Artiklar i Bältespännaren med numismatisk anknytning

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2019-11-13

Samlarföreningen Bältespännarna ägnar sig åt annorlunda filateli som innefattar Charta Sigillata och Stämpelmärken. Medlemmarna får en tidning två gånger om året med många intressanta artiklar. Här följer en förteckning över de artiklar som intresserar mig som sedelsamlare:

År-Nr.Sida

Artikel i Bältespännaren

Förf.

Anm.

1980-1.05 Överlåtelsestämplar (fondstämplar), Postverkets allmänna cirkulär 1980-02-26 (stämpelavgift på aktier upphör 1980-01-01)   Stämpelmärke
1980-2.01 Postsparbanksmärke 10 kr G V 85 år 1943 Omslag Sparmärke
1980-2.06 De svenska Postsparbanksmärkena 1884-1974 CJ Sparmärke
1980-2.27 Vykort som postanvisning GH Postanvisning
1981-1.28 Finlands skattemärken I GK Stämpelmärke
1981-2.37 Postsparbanken I - Bankbok, presentkort, sparbilder ÅT Sparmärke
1982-1.37 Postsparbanken II - Uttagskvitto, Skolsparbössa, Sparbilder ÅT Sparmärke
1982-1.58 Konkurskallelse med stämpelmärke 1957 LB Stämpelmärke
1982-2.28 Sparmärken, kvittenskuponger, sparobligationer LB Sparmärke
1982-2.48 Sparmärke 1884, gravyravdrag LL Sparmärke
1983-1.16 Postsparbanken III: Motbok, Presentkort, Sparbilder, Sparmärken, Sparobligationer ÅT Sparmärke
1983-2.33 Det svenska inteckningskontrollstämpelmärket SK Stämpelmärke
1984-1.07 Qvitto å inlemnad assurerad postförsändelse 1875-03-19   Assurans
1984-1.31 Det svenska inteckningskontrollstämpelmärket SK Stämpelmärke
1984-1.40 Postsparandet 100 år LL Bank
1984-2.13 Finlands skattemärken II GK Stämpelmärke
1985-1.17 Åländska stämpelmärken serie 1978   Stämpelmärke
1985-2.04 Vattenmärke på beläggningsstämplar SK Stämpelmärke
1985-2.41 Posttaxor - Efterlysning - bild av 1 juni 1952 ÅT Posttaxa
1986-1.12 Indelning i huvudgrupper av papperssorterna i de vanligaste yngre beläggningsstämplarna SK Stämpelmärke
1986-1.35 Posttaxor i fickformat I ÅT Posttaxa
1986-1.54 Stämpelmärke 1909: Dubbel No 1 och No 2 ÅT Stämpelmärke
1986-2.43 Att samla Internationella svarskuponger ÅT Svarskupong
1986-2.56 Klassificering av posttjänster t.ex. postbank, postgiro, stämpelväsendet, radiolicensavgift, legitimationskort, svarskuponger, sparmärken, presentkort    
1987-1.40 Posttaxor i fickformat II ÅT Posttaxa
1987-2.22 Mera om Internationella svarskuponger AW Svarskupong
1988-1.32 Svenska statsstämplar, forskningsprojekt ÅT Stämpelmärke
1988-1.33 Charta Sigillata (inseglat papper) 1660 SK Stämpelmärke
1988-1.35 Inteckningskontrollstämpeln SK Stämpelmärke
1988-1.68 Klassificering av posttjänster ÅT  
1990-2.28 Danska stämpelmärken LB Stämpelmärke
1991-1.21 Svenska statsstämplar: Charta sigillata som skrivnings-charta och beläggnings-charta SK Stämpelmärke
1992-1.24 Svenska statsstämplar: Mer om skrivnings-charta SK Stämpelmärke
1992-2.01 Charta sigillata: växelstämpel, stämpelpapper, beläggningsstämpel Omslag Stämpelmärke
1992-2.16 Våra telefonkort är redan ett samlarområde LL Telefonkort
1992-2.19 Skrivnings-chartans övergång till stämpelpapper SK Stämpelmärke
1992-2.24 Stormaktstidens stämplar    
1993-1.06 Beläggnings-chartans övergång till beläggningsstämpel (stämpelpapper) SK Stämpelmärke
1993-2.24 Avbetalning på symaskin Singer HO Avbetalning
1993-2.29 Beläggningsstämplar 1880-1967,
Papper, vattenmärke
SK Stämpelmärke
1994-1.27 Beläggningsstämplar av årgång 1895, 1909 och 1967 samt Överlåtelsestämpel (fondstämpel) Inteckningskontrollstämpel SK Stämpelmärke
1994-1.30 Avbetalning av symaskin Husqvarna HO Avbetalning
