Auktioner

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2020-01-01

Du kan fortfarande se tidigare MISAB auktioner på NumisBids i MYCKET HÖG upplösning (mycket bättre än pdf-katalogerna). Klicka på bilderna så att de förstoras och spara på egen dator. Man vet inte hur länge detta finns kvar. Nedanstående länkar är av mig riktade mot SEDLAR men du kan ändra i menyn till vänster. Jag har INTE tagit med auktioner som saknar sedlar men du kan själv söka efter alla auktioner fr.o.m. MISAB 10 genom att söka på följande sträng:

myntauktioner numisbids "auction xx"
(där du byter ut xx mot önskad auktion 1033)

MISAB 10 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=665&cid=16762
MISAB 12 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=840&cid=22613 Sedlar

"   

www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=840&lot=457 Spinnhus pollett
MISAB 13 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1026&cid=27255
MISAB 16 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1225&cid=31907

MISAB 17

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1437&cid=38192 Riksbanken

"    

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1437&cid=38193 Kontributionsverket
"     www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1437&cid=38194 Privatbanker

"    

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1437&cid=38196 Assignationer
MISAB 20 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1645&cid=42388
MISAB 21 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1896&cid=49870
MISAB 25 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=2165&cid=56881
MISAB 27 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=2459&cid=66292
MISAB 29 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=2725&cid=75387
MISAB 30 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3087&cid=92102
MISAB 33 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3429&cid=102999

Det går INTE att komma till dessa länkar genom att börja på hemsidan för NumisBids.

Äldre MISAB Internetauktioner 121 (katalog, utrop, resultat)

Internetauktion 2 www.auction2000.se/auk/w.objectlist?inC=MYA&inA=20160420_1028 sedlar

Internetauktion 3 www.auction2000.se/auk/w.objectlist?inC=MYA&inA=20161007_2152 böcker om sedlar

Internetauktion 4 www.auction2000.se/auk/w.objectlist?inC=MYA&inA=20161118_1815 sedlar

Internetauktion 8 www.auction2000.se/auk/w.objectlist?inC=MYA&inA=20171128_2348 böcker om sedlar

Internetauktion 12 www.auction2000.se/auk/w.objectlist?inC=MYA&inA=20180501_1050 böcker om sedlar

Internetauktion 15 www.auction2000.se/auk/w.objectlist?inC=MYA&inA=20181220_1241 böcker om sedlar

Internetauktion 19 www.auction2000.se/auk/w.objectlist?inC=MYA&inA=20190626_0045 böcker om sedlar

Internetauktion 21 www.auction2000.se/auk/w.ObjectList?inC=MYA&inA=20191006_2049 böcker om sedlar

Välj ovanstående länkar och filtrera på sedel och sedlar. Det går INTE att spara filtreringen utan man får alltid en länk till hela auktionen.


Myntkompaniet Philea auktioner https://www.philea.se/

Du kan fortfarande se tidigare Philea auktioner på NumisBids i MYCKET HÖG upplösning (mycket bättre än pdf-katalogerna). Du kan se bilder, utrop och resultat (oftast i EUR). Klicka på bilderna så att de förstoras och spara på egen dator.

Myntauktion 8 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1093&cid=28883
Myntauktion 9 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1318&cid=34434
Myntauktion 10 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1523&cid=40011
Myntauktion 11 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1745&cid=45340
Myntauktion 12 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1965&cid=51847
Myntauktion 13 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=2271&cid=59932 Sedlar

"    

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=2271&cid=59933 Privatbanker
Myntauktion 14 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=2554&cid=68989 Sedlar

"    

www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=2554&lot=318 Spinnhus pollett
Myntauktion 15 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=2863&cid=80307
Myntauktion 16 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3204&cid=96886
Myntauktion 17 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3527&cid=107153 Sedlar

"    

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3527&cid=107154 Privatbanker

Ovanstående länkar går till svenska sedlar. Det finns även utländska "Banknotes" som du kan hitta i menyn till vänster.

Numreringen av bilder och upplösning kan variera för samma auktionsnummer. Som exempel beskriver jag Myntauktion 14 nr 268 som består av 2 sedlar (med fram och bak blir det 4 bilder). OSÅLD.

Kopia från pdf-katalog upplösning 401×400 punkter, 2 bilder.

