Brevporto 1855-2024

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2023-11-30

Datum

Brevporto

Frimärke

1855-07-01 4 sk banco  
1858-07-01 12 öre
1885-01-01 10 öre
1918-06-01 12 öre
1919-07-01 15 öre
1920-07-01 20 öre
1922-10-01 15 öre  
1942-04-01 20 öre
1951-06-01 25 öre
1957-06-01 30 öre
1962-07-01 35 öre
1964-07-01 40 öre
1967-01-01 ?? 45 öre
1969-03-01 55 öre  
1971-10-01 65 öre
1972-07-01 75 öre
1975-05-01 90 öre
1976-02-01 1 kr
1977-03-01 1 kr 10 öre
1978-02-01 1 kr 30 öre  
1980-05-01 ?? 1 kr 50 öre
1981-06-01 1 kr 65 öre
1983-06-01 1 kr 80 öre
1984-04-01 1 kr 90 öre
1984-12-03 2 kr
1986-02-03 2 kr 10 öre Automatmärke 250 öre
1988-02-01 2 kr 20 öre
1989-01-30 2 kr 30 öre
1989-09-04 2 kr 40 öre
1990-01-29 2 kr 50 öre
1992-01-02 2 kr 80 öre
1993-01-01 2 kr 90 öre

 

 

 

Automatmärke 385 öre

1994-03-01 3 kr 20 öre
1995-01-01 3 kr 70 öre
1996-01-01 3 kr 85 öre
1997-03-01 5 kr (BREV)
2003-01-01 5 kr 50 öre    
2009-01-01 6 kr
2014-04-01 7 kr
2016-04-01 6 kr 50 öre
2017-04-01 7 kr
2018-01-01 9 kr
2020-01-01 11 kr
2021-01-01 12 kr
2022-01-01 13 kr
2023-01-01 15 kr
2024-01-01 18 kr

Observera att 5-öresmyntet upphörde att gälla 30 juni 1985 och 10-öresmyntet upphörde att gälla 30 sept. 1992. Trots detta hade man under åren 1992-1997 frimärken som inte kunde betalas styckvis med mynt. Portot 3,85 kr var ännu konstigare eftersom frimärksautomaterna endast kan leverera valörer avrundade till hela 10 öre (samma problem fanns hos frankeringsmaskiner på företagen!!). Den avbildade 3,85-valören kommer från Postens Frimärken i Kiruna som levererade dessa "falska valörer" till samlare. Dagens frimärksautomater tar alla ordinarie mynt (50 öre, 1 kr, 5 kr, 10 kr) och klarar båda typerna av 50-öringar (CuNi eller brons) samt levererar valörer från 10 öre och uppåt i steg om 10 öre.

Komplettering av listan över posttaxor i Bältespännaren
Nr Typ Datum Sidor Färg
13A 5 1967-01-01 6 Gul, gul text på baksida
13B 5 1967-01-01 6 Gul, svart text på baksida
37 11 1987-02-02 2 Litet liggande kartongblad
38 11 1987-07-06 2 Litet liggande kartongblad
39 11 1988-02-01 2 Litet liggande kartongblad
40A 11 1989-09-04 2 Litet liggande kartongblad
40B 12 1989-09-04 2 Gruppreklam till hushållen, något större
41A 11 1989-01-30 2 Litet stående kartongblad
41B 12 1989-01-30 2 Gruppreklam till hushållen, något större
42 12 1990-01-29 2 Gruppreklam till hushållen, något större
43 11 1991-01-02 2 Litet liggande kartongblad
44 11 1992-01-02 2 Litet liggande kartongblad
45 13 1993-01-01 6 Liggande tabell som kan vikas
46 14 1994-03-01 6 Stående tabell som kan vikas
47 14 1995-01-01 6 Stående tabell som kan vikas
48 14 1996-01-01 6 Stående tabell som kan vikas
49 15 1997-03-01 8 Tabell med egen framsida
50 15 1998-08-03 8 Fanns tidigare i pdf-format på Internet
51 15 1999-04-01 8 Fanns tidigare i pdf-format på Internet
52 15 2000-01-01 8
Posttaxor 1/1 1966 Posttaxor 1.10.71
Portotabell 1 maj 1980 Brev och paket 1 mars 1997

