag

1987-8.248

Förordningar

Auktion

030 Lag

1987-9.310

Vår sedeltradition, 1 kr 1875 nr Kk 30289, 10 kr 1899 nr K 22887

LLT

020 Riksbank

1988-3.063

Stockholm Banco transportsedel 100 daler sm 1667 Nº 3

US

111 Stockholm

1988-7.188

Tiotusenkronorssedeln försvinner, 10 000 kr 1958 nr A 000001

TS

132 Övriga

1988-8.208

Ernst Nathorst-Böös 1918 - 1988

LLT & IW

080 Person

1988-8.236

Motion om sedlar: 5000 kr, 10000 kr, 20 kr

LPN

151 Karl

1988-8.238

Sedel 100 kr Carl von Linné, framsidans växter

IW

151 Karl

1988-9.242

6 daler km 1746 såld för 45100:-

Annons

113 Transport

1988-9.264

20 eller 50 kr sedel

RON

151 Karl

1989-1.018

Förslag om transportsedlar tryckta i svart och rött

LMC

113 Transport

1989-1.022

Lag om Sveriges Riksbank, inkl. 20 kr sedel

TS

030 Lag

1989-2.036

Lag om äldre sedlar på 10 000 kronor

TS

132 Övriga

1989-2.039

16 2/3 rd banco 1852 nr K 74808, auktion

US

121 Färg

1989-2.044

Recension: Papperets historia

LMC

070 Bok

1989-3.090

Sedlar: Jonas Bagge, Bank note printers, recension

NUF

070 Bok

1989-4.120

"Femmornas" inlösen, 5 kr 1879 nr E 78878,5 kr 1911 nr V 145470

 

124 och 131

1989-7.170

Riksbankens föreskrifter om 500-kronorssedeln

TS

151 Karl

1990-1.008

Ny 1000-kronorssedel 1989 nr 9084983284

TS

151 Karl

1991-2.026

100 daler sm 1666

Auktion

111 Stockholm

1991-4.093

Hur Karl II:s älskarinna blev Moder Svea,
1000 kr 1893 nr A 0000 Profsedel,
1000 kr 1952 nr 02039162

EG

131 och 132

1991-6.124

Ett axplock ur Stockholms spinnhus ekonomiska historia (bild av 6 olika valörer)

   

1991-6.138

Sedelauktion: 10 kr 1917, 10 kr 1940, 1000 kr 1939

PGC

131 och 132

1991-7.153 Sedelpoesi i Värnamo (5 kr 1910) IW 131 Svea

1991-9.247

Ny 20-kronorssedel, nr 1514889001

 

151 Karl

1992-1.017

Riksbankens föreskrifter om sedlar på 20 kronor

TS

151 Karl

1992-2.035

Vad döljer en sedel, 9 daler km 1776

IW

113 Transport

1992-9.213 Nyby Bruks Aktiebolag, provtryck av aktiebrev å 3000 riksdaler 1873 Omslag  
1992-9.226 Industrimiljöer på tidiga aktiebrev, bilder av många olika aktiebrev IW  
1992-9.229 En tidig tidningsartikel om tryckning av sedlar i utlandet 1894 IW  
1992-9.236 Brunnspolletter från Stockholms slott IW  

1993-3.053

Transportsedel 12 daler km 1761

Omslag

113 Transport

1993-3.056

Sunnerbopräst sedelförfalskare, 12 daler km 1761

LJL

113 Transport

1993-3.084 En bankkrasch år 1879, Aktiebrev i Aktiebolaget Göteborgs Handelskompani 1872 IW  
1993-3.091 Tidig tobaksreklam i from av bancosedlar IW  

