Artiklar om sedlar i Skandinavisk Numismatik 1972-1985
& Skandinaviska Myntmagasinet 1985-1989

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2022-11-29

År-Nr.Sida

Artikel

Förf.

Anm

1972-02.01

5 kr 1972 nr DV L 898775

Omslag

141 Gustav

1972-02.11 Varning för förfalskade sedlar: 5-10 kr stj, Alunbruket 8 öre nr 5424(riksbankskopia) LR 132 Övriga

1972-02.16

10 kr Gustav Vasa 1943 feltryckt sedel: vänster nr 13187457 & höger nr 13177457

 

132 Övriga

1973-02.11

Feltryckta kotior 1920, 1 kr Oo 156224

(*)

123 Kronor

1973-03.18

Feltryckta kotior 1920, serie Oo Pp Qq

(*)

123 Kronor

1973-07.12

Efterlysning, 16 sk 1819, med kassabok

TL & BT

221 Riksgäld

1974-05.10 Bankmuseet införlivat med Kungl. Myntkabinettet   065 Museum

1974-08.09

Riksgäldskontorets penningutgivning,
16 sk 1805

MW

221 Riksgäld

1974-09.10

Om svenska sedlar 1: 10 sk kop 1804,
20 rd banco assignation Ankarsrum

ENB

050 Sverige

1974-10.12

Om svenska sedlar 2:
32 sk banco 1857 nr Q 40922,
1000 kr förslag: Moder Svea med Karl XII

ENB

050 Sverige

1974-10.28

Statlig utredning föreslår - 5 kr-sedlarna slopas

 

141 Gustav

1975-01.08

Om svenska sedlar 3:
Moder Svea förslag med Gustav Vasa

ENB

050 Sverige

1975-04.04 Kungl. Myntkabinettet blir själständigt museum   065 Museum

1975-07.15

Böcker om sedlar

MW

070 Bok

1975-08.20 Aleksandrs Platbãrzdis 1899-1975 LLT 080 Person
1976-01.09 Ingen 500 kr sedel i Sverige (även om 20 kr)   141 Gustav

1976-01.12

Svenska Jubileumssedlar: 5 kr 1948 nr 0041474, 10 kr 1968 nr 0431649

BHN

133 Jubileum

1976-01.16 Götha Canal diskontverk sedlar (30 rd banco 1811) MW  

1976-03.46

Vad är numismatik 3  
Varför inte sedlar?: 25 dr km 1663 nr 17269

ENB

111 Stockholm

1976-07.22 Charta Sigillata EJ 380 Stämpel

1976-07.39

Mynthistoria, 25 dr km 1663 nr 17269

GW

111 Stockholm

1976-08.11

Palmstruch-sedel säljs i London, 10 dr 1666

 

111 Stockholm

1976-09.33

Sverige 1000 kr Karl XIV Johan 1976
nr 0000000 PROVEXEMPLAR

 

141 Gustav

1976-10.23

Mynthistoria, Transportsedel 
12 daler km 1747 nr 334334

GW

113 Transport

1977-06.26

Sedelkataloger, upplagor för sedlar

 

040 Upplaga

1977-10.22

Sedelsamlandets systematik: 
1 kr 1917 nr P 402562, 
1 rd rmt 1867 nr M 35434,
10 kr 1939 nr G 268013, 
10 kr 1968 nr X Y 171487* stjärna

UG

060 Samla

1978-01.26

Sveriges Riksbank, historik över dess sedlar

SF

050 Sverige

1978-04.14

Ransoneringskort, 1:a världskriget

SL

611 Ransoner

1978-06.34

Palmstruch Sedel, 10 daler sm 1666

 

111 Stockholm

1978-08.08

Sedelbok utgiven, Wallén Sveriges Sedlar 1979

 

070 Bok

1979-01.33

Sedel 1 kr 1921 nr Uu 377807

 

123 Kronor

1979-04.12

Pengar kring mitten av 1800-talet, 8,12,16 sk

GH

116 Banco

1979-05.10

Kopparmyntning i början av 1800-talet, 
Sedel 14 sk kopparskilje 1804

GH

114 Koppar

1979-05.22

Kontributionsverkets sedlar 1716-1717

MW

212 Kontribut

1979-06.27

Stjärnmärkta sedlar, Banderoll och 10 kr 1968 nr X Y 203341*

MW

141 Gustav

1979-07.20 Checken - och dess historia MW 325 Check

1979-09.22

Format på sedlar

GH

050 Sverige

1979-10.22

Straff- och belöningssatser på svenska sedlar,
1 rd rmt 1863 nr Ff 000519

MW

030 Lag

1980-01.04

Felaktig sedel - en sällsynt kuriosa, 
100 kr 1978 nr N N 404561

 

