2015 års sedelserie

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2018-01-03

20 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 200 kr ] 500 kr ] 1000 kr ]

Nya sedlar gavs ut år 2015 och 2016 enligt SFS 2014:85

Broschyr om de nya sedlarna www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2015/languages/SWEDISH_mobil.pdf

Information about new banknotes in English www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2015/languages/ENGLISH_mobil.pdf

RBFS 2015:1 om inlösen av giltiga och ogiltiga sedlar samt minnesmynt: www.riksbank.se/Documents/Riksbanken/Forfattningssamling/2015/RBFS_2015-1_sve.pdf

Inlösen av giltiga minnesmynt: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Mynt/Minnesmynt/Att-losa-in-minnesmynt  (silvervärdet är oftast högre än nominellt värde)

Beslutsunderlag: www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Direktionen/2015/probil_dir_A_150518.pdf

Observera att det INTE finns någon expeditionsavgift för inlösen av minnesmynt medan man tar 100 kr per ärende för ogiltiga sedlar.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015 men avses att tillämpas först från 1 oktober 2015 vad avser valörerna tjugo, femtio, två hundra och ett tusen kronor och från 3 oktober 2016 vad avser valörerna ett hundra och fem hundra kronor.

www.riksbank.se/sv/Sedlar-och-mynt/Nya-sedlar-och-mynt/Tidplan (tidsplan för införande och när äldre sedlar blir ogiltiga)

20, 50, 200 och 1000 kr kom ut i oktober 2015.

100 och 500 kr samt mynten 1, 2 och 5 kr kom ut i oktober 2016.

Bokstaven anger årtalet så att (A=2013), B=2014, C=2015 och D=2016: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/50-kronorssedel/#security,back.

Under våren 2011 utlyste Riksbanken en tävling i att utforma Sveriges nya sedlar. I april 2012 avslutades tävlingen. Juryn utsåg "Kulturresan" till vinnare och riksbanksfullmäktige beslutade att Göran Österlunds bidrag "Kulturresan" ska vara den konstnärliga utgångspunkten för de nya sedlarna.

Se även broschyr i pdf: Formgivningstävling om Sveriges nya sedlar, www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2012/sedlar_broschyr_nya_sedlar_tavling_120424_sve.pdf

Bilder av samtliga bidrag i tävlingen. Se de bidrag som inte blev antagna.

Namnteckningar (på sedlarnas baksida)

År Bokstav Ordförande Riksbankschef Valörer (kr)
2014 B Johan Gernandt Stefan Ingves 20, 50, 100, 200, 500, 1000
2015 C Susanne Eberstein Stefan Ingves 100, 500
2016 D Susanne Eberstein Stefan Ingves 20, 100
2017 E Susanne Eberstein Stefan Ingves 500

Johan Gernandt (m) ordförande i riksbanksfullmäktige 2006-2014.

Ny ordförande i riksbanksfullmäktige utsedd (okt. 2014) efter valet 2014: Susanne Eberstein (s).

Nya mynt har presenterats

1-kronan, 2-kronan och 5-kronan är mindre och lättare än tidigare, medan 10-kronan behålls oförändrad. 1- och 2-kronan tillverkas av kopparpläterat stål (magnetisk) medan 5- och 10-kronan tillverkas i legeringen Nordic gold. Nya mynt med årtal 2016.

1 kr diameter 19,5 mm och vikt 3,6 g

2 kr diameter 22,5 mm och vikt 4,8 g

5 kr diameter 23,75 mm och vikt 6,1 g

10 kr oförändrad diameter 20,5 mm och vikt 6,6 g

Mynten 1, 2 och 5 kr kom ut i oktober 2016.

Äldre mynt blir ogiltiga den 30 juni 2017 enlig SFS 2014:1031: rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/14/141031.PDF

www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Pressrum/Bildbank/Nya-mynt

www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Mynt/Nya-mynt

SFS 2014:84: www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20140084.pdf

Litteratur

SNT 7·2012 sid. 162: Sveriges nya sedlar (MGL).

SNT 6·2014 sid. 136: Fakta om Sveriges nya mynt och sedlar (IS).

SNT 4·2015 sid. 85: De första sedlarna kommer ut i oktober (IS).

SNT 5·2016 sid. 119: Nya sedlar och mynt den 3 oktober! (IS)

20 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 200 kr ] 500 kr ] 1000 kr ]


Åter till Start-sida