1993-8.217

Äldre svenska lottsedlar

IW

511 Lotter

1993-8.221

Årtal på de nya sedlarna 1985-1992

JAn

151 Karl

1993-8.229

Riksbankens broschyrer om sedlar

JAn

151 Karl

1994-1.017

Varianter på moderna sedlar 1963-1990

JAn

141 Gustav

1994-2.042

Mera om de nya svenska sedlarna

JAn

151 Karl

1994-5.121

Kungafemman 1948 nr 0017496, diskskylt

Omslag

133 Jubileum

1994-5.128

Kungafemman 1948, sedel nr 0000140

IW

133 Jubileum

1994-5.134

Fluorescerande bild på nya sedlar,
bild av frimärke 5 kr 1994 EES-avtalet med Moder Svea

JAn

151 Karl

1994-5.137

Mynt och sedlar på svenska frimärken

JAn

131 Svea

1994-5.141 N upplaga av sedelkatalog, World Paper Money general issues seventh edition IW  

1994-5.143

Frågespalten: Seriebokstäver på sedlar

JAn

131 Svea

1994-6.153 Den ekonomiska uppryckningen efter nödmynten IW 113 Transport

1994-6.159

En sidentavla med sedelmotiv, 1790-talet

IW

221 Riksgäld

1994-8.215

Säkerhetsdetaljer hos nya sedlar

JAn

151 Karl

1994-8.216

Recension: Pappersmästarna på 1700-talets Tumba

IW

070 Bok

1994-8.216

Frågespalten: Seriebokstäver på sedlar

OHF

131 Svea

1995-1.009

Nödmynt devalverades, försäkringssedel 1719: 50 dr mynttecken & 25 dr myntsedlar

MW

214 Försäkring

1995-2.025 Johan Palmstruch (1611-1671), släktens vapen Omslag  

1995-2.037

Johan Palmstruchs ursprung

HGI

111 Stockholm

1995-2.042 Telefonkort och myntkort, Telia kort med 10 markeringar, Danamønt 20 kroner JAn  
1995-2.045 Telephone Cards of Finland 1982-1994 JAn  

1995-3.069

Insättningsbevis 635 rd den 18 mars 1788

Auktion

112 Substitut

1995-3.069

Insättningsbevis 500 rd den 19 okt. 1790

Auktion

112 Substitut

1995-3.088

Riksbanksanställdas klagan på sedlar

IW

116 Banco

1995-4.103

100 kr 1939 nr Y,83302g.

EW

131 Svea

1995-4.103

Transportsedel 100 rd banco 1834

EW

113 Transport

1995-4.112

Sedlar med och utan stjärna

JAn

151 Karl

1995-5.125

Sedelförslag av Carl Abraham Broling 1830, 3 rd 1830, 10 rd 1830,
1 rd 1830, 500 rd 1830

IW

121 Färg

1995-7.187

Pick: World Paper Money, 10 rd b:co 1830

JAn

121 Färg

1995-8.189

Punschbål med Transportsedel 9 daler km 1758

Omslag

113 Transport

1995-8.206

Porslin med transportsedel 9 daler km 1758

EW

113 Transport

1995-8.209

Recension: Att samla mynt, sedlar och medaljer

MGL

070 Bok

1996-6.148

Sweden´s Stockholm Banco and the first bank notes

IW

111Stockholm

1996-8.177 Reklamblad från Hamburger-lotteriet som liknat en 1000 kronorssedel 1875 Omslag  
1996-8.191 Provtryck av 20 rdr för Huseby bruk, 1830-tal JOB  

1996-8.196

Mynt och sedlar på frimärken (2), poststämplar med myntmotiv

JAn

113 Transport

1997-3.057 Christinehamns Enskilda Bank 10 kronor 1884 Omslag  
1997-3.075 Ett halvt öre underskriften, 10 kr Kopparbergs Enskilda Bank IW  

1997-6.138

Tryckta protester mot ny sedel, 10 kr 1941 nr 04619250

IW

132 Övriga

1997-6.144

Till minne av femman med klang

 

131 Svea

1997-6.145

Mälardrottningen som blev Moder Svea, 1000 kr 1952 nr 01056966

IW

132 Övriga

1998-2.044

Sverige 20 kr 1997 Selma Lagerlöf

 

