500 kr Karl XI 19852014

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2023-09-12

Uppåt ] 20 kr ] 50 kr ] 100 kr ] [ 500 kr ] 1000 kr ]


500 kr 1989 typ 2 med årtalssiffra 9, positionsnummer 07, serienummer 0, löpnummer 696879

500 kr 2001 med Securitas stämpel
(sned stämpling av banderoll)

Gavs ut: 8 maj 1985 enligt RBFS 1985:2 A:14 (obs riksbanken inte SFS)

Ogiltig: 30 juni 2017 enligt SFS 2014:1030 men kunde lösas in på banker t.o.m. 2018-06-30

Format: 150×82 mm

Papper: Benvitt utan vitmedel

Framsida: Karl XI (levnadsår 1655-1697) och gamla riksbankshuset vid Järntorget i Stockholm, Gravyrtryck och offset

Baksida: Christopher Polhem (1661-1751) och Falu koppargruva

Konstnär: ?

Gravör: Gunnar Nehls (Karl XI), Toni Hanzon (Polhem) och Agnes Miski (framsidesvinjetten med Banco-huset och diligensen)

Nummer: Tio siffror, Boktryck, Svart färg som ger gulgrön fluorescens i UV-ljus (inte 1985)

  
Nummer högt placerat (vänster) och normalt placerat (höger)

Namnteckningar: Två i offset på baksidan

Vattenmärke: Karl XI, stort och placerat utan upprepning (typ 1 och 2)

Säkerhetsfibrer: Saknas (typ 1 och 2)

Fluorescerande: Osynligt Gravyrtryck som syns med gulgrön fluorescens i UV-ljus: Sedel 25 daler kopparmynt 1663 nr 17269 (ovanpå byggnaden)

Infrarött: Två koppartrycksfärger som ögat uppfattar som samma färg men särskiljs i IR-ljus

Dold bild: Rutmönster i nollorna nere till höger (typ 1 och 2)

Enligt SFS 1979:990 stadgas att "Riksbanken skall utgiva sedlar å tio, ett hundra, ett tusen och tio tusen kronor". Enligt samma lag kunde även sedlar å fem, femtio och fem hundra kronor utges om behov fanns. Lagen medgav således införande av 500 kr-sedeln.


1985 utan och 1986 med fluorescerande nummer i UV-ljus


Typ 1: blå

Gavs ut: 8 maj 1985 enligt RBFS 1985:2 A:14 (obs riksbanken inte SFS)

Ogiltig: 31 dec. 1998 enligt SFS 1996:168 och SFS 1998:1416

Framsida: Huvudmotiv i blå färg (gravyr) och offset

Baksida: Huvudmotiv (Polhem, gravyr) i blå färg och gruva (etsat) i brun färg samt offset

Kantbilder: Saknas

Säkerhetstråd: JA, vågig kant som kan ha släta sidan åt vänster eller höger

Mikrotext: endast i offset (typ 1)

Koncentriska cirklar: Saknas

Årtal

Utan stjärna

Med stjärna

Serie

sn.nr

Position

Serie

sn.nr

Position

Namnteckningar

typ 1a

sedelnummer utan fluorescens (i UV-ljus)

1985

0-1

0.00-0.99
1.99

01-27*

0
0

0.09-0.24, 0.58-0.99
0.7

00
99

Sträng & Dennis
(slut = 01)

typ 1b

sedelnummer med fluorescens (i UV-ljus)

1986

1

1.18-1.97

01-28

Saknar stjärna

*) kända positionsnummer är 01-27 medan 28 är okänd. Det troliga är att alla stjärnsedlar har tryckts i position 28 som då bytts mot pn 00 med stjärna. Men kan man verkligen ha tryckt hela 1 miljon stjärnsedlar? Stjärnsedlar är kända med både höga och låga nummer medan mellanliggande nummer är okända. Jag efterlyser vanliga sedlar 500 kr 1985 med position 28.

  
500 kr 1985 pn 27 och 500 kr 1986 pn 28

Säkerhetstråden för den blå 500 kr-sedeln är osymmetrisk och kan vara vänd med den taggiga eller den släta sidan åt vänster. Båda varianterna är lika vanliga. Kan jämföras med 5 kr-myntet 1954-1971 som har två olika placeringar av randskriften. Den röda 500 kr-sedeln har endast en slät säkerhetstråd.


