Kronor-sedlar med Stora Riksvapnet

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2022-12-07

  
Den sista sedeln på 1 krona 1875 har Litt Tt och Nr 06500 med namn C. A. Forssberg och E. W. Smitt. (se MISAB 09, år 2013)

Lägg märke till att sedlarna och tjänstefrimärkena  har samma bild av stora riksvapnet.

Sedlarna med Stora Riksvapnet (riksmynt, kronor) har det svarta framsidestrycket som spegelvänt baksidestryck medan det färgade trycket endast finns på framsidan. Det spegelvända trycket gäller även sedelnummer och namnteckningar på 1800-talets sedlar.

De nya 1 kr-sedlarna typ 2 från åren 1914-1921 har spegeltryck på baksidan men inte när det gäller sedelnummer och namnteckningar (årtalet finns dock i spegeltryck). Provtryck 1 kr 1939 har spegelvänt baksidestryck. Enligt Wallén "Sveriges Sedlar 1984 sid. 81" saknar provtrycket baksidestryck, men de två exemplar av provtrycket (ur Lennart Walléns samling) som fanns på Ahlströms auktion 62 och 63 har båda baksidestryck!!

Format

Valör

Linjer    Millimeter   SFS
1 kr 45×25 linjer 134×74 mm SFS 1873:75
5 kr 45×25 linjer 134×74 mm SFS 1873:75
10 kr 50×45 linjer 148×134 mm SFS 1873:75
50 kr 50×45 linjer 148×134 mm SFS 1873:75
100 kr 75×45 linjer 223×134 mm SFS 1873:75
1000 kr 75×45 linjer 223×134 mm SFS 1873:75

Sedlarnas storlek mättes i det svenska decimalsystemet från år 1855 där 1 fot = 100 linjer (äldre systemet hade 1 fot = 144 verklinjer). Mynten som gavs ut år 1873 mättes enligt det franska systemet med gram och millimeter.


1 kr provtryck 1939 med stort årtal

1 kr 1874 finns med seriebokstav A-Z, Aa-Zz, AA-ZZ och 1875 med sb A-Z, Aa-Tt. Samma två namnteckningar används för 500 000 sedlar så att följande bokstäver har samma namn: A-E, F-K, L-P, Q-U, V-Z, Aa-Ee, o.s.v. (5 seriebokstäver med samma namn).

Även för 1 kr 1914-1921 har 500 000 sedlar samma namn men där finns nya namn för varje seriebokstav.


1 kr 1874 sb GG

1 kr 1874 sb YY

Sedlarna på 1 kr (1874-1875) och 5 kr har sedelnummer med fem stora siffror medan valörerna 10 - 1000 kr har sex små siffror. De nya 1 kr (1914-1921) har istället nummer med sex siffror med nr 000 001 - 500 000. Varje seriebokstav (A-Z, Aa-Vv) har en ny uppsättning namnteckningar och varje bokstav motsvarar 0,5 milj. sedlar.

1 kr 1924 och 1938 finns endast med inledande 2:a (sb B) medan 1 kr 1939 finns med inledande 3:a (sb C) och 7:a (sb D). 1 kr 1940 har 8 siffror utan seriebokstav.

1 kr 1914 sedelnummer
litet årtal

litet årtal

stort årtal

8 små siffror utan bokstav


1 kr klichéskada (text saknas)

 
1 kr 1920 Ss med fullständig text trots nummer inom intervallet som kan sakna text


1 kr 1915 baksida


1 kr Typ 2

Gavs ut: 4 sept. 1914 enligt SFS 1914:176 (kanske även SFS 1914:177)

Ogiltig: 31 dec. 1987 enligt SFS 1982:1161

Format: 121×70 mm

Valör Typ Årtal
1 kr typ 1: format 134×74 mm, årtal nedtill under "rikets mynt" 1874-1875
  typ 2a: format 121×70 mm, litet årtal (1,8×4 mm)**** 1914-1921, 1924
* typ 2b: format 121×70 mm, stort årtal (2×6 mm) 1938, 1939
** typ 3: grönt papper, vm Mercurius-huvud, stort årtal
8 små siffror i sedelnummer utan bokstav
1940
  feltryck: text saknas: "lagen om rikets mynt av den"
(kända nr 1920 Ss 480-tusen -- Tt 024-tusen)
1920
*** provtryck: utan nummer, utan namn, utan vm, stort årtal 1939
5 kr   1874-1878
10 kr   1874-1879
50 kr   1874-1879
100 kr   1874-1879
1000 kr   1874-1893

*) Se Ahlström 37 för årtal 1924, 1938, 1939. Se även Ahlström 38 som anger antalet sedlar i privat ägo: 1924 (20 ex), 1938 (9 ex), 1939 Litt.C (20 ex), 1939 Litt.D (9 ex). Se även Ahlström 39, 49, 60, 61.

**) Se Ahlström 37 för årtal 1940. Se även Ahlström 38 som anger 1940 (10 ex) i privat ägo. Se även Ahlström 39, 60, 61.

***) Se Ahlström 22, 62, 63, 64 och Antikören 20 provtryck med årtal 1939. Se även Ahlström 24 provtryck utan årtal (1:a världskriget??).

****) 1 kr 1917 har årtalssiffrorna glesare så att bredden blir 5 mm. 1 kr 1920 har tätare siffror men bredden 4,5 mm eftersom både 2:an och 0:an är breda.


10 kr 1876 med normal seriebokstav före numret

50-1000 kr använder inte bokstav på normalt sätt. Varje ny sedeltyp har numrerats:
A 00001, B 00002, C 00003, ..., Z 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 25
B 00001 - A 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 24
C 00001 - B 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 23
o.s.v. (om man bara tittar på sedelbuntens översta sedel så ser det fortfarande ut som serie A, B, C, ...)

Bokstaven för 50-1000 kr är placerad efter numret och kallas nummerbokstav (nb).

Signatur på baksidan i övre högra hörnet

Sedlar ca 1900 - ca 1965 tillverkades i buntar om 100 sedlar (med omslutande banderoll). Dessa buntar kontrollerades manuellt av en tjänsteman på tryckeriet och som bevis på detta satte han sina initialer på sedelns baksida i övre högra hörnet. Eftersom buntarna hade 100 sedlar med nummer 1-100, hade den understa sedeln slutsiffrorna 00.


Litteratur

     


Åter till Startsida