151 Karl

1998-3.069

Sedeltryckaren Peter Momma 1711 - 1772

IW

080 Person

1998-4.073

Färglagd förslagsteckning över 1965 år 50 kr-sedel, konstnär Eric Oscar Palmquist

Omslag

141 Gustav

1998-4.086

Eric Palmquist och 1960-talets nya sedlar, bilder av sedlars baksida, 10 000 kr 1958

IW

141 Gustav

1998-4.096 Jörgen Eklund & Martin Ådahl: Vad betyder EMU?, med förord av Lars Calmfors LLt bok

1998-6.136

Brolings förslag till nya och förbättrade bankosedlar,
500 rd banco 1842 nr D 75852
500 rd banco 1842 nr H 10096
20 rd banco Assignation Skånska Privat-Banken 1830-talet (P13)

IW

121 Färg

1998-6.141

En dag bland millioner (Tumba), tidningsklipp 1898

IW

131 Svea

1998-6.141

Hur man gör sedlar (Tumba), tidningsklipp 1898

IW

131 Svea

1998-6.152

En sedelförfalskning anno 1845

MHE

116 Banco

1998-7.A28

Transportsedel 100 daler SM 1667 Nº 8

Auktion

111 Stockholm

1998-8.217

Sju äldre sedlar ogiltiga vid årsskiftet

 

141 Gustav

1999-1.018

Recension: Weatherford Pengar. Från sandsten till cyberrymden.

MGL

070 Bok

1999-1.019

Recension: Eurons många föregångare

MGL

070 Bok

1999-2.030

Johan Liljencrants och myntrealisationen 1776

IW

020 Riksbank

1999-2.043

Recension: Nordisk Seddelpris-Årsbok

AF

070 Bok

1999-3.058

Stockholms Banco 1666 - ett inventerings- försök, 25 dr sm 1666 Nº 612

IW

111 Stockholm

1999-5.111

Två svenska provsedlar (1751 och 1752)

IW

113 Transport

1999-6.121 100 rdr banco 1854, 2 daler plåtmynt Omslag 116 Banco
1999-6.138 Vattenmärkesprov som utställdes 1866 IW 090 Övrigt
1999-6.144 100 rdr banco 1854 nr D 89927, på SNF auktion nov 99 Omslag 116 Banco
1999-7.a196 Transportsedel 6 daler km 1759 (typ 2) Auktion 113 Transport
1999-7.a197 Färgad banco-sedel 100 rdr banco 1854 Auktion 121 Färg
1999-7.a199 Förslag till sedel 1000 kr 1874 Auktion 123 Kronor
1999-7.161 Valutatrassel under tidigt 1800-tal IW 115 Specie
1999-7.165 Sedelkonstnären Eric Palmquist 1908-1999 IW 080 Person
2000-1.010 Betal- och kreditkort i historisk belysning IW  
2000-2.032 Några anteckningar belysande det svenska affärsbanksväsendets utveckling IW  
2000-2.042 Lennart Wallén 1920 - 1999 CAL 080 Person
2000-3.049 Sedel 1 kr 1917 nr R,149485 Omslag 123 Kronor
2000-3.058 Pappersetta, krischa och kotia, slangbenämningar på sedlar;
32 sk banco 1857 nr Q 40922, 1 rd rmt 1870 nr N 16547, 1 kr 1875 nr Tt 06464,
1 kr 1914 nr D 165336, SFS 1914:176
MGL 123 Kronor
2000-4.094 Christian Peterson - en ärlig sedelförfalskare IW 121 Färg
2000-5.111 Greve Pehr Ambjörn Sparres pappersprov- samling IW  
2000-6.a133 5 kr 1874 nr H 80277 Auktion 123 Kronor
2000-6.a134 1 rd riksgäld 1791 Nº 14707 Auktion  
2000-6.a135 12 sk riksgäld 1804 nr 59528 Auktion  
2000-6.a136 Assignation 20 rd Krokfors Auktion  
2000-6.a137 Assignation 20 rd Östersund Auktion  
2000-6.a138 Kontributionsverket 10 dr sm 1717 Auktion  
2000-6.143 Nya sedlar svårare att förfalska DN9/9-00 151 Karl
2000-7.176 10 rd rmt 1859 nr A 002275 Omslag  
2000-8.177 8 sk banco Omslag  
2000-8.200 En liten skrift till julklapp, 8 sk banco 1847 MGL  
2001-1.021 Recension: Petter Stenberg falskmyntare BH  
2001-3.053 Stockholms Enskilda Bank 50 kronor,
Sedelförslag 1896 utfört av konstnärerna Agi Lindegren och Julius Kronberg
Omslag  
2001-3.061 Cigarrask med 1000 kr 1901 nr H 98008 MGL  
2001-3.063 Myntrealisationen 1776 IW  
2001-3.064 Aktiebrev uti den Förnyade Skånska Privat Banken i Ystad IW  
2001-3.065 Agi Lindegren och Julius Kronberg - två sedelkonstnärer på 1890-talet,
många bilder av sedelförlag för enskilda banker
IW  
2001-3.072 World Paper Money (General Issues och Modern Issues) och World Notgeld   bok
2001-8.195 Anvisning (assignation) Uppsala 1838 IW  
2001-8.197 Pengar på vykort (5-10-100-1000 kr) IW  
2001-8.199 Tumba bruk och Myntverket säljs GW  
2001-8.202 100 olika sedelnummer för 5 kr 1924-1928 (bild av 5 kr 1928 nr Cc 156610) MGL  
2002-2.041 Premielånsanvisning från Riksgäldskontoret 1915 IW  
2002-4.080 Myntkabinettets inköp av sedlar 116 st 5 kr, 121 st 10 kr, 20 st Röda Korset;
från Lennart Walléns dödsbo (inventarie-nr KMK 103 014)
   
