Euro-valutan, EUR,

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2016-03-01

Tryckplåt ] Tryckeribokstav ] Euro-sedlar ] Positionsnummer ] Euro-mynt ] Euro-länder ] Euro banknotes ]

Summary in English

Bok Eklund/Ådahl: Vad betyder EMU? Bok Genberg: Sverige i EMU

EMS (European Monetary System) som infördes 1979 syftade till stabila växelkurser inom Europa. Man använde en korgvaluta (bestående av medlemsländernas valutor) som räkneenhet ECU (European Currency Unit) från ca 1985. Denna ECU hade valutakoden XEU på samma sätt som kronor har SEK. Svenska kronan var knuten till ECU under tiden 17 maj 1991 - 19 nov 1992 med den fasta växelkursen 1 ECU = 7,40054 kr ±1,5%.

Valutakurser i slutet av december
Årtal USD-kurs (kr) EUR-kurs (kr)
1980 4,37 -
1985 7,61 -
1989 6,21 7,38 (XEU)
1990 5,69 7,68
1991 5,54 7,42
1992 7,04 8,54
1993 8,32 9,29
1994 7,44 9,13
1995 6,65 8,52
1996 6,87 8,53
1997 7,87 8,70
1998 8,06 9,47 (XEU)
1999 8,52 8,56 (EUR)
2000 9,54 8,86
2001 10,67 9,42
2002 8,82 9,19
Euro Info Sverige

Euro (1 euro = 100 cent) med valutakoden EUR infördes 1 jan. 1999 med låsta växelkurser för de 11 deltagande länderna. Senare den 1 jan. 2001 anslöts även Grekland. Samtidigt började ECB (Europeiska Centralbanken) att besluta om gemensam ränta. Mynt och sedlar infördes den 1 jan. 2002. Sedlarna är sedan juli 1997 något modifierade jämfört med de som visades i dec. 1996. Motiven är nu mera stiliserade för att inte likna existerande byggnadsverk. Sedlarna är lika i alla länder medan mynten har en gemensam framsida och en nationell baksida (olika för varje land). Alla mynt oberoende av baksida är giltiga i alla länder. Sedlarna har olika seriebokstav för varje land:

Seriebokstav för de 12 EMU-länderna
L = Finland M = Portugal N = Österrike P = Nederländerna
R = Luxemburg S = Italien T = Irland U = Frankrike
V = Spanien X = Tyskland Y = Grekland Z = Belgien
Seriebokstav reserverad för ej deltagande EU-länder
J = reserverad för Storbritannien K = reserverad för Sverige W = reserverad för Danmark
Bilder på euro-sedlar
Ronald Wise - Euro (utgivna och specimen) aes.iupui.edu/rwise/countries/Euro.html
Banknotes - Euro www.banknotes.com/eu.htm

Böcker om euro och EMU

Utredningar om euro och EMU

EMU-utredningens betänkande SOU 1996:158. Konsekvenserna av en eventuell svensk anslutning till den tredje etappen i den ekonomiska och monetära unionen (Calmfors-utredningen).

Euron och hushållen 1998 Euron och hushållen mars 1999 Euron och hushållen lättläst version juni 1999 Euron och företagen

Broschyrer om euro och EMU

Riksbanken: En ekonomisk och monetär union i Europa ECB: Sedlar och mynt i euro

Tidningar om euro och EMU

År-Nr.Sida

Artikel i Svensk Numismatisk Tidskrift (SNT)

Förf.

1989-2.036

Europeisk monetär union?

TS

1992-2.038

Europeisk monetär union inför förverkligandet

TS

1993-2.042

Sverige och den Europeiska Monetära Unionen

TS

1995-3.085

Pengar till ett enat Europa - modell 1949

IW

1995-8.198

Kronan försvinner år 2002?

TS

1998-2.042

Recension: Lagerqvist/Åberg, Förslag beträffande motivval till ny valuta

IW

1998-4.096

Recension: Eklund/Ådahl, Vad betyder EMU?

LLT

1998-5.122

Europeiska valutor som upphör vid införandet euron

LLT

1998-6.154

Rättelse om euro: Irland är med men inte Danmark

LLT

1998-8.205 D-marken fyller femtio år - starkare än någonsin men snart historia IW

1999-1.019

Recension: Lagerqvist, Eurons många föregångare

MGL

2000-2.041 Recension: Lagerqvist, Från Denar till Euro, mynthistorik MGL

När du använder ett ordbehandlingsprogram så får du fram eurotecknet (€) genom att trycka på ALT GR-E (eller ALT GR-5).  De nationella inställningarna i "Windows Kontrollpanelen" kan ändras så att du där kan välja tre olika valutor: kronor(kr), euro(€), dollar($).

Eurotecknet € genereras i t.ex. FrontPage som ett 8-bitars tecken (160-255) enligt charset=windows-1252, vilket egentligen är felaktigt enligt ISO-Latin-1 (som saknar eurotecknet). Istället borde € genereras enligt Unicode som namnkod € eller nummerkod €.


Tryckplåt ] Tryckeribokstav ] Euro-sedlar ] Positionsnummer ] Euro-mynt ] Euro-länder ] Euro banknotes ]


Åter till Start ]