Rabattfrimärken och porto inom Norden

Om du säljer på Tradera till de nordiska länderna kan det vara artigt att erbjuda frankering med rabattfrimärken. Lämpligt att ta betalt 9 kr för detta. Utrikesportot är annars 21 kr som även gäller Norden. services3.postnord.se/ptm/bin/ptmpdf?objectid=0000.21147

  
1990 års rabattfrimärken. Sista året som fortfarande gäller som porto.

Hämta information om alla nu giltiga rabattfrimärken: häftessamlarna.se/wp-content/uploads/Rabattfrim%C3%A4rken.pdf. Alla små märken 19811990 är giltiga inom Norden med endast ett rabattfrimärke. Trots låg valör behöver de INTE tilläggsfrankeras. Blå-gula rabattmärken (utan valör) 19791980 gäller bara inom Sverige. Du kan köpa häften billigt som NOMINALVARA (sök rabatt*) hos Tradera: www.tradera.com/search?q=rabatt*&categoryId=150147. Se alltid att du får oanvända frimärken med gummering (helst hela häften eller större block). De säljs ofta för ca 8 kr styck.

P.S. Äldre JULPOST frimärken utan valör gäller även kommande år under motsvarande tid (Advent, Jul, Nyår) ca 20 nov 31 dec. Märken med valör gäller ENDAST för angiven valör (måste tilläggsfrankeras). Men posta ALDRIG brev med sedlar/mynt i röd brevlåda eftersom det förekommer stölder (julhälsningar kan innehålla pengar till barnbarnen).

     
Alla JULPOST frimärken 1997-2019 (utan valör) kan fortfarande användas för julpost kommande år.

NYTT: Möjligheten att skicka frimärkta ekonomibrev upphör den 31 december 2017.

Se även postens info om rabattmärken 47824_Rabattfr (andersserier.se)

Felaktig frankering vid Tradera köp

  

Frimärkena är klistrade på varandra så att det inte går att se om de är använda. Troligen klassar posten frimärkena som tidigare använda vilket INTE är tillåtet. Eftersom det är fel antal märken så måste posten ta ut hela beloppet (250 g kräver 3 rabattfrimärken).

Brevet saknade avsändare så att mottagaren fick betala lösen porto + 14 kr. Annars krävs lösen av avsändaren porto + 35 kr. www.postnord.se/ta-emot/utdelning-av-post/eftertaxering
Skriv alltid AVSÄNDARE när du skickar objekt från auktioner på Tradera. Det är oförskämt att tvinga mottagare att betala lösen. I detta exempel har säljaren betalat tillbaka 50 kr.

www.andersserier.se/files/rabattmarken.pdf Postens plansch över giltiga rabattfrimärken.

Idag säljs begagnade tvättade frimärken utan stämpel på Tradera som NOMINALVARA www.tradera.com/nominalvara-c3_150147. VARNING köp INTE dessa tvättade frimärken utan gummering.

  
Tvättade begagnade ostämplade utan gummering på Tradera. Ett stort antal liknade objekt säljs och får BUD.

Om du vill köpa nominalvara så se till att du får hela häften, större block eller längre stripp. Samt att frimärkena är postfriska eller med gummering.

P.S. Exempel på ogiltiga frankeringar: "ogiltigt frimärke" och återanvänt frimärke".
kjell.smult.com/fusk_forgeries1.htm

P.P.S. Posten tömmer många brevlådor redan kl. 13 alla vardagar sedan 1 juli (ingen tömning på söndagar)


DEL1: Frimärke DEL2: Stämplar

Åter till Start-sida