Jubileumssedlar 1948 och 1968 och 2005 (minnessedlar)

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2023-06-13

Tidigare brukade riksbanken skriva "jubileumssedlar" men nu skriver man "minnessedlar". På samma sätt har mynt gått från jubileumsmynt till minnesmynt.

5 kr Gustav V 90 år 1948


Plansch från posten med jubileumssedel (tryckt kopia)
och frimärken (äkta frimärken med förstadagsstämpel)
Sedel 5kr 1948 Gustav V 90 år

 

Originalförpackning med röd text

Text på cellofan-förpackningen

Gavs ut: 14 maj 1948 enligt SFS 1948:262

Ogiltig: 31 dec. 1987 enligt SFS 1982:1161

Format: 121×70 mm

Papper: Svagt gulbrunt, maskingjort

Framsida: Gustav V i halvprofil och kungens namnchiffer (monogram), Gravyrtryck i grön färg samt offset: röd och grå

Baksida: Stora Riksvapnet, Gravyrtryck i grön färg samt offset: grå och ljusbrun

Konstnär: Akke Kumlien

Gravör: Albert Jorpes (kung Gustav V) och Olle Mirowsky (sedeln i övrigt)

Nummer: Årtal + löpnummer (7 siffror), Upprepat två gånger, Röd färg

Vattenmärke: Mercurius-huvud och våglinjer (jfr Sittande Svea)

Säkerhetsfibrer: JA, blå (till vänster på baksidan)

Namnteckningar: Dag Hammarskjöld och Ivar Rooth (graverade)

Upplaga: 1 milj. ex. varav endast 170 819 ex blev sålda. Kända nummer 0 000 066 - 0 612 048. Nummer över 620 000 är helt okända.

Sedlarna 1–100 gick till kungahuset och de anställda, där Gustav V fick nr. 1 (källa MISAB 5)

              
(lägsta nummer kommer från en vänlig samlare i Lund)

Sedeln såldes för 10 kr varav 5 kr gick till Gustav V:s minnesfond. Originalförpackningen består av genomskinlig cellofan med rött tryck: "Till förmån för GUSTAF V:s nittioårsfond för Sveriges ungdom". Försäljningstid t.o.m. juli 1949.

5 kr 1948 jubileum har tryckts i ark om 18 sedlar (6 rader, 3 kolumner). Se SNT 6·2003 sid. 142. Lägg märke till att den mittersta kolumnen är upp-och-ner (Tête-Bêche som en filatelist uttrycker det). Jfr Ahlström 40:1786 med bild av ark med 10 kr Sittande Svea PROFTRYCK där ena kolumnen är upp-och-ner. Se även boken Finlands Banks sedeltryckeri 1885-1985 sid. 112, där ena kolumnen i arket är upp-och-ner.

5 kr 1948 jubileum i original cellofanförpackning finns även i 25 exemplar med en äkta namnteckning av kung Gustav V på själva omslaget. Dessa sedlar har mycket låga nummer (SNT 6·2003 sid. 142).

     
Veckojournalen 1948 nr 23

Ett mycket intressant sedelförslag med Gustav II Adolf (istället för Gustav V) fanns med på Ahlströms auktion 52 nr 814. Eventuellt är detta en beredskapssedel tryckt under kriget (jfr 10 kr Gustav Vasa).

Sedelförslag Gustav II Adolf
(kopia från Ahlström 52) observera tryckt baksida och säkerhetsfibrer, färdig blankett där bara sedelnummer och namnteckningar saknas


Enkelsidigt provtryck 5 kr Gustav II Adolf  från ca 1940 (jfr Sedlar i beredskap sid. 33), nedre bakgrundstrycket vågigt

  
5 kr Gustav II Adolf enkelsidiga provtryck med andra färger, nedre bakgrundstrycket liknar den färdiga sedeln Gustav V 90 år 1948

Signatur på baksidan i övre högra hörnet

Sedlar ca 1900 - ca 1965 tillverkades i buntar om 100 sedlar (med omslutande banderoll). Dessa buntar kontrollerades manuellt av en tjänsteman på tryckeriet och som bevis på detta satte han sina initialer på sedelns baksida i övre högra hörnet. Eftersom buntarna hade 100 sedlar med nummer 1-100, hade den understa sedeln slutsiffrorna 00. Denna typ av handskriven signatur finns även på 5 kr jubileum 1948 med slutsiffrorna 00.

  


10 kr Riksbanken 300 år 1968

Sedel 10 kr 1968 Riksbanken 300 år

Gavs ut: 10 maj 1968 enligt SFS 1968:128

Ogiltig: 31 dec. 1998 enligt SFS 1996:168 och SFS 1998:1416

Format: 120×68 mm

Papper: Svagt blåtonat, maskingjort

Framsida: Sittande Svea, lejon, lilla riksvapnet, symboler för de fyra stånden, i bakgrunden sigill, Gravyrtryck i blå färg samt offset: röd, grön, violett och gul

Baksida: Gamla Bankohuset vid Järntorget, Gamla Stan i Stockholm, Offsettryck i rödviolett huvudfärg samt blå och orange

Konstnär: Albert Jorpes

Gravör:  Albert Jorpes

Nummer: Årtal (grön färg) + löpnummer med 7 siffror (rödviolett färg)

Vattenmärke: Karl XI:s krönta monogram

Säkerhetsfibrer: NEJ

Namnteckningar: Per Åsbrink och Erik Wärnberg (graverade)

Upplaga: 2 milj. ex., nr 0 000 001 - 2 000 000.