500 kr 1985 sn.nr = 0.00 (lågt nr)

500 kr 1985

500 kr 1985

500 kr 1985

500 kr 1985 sn.nr = 0.99 (högt nr)
 

500 kr 1985 pn 00 med stjärna (*)
(från TIFF-bild på Riksbankens tidigare webb)
(se även Riksbankens broschyr 2000)

500 kr 1985 med stjärna, sn.nr = 0.8  

  


500 kr 1985 med stjärna, sn.nr = 0.9  
  
  

500 kr pn 00 med stjärna

500 kr pn 00 med stjärna

500 kr pn 00 med stjärna

500 kr 1985 sn.nr = 1.99

500 kr 1985 pn 99 med stjärna

500 kr pn 00 med stjärna

500 kr 1986 sn.nr = 1.2

500 kr 1986 sn.nr = 1.9
 

500 kr 1986 sn.nr = 1.1 (lågt nr)

500 kr 1986 sn.nr = 1.9 (högt nr)
 

500 kr blå 1985 finns stjärnmärkt med nummer 5000112102* med bild i Myntkontakt 8·85 sid. 189 enligt Wallén.

Typ 2: röd utan folieband

  

  
500 kr typ 2 i ultraviolett ljus

Gavs ut: 4 sep. 1989 enligt SFS 1989:716

Ogiltig: 31 dec. 2005 enligt SFS 2004:864

Framsida: Huvudmotiv i röd färg (gravyr) samt offset: rödlila, turkos, violett, brungrå, ockra

Baksida: Huvudmotiv (Polhem, gravyr) i röd färg och gruva (etsat) i grön färg samt offset: violett och ockra. De två koppartryckfärgerna syns tydligt genom att infärgningsvalsarna har gränsen mellan färgerna förskjuten mellan olika exemplar.

Kantbilder: framsida:     upp-ned med linjer och koncentriska cirklar

                                    vänster-höger med linjer

Säkerhetstråd: JA, slät 1,0 mm

Fluorescerande: Framsidan som typ 1b (gravyr + nr i boktryck). Baksidans violetta tryck (offset) med hjulet och namnteckningar har gulgrön fluorescens.

Mikrotext: På framsidan (gravyr) mellan kanten på hattens brätte och kragen (nästan ovanpå offsettryckets stora mikrotext) samt även på baksidan (gravyr) strax under den handskrivna texten

Koncentriska cirklar: I ett rutmönster ovanpå vattenmärket

Årtal

Utan stjärna

Med stjärna

Serie

sn.nr

Position

Serie

sn.nr

Position

Namnteckningar

1989

0-1

0.0-0.9
1.5-1.9

01-28

0
0

0.63-0.99
0.2

00
98

Åsbrink & Dennis
(slut = 01)

1991

1

1.2-1.9

29-56

Saknar stjärna

1992

0-1

0.5-1.9

29-56

Saknar stjärna

1994

0-1

0.4-1.9

29-56

0

0.60-0.68

00

Burenstam & Bäckström

1995

0

0.1-0.4

29-56

Saknar stjärna

1997

0-2

0.3-2.4

29-56

Saknar stjärna

1998

0

0.6-0.9

29-56

Saknar stjärna

1999

0-1

0.7-1.9

29-56

1

1.13-1.27,
1.91-1.92

00

Hulterström & Bäckström

2000

0

0.3-0.9

57-84

0 0.91-0.95 00 Hulterström & Bäckström

 


500 kr 1989 pn 00 med stjärna (*)

500 kr 1989 pn 00 med stjärna (*)

500 kr 1989 pn 00 med stjärna (*)

500 kr 1989 sn.nr = 0.06 (lågt nr)

500 kr 1989 sn.nr = 1.52

500 kr 1992 pn 29

500 kr 1994 lågt nr

 
 

 

500 kr 1994 högt nr
 


500 kr 1994 pn 00 med stjärna (*)


500 kr 1994 pn 00 med stjärna (*)


500 kr 1994 pn 00 med stjärna


500 kr 1999 lågt nr

500 kr 1999

500 kr 1999 högt nr

500 kr 1999 pn 00 med stjärna (*)

500 kr 1999 pn 00 med stjärna (*)
 

500 kr 1999 pn 00 med stjärna (*)

500 kr 1999 pn 00 med stjärna (*)
 

500 kr 2000 lågt nr

500 kr 2000 högt nr
 

500 kr 2000 pn 00 med stjärna (*)

500 kr 2000 pn 00 med stjärna (*)

500 kr 2000 pn 00 med stjärna (*)

Antalet utelöpande sedlar år 2000 var 70 milj. ex. Med 28 positionsnummer skulle detta kräva sn.nr = 0.5-2.9 om alla trycktes samtidigt.