2002-4.084 Sveriges Sedlar JAn  
2002-4.088 Brukssedel från Skultuna Bruk (Assignation 20 rd banco 1847) MW  
2002-6.122 Ransoneringskort för restaurangbesök använda under andra världskriget Omslag  
2002-6.128 Om världskrigens ransoneringskort i Sverige MGL  
2002-8.170 Sedelförslag 10 kronor 1877 av Alfred Wilhelm Dufwa Omslag  
2002-8.180 Ett förslag av Alfred Wilhelm Dufwa till ersättning av kronorssedlarna med stora riksvapnet
(bilder av 5 kronor och 10 kronor 1877)
IW  
2002-8.181 Inlösen av halva sedlar BH  
2002-8.182 E-pengar - en framtidsvaluta? ME  
2002-8.182 Sedelliknande omslag från Diskontverkets lånekontor i Malmö ca 1867-1873 IW  
2002-8.190 Nobelprischeckar 1951 och 1957 från Svenska Handelsbanken IW  
2005-2.034 Teaterkonsortiets premieobligationslån 1889 och 1893 BH  
2005-2.041 Ett sedelförslag från mitten av 1800-talet (100 rd banco ca 1854) IW  
2005-4.081 Oxhuset vid Tumba Bruksmuseum som utgör entré med butik och kafé Omslag  
2005-4.084 Den dyrbara lumpen, råmaterialet till våra gamla sedlar (polletter för lump) MGL  
2005-4.087 En assignation från Lågfors och Presthytte bruk i Dalarna, 20 riksdaler banco 1833 IW  
2006-6.133 Filialbanken i Gävle 500 riksdaler banco 1850-talet utställd på Rikets Ständer Bank Omslag  
2006-6.140 Anteckningar om Filialbanken i Hudiksvall IW  
2007-3.063 Husbehofs Accis-Sedel 1801    
2007-3.aukt Skuld-Sedel Norrköping 1749,
Götha Canal 25 rd banco 1811,
Göteborgs Discont-Werk 1822
   
