Mynt och sedlar på frimärken

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2020-01-23

Mynt på svenska frimärken

Frimärke Handelsskepp år 825

Frimärke Blodsklipping 1568

Frimärke Gustav Vasa daler 1547

Det finns några få "svenska" mynt som använts som motiv på svenska frimärken. Följande utgåvor finns:

Facit 649-650, Norden 1969: Handelsskepp på mynt från år 825 funna på Björkö (Birka) i Mälaren, LL 50.

Facit 720, Blodsklipping 1971: Hertigarna Johan och Karl, 8 mark 1568, SM 1.

Facit 774, Myntmotiv 1972: Gustav Vasa, daler 1547 präglad i Svartsjö, SM 160.

Häfte Hjort 800-talet

Häfte Vikingaskepp 800-talet

Facit H267, Springare 1973: häftesomslag, Hjort, 800-talet, LL 49.

Facit H268, Vikingaskepp 1973: häftesomslag, Vikingaskepp, 800-talet, LL 49.

Facit 2023, John Bauer Troll med kista och pengar 1997.

Facit 2106, Mynt Gustav Vasa daler 1540, utkom jan. 1999.

Facit 2107, Mynt Karl XIV Johan riksdaler specie 1831, utkom jan. 1999.

Gustav Vasa daler

Carl XIV Johan riksdaler

Sedlar på svenska frimärken

Facit 624-625, Riksbanken 300 år 1968: Svartstämpel från transportsedel 17271729. Sigillet på frimärket är i själva verket den svartstämpel som finns på de tidiga svenska transportsedlarna enligt Wallén Sveriges Sedlar typ 3 och 4. Senare sedlar har ymnighetshornens spetsar närmare varandra. Sigillet skars i hårt trä efter en ritning av Elias Brenner. Endast en bevarad sedel finns av vardera typen från 1727 och 1729 samt ett formulär.

Frimärke Svartstämpel från Transportsedel 1727

Frimärke Sittande Moder Svea 1890

Facit H203-204, häftesomslag 1968 med samma svartstämpel som på frimärket.

Facit 14-16, Liggande lejon 1862-1866 (tecknare P.O.Bagge, gravör P.A.Sparre): Samma lejon och lilla riksvapen finns som motiv på Banco-sedlar av färgat papper 18351858, 32 sk b:co, 2 rdr b:co osv.

Facit Tj 1-26, Tjänstefrimärken stort format, 18741895: Samma stora riksvapen finns på riksmynt-sedlar 1858-1873 och kronor-sedlar 1874-1879. Detta stora riksvapen saknar hjärtskölden på samma sätt som Oskar II:s guldmynt 1873-1876. 1-kronassedlarna 19141921 har dock riksvapnet med hjärtskölden, vilken saknas hos 1 kr 18741875.

Facit 1828, EES-avtalet 1994: Sittande Moder Svea från sedelserien 18901963.

Tumba bruk 250 år, 15 kr 2005, Sittande Moder Svea som den samtidigt utgivna minnesedeln 100 kr 2005.

Numismatiker och myntsamlare på svenska och finska frimärken

Carl Gustaf Tessin

Oscar Montelius

Carl Peter Thunberg

Carl Gustaf Tessin (16951770), kulturfrämjare med myntintresse: Facit 339 (Nationalmuseum 150 år), Facit H446 (Kulturutbyte Sverige-Frankrike).

Oscar Montelius (18431921), arkeolog och numismatiker: Facit 349-350 (utgivet 1943). Se även sedelhistoria.

Henrik Gabriel Porthan (17391804), grundläggare av myntkabinett i Åbo: Finland Facit 193.

Carl Peter Thunberg (17431828), botanist och forskningsresande: utförlig beskrivning av japanska mynt tryckt 1779, Facit 827. Se även SNT 2·2004 sid. 31: Thunbergs samlingar av orientaliska mynt (BH).

Adolph Ulric Grill (17521797), Facit 788, Söderfors smedja med sin brukspatron.

Drottning Kristina, Sverige Facit 265 (Delaware-minnet), 2066 (Westfaliska freden), H366 (Posten 350 år), bKe69, Finland Facit 1107 (Helsingfors universitet 350 år).

Dessutom finns Olaus Petri, Polhem och Swedenborg både på frimärke och beskrivna som myntsamlare. Även Georg Stiernhielm (15981672), Facit 762, skulle kunna nämnas med hänsyn till förslag om måttsystemet, i första hand rymdmått med ett dolt decimalsystem.