Typ 3: folieband med hologram

  
500 kr typ 3 i ultraviolett ljus

  
500 kr typ 3 i infrarött ljus

Gavs ut: 1 okt. 2001 enligt SFS 2001:714

Ogiltig: 30 juni 2017 enligt SFS 2014:1030

Framsida: Huvudmotiv i röd färg (gravyr) och offset: Mittpartiet i rödlila, turkos och violett färg. Övrigt tryck i ockra, turkos och röd färg.

Baksida: Endast Offsettryck för typ 3. Huvudmotiv i röd färg samt grön, violett och ockra.

Kantbilder:  framsida: upp-ned med linjer

                    baksida: upp-ned med stort kugghjul, koncentriska cirklar, text

Vattenmärke: Porträtt och valören 500 (ljusa siffror), placerat

Säkerhetsfibrer: JA, osynliga men fluorescerar blått i UV-ljus

Säkerhetstråd: JA, 1,2 mm med text: 500 och KRONOR

Folieband med hologram: Valören 500 och Tre kronor

Fluorescerande: Framsidan som typ 1b (gravyr + nr i boktryck). Baksidan har stor helfärgad kvadrat med gulgrön fluorescens, med svart text 500 och Tre Kronor.

Mikrotext: På högra delen av kavajen (gravyr)

Dold bild: Pärlemorfärg finns som "skimrande guldfärg" på baksidan som skiftar färg vid vinkling av papperet. Visar valören 500 och Tre kronor.

Koncentriska cirklar: Några få cirkelfigurer som dock inte finns i regelbundna rutmönster.

Antiskanningmönster: Små gula ringar utspridda över sedeln: en.wikipedia.org/wiki/EURion_constellation

Genomsiktsbild: Valören 500 syns när sedeln hålls upp mot ljuset

Säkerhetsdetaljer: archive.riksbank.se/sv/Webbarkiv/Publicerat/Sakerhetsdetaljer---sedlar-giltiga-tom-30-juni-2017/index.html

Jämför säkerhetsdetaljerna hos eurosedlarna 5-20 € med de nya svenska 100-500 kr-sedlarna. Tumba bruk hade provtryckt eurosedlar (20 €) innan de nya svenska sedlarna utformades. Man känner igen många säkerhetsdetaljer: folieband med hologram, vattenmärke med siffror, genomsiktsbild, små knallgula ringar utspridda över sedeln, pärlemorfärg.

De nya sedlarna 100 och 500 kr 2001 har ett antal små gula ringar utspridda på båda sidor (gäller även minnessedel 2005). Dessa hindrar nya skannrar och bildbehandlingsprogram från att kopiera sedlarna. Se www.rulesforuse.org/pub/index.php?currency=sek&lang=sv.

Årtal

Utan stjärna

Med stjärna

Serie

sn.nr

Position

     

2001

0-3

0.00-2.98, 3.54-3.99

57-84

Saknar stjärna

2002

0-2

0.13-2.99

57-84

Saknar stjärna

2003 0-1 0.00-1.29 57-84

Saknar stjärna

2007 0-1 0.02-0.89, 1.09-1.49 57-96

Saknar stjärna

2009 0-1 0.000-1.23 57-96

Saknar stjärna

2012 0 0.09, 0.22-0.63 01-40

Saknar stjärna

2014 0 0.42-0.69 01-40

Saknar stjärna

 Alla årtal finns med skarv i hologram för ca var 9:e sedel.


500 kr 2001 pn 57 (lägsta möjliga)


500 kr 2001 pn 84 (högsta möjliga)
 

500 kr 2001 sn.nr = 0.001 (e-post 2008-12-09)

500 kr 2001 sn.nr = 2.98 (e-post 2016-07-15)

500 kr 2001 sn.nr = 3.999 (mycket högt)

500 kr 2002 sn.nr = 0.1

500 kr 2002 sn.nr = 0.9
 

500 kr 2002 sn.nr = 1.2

500 kr 2002 sn.nr = 2.9
 

500 kr 2003 sn.nr = 0.00 (e-post 2008-12-09)

500 kr 2003 sn.nr = 0.36
 

500 kr 2003 sn.nr = 0.99

500 kr 2003 sn.nr = 1.29
 

500 kr 2007 pn 61

500 kr 2007 pn 96 (högsta möjliga)
 

500 kr 2007 sn.nr = 0.02 (lågt nummer)

500 kr 2007 sn.nr = 0.8
 

500 kr 2007 sn.nr = 1.1

500 kr 2007 sn.nr = 1.49 (högt nummer)
 