1994-2.04 Lottsedel 1918 Postmännens lotteri HO Lottsedel
1994-2.10 Symaskinskontrollmärken internationellt BES Avbetalning
1994-2.17 Frimärken på telefonkort HO Telefonkort
1995-1.05 Aktiebrev med stämpelmärke ÅT Aktiebrev
1995-1.17 Svenska lottsedlar ytterst intressanta skatteobjekt ÅT Lottsedel
1995-1.22 Punsch, en särskilt högt skattad dryck ÅT Skatt
1996-1.04 Lottsedel 1910 Idrottslotteriet HO Lottsedel
1996-1.12 Utrikesdepartementets stämpelmärken LL Stämpelmärke
1996-1.20 Revenues bör nyttjas som samlande begrepp
(punschstämpel, lottsedlar, lyxstämpel, bank- och växelstämpel)
ÅT Stämpelmärke
1997-1.08 Ett inlägg om lottsedlar ÅT Lottsedel
1997-1.10 Mutsedel med stämpelmärke HO Stämpelmärke
1997-1.18 Utrikesdepartementets konsulatstämpelmärken LL Stämpelmärke
1997-1.30 Radio- och TV-licenser, Märken, blanketter med mera LB Stämpelmärke
1998-1.12 Katalog över Finlands och Ålands stämpelmärken ÅT Stämpelmärke
1999-1.22 Lokala stämpelmärken - städernas stämpelmärken 1922-1979 LK Stämpelmärke
1999-2.07 Inkomstskattemärken ÅT Stämpelmärke
2000-1.08 Lokala lösenmärken - nyupptäckter LK Stämpelmärke
2000-1.20 Postgirot ÅT Bank
2001-1.07 Postskolans övningssedlar LEF Sedlar
2003-1.01 Nordiskt resekort med stämpelmärke Omslag Stämpelmärke
2003-1.06 Nordiskt resekort med frimärken eller stämpelmärken LB Stämpelmärke
2003-2.18 Djurgårdsfärjan, bild av 6 olika polletter LB Polletter
2004-1.01 Lottsedel: Malmö barnens dag 1941 Omslag Lottsedel
2004-1.07 Lottsedel: Barnens dag 1909 ÅT Lottsedel
2015-1.24 Något om Valkyrian, häften, provtryck HO Julmärke
2006-2.20 Den första utgåvan av beläggningsstämplar
(1811-1844)
JM&PS Stämpelmärke
2008-1.06 Sven Svenssons samling - låda från Ian Wiséhn
(Charta sigillata 1 rd på 10 sch)
PS Stämpelmärke
2009-1.15 Hjärt-Lungfondens nya julmärken
År 2003 slutade utgivningen
Fondens gamla lager sålt till Danmark
www.christmasseal.dk/english/site.html
IS  
2009-2.23 Postsparbanksbok för beväringslön
(27 kr sparmärke)
HO Bank
2010-1.21 Växelstämpel med omvänd ram (1 Rdr)   Stämpelmärke
2010-1.22 Stämpelmärke för sockertull (även omslaget) HO Stämpelmärke
2010-1.Bil Efterlysning av Svenska Tullstämplar (Bilaga) PS  
2010-2.23 Ulricehamns Tullstämpel och Tullsedel Stockholm    
2010-2.23 Konsulatstämpel    
2010-2.31 Postskolan, Kvittensmärken för postsparbank ME  
2011-1.14 Stockholms Polletter,
Nyutkommen kataloghandbok
HO  
2011-2.07 Eterlysning av svenska Tullstämplar PS  
2012-1.01 Sparmärken Sparbankerna i Malmö Omslag  
2012-1.11 Idrottslotteriet 1909    
2012-1.22 Skolsparmärken från Malmö sparbanker CW  
2013-1.10 Tullplakatstämplar (recension av bok om Tullstämplar) EJ/LW  
2015-1.15 Julmärken:110 år 2014 Hjärt-Lungfonden CW  
2016-1.19 Hjärt-Lungfondens julmärken 2015 CW  
2016-2.23 Julmärken 2016 Hjärt-Lungfonden CW  
2019-2.20 Svenska Stämpelmärken på 1700-talet (Tullstämplar) PS  

Innehållsförteckning 1980-1981 se 2007-2.20

Innehållsförteckning 1982-1985 se 2008-1.23

Innehållsförteckning 1990-1999 se 2006-2.29

Innehållsförteckning 2000-2005 se 2006-1.09

Innehållsförteckning 1996-2018 se separat häfte medföljande 2019-1

Filatelisten 4/98 sid. 214: Charta sigillata - den vänliga skatten
Filatelisten 8/98 sid. 524: Sedel 10 kr 1940 nr 00000013
Filatelisten 2/2000 sid. 78: Stämpelmärken - föregångare till frimärken
Filatelisten 10/2006 sid. 428: Den första utgåvan av svenska beläggningsstämplar
Skandinavisk Numismatik 7/76 sid. 22: Charta Sigillata

Åter till Start-sida