1000 kr Gustav Vasa 19892005

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2023-09-12

Uppåt ] 20 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 500 kr ] [ 1000 kr ]

  
1000 kr 1991 typ 1 med årtalssiffra 1, positionsnummer 00, serienummer 0

Gavs ut: 22 nov. 1989 enligt SFS 1989:818

Ogiltig: 30 juni 2016 enligt SFS 2014:1030 men kunde lösas in i banker t.o.m. 2016-08-31

Format: 160×82 mm

Papper: Benvitt utan vitmedel

Framsida: Gustav Vasa (riksföreståndare & kung 1521-1560) och Stockholm 1535 (vädersolstavlan), Gravyrtryck i brun och violett (fluorescerande) färg samt offset: blå, röd, orange, ockra, grön, grå

Baksida: Skördebild ur Olaus Magnus historia 1555, Gravyrtryck i brun färg samt offset: grön, ockra, röd, lila

Kantbilder: framsida: vänster-höger med koncentriska cirklar

Konstnär: ?

Gravör: Agnes Miski (Gustav Vasa) och Alan Dow (baksida)

Nummer: Tio siffror, Boktryck, Svart färg som ger gulgrön fluorescens i UV-ljus

Namnteckningar: Två i offset på baksidan

Vattenmärke: Gustav Vasa, placerat utan upprepning

Säkerhetsfibrer: Saknas

Säkerhetstråd: JA, slät 1,0 mm

Fluorescerande: Hörnen diagonalt upptill vänster och nedtill höger har gulgrön fluorescens (gravyr). Staden närmast till vänster och höger om Gustav har orange fluorescens (offset). Solen på baksidan visar gult fluorescerande halvmångubbe (offset).

Infrarött: Två koppartrycksfärger som ögat uppfattar som samma färg men särskiljs i IR-ljus

Mikrotext: Lodrätt längst till höger och längs en av vädersolarna (gravyr)

Dold bild: Liten triangel inne i den större triangeln till höger om Gustav

Koncentriska cirklar: I ett rutmönster ovanpå vattenmärket

Ersattes av en ny 1000 kr-sedel 2015 med Dag Hammarskjöld.

     
Från Riksbankens broschyr om de nya sedlarna

Typ 1: utan folieband

  
1000 kr typ 1 i ultraviolett ljus

  
1000 kr typ 1 i infrarött ljus

Gavs ut: 22 nov. 1989 enligt SFS 1989:818

Ogiltig: 31 dec. 2013 enligt SFS 2012:674

Årtal

Utan stjärna

Med stjärna

Serie

sn.nr

Position

Serie

sn.nr

Position

Namnteckningar

typ 1a

svagt vitt fluorescerande halvmåne på baksidan

1989

3-4

3.19-4.99

01-21

4
0
0

4.60-4.98
0.4
0.0

00
98
99

Åsbrink & Dennis
(slut = 01)
(slut = 00)

typ 1b

kraftigt gulgrönt fluorescerande halvmåne på baksidan

1990

0

0.52-0.98

22-42

Saknar stjärna

1991 0-1 0.42-1.99 22-42 0 0.80-0.85 00 Borg & Dennis

1992

0-1

0.65-0.68
0.91-1.99

22-42

Saknar stjärna

Baksidans fluorescerande halvmåne kan ibland ha mycket svagt tryck så att den nästan saknas (gäller även ocirkulerade sedlar). Det finns då endast några små prickar i kanten som antyder att det borde vara en halvmåne. Det har hänt att affärer vägrat ta emot sådana sedlar trots att de varit äkta. Alla sedlar från 1989 har ett svagt tryck som ser tunt ut även om halvmånen syns tydligt. Halvmånen har en i huvudsak vit färgton. Sedlar från 1990-1992 har ett mycket massivt tryck som har en gulgrön färgton i UV-ljus. Eventuellt finns även år 1990 med svagt vit fluorescerande halvmåne (typ 1a) men jag har inte tagit med den i tabellen.


1000 kr 1989 pn 01


1000 kr 1989 pn 21

 


1000 kr 1989 sn.nr = 3.1

1000 kr 1989 sn.nr = 4.9

1000 kr 1989 sn.nr = 4.99

1000 kr 1989 pn 00 med stjärna (*)

1000 kr 1989 pn 00 med stjärna (*)

1000 kr 1989 pn 00 med stjärna (*)
 
1000 kr 1989 pn 98 med stjärna (*)
(e-post 2015-05-08 från en vänlig samlare)

1000 kr 1989 pn 99 med stjärna (*)
(e-post 2013-12-03 från en vänlig samlare)
 

1000 kr 1990 sn.nr = 0.52 (lågt nummer)

1000 kr 1990 sn.nr = 0.9

1000 kr 1990 sn.nr = 0.98 (högt nummer)

1000 kr 1991 pn 22

1000 kr 1991 pn 42

1000 kr 1991 med stjärna (*)

1000 kr 1991 med stjärna (*')
(e-post 2015-05-08 från en vänlig samlare)

1000 kr 1991 med stjärna (*)
(e-post 2006-08-06 från en vänlig samlare)

1000 kr 1991 med stjärna (*)
(e-post 2016-02-16 från en vänlig samlare)

1000 kr 1991 sn.nr = 0.4

1000 kr 1991 sn.nr = 0.5

1000 kr 1991 sn.nr = 1.99 (högt nummer)

1000 kr 1992 sn.nr = 0.65 (mycket lågt nummer)

1000 kr 1992 sn.nr = 0.67

1000 kr 1992 sn.nr = 0.9

1000 kr 1992 sn.nr = 1.0

1000 kr 1992 sn.nr = 1.1

1000 kr 1992 sn.nr = 1.999 (mycket högt nummer)
e-post 2007-08-14 från en vänlig samlare

Antalet utelöpande sedlar år 2000 var 46 milj. ex. Med 21 positionsnummer skulle detta kräva sn.nr = 0.8-2.9 om alla trycktes samtidigt.

