Stavning av kungens namn

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2023-06-01


Adolf Fredrik, underskrift från samtida författning

Karl XIV Johan, underskrift från samtida författning

Gustav IV Adolf, underskrift från samtida författning

Ulrika Eleonora, underskrift från samtida författning
Focus 1960 och
Sveriges Mynt 1976
Nationalen-
cyklopedin 1995
Hildebrand 1889
Svenska Mynt
Hildebrand och
Montelius 1915
Sedelsamlingen
Författning
underskrift
Gustav Vasa Gustav Vasa Gustaf I

Gustaf Vasa

 
Erik XIV Erik XIV Erik XIV    
Johan III Johan III Johan III    
Sigismund Sigismund Sigismund    
Karl IX Karl IX Carl IX    
Gustav II Adolf Gustav II Adolf Gustaf II Adolf

Gustaf II Adolf

 
Kristina Kristina Christina

Kristina

 
Karl X Gustav Karl X Gustav Carl X Gustaf Karl X Gustaf  
Karl XI Karl XI Carl XI Karl XI  
Karl XII Karl XII Carl XII Karl XII  
Ulrika Eleonora Ulrika Eleonora Ulrika Eleonora Ulrika Eleonora Ulrica Eleonora
Fredrik I Fredrik I Fredrik I Fredrik I Friedrich
Adolf Fredrik Adolf Fredrik Adolf Fredrik Adolf Fredrik Adolph Friedrich
Gustav III Gustav III Gustaf III Gustaf III Gustaf
Gustav IV Adolf Gustav IV Adolf Gustaf IV Adolf Gustaf IV Adolf Gustaf Adolph
Karl XIII Karl XIII Carl XIII Karl XIII Carl
Karl XIV Johan Karl XIV Johan Carl XIV Johan Karl XIV Johan Carl Johan
Oskar I

Oscar I

Oscar I

Oscar I

Oscar
Karl XV

Karl XV

Carl XV

Karl XV

Carl
Oskar II Oscar II Oscar II

Oscar II

Oscar
Gustav V Gustaf V - - Gustaf
Gustav VI Adolf Gustaf VI Adolf - - Gustaf Adolf

Carl XVI Gustaf

Carl XVI Gustaf - - Carl Gustaf

Hans Hildebrand satt i Svenska Akademin (1895-1913 på stol 6) och Oscar Montelius (1917-1921 på stol 18).


Gustav Vasa

Gustaf II Adolf

Karl XII (fickur)

Carl XIV Johan

Gustaf Vasa 2 kr 1921

Gustaf II Adolf 2 kr 1932

Gustav III 200 kr 1992

Gustav Vasa

Mynt 2 kr 1921

Gustaf Vasa

 
Sedel 5 kr 1965 Gustav Vasa
Frimärke 1987 Gustav Vasa  
Sedel 1000 kr 1989 Gustav Vasa
Frimärke 1999 Gustav Vasa  

Gustav II Adolf

Frimärke 1920 Gustaf II Adolf  
Mynt 2 kr 1932

Gustaf II Adolf

 
Frimärke 1932 Gustaf II Adolf  
Sedel 100 kr 1965 Gustav II Adolf
Frimärke 1998 Gustav Adolf - bakelse  

Karl XI

Sedel 500 kr 1985 Carl XI (årtalen anger livstid, inte regeringstid!!)

Karl XII

Frimärke 2000 Karl XII - fickur  

Gustav III

Frimärke 1944

Gustaf III (fartyg)

 
Sedel 50 kr 1965 Gustav III
Frimärke 1991

Gustaf III

Mynt 1992 Gustav III  
Frimärke 1994 Gustav III
Frimärke 1997 Gustav III (antikmuseum)  

Karl XIV Johan

Sedel 1000 kr 1976 Karl XIV Johan
Wallén SS 1984 sid. 118 Carl XIV Johan jfr regentlängd sid. 6: Karl XIV Johan !!
Myntmedalj Carl XIV Johan  
Frimärke 1994 Carl XIV Johan
Frimärke 1999 Carl XIV Johan  

Oskar II

Gustav V

Gustav VI Adolf

Carl Gustaf Tessin

Frimärke 1942 K.G.Tessin

Canada (eller Kanada)

