Broschyrer från riksbanken

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2018-06-07

Riksbanken har gett ut ett antal broschyrer i flerfärgstryck om de nya sedel typerna för 20, 50, 100, 500 och 1000 kr som började ges ut 1985. Även dessa broschyrer kan vara värda att samla tillsammans med sedlarna. Broschyrerna beskriver utförligt motiven på båda sidor av sedlarna. Det finns för varje sedel även en beskrivning av säkerhetsdetaljerna som vattenmärke, säkerhetstråd, fluorescerande bild, dold bild (triangel), mikrotext, koncentriska cirklar och koppartryck. Följande olika broschyrer finns:

Broschyr 500 kr   Broschyr 100 kr   Broschyr 1000 kr   Broschyr 20 kr     

1. Sveriges sedlar, De nya sedlarna och deras motiv, Sveriges sedelhistoria och hur dagens sedlar tillverkas (20 sidor). Beskriver motiven till alla de fyra nya sedlarna men även motiven till 500 kr sedeln mera detaljerat än nedanstående broschyr. Dessutom finns sedelhistoria med bilder av 25 daler kopparmynt 1663, transportsedel 1727, 6 2/3 riksdaler banco 1856 och 1000 kr 1893.

2. De nya sedlarna, 500 kronor (8 sidor). Den blå 500-lappen.

3. De nya sedlarna, 100 kronor (8 sidor).

4. De nya sedlarna, 1000 kronor (8 sidor).

5. De nya sedlarna, 20 kronor (8 sidor).

6. De nya sedlarna, 50 kronor (8 sidor).

6E. The new bank-notes 50 krona (8 sidor, på engelska).

7. Den 15 september blir "Selma" mindre, Nytt format på 20 kronorssedeln (4 sidor).

8. Sveriges nya 500-kronorssedel (1 sida, A4-format). Den röda 500-lappen.

9. Svenska sedlar/Swedish Bank Notes (8 sidor, A4-format). Beskriver de sedlar som blev ogiltiga efter 31 december 1987 samt de äldre sedlar som fortfarande är giltiga av sedelserien från ca 1965. Observera att 10 000 kr 1958 blev ogiltig något senare (år 1991), trots att den betecknas som giltig här.

Broschyr Svenska Sedlar 1987

10. Svenska sedlar och mynt/Swedish notes and coins 1992 (8 sidor, A4-format). Beskriver alla nu giltiga sedlar samt alla av Carl XVI Gustafs giltiga ordinarie mynt. Observera att även 10 kr jubileum 1968 är giltigt betalningsmedel.

11. Svenska sedlar och mynt/Swedish notes and coins 1996 (8 sidor, A4-format). Beskriver alla giltiga sedlar och de sedlar som blir ogiltiga efter 31 december 1997. Även Carl XVI Gustafs ordinarie mynt.

12. Tre sätt att upptäcka en falsk sedel (självhäftande blad). Har en bild av den nya 100-lappen med utpekande av säkerhetstråd, vattenmärke och unikt sedelpapper.

13. Falsk eller äkta? Svenska sedlar och deras kännetecken (8 sidor). 95-05

14. Bäst före 01 JAN 99 (8 sidor dragspel). Sedlar som blir ogiltiga första januari 1999. Sedlar som gäller första januari 1999. Checklista. Riksbanken.

15. Det måste finnas pengar i Sverige. Och de måste behålla sitt värde 1999 (24 sidor, A4-format).

Broschyr Svenska Sedlar 1992   Broschyr Svenska Sedlar 1996   Det måste finnas pengar i Sverige 1999  

16. Svenska sedlar och mynt (14 sidor, 2000). Giltiga sedlar och mynt, Svenska mynt, Hur vet jag om sedel är äkta?, Sju sedlar blev ogiltiga 1999, Sedelhistoria (10 olika gamla sedlar avbildade).

Broschyr: Svenska sedlar och mynt 2000

17. Så här enkelt synar du sedlar (2 sidor). Beskriver vattenmärke, säkerhetstråd, relieftryck, fluorescerande.

17D. Här synar vi sedlar (dekal för butik).

18. Nu kommer nya säkrare sedlar 2001 (6 sidor). Nya 500- och 100-kronorssedlar. Beskriver alla säkerhetsdetaljer.

18A. Nu kommer nya säkrare sedlar 2001 (affisch, stort A3-format, 1 sida)

19. Svenska sedlar och mynt 2001 (28 sidor). Giltiga sedlar och mynt, Svenska mynt, Hur vet jag om sedel är äkta?, Sedelhistoria (10 olika gamla sedlar avbildade).

     

20. Svenska sedlar och mynt (8 sidor dragspel, 2004) www.pro.se/Global/PRO%20riksorganisationen/Leva-bo/Nyhter/Broschyr_trycklovad_high_sve%203.pdf

21. Svenska sedlar och mynt (8 sidor dragspel, 2005)

  

22. Från årsskiftet blir vissa äldre sedlar och mynt ogiltiga. Kolla vilka! (8 sidor, 2005)

22E. At the end of the year a number of old banknotes and coins will become invalid. See which ones! (8 sidor, 2005)

    

 

23. Sedlar och mynt - lathund (8 sidor + löst blad, 2006)

24. Värdefull information från Riksbanken (6 sidor dragspel, 2006)

24E. Valuable information from the Riksbank (6 sidor dragspel, 2006)

25. Sedlar och mynt - lathund ( 8 sidor, 2011)

26. Sverige får nya sedlar och mynt (12 sidor) www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/vara-fragor/betalfragor/utbildning-bank-och-butik-150410.pdf

26E. Sweden gets new banknotes and coins (12 sidor)

  

27. Nu fortsätter utbytet av sedlar och mynt (10 sidor) www.partille.se/contentassets/8fa5586fc8a94e3abdb09fa782260b9f/broschyr_sveriges_riksbank_nu_fortsatter_utbytet_av_sedlar_och_mynt.pdf

27E. The banknote and coin changeover continues (10 sidor)


Åter till Start-sida