 

Sedel nr 3695 är högsta kända nummer från folder. Sedel nr 3090 med tejprester från folder medan nr 4706 saknar tejprester (lägsta kända nummer som INTE kommer från folder).


Festprogram med metallnitar (häftklammer)

Lågt sedelnummer från festprogram

Jubileumssedeln finns dels som lös sedel och dels med festprogram. Sedlarna i festprogrammet har alltid låga nummer, troligen 0 001 001 - 0 003 700. Jag har nu lagt in en bild (se nedan) av hela festprogrammets omslag, där man tydligt ser de två nitar som håller ihop sidorna i mitt eget exemplar av festprogrammet. Det finns ingen typ av snöre eller band som kompletterar nitarna.

Sedeln är fasttejpad på en pappskiva med fönster. Nedanstående bild visar tejp nedtill vänster och upptill höger. Tejpen går inte att ta bort utan att det blir märke kvar efter tejpen. Låt sedeln sitta kvar fasttejpad.

En sedel som plockat bort från foldern kommer att se ut på detta sätt. Klistret som fastnat på sedeln har dragit åt sig smuts.


Festprogram med blå-gult snöre

10 kr 1968 jubileum har upptäckts i festprogram med blå-gult snöre som håller ihop bladen i mitten och avslutas med en knuten tofs (e-post 2004-02-29 från en vänlig samlare). Sedeln har extremt lågt nummer troligen 0 000 148 - 0 000 635.

  
10 kr 1968 jubileum, festprogram med blå-gult snöre (bilder med e-post 2004-03-09)

Titta även på tidigare auktion hos Myntauktioner 6, mars 2012, objekt 1058 (sedelnummer 531): www.coinauctions.se/wp-content/uploads/2015/11/misab6.pdf

"I samband med festligheterna fick de inbjudna gästerna var sitt exemplar av den utgivna jubileumssedeln. De har alla låga serienummer. Sedel nr 0000531 insatt i festprogram med blågult snöre, som avslutas med en knuten tofs. Detta festprogram avsåg banketten i Stockholm med uppgifter om talare, bl. a. Kjell-Olof Feldt och musikunderhållning med Birgit Nilsson. Sedel nr 0003086 i festprogram med häftklammer för någon av banketterna i landsorten..


Festprogram med placeringskort


(e-post 2006-12-15 från en vänlig samlare)

Sedelnummer 1968 och årtal 1968. Placeringskortet med riksbankens emblem ökar värdet.


100 kr Tumba Bruk 250 år 2005


Sedel med lågt nummer från en speciell folder från Riksbanken. Alla sedlar med nr 000001-001000 kommer från denna folder.

        

Gavs ut: 26 maj 2005 enligt SFS 2005:174

Giltighet: Giltigt betalningsmedel idag

Format: 170×92 mm (större än 1000-lappen som är 160×82 mm)

Papper: Benvitt utan vitmedel

Framsida: Moder Svea. Tryckt i mörkt grönsvart färg samt bakgrund i beige och grågrön färg.

Baksida: Planritning över Tumba Pappersbruk från 1804 samt en bild från Diderot Encyclopedia 1751-1780 som beskriver papperstillverkning. Tryckt i mörkt grönsvart färg samt bakgrund i beige och grågrön färg.

Konstnär: Hannu Järviö och Karin Mörck-Hamilton

Gravör: Gunnar Nehls (moder Svea) och Agnes Miski-Török (baksida) samt Martin Mörck (baksida)

Nummer: Årtal + sex siffror (grå och röd färg), fluorescerar blått i UV-ljus

Namnteckningar: Jan Bergqvist och Lars Heikensten

Vattenmärke: Rikslejonet från 10 rd banco 1850

Säkerhetsfiber: lyser blått i UV-ljus

Folieband med hologram: Metalliserad fönstertråd som visar valören 100 och lilla riksvapnet

        

Mikrotext: Then som thenne Sedel efterapar skal warda hängd; men ... (längst ned på framsidan) och SWERIGES RIKES STÄNDERS BANK (lodrätt längst till höger)

Genomsiktsbild: Kunglig krona

Antiscanningmönster: Små gula ringar utspridda över sedeln: en.wikipedia.org/wiki/EURion_constellation

 Säkerhetsdetaljer: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/Minnessedel/

Upplaga: 100 000 ex numrerade 000 001 - 100 000 (hittills har 30 000 ex tryckts). Högsta kända nummer 027978

Pris: 150 kr där överskottet går till Tumba bruksmuseum

De nya sedlarna 100 och 500 kr 2001 har ett antal små gula ringar utspridda på båda sidor (gäller även minnessedel 2005). Dessa hindrar nya skannrar och bildbehandlingsprogram från att kopiera sedlarna. Se www.rulesforuse.org/pub/index.php?currency=sek&lang=sv.

  
Folder från Tumba bruk med minnessedel och Samlarblad från posten med frimärke (Papperstillverkning från sedelns baksida)

Minnesedlar med nummer 001001 - 030000 har den vanliga foldern från Tumba bruk.

Köp ny jubileumssedel 100 kr "Tumba Bruk 250 år"Tumba Bruksmuseum www.tumbabruksmuseum.se/. Riksbanken har slutat att sälja den på webben men den finns fortfarande kvar på museet.


Riksbankens folder 337/1000 med lågt sedelnummer och svarttryck av frimärke

     

 

     

Lägg märke till att foldern har samma nummer som sedeln. Alla sedlar med nr 000001-001000 kommer från denna typ av folder.


Jämför med provsedel till 225-årsjubileet.


provsedel 160×82 mm


Litteratur

     


Åter till Startsida