NumisBids filnamn image00268, upplösning 1500×1357 punkter, endast 1 bild.

Philea hemsida där man lämnar svenska bud, filnamn 63935, upplösning 2406×2176 punkter, 4 bilder.

Phileas avvikande filnamn är ett inventarienummer som auktionsfirman behöver för att hantera objekten. På en faktura skriver man ut både auktionsnummer och inventarienummer.

Slutsatsen är att det bästa är att spara bilder från Phileas hemsida trots att filnamnet INTE stämmer med auktionsnumret. Men så här sent finns bara NumisBids och pdf-katalogen kvar.


Proveniens för sedlar på MISAB 33

MISAB 33 nr 727: 6 daler kopparmynt 1758 nr 84375, kvalitet 1(hål, riss), resultat 5000 kr.
Ahlström 26 nr 1355 (avbildad): 6 daler kopparmynt 1758 nr 84375, kvalitet 1/1+(litet hål, klippt i kanterna), resultat 2500 kr.
Wallén SS sid. 35 typ 2: 1758 kvalitet 1, pris 3 000 kr.

MISAB 33 nr 720: 9 daler kopparmynt 1753 nr 44962, kvalitet 1?(lagningar), resultat 2 400 kr.
Ahlström 32 nr 1341: 9 daler kopparmynt 1753 nr 44962, kvalitet 1?(reparerad), resultat 1150 kr (under utrop 1500 kr).
Wallén SS sid. 37 typ 2: 1753 kvalitet 1?, pris 1750 kr.

MISAB 33 nr 721: 9 daler kopparmynt 1758 nr 57060, kvalitet 1(hål, riss), resultat 4800 kr.
Ahlström 54 nr 1225: 9 daler kopparmynt 1758 nr 57060, kvalitet 1(fastsättare), resultat 2200 kr.
Wallén SS sid. 37 typ 2: 1758 kvalitet 1, pris 3500 kr.

MISAB 33 nr 746: 2 riksdaler banco 1840 nr S 9680, kvalitet 1/1+, resultat 3200 kr.
Ahlström 34 nr 817: 2 riksdaler banco 1840 nr S 9680, kvalitet 1+, resultat 750 kr.
Wallén SS sid. 64: 1840 kvalitet 1+, pris 900 kr.
Rosenqvist SF sid. 28: 1840 kvalitet 1/1+, pris 3200 kr.

 MISAB 33 nr 752: 10 riksdaler riksmynt 1871 nr C 071761, kvalitet 1?, resultat 6200 kr.
Ahlström 22 nr 1472: 10 riksdaler riksmynt 1871 nr C 071761, kvalitet 1/1+(obetydliga hål), resultat 1250 kr (under utrop 1600 kr).
Wallén SS sid. 74: 1871 kvalitet 1, pris 1200 kr.
Rosenqvist SF sid. 65: 1871 kvalitet 1?, pris 2000 kr (jfr kvalitet 1/1+ ger 5400 kr).

MISAB 33 nr 804: 10 riksdaler riksgäld 1834 nr 14393, kvalitet 1?, resultat 9200 kr.
Ahlström 14 nr 609: 10 riksdaler riksgäld 1834 nr 14393, kvalitet 1+(riss), resultat 2500 kr.
Wallén SS sid. 189: 1834 kvalitet 1, pris 2500 kr.

MISAB 33 nr 808: 16 skilling riksgäld 1794 nr 42133, kvalitet 01(nålstick), resultat 4600 kr.
MISAB 07 nr 253: 16 skilling riksgäld 1794 nr 42133, kvalitet 1+/01(två små hål), resultat 2200 kr.
Wallén SS sid. 178: 1794 kvalitet 1+/01, pris 1500 kr.

Märklig prisutveckling. Gamla transportsedlar typ 2 med sick-sack text har ökat obetydligt i pris. Färgsedlar (som finns i SF) har ökat kraftigt i pris. Många nyare samlare kanske bara använder Rosenqvist SF så att efterfrågan på äldre vita sedlar är lägre. Normalt räknar jag med att man ska ta 3 gånger priset i Wallén SS (behöver utredas).

