1000 kr Stående Svea 1952-1973

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2022-05-27

Uppåt ] 5 kr ] 10 kr ] 10 kr Namn ] [ 1000 kr ] 10000 kr ]

Gavs ut: 8 dec. 1952 enligt SFS 1952:619

Ogiltig: 31 dec. 1987 enligt SFS 1982:1161

Format: 210×121 mm

Papper: Svagt rosatonat, maskingjort

Framsida: Stående Svea med lilla riksvapnet och spira (jfr 5 kr 1954), Gravyrtryck i mörkbrun färg samt offset: röd och grön

Baksida: Gustav V, Gravyrtryck i mörkbrun färg samt offset: grön

Konstnär: Mark Sylwan

Gravör: Albert Jorpes (moder Svea)

Nummer: Årtal (mörkbrun) + 8 siffror (röd) utan bokstav (upprepat 2 gånger)

Vattenmärke: Gustav V

Fluorescerande: NEJ, men varierande mängd vitmedel

Namnteckningar: Två tryckta namn, Mörkbrun färg

Det finns inga stjärnsedlar (*) för 1000 kr 19521973. Felaktiga sedlar har ersatts med nytryckta sedlar med samma nummer.

Numret verkar bestå av 2 siffror (till vänster) som liknar serienummer samt 6 siffror löpnummer. År 19521962 gäller nya namnteckningar för varje inledande nummer medan år 19651973 används samma namnteckningar för hela årtalet.

Ersattes av en ny 1000 kr-sedel 1976 med Karl XIV Johan.


Typ 1: säkerhetsfibrer

Säkerhetsfibrer: JA, blå och röda (till höger på baksidan)

        
     

        
        
             

Årtal Kända nummer Upplaga
enligt Lindgren
Namnteckningar
(inledande vänstra 2 siffror)
1952 01 044 931 01 418 269
02 011 301 02 366 661
00 861 100 01 = Conrad Jonsson & Mats Lemne
02 = David Hall & Hjalmar Ekengren
1957 03 008 724 03 246 298
04 001 116 04 235 595
05 027 968 05 136 549
06 038 488 06 135 794
00 783 400 03 = Per Edvin Sköld & Åke Lundgren
04 = Per Åsbrink & Lennart Hammarskiöld
05 = Ragnar Persson & Gunnar Åkermalm
06 = Ragnar Persson & Sven Joge
1962 07 037 605 ‒ 07 361 668
08 014 263 ‒ 08 354 149
09 043 555 09 381 588
01 155 400 07 = Per Edvin Sköld & Gunnar Åkermalm
08 = Per Åsbrink & Sven Joge
09 = Ragnar Persson & Hjalmar Ekengren
1965 10 039 568 10 392 837
11 001 995 ‒ 11 334 030
12 012 500 ‒ 12 398 113

13 079 097 ‒ 13 403 947
14 002 223 ‒ 14 365 813
15 089 898 ‒ 15 393 866

16 053 210 16 466 545
03 036 800 Krister Wickman & Per Åsbrink

Conrad Jonsson ordförande i riksbanksfullmäktige 19481956, född 1886.

Mats Lemne riksbankschef 19511955, född 1919.

David Hall vice ordförande i riksbanksfullmäktige 1945, född 1898.

Hjalmar Ekengren bankdirektör 1944, född 1901.

Per Edvin Sköld ordförande i riksbanksfullmäktige 1957‒1964, finansminister 19491955, född 1891.

Åke Lundgren bankdirektör 1951, född 1913.

Per Åsbrink riksbankschef 19551973, född 1912.

Lennart Hammarskiöld vice riksbankschef 19511958, född 1912.

Ragnar Persson vice ordförande riksbanksfullmäktige 1954, född 1898.

Gunnar Åkermalm bankokommissarie 1948, född 1909.

Sven Joge vice riksbankchef 19581973, född 1909.

Typ 2: säkerhetstråd

Gavs ut: 16 sep. 1971 enligt SFS 1971:744

Säkerhetstråd: JA

Årtal Kända nummer Upplaga
enligt Lindgren
Namnteckningar

1971

17 014 840 17 331 397
18 152 011 ‒ 18 288 765
19 011 049 19 314 354
20 044 355 20 299 804
21 004 902 21 292 735
22 053 890 22 315 478
23 073 824 ‒
23 106 640

 

John Ericsson & Per Åsbrink

 

1973

24 024 442 24 575 323
25 128 139 25 506 653
26 037 819 26 541 003
27 105 251 27 526 798
28 081 252 28 556 203
29 115 001 29 433 512
30 047 295 30 081 323

 

John Ericsson & Per Åsbrink

     

John Ericsson ordförande i riksbanksfullmäktige 1970‒1973, född 1907.

Per Åsbrink riksbankschef 1955-1973, född 1912.


Uppåt ] 5 kr ] 10 kr ] 10 kr Namn ] [ 1000 kr ] 10000 kr ]


Åter till Start ]