1000 kr Stående Svea 1952-1973

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2021-05-12

Uppåt ] 5 kr ] 10 kr ] 10 kr Namn ] [ 1000 kr ] 10000 kr ]

Gavs ut: 8 dec. 1952 enligt SFS 1952:619

Ogiltig: 31 dec. 1987 enligt SFS 1982:1161

Format: 210×121 mm

Papper: Svagt rosatonat, maskingjort

Framsida: Stående Svea med lilla riksvapnet och spira (jfr 5 kr 1954), Gravyrtryck i mörkbrun färg samt offset: röd och grön

Baksida: Gustav V, Gravyrtryck i mörkbrun färg samt offset: grön

Konstnär: Mark Sylwan

Gravör: Albert Jorpes (moder Svea)

Nummer: Årtal (mörkbrun) + 8 siffror (röd) utan bokstav (upprepat 2 gånger)

Vattenmärke: Gustav V

Fluorescerande: NEJ, men varierande mängd vitmedel

Namnteckningar: Två tryckta namn, Mörkbrun färg

Det finns inga stjärnsedlar (*) för 1000 kr 19521973. Felaktiga sedlar har ersatts med nytryckta sedlar med samma nummer.

Numret verkar bestå av 2 siffror (till vänster) som liknar serienummer samt 6 siffror löpnummer. År 19521962 gäller nya namnteckningar för varje inledande nummer medan år 19651973 används samma namnteckningar för hela årtalet.

Ersattes av en ny 1000 kr-sedel 1976 med Karl XIV Johan.


Typ 1: säkerhetsfibrer

Säkerhetsfibrer: JA, blå och röda (till höger på baksidan)

        
     

        
        
             

Årtal Kända nummer Upplaga
enligt Lindgren
Namnteckningar
(inledande vänstra 2 siffror)
1952 01 044 931 01 418 269
02 011 301 02 312 327
00 861 100 01 = Conrad Jonsson & Mats Lemne
02 = David Hall & Hjalmar Ekengren
1957 03 008 724 03 217 198
04 001 116 04 221 230
05 027 968 05 136 549
06 038 488 06 119 658
00 783 400 03 = Per Edvin Sköld & Åke Lundgren
04 = Per Åsbrink & Lennart Hammarskiöld
05 = Ragnar Persson & Åkermalm
06 = Ragnar Persson & Sven Joge
1962 07 037 605 ‒ 07 361 668
08 014 263 ‒ 08 354 149
09 043 555 09 277 464
01 155 400 07 = Per Edvin Sköld & Åkermalm
08 = Per Åsbrink & Sven Joge
09 = Ragnar Persson & Hjalmar Ekengren
1965 10 054 888 10 392 837
11 001 995 ‒ 11 334 030
12 012 500 ‒ 12 398 113

13 079 097 ‒ 13 403 947
14 002 223 ‒ 14 365 813
15 089 898 ‒ 15 393 866

16 053 210 16 410 325
03 036 800 Krister Wickman & Per Åsbrink

Conrad Jonsson ordförande i riksbanksfullmäktige 19481956, född 1886.

Mats Lemne riksbankschef 19511955, född 1919.

David Hall vice ordförande i riksbanksfullmäktige 1945, född 1898.

Hjalmar Ekengren bankdirektör 1944, född 1901.

Per Edvin Sköld ordförande i riksbanksfullmäktige 1957‒1964, finansminister 19491955, född 1891.

Åke Lundgren bankdirektör 1951, född 1913.

Lennart Hammarskiöld vice riksbankschef 19511958, född 1912.

Ragnar Persson vice ordförande riksbanksfullmäktige 1954, född 1898.

Sven Ture Gunnar Åkermalm bankokommissarie 1948, född 1909.

Sven Joge vice riksbankchef 19581973, född 1909.

Typ 2: säkerhetstråd

Gavs ut: 16 sep. 1971 enligt SFS 1971:744

Säkerhetstråd: JA

Årtal Kända nummer Upplaga
enligt Lindgren
Namnteckningar

1971

17 233 675 23 102 826

 

John Ericsson & Per Åsbrink

1973

24 024 442 30 081 323

 

John Ericsson & Per Åsbrink

  

John Ericsson ordförande i riksbanksfullmäktige 1970‒1973, född 1907.


Uppåt ] 5 kr ] 10 kr ] 10 kr Namn ] [ 1000 kr ] 10000 kr ]


Åter till Start ]