MISAB 33 auktion 28‒29 sept. 2019 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3429&cid=102999

Resultat www.myntauktioner.se/resultat/Misab33.pdf


10 daler sm 1666 kvalitet 1+/01, Resultat 360 000 kr


Transportsedel typ 1 (Wallén SS sid. 41) 24 daler kopparmynt 1745 kvalitet 1, XR utan pris i Wallén SS, Resultat 78 000 kr
Enligt Wallén SS: "Inga bevarade sedlar är kända". Är detta ex. unikt? Jfr. Wallén SS sid. 47: "tre bevarade sedlar 1741, 1744, 1745 (ovanstående ex. ??)"

Det märkliga är att dessa "fasta valörer" har handskriven valör både som text och siffror. Det finns väl ingen valör i vitstämpel eller vattenmärke? Något rörigt att skilja mellan "begärda valörer" och "fasta valörer" när de ser IDENTISKA ut. Med "fasta valörer" menar man tydligen valörer som skrevs ut i förväg innan kunden kom till banken. De lägre fasta valörerna 6-9-12 daler km har enklare utseende eftersom de INTE skulle transporteras.

Litteratur: Hugo Davidson Svenska Sedelmynt 1897 www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=3429&lot=382 (med personlig namnteckning av Davidson), Resultat 4 200 kr


MISAB 33 nr 807 Riksdaler 1790 kvalitet 1?. Depositionsattest. Resultat 2 600 kr
Bilden visas felaktigt under nr 806
2 riksdaler riksgäld 1813 MISAB 33 nr 806 finns med bild under nr 805 (som av misstag visar två olika sedlar)

MISAB 30 Myntauktioner i Sverige AB http://www.coinauctions.se/

Grade: 1 [F]
10 daler SM 1666. Nr 2117. S.k. Palmstruchare. SS 4. Av tjockt, vitt, handgjort finpapper från Uddby pappersbruk, Tyresö. Professionellt reparerad på baksidan, för övrigt är pappret fräscht och har fin färg och tydliga vattenstämplar. Repaired, still a specimen with fresh paper and color.

Resultat från MISAB 30: www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3087&cid=92102 (bilder, utrop, resultat) Se även myntauktioner.se/resultat/Misab30.pdf (enbart resultatlista som försvunnit på hemsidan)
10 daler sm 1666 pris 58 000 kr. SS=20 000 kr.
6 daler km transport 1762 pris 7400 kr. SS=2400 kr.
16 rd banco 1855 pris 46 000 kr. SF=39 000 kr. (ex. Ahlström 35:526 pris 7800 kr). Jfr med MISAB 25 pris 49 000 kr och Alström 68:160 pris 34 000 kr.
10 rd banco 1855 pris 10 000 kr. SF=11 000 kr.

6 rd banco 1850 pris 26 000 kr. Bra betalt för ovanligt årtal. Tydligt att det finns samlare som vill ha alla årtal, där sällsynta betalas MYCKET bra. SF=35 000 kr.
Mycket ovanligt årtal med endast ett tidigare känt ex från Ahlström 15:474.
SS anger år 1848 och 1849 som XR medan SF anger 1850 och 1851 som XR. I min databas finns 18481849 med 3 ex. var medan 1850 tidigare fanns med 1 ex. och 1851 OKÄND i min databas. År 1851 saknas i min databas och saknas även i SS men medtagen i SF.

10 kr 1889 pris 12 000 kr betalas bättre än äldre 10 rd rnt 1871 såld för 8000 kr. SF=6300 kr.
5 kr 1879 blå baksida pris 19 500 kr. SF=20 000 kr.
5 kr 1879 grön baksida pris 10 500 kr. SF=10 000 kr.
1 kr 1924 och 1939 betalades bara 15 500 kr (lägre en nyligen osåld på Tradera och lägre än MISAB 29)

SS=Wallén Sveriges Sedlar 1984 och SF=Rosenqvist Sveriges Färgsedlar 2009.


1 kr 1940 med högt pris på auktion MISAB nr 29

Auktion www.coinauctions.se/wp-content/uploads/2018/09/Misab-29.pdf

Resultat www.myntauktioner.se/resultat/Misab29.pdf

Se även NumisBids www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=2725&cid=75387 (stora bilder, utrop och resultat)


Utrop 5000 kr, såld för 22 000 kr. Även 1 kr 1924, 1938 och 1939 gick högt 21 000 kr.

Märkligt höga priser:
100 kr 1963 lågt nummer såld för 11 500 kr !!!
10 kr 1963 lågt nummer såld för 7 800 kr !!!