Benjamin Franklin (17061790), Facit 1249, Traktat Sverige-USA 1783, Boken Jack Weatherford Pengar (1998) sidan 206-209 anger Franklin som papperspengarnas fader, utbildad typografbiträde och tryckeriägare, publicerade skrift om Paper Currency 1729.

Pehr Ambjörn Sparre (18281921), "frimärket 150 år", frimärksgravör, sedel-imitatör 1851, förvaltare på Tumba pappersbruk 18521853. se även sv.wikipedia.org/wiki/P.A._Sparre.

Frimärken Riksbanken 350 år 2018

Gavs ut 4 januari 2018 i rullar 10 kr och 20 kr.

Inga svenska frimärken trycks nu i Sverige. Fr.o.m. andra halvåret 2017 tryck alla frimärken hos Cartor, Frankrike. kjell.smult.com/Utlandstryckta_Frim.htm

 

Mynt och sedlar på nordiska frimärken (Norge, Danmark, Finland)

Äldsta danska mynt Hedeby 800

Valdemar den store 1157-1182

Norden-frimärken från 1969 från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Alla har samma motiv med handelsskepp från mynt funna på Björkö (Birka) i Mälaren.

Facit Danmark 737-739: Den kungliga mynt och medaljsamlingen 1980.

Facit Norge 736: Myntkonventionen 1875 med bild av 1 kr mynt.

Facit Norge 1041: Riksdalermynt präglat i Christiania (Oslo) år 1628, utgivet 1988.

Facit Norge 1240: Posten 350 år med frimärket Pengeformidling (mynt och sedlar).

Facit Finland 962-969: Sedeltryckning i Finland under 100 år 1985.

Grönland Arktiska Vikingar I, utges 13 aug 1999: 5,75 kr Mynt från vikingatiden.

Guldgubbar och brakteater på frimärken

Guldbrakteat Oden från Ravlunda i Skåne

Häfte Vadstena-brakteaten

Sverige 25 öres frimärke från 1975 med guldgubbar som finns i guldrummet på Historiska Museet i Stockholm.

Den nu försvunna Vadstena-brakteaten finns som motiv på ett frimärkshäfte HA25 Fornnordisk mytologi från 1981.

Forntida skatter med en guldbrakteat med Oden från Ravlunda i Skåne gavs ut på ett nytt frimärke 1995.

Det finns även danska frimärken från 1993 med guldgubbar.

Referenser

Vadstena-brakteaten, Myntkontakt 9/77 sid. 26.

Sirater och emblematiske figurer (Transportsedlarnas svartstämpel), Myntkontakt 10/77 sid. 10.

En numismatisk poststämpel (St. Barthélemy), Myntkontakt 3/78 sid. 80.

Ymnighetshorn i Riksbankens emblemhistoria, Myntkontakt 4-5/80 sid. 98.

Numismatisk filateli I, Myntkontakt 7/81 sid. 147 och Myntkontakt 8/81 sid. 166.

Kring ett frimärke (Riksbanken 300 år), Myntkontakt 8/81 sid. 168.

The Royal Mint i frimärkshäfte, Myntkontakt 9-10/83 sid. 265.

Sedeltryckning i Finland under 100 år - nytt frimärkshäfte, SNT 1·86 sid. 10.

Georg Stiernhielm och tanken på ett decimalsystem i svensk mynträkning på 1600-talet, SNT 4/5·87 sid. 160.

Ett intressant vikingamynt (Olaf Gudfredsson), SNT 9/10·88 sid. 244.

Oscar Montelii numismatiska författarskap, SNT 9/10·88 sid. 251.

Mynt och sedlar på svenska frimärken, SNT 5·94 sid. 137.

Mynt och sedlar på frimärken (2), SNT 8·96 sid. 196.

Ernst Nathorst-Böös & Ian Wiséhn: Numismatiska forskare och myntsamlare i Sverige fram till 1830-talet, Numismatiska meddelanden XXXVI, 1987 (se även tillägg i SNT 1·93 sid. 18).

Sven Jardestål Moderna Lokalmynt Nr3 1981: Nr 129 beskriver Sigtuna 1979.

Skandinavisk Numismatik 8/80 sid. 30: Danska frimärken med myntmotiv 1980.

Se även mynt på utländska frimärken www.nordfilateli.se/mynt-och-sedlar-68-c-23_410.html?page=1&sort=2a

Förkortningar

LL = Lars O.Lagerqvist: Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt, 1970.

SM = Ahlström/Almer/Hemmingson: Sveriges Mynt 1521-1977, 1976.

Facit = Frimärkskatalog Norden.


DEL2: Stämplar DEL3: Brevporto

Åter till Start-sida