Polletter från Televerket och Gatukontoret

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2019-05-15

Vikt på svenska mynt (nominellt) årtal gäller 10 öre
Valör Diameter Ag 40-80 % Ag 40 % CuNi CuNi CuNi Nord Gold
    1874-1942 1942-1961 1920-1947 1962-1973 1973-1991  
10 öre 15,0 mm 1,45 g 1,44 g 1,50 g 1,35 g 1,44 g -
25 öre 17,0 mm 2,42 g 2,32 g 2,40 g 2,18 g - -
50 öre 22,0 mm 5,00 g 4,80 g 4,80 g 4,50 g - -
1 kr 25,0 mm 7,50 g 7,00 g - 7,00 g - -
5 kr 28,5 mm - - - 9,50 g - -
10 kr 20,5 mm - - - - - 6,60 g

10 kr "Nordic Gold" 89 % Cu + 5 % Al + 5 % Zn + 1 % Sn.

5 kr mynt är svagt magnetiska (kärna av Ni omgivet av CuNi). 7 % av vikten är Ni och 93 % av vikten är omagnetiskt CuNi.

1 kr 1968-1981 har en kärna med 97 % Cu + 3 % Ni samt en pläterad yta med 75 % Cu + 25 % Ni. 80 % av vikten är kärnan och 20 % av vikten är ytskiktet. Vikt 7 g ± 0,14 g.
Fr.o.m. 1982 har detta ändrats till homogent 75 % Cu + 25 % Ni. Det är mycket enkelt att skilja dessa åt eftersom den pläterade varianten har en tydlig brun skarv på randen.


15 mm och 1,45 g, typ 10.1a Cu

15 mm och 1,41 g, typ 10-nickel?

15 mm och 1,45 g, typ 10.5b

15 mm och 1,43 g, typ 10.6
Televerkets polletter vikt
Valör Tele Tele Tele
  Mässing Cu Mässing
10 öre - 1,45 g 1,41-1,49 g
25 öre - 2,87 g 2,51-2,78 g
50 öre 4,83 g 4,53-4,56 g -
1 kr 7,42-7,46 g 7,03-7,13 g -
5 kr - 9,57-9,65 g -

17 mm och 2,87 g framsida, 25 Cu, otydlig!!

17 mm och 2,87 g baksida, 25 Cu

17 mm och 2,78 g, typ 25.1

21,3 mm och 4,83 g mässing (tidig 50 ??)

22 mm och 4,49 g, typ 50-nickel

22 mm och 4,53 g, typ 50-koppar

25 mm och 7,47 g, typ 100.1

25 mm och 7,02 g, typ 100.3a

25 mm och 6,99 g, typ 100.3c

10 öres polletter kan finnas i tre olika metallfärger: silverfärg, koppar och mässing. Se nedanstående bilder som visar att koppar har siffran mitt i hålet medan mässing har siffran på sidan om (i position för 2-siffriga nummer).

  
Silverfärgad utan nummer

  
Koppar med nummer ovanpå hålet (eventuellt fanns bara ensiffriga nummer i början)

  
Mässing med nummer till höger (kopia från auktion 2016-07-03)

Se vidare den utmärkta katalogen: www.solvencyii.nu/data_htm_files/Teletokens.pdf

Alla polletter med nickel är egentligen kopparnickel (75% Cu 25% Ni) omagnetiskt. Ren nickel metall är magnetisk. Polletter med brun yta är kopparbelagd kopparnickel (mässing har gulare yta).

Televerkets polletter användes för att testa telefonautomater och för att linjearbetare skulle kunna ringa till stationen (på den tiden det inte fanns mobiltelefoner). Polletternas storlek, vikt och metall liknar cirkulerande svenska mynt. Polletter för 5 kr har t.o.m. en svagt magnetisk kärna (med ren nickel) som en riktig 5-krona. 1 kr polletter har räfflad kant på samma sätt som riktiga enkronor.

Det finns även parkeringspolletter som liknar svenska mynt. www.parkingtokens.com/tokens.php


Parkeringspolletter Gatukontoret Stockholm: 25 öre, 1 kr med hål, 1 kr utan hål, 10 kr

1993 slogs de dåvarande förvaltningarna fastighetskontoret, gatukontoret och fritidsförvaltningens parkverksamhet samman till en gemensam förvaltning som fick namnet Gatu- och fastighetskontoret (GFK).  

Parkeringspolletter vikt
Valör GK STH m. hål GK STH utan GK STH Solna Sundbyberg Globen Göteborg
  Mässing Mässing Cu Cu Cu Mässing Mässing
10 öre - - - - - - -
25 öre 1,87-1,97 g 2,09-2,16 g - - - - 2,11 g
50 öre - 4,22 g - - - - -
1 kr 6,12-6,20 g 6,25-6,34 g 7,04-7,13 g - - - 6,24 g
5 kr - - 9,54-9,74 g 9,52 g 9,60 g 9,68 g -
10 kr - - 6,60-6,81 g - - - -

10 kr pollett från Gatukontoret har räfflor på samma sätt som 10 kr-mynt där det är uppehåll på kanten mellan räfflorna.


25 öre Gatukontoret 17 mm, 1,91 g

25 öre Gatukontoret 17 mm, 2,15 g

50 öre Gatukontoret 22 mm, 4,22 g

25 öre Göteborg 17 mm, 2,11 g

 


1 kr Gatukontoret, 25 mm, 6,20 g

1 kr Gatukontoret 25 mm, 6,11 g

1 kr Gatukontoret 25 mm, 6,25 g

1 kr Gatukontoret 25 mm, 7,13 g

1 kr Gatukontoret 25 mm, 7,04 g

1 kr Göteborg 25 mm, 6,24 g

 


Televerket 5 kr, 28,5 mm, 9,65 g
Svagt magnetisk

5 kr Gatukontoret, 28,5 mm, 9,53 g
Svagt magnetisk

5 kr Solna, 28,5 mm, 9,52 g
Svagt magnetisk

5 kr Sundbyberg, 28,5 mm, 9,60 g
Svagt magnetisk

5 kr Globen Parkering, 28,5 mm, 9,68 g
Mässing, inte magnetisk

5 kr Globen Parkering, baksida
 
   

Polletter Televerket och Gatukontoret för 5 kr har en svagt magnetisk kärna som en riktig 5-krona. Diameter och vikt som en svensk 5-krona.

Observera att Globen Parkering har rätt diameter och vikt men är INTE magnetisk.

Se även www.hastur.fi/en/product/18335589

Parkeringsautomaterna kommer INTE att byggas om för de nya mynten som kommer i höst: www.svd.se/kommuner-slopar-myntautomater--pro-kritisk. Men det gamla 10 kr-myntet blir ju kvar så det myntet skulle ju kunna användas. Är det verkligen så billigt att parkera att 1 kr och 5 kr mynt behövs?

Televerket Prov av emblem

  

Test av Televerkets emblem på polletter från Igelfors Bruk

Televerket tolkmyntsats (För kontroll av toleransen hos mynttelefoner)

  
Från Tradera 2012-01-14

Se även digitaltmuseum.se/021026312668/tolkmyntsats


Åter till Start-sida