Enligt både Focus 1960 och Nationalencyklopedin ska landet stavas Canada medan befolkningen kallas kanadensare. Vanliga ordböcker saknar landsnamn men Svenska Akademins Ordlista beskriver kanadensare som "invånare i Canada" medan Nationalencyklopedins Ordbok anger "person från Kanada" (ordboken är således inte harmoniserad med uppslagsboken NE!!). Jag upptäckte att jag på min sida om mynt omväxlande stavat med K och C (men nu ändrat allt till C). Kungl. Myntkabinettet stavar dock konsekvent med K i Kanada: 
- Utställningskatalog nr 21 (1980) om Kanadas mynt- och sedelhistoria: Från bäverskinn till dollarsedel.
- SNT 2·2002 sid. 35: Nickel - Satans koppar (EW).

Svenska Dagbladet har följande skrivregler (det finns inget under bokstaven C):

Kanada, Inv. kanadensare (pl. oför.), Adj. kanadensisk

Jag blir mer och mer förvirrad när det gäller stavningen av Canada (Kanada). Microsoft Word godkänner stavning av landet både med C och K medan invånarna alltid stavas med K.

Skrivregler för TT

TT:s regler finns på info.tt.se/tt-spraket/navigation/namn

Från och med Oscar II (även Oscar I) skriver TT namn på de svenska kungligheterna som de själva skrev/skriver sina namn: drottning Victoria, Gustaf VI Adolf, drottning Louise, Carl XVI Gustaf. Historiska kungligheter har dock fått sina namn ändrade till traditionell svensk stavning även om de själva stavat sina namn på annat sätt: Gustav Vasa, drottning Kristina, Gustav II Adolf, Karl XIV Johan, Karl XV.

Ovanstående TT-regler stämmer helt med Nationalencyklopedin. Svenska Dagbladet 23 dec. 2001 Kultur sid. 4-5 har två artiklar om stavning av kungens namn:


 Stavningen "Sweriges Riksbank" med "W" (SNT 8·2002 sedelförslag)

Alla svenska mynt har stavningen "Sveriges Konung" med "v" fr.o.m. Karl XIII (under Gustav III finns förkortningen Sv. för Sverige). Det verkar som om mynten har sin stavning från latin och franska (saknar w utom i några få lånord). Tidigare mynt har endast latin där "w" saknas.

Sedlarnas stavning Sweriges kommer från Tyskland och samtliga författningssamlingar före 1876. SFS 1875 har Sweriges med frakturstil och SFS 1876 har Sveriges med modernt typsnitt (times?). Det verkar som om stavningen snarare bestäms av typsnittet än av rättstavningsregler.

Transport-sedlar från 1700-talet har det svarta trycket med "w" och frakturstil i ord som: wäxel, hwilka, hafwer, innehafwaren, "skall warda hängd". Samma sedlar har en vitstämpel med stavningen "Sveriges Rikes Ständers" i modernt typsnitt (times?). Även här tycks stavning med W/V bestämmas av typsnittet!! Alla vita koppar-, specie- och banco-sedlar har liknande stavning som transport-sedlarna.

Färgade banco-sedlar 1835-1858 har märkligt nog stavningen "Sveriges Rikes Ständers" trots att man använder frakturstil. Samma sedel har kvar äldre stavning i det finstilta: "skall warda hängd" (möjligen beroende på att man hänvisar till kungörelse år 1818).

Stora riksvapnet 1858-1879 (riksdaler och kronor) har återgått till "w" med stavningen "Sweriges Riksbank" i frakturstil.

Lilla riksvapnet 1879-1898 har stavningen "Sveriges Riksbank".

Man fick ett litet återfall i W när 100 kr 1965 har baksidans text "Regalskeppet Wasa" med W. Enligt Nationalencyklopedin stavas skeppet Vasa.


Mercurius eller Merkurius

Stavning av vattenmärke Mercurius (5-1000 kr Sittande Svea, 1 kr 1940, 10 000 kr 1939) skall vara med "c" medan planeten stavas Merkurius. Nationalencyklopedin (och SFS) stavar guden med "c" och planeten med "k".


Åter till Start-sida