2007-8.180

Carl Brolings engelska sedelprover – ett minne från 1820-talet

IW  
2008-1.001 100 kr Smålands Enskilda Bank 1877 Omslag  
2008-1.005 100 kr Smålands Enskilda Bank 1877, Wexiö gymnasii myntkabinett LT  
2008-2.025 Aktiebrev 500 kr Pålson 1918 Omslag  
2008-2.030 Penser, Pålson och jag (aktiebrev 500 kr Pålson 1918) IW  
2008-2.041 Sven Svenssons samling av beläggningsstämplar (Charta Sigillata),
40 sk 1811 omstämplad till 1 rd 1812
PS charta
2008-3.066 Målaren Fredrik Wilhelm Scholanders sedelförslag från 1877 IW  
2008-3.aukt Auktion 3 maj 2008: 2 rd rgd 1812, Götha Canal Discont 1811, Låne-Contor 183..., General Discont 1801, Insättningsattest 1830-tal    
2008-4.079 Ny basutställning om plåtmynt och sedlar    
2008-4.097 Ett tillägg angående Scholanders sedelförslag 1877 LLT  
2009-1.011 Förvillande lika sedlar, 10 Rdr bko, 1850    
2009-1.021 Poetiska sedlar (MGL)    
2009-3.060 Norrström, Lindberg och Hörlin - tre sedeltecknare utan uppdrag
(många färgbilder av sedelförslag 1884)
IW  
2009-4.087 Arkitekten Scholanders förslag till 1000-kronerssedel 1877 (bild) IW  
2009-4.091 Praktiska bestyr när privatbankernas sedlar drogs in 1903 IW  
2009-7.153 Förslag till nya 1000-kronorssedlar (bild 1881 och 1883)
Även provtryck 1881 till "Lilla riksvapnet"-serien som inte heller gavs ut
Omslag  
2009-7.162 1000-kronorssedeln som Konstakademien gillade men ratades av Bankofullmäktige
(Scholander 1881, Carleman 1883, bilder)
IW  
2009auktion Sedlar (många bilder), bl.a. sedelförslag 2 riksdaler banco 1836 utan nr och namn,
Insättningsbevis 1839, Riksens Ständers Lånebank Depositionsbevis 1792,
50 kr 1907, Riksgäldskontoret 12 skilling 1791 typ 2 med lodrät valör,
Riksgäldskontoret blankett till insättningsbevis 1820-talet,
Filialbanken i Hudiksvall anvisning om 3 riksdaler riksmynt 1861,
Göteborgs lånekontor blankett för anvisning på 500 riksdaler banco 1830-talet,
Götha Canal-Bolags Diskont-Verk anvisning på 5 riksdaler banco 1810,
Stora Kopparbergs Bergslags Cassa anvisning på 5 riksdaler riksgäld 1810,
Norrköping skuldsedel för Jacob Sundelin på 600 daler silvermynt 1748
   
