10 kr Namnteckningar

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2016-08-25

Uppåt ] 5 kr ] 10 kr ] [ 10 kr Namn ] 1000 kr ] 10000 kr ]

Sedeln 10 kr Gustav Vasa 1940-1962 har för varje årtal ett stort antal olika namnteckningar där det verkar som om grupper om 0,9 milj. sedlar har samma namn både till vänster och höger. Sedlar inom ett sådant intervall har samma namnteckningar medan sedlar från olika intervall har olika namn. Upptäckten av 0,9 milj-intervallet har gjorts av en mycket sedel-intresserad samlare i Umeå.

Det finns även ett större intervall på 5×0,9=4,5 milj. sedlar där det vänstra namnet är oförändrat (men höger namn ändras för varje 0,9 milj.). Detta "super-intervall" på 4,5 milj. finns för 10 kr 1952-1962. Tidigare år verkar ha större "super-intervall", men detta är inte helt klarlagt p.g.a. brist på sedlar. Totalt finns ca 9 vänsternamn och vid stora upplagor kommer några av dessa att finnas i två olika super-intervall. Slutsatsen blir att "super-super-intervallet" blir 9×4,5=40,5 milj. sedlar men att återupprepningen av vänsternamnet är slumpartat inom det större "super-super-intervallet". Detta borde betyda att det totalt finns 9 vänsternamn och 5 högernamn så att det maximala antalet olika namnkombinationer blir 9×5=45 stycken.

Sedlar från samma 0,9 milj.-intervall

  
53×0,9 = 47,7 således samma 0,9 milj.-intervall

Sedlar från olika 0,9 milj.-intervall

  
7×0,9 = 6,3 således olika 0,9 milj.-intervall men samma superintervall

  
15×0,9 = 13,5 således olika 0,9 milj.-intervall och även olika 4,5 milj.-superintervall (3×4,5=13,5)

10 kr 1942 med olika namnteckningar i samma 900 000-interval

Det finns dock sensationella undantag för nr 03 600 001 --> 04 500 000 som normalt har följande:

Samma 900 000-tal är känd med helt olika namn:
  

10 kr 1957 namnteckningar i oordning

Normalt ändras vänster namnteckning efter 4,5 milj. sedlar. Felet beror på att nt Lindgren även finns år 1956 med höga nummer (0,9 milj. sedlar).


vänster nt Torgny Lindgren finns för nr 00,0-03,6 milj.


vänster nt Eric Wahren finns för nr 03,6-09,0 milj.


vänster nt Eric Wahren finns för 03,6-09,0 milj.


vänster nt Sven Lampe finns för nr 09,0-13,5 milj.

Vänster namnteckning för alla 4,5 milj.-super-intervall 1953-1962

milj-nr 1953 (7 olika namn) 1954 (7 olika namn) 1955 (7 olika namn)
00,0 - 04,5
nt Malmberg

nt Sture Laurén

nt Einar Lagrelius
04,5 - 09,0
nt Eric Wahren

nt Helge Borggren

nt Torgny Lindgren
09,0 - 13,5
 

nt Eric Wahren

nt Eric Wahren
13,5 - 18,0
nt Einar Lagrelius

nt Einar Lagrelius

nt Ahlin
18,0 -22,5
nt Ahlin

nt Ahlin

 
22,5 -27,0
 

 

nt Sture Laurén
27,0 - 31,5
nt Sven Lampe

nt Sven Lampe

nt Torgny Lindgren
31,5 - 36,0    
nt Helge Borggren

 

milj-nr 1956 (7 olika namn) 1957 (9 olika namn) 1958 (10 olika namn)
00,0 - 04,5
04,5 - 09,0 *
09,0 - 13,5 * *
13,5 - 18,0
18,0 -22,5
22,5 -27,0
27,0 - 31,5
31,5- 36,0
36,0- 40,5   *
40,5 - 45,0  
45,0 - 49,5  
49,5 - 54,0    
54,0 - 56,5    

 

milj-nr 1959 (9 olika namn) 1960 (3 olika namn) 1962 (4 olika namn)
00,0 - 04,5 *
04,5 - 09,0 *
09,0 - 13,5 *
13,5 - 18,0  
18,0 -22,5    
22,5 -27,0    
27,0 - 31,5 *    
31,5- 36,0    
36,0- 40,5    
40,5 - 45,0    
45,0 - 49,5    
49,5 - 54,0    

Stjärnsedlar 1956-1962 har namnteckningar från ett av dessa intervall men numren börjar med 50 eller 90 milj. Jag har markerat med en * var de hör hemma, men endast ett av 0,9 milj.intervallen har namnteckningar identiska med stjärnsedlarna.

Årtal 0,9 milj.intervall
(utan stjärna)
1956* 09,0-09,0
1957*50 09,9-10,8
1957*90 36,0-36,9
1958* 04,5-05,4
1958* 45,0-45,9
1959* 29,7-28,6
1960* 05,4-06,3
1962* 03,6-04,5
1962* 10,8-11,7

 


Uppåt ] 5 kr ] 10 kr ] [ 10 kr Namn ] 1000 kr ] 10000 kr ]

Åter till Start ]