Sedlar från enskilda banker och företag (Platbãrzdis II-III)

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2019-11-18

Diskontkontoren ] Brukssedlar ] Filialbanker ] Assignation på Riksgäld och enskilda banker ] Enskilda företags sedlar ] Enskilda bankers sedlar ]

Från slutet av 1700-talet till början av 1900-talet utvecklades affärsbankerna via Diskontkontor, Brukssedlar, Filialbanker och Enskilda banker.

Platbãrzdis Sveriges Sedlar III (1965) har tre mycket intressanta register som tillhör alla tre banden I-III:
- III sid. 85: Lexikal uppställning av benämningar och termer som har avseende på sedelmynt.
- III sid. 90: Register över personer och mytologiska gestalter (gäller personer inblandade i sedelutgivning men även personer som sedelmotiv).
- III sid. 94: Ortregister (bra för hembygdssamlare).
- Litteratur-register finns däremot uppdelat på alla delar I-III och Supplement.

Diskontkontoren ] Brukssedlar ] Filialbanker ] Assignation på Riksgäld och enskilda banker ] Enskilda företags sedlar ] Enskilda bankers sedlar ]


Åter till Start-sida