2009-8.187 Vackra assignationer från Kungl. Generaltullstyrelsen (bilder av assignationer) IW  
2009-8.188 "LAXAR" - de skära tusenlapparna (1000 kr 1950 E 6055 i, SFS 1909:88) MGL  
2009-8.192 Sedeltryckare Hjalmar Kullberg intervjuad av pressen IW  
2010-1.011 Lingonbacka pappersbruk (papperspollett 1772) TH  
2010-4.076 Fredriksborg - vindsfynd (plånbok med många sedlar från ca 1800) BG  
2010-5.097 Papperspolletter från Stockholm Omslag  
2010-5.105 Ny katalog om historiska aktier MS  
2010-6.151 En papperspollett från Gustav Barrdahls Frisersalong HN  
2010-7.151 Värdepapper från Göteborg med sedelkänsla (Lottsedel 1866, Lottsedel 1878) IW  
2010-7.157 Wexiö gymnasii myntkabinetts basutställning med sedlar SS  
2010-7.164 Sedelförfalskning 1899 MGL  
2010-8.180 Kaffe med knorr i Hallstahammar (papperspolletter) IW  
2011-1.001 Aktiebrev daterat 15 oktober 1802 gällande en flottbro till Lidingö Omslag  
2011-1.013 Lidingö - aktiebrev, broavgift och spårvagnsbiljetter (många biljetter) IW  
2011-2.040 Kolpolletter från Mackmyra i Gästrikland IW  
2011-2.043 En undantagsmans blå och gula banknoter (2 rd b:co 1840, 32 sk b:co 1836) MGL  
2011-3.057 En matpollett från Forsbacka bruk IW  
2011-3.058 Den svenska sedeltillverkningen omkring 1950
(10 kr 1953 nr 30000005, tryckark med 10 kr med 3×6 = 18 sedlar per ark)
IW  
2011-3.060 Polletter från Bergman Hummel & Co och handelsboden i Karlsborg 1892 BT  
2011-4.081 Ordning och reda i KMK:s sedelsamling med lådor och plastfickor
(1000 kr 1973, 16 skillingar). Ordnas efter Platbãzdis Sveriges Sedlar 1661-1961 med typ, valör, kronologi (eftersom det är den mest kompletta katalogen)
MJ  
2011-4.090 Sköna nya sedlar (Greta Garbo) MGL  
2011-4.091 Samlad glädje 2009. Numismatiska Klubben i Uppsala 1969-2009, med bl.a.
Monica Golabiewski Lanneby: Kring Riksbankens första sedlar i färg (pdf)
SS Bok
2011-5.097 1 kr 1914 nr A 000001,
Den först utgifna enkronassedeln. Present af konung Gustav till CGBe den 24/5 1920.
Omslag  
2011-5.104 Auktion samling Bonde del 6, 1 kr 1914 nr A 000001, såld för 22 000 kr PGC  
2011-5.188 Sedelförfalskarnas konung - J.A.Skog IW  
2011-8.189 Lyckosedlar MGL  
2012-1.001 Inträdespollett till Kungliga Djurgården, med lacksigill från 1774 Omslag  
2012-1.011 Djurgårdspollett fån 1774 IW & MGL  
2012-1.019 ANNO 1792 (16 skilling 1792 med dikt på baksidan) MGL  
2012-2.038 Problem när inlösen av Riksgäldskontorets sedlar upphörde
(2 riksdaler riksgäld 1832 som endast var giltig till 1845)
IW  
2012-4.085 Kristidsminnen (ransoneringskuponger och kotia) MGL  
2012-4.091 Polletter till de fattiga i Örebro (pollett 3 april 1862) IW  
2012-6.121 Aktiebrev Svensk-Amerikanska Film-Kompaniet 1910 Omslag  
2012-6.127 Assignation 20 rd banco Ankarsrums bruk, provtryck 1800-talet AF  
2012-6.130 12 skilling 1801 med teckning på baksidan MGL  
2012-6.132 Aktiebolaget Svensk-Amerikanska Film-Kompaniet MGL  
2012-7.162 Sveriges nya sedlar (bilder) MGL  
2012-8.181 När växelpengarna höll på att ta slut - december 1943 (1 kr 1938) IW  