Myntauktion 21 www.coinauctions.se

6 ⅔ rd banco 1852 nr A 46517

Ahlström 32:1378 (år 1985), kvalitet (1+)klippt, utrop 1500 kr, resultat 1150 kr.

Myntauktion 21:665, kvalitet 1 beskuren, utrop 1000 kr, resultat 1800 kr (fyndpris?)

Katalogvärde kvalitet 1 är SS = 2500 kr och SF = 8000 kr.

Katalogvärde kvalitet 1? är SS = 1200 kr och SF = 4100 kr.

10 rd banco 1850 nr N 5238

Myntauktion 21:664, kvalitet 1, utrop 5000 kr, resultat 11500 kr.

Katalogvärde SS = XR och SF = 35000 kr.

Betalas inte extra för XR. Jämför katalog för 1849 och 1852 som är 13000 kr resp. 8000 kr.

Jämför Ahlström 38:1530 kvalitet 1, resultat 9200 kr och Ahlström 66:747 kvalitet 1+, resultat 16000 kr.


Ahlström går igen på Tradera: 8 skilling banco 1849 nr 13051

hur ska man tyda detta nummer?

Ahlström 31:1593, kvalitet (01/0)fläckar, resultat 350 kr, Sten Johanssons samling.

Tradera 2016-12-05, kvalitet god 1+fläckar, resultat 1300 kr (mycket bra betalt för vanligaste årtalet).

Katalogvärde 1+ SS = 200 kr, 01 SS = 400 kr.

Jämför med Ahlström 46:1252, kvalitet 01, resultat 375 kr, nummer 13095, kanske är det samma sedel?


Sedlar med proveniens på Internetauktion 4 ordnade av "Myntauktioner i Sverige AB"

www.auction2000.se/auk/w.objectlist?inC=MYA&inA=20161118_1815

6 daler KM 1776 nr 82291, kvalitet 1?

Ahlström 31:1584, resultat 280 kr.

Internetauktion 4:11003, resultat 550 kr.

Katalogvärde SS = 300 kr.

12 skilling specie 1825 nr 96785

Ahlström 63:1260, kvalitet (1)riss, resultat 350 kr, Lennart Walléns samling.

Internetauktion 4:11006, kvalitet (1/1+)reva, resultat 850 kr.

Katalogvärde kvalitet 1, SS = 450 kr.

16 skilling specie typ 2 år 1819 XR nr 25451, kvalitet 1?/1 (första årtalet med ny straffsats)

typ 2 straff enligt lag 1818

Internetauktion 4:11005, resultat 850 kr.

Katalogvärde SS = XR (extremt sällsynt, utan angivet värde). Katalogvärde för årtal 1818 är ca 500 kr för kvalitet 1?/1. XR har INTE gett ett högre pris (FYND?).


Sedlar med proveniens på Myntauktion 20

www.coinauctions.se

6 ⅔ riksdaler banco 1852 nr B 55521 kvalitet (1)pappersförlust är känd sedan tidigare

Hildebrand 1369 Sedelsamlingen i Riksbankens Myntkabinett 1915.

Ahlström 31:1602, pris 1500 kr, Sten Johanssons samling.

Ahlström 33:926, pris 1250 kr.

Myntauktion 20:285, pris 4600 kr.

Katalogvärde för kvalitet 1 är SS = 2500 kr och SF = 8000 kr.

10 riksdaler banco 1854 nr B 44888

Ahlström 40:1778, kvalitet 1, pris 1850 kr.

Myntauktion 20:284, kvalitet 1+, pris 15000 kr.

Observera höjd kvalitet på den senare auktionen!!!

Katalogvärde SS = 2000-4000 kr och SF = 11000-20000 kr beroende på om man väljer kvalitet 1 eller 1+.

10 riksdaler riksmynt 1871 nr C 033158, kvalitet 1/1+

Ahlström 17:843, pris 2000 kr.

Myntauktion 20:288, pris 9800 kr.

Katalogvärde 1/1+, SS = 1850 kr och SF = 5500 kr.

5 kr 1879 med blå baksida nr A 71387, kvalitet 01

Ahlström 32:1272, pris 6200 kr.

Myntauktion 20:317, pris 21000 kr.

Katalogvärde SS = 7000 kr och SF = 20000 kr.


Åter till Start-sida