Typ 2: folieband med hologram

  
1000 kr typ 2 i ultraviolett ljus

  
1000 kr typ 2 i infrarött ljus

Gavs ut: 15 mars 2006 enligt SFS 2006:30

Ogiltig: 30 juni 2016 enligt SFS 2014:1030

Vattenmärke: Porträtt och valören 1000 (ljusa siffror), placerat

Säkerhetstråd: text 1000 och KRONOR

Variabel optisk tråd (Säkerhetsband): fönstertråd med bild som rör sig vid vinkling av papperet

        

Folieband med hologram: Valören 1000 och ett skepp

Dold bild: Pärlemorfärg finns som "skimrande guldfärg" på baksidan som skiftar färg vid vinkling av papperet. Visar valören 1000 och en krona.

Antiskanningmönster: Små orange ringar utspridda över sedeln: en.wikipedia.org/wiki/EURion_constellation

Genomsiktsbild: Valören 1000 syns när sedeln hålls upp mot ljuset

Årtal 2005, positionsnummer 01-21 och 22-42 (tryckarket har 21 sedlar), serienummer finns inte eftersom numret har 9 siffror.


pressbild från Riksbanken av tryckark serie B med 21 sedlar, visar pn 22-42 (klicka på bilden för att se STÖRRE), sn.nr = B.5

Årtal Utan stjärna Med stjärna
Serie sn.nr Position      
2005 A A.0-A.9 01-21

Saknar stjärna

  B B.0-B.3, B.5, B.7-B.9 22-42  

Alla årtal finns med skarv i hologram för ca var 10:e sedel.


skarv i hologram


1000 kr 2005 pn = 01 ur serie A med pn 01-21
 

1000 kr 2005 pn = 06 ur serie A
(e-post 2007-08-23 från en vänlig samlare)

1000 kr 2005 pn = 27 ur serie B med pn 22-42

1000 kr 2005 pn =41 ur serie B

1000 kr 1989-1991 Gustav Vasa med stjärna, typ 1

Årtal Antal kända exemplar Kända nummer Namnteckningar Beräknad upplaga
1989* 47 9 00 4 608 700 - 9 00 4 989 798 Åsbrink & Dennis 382 000 ex
1991* 5 1 00 0 804 708 - 1 00 0 854 634 Borg & Dennis 51 000 ex

Provsedel 160×82 mm Tumba Bruk SCAN COIN

Dessa provsedlar har använts av reparatörer av automater för att testa att automaten fungerar efter reparationen (jfr Televerkets provmynt för mynttelefoner). Provsedel  har blått offsettryck på vitt papper utan vitmedel (violett i UV-ljus): PROVSEDEL (på guilloche-mönster). Provsedeln har dessutom ett relieftryck (koppartryck) utan färg med texten TUMBA PAPER MILL, BANK-NOTE PAPER SECURITY PAPER samt ett handgraverat porträtt av Jonas Bagge med maskingraverat guilloche-mönster. Samma relieftryck finns på en provsedel med brunt gravyrtryck inklistrad i boken Lagerqvist/Nathorst-Böös Sedlar (1971)

Provsedel 160×82 mm

Provsedel på gult papper med vattenmärke "Rutnät av diagonala våglinjer med siffran 5 inlagd i rutorna". Samma papper som 5 kr 1965-1981 med röda och blå säkerhetsfibrer. Dessutom finns färglöst relieftryck med "Tumba Bruk Sweden".


Provsedel Tumba Bruk, af Chapman skeppsbyggmästare


provsedel 160×82 mm

Bilden visar af Chapman som var en framstående skeppsbyggare när Tumba Bruk startades 1755. Övrig text: "AB Tumba Bruk Banknote printers and makers of fine paper since 1755". Troligen tryckt ca 1980 när Tumba Bruk hade 225-årsjubileum. Samtidigt tryckte Tumba norska prøvetrykk, se Norske Pengesedler sid. 212. Format 160×82 mm dvs. samma som 1000 kr 1989 med Gustav Vasa. Tumba testade en ny tryckpress i början på 1980-talet viket resulterade i de svenska och norska provsedlarna. Det viktiga var att testa själva tryckpressen och då behövde man tryckplåtar med varierande sedelliknande bilder. Istället för att gravera nya sedel-bilder, så valde man den snabbare lösningen att helt enkelt låna tryckplåtar från Norge.

Fredric Henric af Chapman (1721-1808), skeppsbyggmästare, viceamiral, Sveriges förste store fartygskonstruktör. Efter studier i Stockolm och London återvände af Chapman till Sverige år 1757. Konstruerade lätta snabba fartyg för skärgårdskrigföring. År 1782-1785 byggdes 10 linjeskepp och 10 fregatter efter af Chapmans ritningar. Han skrev 1775 "Architectura Navilis Mercatoria". (Källa: Nationalencyklopedins DVD-ROM).


Uppåt ] 20 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 500 kr ] [ 1000 kr ]


Åter till Start ]