2013-1.001 10000 kr 1958 baksida Omslag  
2013-1.021 Moder Svea och andra kvinnor på våra sedlar (Sittande Svea 1890-talet) MGL  
2013-1.023 6 2/3 rd banco 1835 (1:a december) Annons  
2013-2.037 Insättningsbevis 1754 MGL  
2013-2.038 Sedeltryckaren Brolings samling av säkerhetstryck och förlagor till sedlar (assignationer)
(Kongl. Commerce Collegiet, Kongl. Myntet, Kongl. Räntekammaren, m.fl.)
IW  
2013-2.040 Nya bankosedlar (dagbok 1829 och 1826-1839)  "Arkif för Hushållningen och Näringarne"    
2013-3.062 Riksgäldskontorets räntebärande anvisningar 1915 (Anvisning 10 och 1000 kr 1915) IW  
2013-4.085 Orange tia (10 kr 1977 orange istället för grön)    
2013-5.098 Östergötlands Enskilda Bank (sedelförslag) Omslag  
2013-5.105 Svar på frågan om orange tia (kemtvättad)    
2013-5.108 Resechecken snart historia IW  
2013-5.115 Den mångsidige Agi Lindgen (sedelförslag 50 kr Östergötlands Enskilda Bank) MGL  
2013-8.182 Akke Kumliens 5-kornorsedlar (5 kr Gustav II Adolf, 5 kr Gustav V nr 750) IW  
2014-1.001 10000 kr sedel 1939 nr A 01101 a Omslag  
2014-1.007 Akke Kumliens 10 000 kronors-sedel 1939 MGL  
2014-1.018 Tre miljarder ogiltiga sedlar kvar TT  
2014-2.039 Avpolleterad? (Stockholms spinnhus 7 öre kmt) MGL  
2014-3.058 Bevis på deltagande i Smålands Privatbank år 1847 (aktiebrev och sedelar) IW  
2014-3.060 Sedelexpert ur tiden, Sune Persson 1938-2014    
2014-6.129 Falska krigsmynt i omlopp (Fahnehielmare 1790) A.F..136Munck pressklipp  
2014-6.136 Fakta om Sveriges nya mynt och sedlar IS  
2014-8.182 Höga sedelvalörer byte vid postrån 1854 (500 rd banco 1854, 100 rd banco Privatbank) MW  
2015-3.058 Tjatigt med Gustav Vasa på äldre sedlar? (5 kr Vasa bak, 10 kr medaljong, 5 kr 1978) MGL  
2015-4.084 Kruxet med småsedlar i de breda folklagren samt varför 1-kronesedeln avskaffades (5 kr) MGL  
2015-4.085 De första sedlarna kommer ut i oktober IS  
2015-7.145 50 kr Borås Enskilda Bank 1894 Omslag  
2015-7.156 Kungligheter på privatbankssedlar (Kopparberg, Borås, Christianstad, Kalmar, Stockholm, Uppland) MW  
2015-7.160 Kroatiska sedlar tryckta på svenskt papper (25 dinar, 5 kr) IS  
2016-5.119 Nya sedlar och mynt den 3 oktober! (100 kr B, 500 kr B, 1-2-5 kr 2016) IS  
2016-6.129 Omslag: 2 sk 7 rst specie 1791, 36 sk 9 rst specie 179_ MW  
2016-6.143 Riksgäldskontorets räntepolletter (6 runstycken specie 1790) MW  
2017-1.020 Kontanter i lönekuvert (50 kr ovikta, 100 kr bankvikta) BG  
2017-2.032 Alvin Portal, 10 daler sm 1666, www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record%3A79932&dswid=-3075    
2017-3.072 Namnen på småsedlarna (namnens bredd och avstånd varierar) Bancoposten  
2017-5.118 När bankerna ville ha mynt och sedlar (privatbankssedlar) MW  
2017-7.149 Stockholms Enskilda Bank 100 kr Omslag  
2017-7.151 100 kr Gustav II Adolf 1980 R Z 768201* (ovanlig serie med slutsiffror 01)    
2017-7.152 Sedlarna på slottet - Slott som dekoration på sedlar (bilder av beredskapssedlar m.fl.) MW  
2917-8.173 100 kr 1903 N 24351 h Omslag  
