Mynt och sedlar på förstadags- och minnesstämplar

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2012-07-25

Det finns stämplar på förstadagsbrev med mynt- eller sedelmotiv. Tryckt bild på själva kuvertet är i det flesta fall privata tryck som inte har något samband med Postverket. De av Postverket utgivna kuverten har ofta stämplats i boktryck medan privat kuvert har Postverkets handstämpel. Alla förstadagskuvert 1968-1975 finns på officiella kuvert utan påtryckt bild.

SMS-nr

Datum

Motiv

43-17

1943-09-09 FDC

Oscar Montelius, Banbrytaren för arkeologisk forskning

67-185

1967-12-26

Att samla mynt, Göteborgs grundläggning, Riksdaler 1610

68-054

1968-05-15 FDC

Sittande Moder Svea från sedelserien 1890-1963
(Riksbanken 300 år)

71-008

1971-01-22

Göteborgs Numismatiska Förening, Post-Expo

71-009

1971-01-22 FDC

Blodsklippingens åtsida från 1568

72-079

1972-05-08 FDC

Svartsjödalerns frånsida från 1547

73-055

1973-04-26 FDC

Kufiskt silvermynt från Samarkand 930-talet
(Springare och Vikingaskepp)

73-254

1973-11-09

Myntprägling, GNF 30 år

74-015

1974-02-23

Estland visas, Filateli Numismatik, EFÜR

75-053

1975-05-20 FDC

Olaf Gudfredssons York-mynt med korp 939-941
(Tjädertupp och Rökstenen)

77-264

1977-12-02

Blodsklipping 1568, Tomelilla Filatelistklubb 30 år

78-031

1978-03-16

St. Barthélemy Expo, Kontramarkering med svensk krona

78-183

1978-10-07 FDC

Mynt 2 öre klipping 1626 (Postkort med regalskeppet Vasa)

78-306

1978-12-03

Mynt & Frimärksutställning i Hörby

79-049

1979-04-21

Fri-Mynt 79 Helsingborg, Gustav Vasa daler från Svartsjö

81-025

1981-03-21

Myntets dag i Stockholm, SNF

81-055

1981-05-09

Fri-Mynt 81 Helsingborg, Karl XIV Johan från 1000 kr sedeln

82-046

1982-04-24

Fri-Mynt 82 Helsingborg, Karl XII riksdaler 1707

84-177

1984-07-06

Olof Skötkonung 995-1022 myntbild,
Bild från Sigtuna Stadsmynt 1979 tillverkat av Scandcraft

85-114

1985-05-21 FDC

Mynt med Knut den helige präglat i Lund (Gåvobrev)

 

1987-06-06

Nyköpings äldsta mynt, Knut Långe 1229-1234

 

1990-03-28 FDC

Mynt med båtmotiv från 800-talet funnet i Birka (Vikingar)

 

1990-03-28

Mynt Olof Skötkonung 995 (Maxikort Nr 52-55)

 

1997-11-29

Blodsklipping 1568, Tomelilla Filatelistklubb 50 år

 

1999-01-14 FDC

Myntpåse (Mynt Gustav Vasa och Karl XIV Johan)

FDC = First Day Cover = Förstadagsstämpel för nya frimärken

Förteckning över Svenska motivstämplar i sex delar har gets ut av Svenska Motivsamlare (SMS): 1866-1959, 1960-1968, 1969-1972, 1973-1977, 1978-1982, 1983-1986. Kan beställas från Sveriges Filatelistförbund.

Referenser

Sirater och emblematiske figurer (Transportsedlarnas svartstämpel), Myntkontakt 10/77 sid. 10.

En numismatisk poststämpel (St. Barthélemy), Myntkontakt 3/78 sid. 80.

Ymnighetshorn i Riksbankens emblemhistoria, Myntkontakt 4-5/80 sid. 98.

Numismatisk filateli I, Myntkontakt 7/81 sid. 147 och Myntkontakt 8/81 sid. 166.

Kring ett frimärke (Riksbanken 300 år), Myntkontakt 8/81 sid. 168.

Sven Jardestål Moderna Lokalmynt Nr3 1981: Nr 129 beskriver Sigtuna 1979.


DEL1: Frimärken DEL3: Brevporto

Åter till Start-sida