Lilla Riksvapnet 1879-1898

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2022-08-02

  
5 kr typ 1 med blå baksida

  
5 kr typ 2 med grön baksida och ett handskrivet namn

Format
Valör Millimeter SFS Datum
5 kr 121×70 mm SFS 1879:27 20 juni 1879
10 kr 121×70 mm SFS 1879:18 25 apr 1879
50 kr 140×121 mm SFS 1880:17 14 maj 1880
100 kr 140×121 mm SFS 1880:1 16 jan 1880

 

Valör Typ Årtal
5 kr typ 1: blå baksida 1879
  typ 2: grön baksida, ett handskrivet namn 1879-1888
  typ 3: grön baksida, två tryckta namn 1888-1890
10 kr   1879-1891
50 kr   1880-1896
100 kr typ 1: två handskrivna namn 1880-1896
  typ 2: ett handskrivet namn 1896-1898


5 kr typ 3 med två tryckta namn

Seriebokstäver (Litt.)


SFS 1888:40 angående namnteckningarna å Riksbankens sedlar å fem kronors valör.

50-100 kr använder inte bokstav på normalt sätt. Varje ny sedeltyp har numrerats:
A 00001, B 00002, C 00003, ..., Z 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 25
B 00001 - A 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 24
C 00001 - B 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 23
o.s.v. (om man bara tittar på sedelbuntens översta sedel så ser det fortfarande ut som serie A, B, C, ...)

Bokstaven för 50-100 kr är placerad efter numret och kallas nummerbokstav (nb).

100 kr 1880 provtryck av svart tryck på framsidan i boktryck

1000 kr 1881 Färgprov med grönt tryck

1000 kr 1881 provtryck. Baksidan utan tryck. OBS: saknar sedelnummer.


currency.ha.com/itm/world-currency/sweden-sveriges-riksbank-1000-kronor-311881-pick-12cts-color-trial-specimen/a/4005-28206.s


Jämför med ovanstående blått provtryck med rött nummer numismatik.se/pdf/snt72009.pdf
Se även Wallén SS sid. 109 och Lindgren Riksbankens sedelhistoria bild 92.
Datum 3 januari 1881.

Fredrik Wilhelm Scholander (1816‒1881) sv.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Wilhelm_Scholander

SNT 2008-3.066 Målaren Fredrik Wilhelm Scholanders sedelförslag från 1877, numismatik.se/pdf/snt32008.pdf
SNT 2008-4.097 Ett tillägg angående Scholanders sedelförslag 1877, numismatik.se/pdf/snt42008.pdf
SNT 2009-4.087 Arkitekten Scholanders förslag till 1000-kronerssedel 1877, numismatik.se/pdf/snt42009.pdf
SNT 2009-7.162 1000-kronorssedeln som Konstakademien gillade men ratades av Bankofullmäktige, numismatik.se/pdf/snt72009.pdf

Litteratur


Åter till Start-sida