2018-1.004 Uttagskvittenser från Stockholms Stads Sparbank tidigaste år (1827‒1828) BG  
2018-3.057 Vädersolstavlan 1535 (1000 kr 1989 bild av Stockholm) BH  
2018-3.060 Eskil Verner - pionjär i det finansiella säkerhetstryckets tidiga tjänst PGC  
2018-4.085 Bankokommissarie Torgny Lindgren idégivare till Riksbankens jubileumssedel 1968 MGL  
2018-4.095 Sedelförfalskning Södermanlands Enskilda Bank (bild av 5 kr 1867) pressklipp  
2018-5.113 Sedeltryckeriet i Tumba flyttar MGL  
2018-7.166 De La Rue ny tryckare av svenska sedlar press-med.  
2018-7.167 Skillingsedlar med privata poetiska dikter (12 skilling riksgäld 1796) MGL  
2018-8.190 Bradbury Wilkinson (uppköpt 1986 av De La Rue) CO  
2019-1.001 10 000 kr Gustav VI Adolf 1958 Omslag  
2019-1.004 Sveriges Sedlar under 1900-talet. Del 1 av 4. Sittande Svea och 10 000 kr sedlar. MW  
2019-1.023 Ny sedel- och myntserie 2015-2017. Riksbankens alla dokument. IS  
2019-2.032 Sveriges Sedlar under 1900-talet. Del 2 av 4. Från 10 kr 1940 till 5 kr 1954. MW  
2019-2.036 Akke Kumlien om ny 10 kr och 5 kr sedel år 1942.
Troligen 5 kr Gustav II Adolf som aldrig kom ut som sedel.
pressklipp  
2019-3.061 Tryckplåtar för bakgrundstryck (10 kr Borås Enskilda Bank 1894) MW  
2019-3.062 Sveriges Sedlar under 1900-talet. Del 3 av 4. Från 10 kr 1963 till 1000 kr 1976. MW  
2019-4.079 Nu ska 5-konorsmyntet helt ersätta 5-kornorssedeln. Omslag  
2019-4.086 Sveriges Sedlar under 1900-talet. Del 4 av 4. Från 500 kr 1985 till 20 kr 1997.
Samt 1 kr 1940 och Beredskapssedel 10 kr Axel Oxenstierna.
Även 10 kr 1901 Sundsvalls Enskilda Bank.
MW  
2019-6.125 50 kr 1894 Östergötlands Enskilda Bank Omslag  
2020-1.043 En riktig storsamling av stämpelpapper, charta sigillata och stämpelpapper    
2020-6.125 Rydö-sedel Omslag  
2020-6.134 Rydö-sedlar än en gång MGL  
2021-1.009 Prenumerationssedlar med sigill MGL  
2021-2.042 Assignation från Östanås bruk (PL II-54 nr 92) MW  
2021-4.089 Sedlar från Alingsås Manufacturie MW  
2021-7.153 Svenska Bankosedlar i Svenska Pommern, 8 sk sp 1802 transport von Platen Omslag  
2021-7.157 Svenska Bankosedlar i Svenska Pommern [3], 8 sk sp 1802 transport von Platen MW  
2022-3.071 Sedelgravör Gunnar Nehls gästade SNF MGL  
2022-6.125 Kreditsedel 2 rd 24 sk riksgäld 1790 Omslag  
2022-6.140 "Uti dessa riksgälds - tider" (riksgäldsedlar 1790-1791) MGL  
2022-8.177 Planering för danska sedlar under dansk-svenska kriget 1808-1809 MW  
2023-2.048 En förfalskad hundralapp från 1960-talet MW  
2023-3.065 Nya namnteckningar på Sveriges sedlar 2023 GD  
2023-3.066 10 riksdaler banco 1836 MGL  
2023-6.127 Lumpsedel 1827 Tumba Bruk    
2023-6.129 Gustav Vasa - Sedelkungen (bild av alla sedlar med kungen) MW  
2023-8.183 Svenska kronan 150 år (5 kr sedel 1879) BG  

Se även register för tidskriften SNT, som kan köpas hos SNF:
- Myntkontakt/SNT Register 1972-1982, utgiven 1986 (94 sidor)
- SNT Register 1983-1992, utgiven 1994 (102 sidor)
- SNT Register 1993-2002, utgiven 2004 (126 sidor)

  

SNT_register_till_2021.pdf (numismatik.se)


Åter till Start-sida