141 Gustav

1980-01.20

Sedlarna i sekelskiftesserien, del 1, 5-10 kr

MW

131 Svea

1980-01.26

Inflation, bilder av gamla sedlar

SL

050 Sverige

1980-02.18

Samla sedlar

RP

060 Samla

1980-02.27

Sedlarna i sekelskiftesserien, del 2, 50-1000 kr

MW

131 Svea

1980-04.32

Sedel 32 sk banco 1858 nr U 93394

 

121 Färg

1980-06.30

Flera språk på sedlar: 16 sk banco 1849,
5 kr 1911 nr V 145470

MW

050 Sverige

1980-06.35

Sveriges Jubileumssedlar,
5 kr 1948 nr 0009505

MW

133 Jubileum

1980-07.20

5 kr 1965 nr AU A 179970, feltryck

JS

141 Gustav

1980-07.24

Sveriges Jubileumssedlar, 
10 kr 1968 nr 0138204

MW

133 Jubileum

1980-08.16 Kvalitetsklassning av sedlar MW 060 Samla

1980-10.10

Kotian, sedel 1 kr

HE

123 Kronor

1981-03.32

Litteratur

MW

070 Bok

1981-11.26

Riksgäldskontorets räntepolletter

MW

221 Riksgäld

1982-09.34

Femkronorssedlarna försvinner ur handeln

MW

141 Gustav

1982-10.06

Att samla sedlar

KL

060 Samla

1982-12.17

Henryk Bukowski, storsamlare av svenska sedlar

MW

080 Person

1983-01.06

Varför pryder inte kung Carl Gustav 10 kr-sedlar

PL

141 Gustav

1983-01.20 Valuter - "privatsedlar" MW  

1983-03.10

Ang. kung på sedlar

LLT

141 Gustav

1983-07.01

Stjärnsedlar: 5 kr 1962 nr TH 970150*,
10 kr 1963 nr C A 958474*, 
50 kr 1965 nr T N 884075*, 
100 kr 1960 nr R 452604*

Omslag

060 Samla

1983-07.10

Samla sedlar - intressant och lärorikt:
5 kr 1972 nr AS Z 112201*, 
10 kr 1956 nr 50001435*,
5 kr 1972 nr DT M 738678, 
10 kr 1972 nr X C 000003
Stjärnsedlar Finland och USA

RG

060 Samla

1983-07.17

Sedeln 1 Riksdaler riksmynt
1863 nr Ff 000519

MW

122 Riksmynt

1984-02.14

När Sverige fick sedlar

MW

111 Stockholm

1984-05.06 Torgny Lindgren 1905-1984 BT 080 Person

1984-06.23

Annons: 5 och 10 kr feltryck

 

141 Gustav

1986-03.04

Riksbanken meddelar ..., Nya sedlar,
planerades 50 kr Selma Lagerlöf 1989 !!

JG

030 Lag

1986-03.17

Positionssiffror, 500 kr 1985 nr 5230707566,
räkneverket är bakåtgående (nedräkning)

JG

151 Karl

1987-02.01

100 kr Carl von Linné 1986 nr 6076355709

Omslag

151 Karl

1987-02.23

Ny 100 kr sedel, Carl von Linné 1986

JG

151 Karl

1987-03.09 Känd Ditt Land Nr 17: Svenska pengar   070 Bok

1987-04.23

Vår sedeltradition

LLT

020 Riksbank

1987-05.10

Ogiltiga sedlar 1 januari 1988: 
100 kr 1962 nr Z 436695 utan stjärna,
1 kr 1874 nr KK 53081

JG

030 Lag

1988-02.04

Palmstruchare på Ahlströms, 10 & 100 dr

JG

111 Stockholm

1988-03.05

Feltryck av svenska sedlar, 5 och 10 kr

KO

141 Gustav

1988-04.06

Riksbanken meddelar, totala sedelstocken

JG

040 Upplaga

1988-06.01

Palmstruchare på Ahlströms, 25 dr sm 1666

Omslag

111 Stockholm

1988-06.04

Sedlar, oinlösta ogiltiga 1987/1988

 

030 Lag

1988-07.06

Varianter på moderna sedlar

JAL

141 Gustav

1989-02.05

Ahlströms auktion, 50 daler silvermynt 1666

JG

111 Stockholm

1989-03.04

Prisrekord för Palmstruchare, 310 000 kr

JG

111 Stockholm

*) Se även artikel i Numismatiskt Forum 2/98 sid. 14 som dementerar feltrycket. Den bakvända 3:an är istället en dåligt infärgad 9:a.


Åter till Start-sida