500 kr 2009 sn.nr = 0.000 (extremt lågt nummer)
(e-post-2016-05-18 fån en samlare)

500 kr 2009 sn.nr = 0.1
 
 

500 kr 2009 sn.nr = 0.6

500 kr 2009 sn.nr = 0.9
 

500 kr 2009 sn.nr = 1.1

500 kr 2009 sn.nr = 1.2
 

500 kr 2009 pn 57 (lägsta möjliga)
   

500 kr 2012 pn 01 (lägsta möjliga)

500 kr 2012 pn 40 (högsta möjliga)
 

500 kr 2012 sn.nr = 0.2

500 kr 2012 sn.nr = 0.6
 

500 kr 2014 sn.nr = 0.6

500 kr 2014 pn 40 (högsta möjliga)
 

500-kronorsedeln trycks i "ark" med 28 olika positionsnummer (2-3:e siffran från vänster i sedelnumret). Positionsnummer 57-84 används under årtiondet 2000-talet medan 80-talet hade "01-28" och 90-talet hade "29-56". År 2007 infördes arktryck med position 57-96.

 

500 kr pos-nr 00-talet

84

77

70

63

83

76

69

62

82

75

68

61

81

74

67

60

80

73

66

59

79

72

65

58

78

71

64

57


pressbild från riksbanken


500 kr 1985-2000 Karl XI med stjärna, typ 1 och typ 2      

Årtal Antal kända exemplar Kända nummer Namnteckningar Beräknad upplaga
1985* 29 5 00 0 096 166 - 5 00 0 249 231, 5 00 0 588 548 - 5 00 0 994 884 Sträng & Dennis 491 000 ex
1989* 15 9 00 0 638 136 - 9 00 0 995 263 Åsbrink & Dennis 358 000 ex
1994* 7 4 00 0 607 631 - 4 00 0 680 264 Burenstam & Bäckström 74 000 ex
1999* 15 9 00 1 136 276 - 9 00 1 279 548, 9 00 1 917 809 - 9 00 1 929 628 Hulterström & Bäckström 157 000 ex
2000* 3 0 00 0 918 974 - 0 00 0 954 325 Hulterström & Bäckström 37 000 ex

Man kan skilja på 1989* och 1999* med namnteckningarna eller serienummer (0 resp. 1, markerade med gult)


Varianter på foliebandet (skarv eller snett skuret)


500 kr 2002 med skarv i foliebandet (längst ned under 500)

Det finns en variant där foliebandet har en 0,2 mm bred skarv. 500-lappen har skarven under valören 500. När man vinklar papperet så att hologrammet skiftar i regnbågens färger så ser skarven svart ut medan om man vinklar papperet mycket snett så att metallfärgen syns så blir skarven kraftigt metallblänkande (lyser starkare än resten av foliebandet). Skarven återkommer ungefär på var 9:e sedel (behöver utredas noggrannare). Det finns en extremt tunn skarv på 0,01 mm (knappt synlig) vid var 3:e 500 i foliebandet (avstånd 35 mm). Den tjocka skarven på 0,2 mm finns alltid i samma position som en av de hårfina mikroskarvarna.


(e-post 2003-07-28 från en vänlig samlare)

Det finns 500 kr sedlar med så snett skuret folieband att delar av nästa band syns till höger eller till vänster om det stora foliebandet.

500 kr sedlar 2009 kan sakna ljusgrön kvadrat i UV-ljus

  
500-lapp utan fluorescerande ruta på baksidan (e-post 2015-09-22 från en vänlig samlare)

Detta har hittats på 500-lappar från 2009. Om du har en sådan sedel, så skicka gärna en bild i UV-ljus till min e-post adress. www.expressen.se/nyheter/forsokte-handla-med-fel-sedel--stoppad.

Även 1000 kr 1989 kan ibland sakna fluorescerande halvmåne på baksidan


Specimen 500 kr 1985 nr 5000000000 (provsedel)


med vattenmärke och säkerhetstråd samt normal baksida med röd SPECIMEN text

Prop. 2000/01:40: Bilaga 3: Internationell konvention för bekämpande av penningförfalskning:

Det framgår av texten att SPECIMEN-sedlar ska sändas till andra länders central myndighet mot sedelförfalskningar. Tidigare har man oftast sänt SPECIMEN-sedlarna till centralbanken. När dessa sedlar senare blev indragna så överlämnades SPECIMEN-sedlarna till ett statligt myntmuseum eller liknande.

Olika typer av Specimen och Provsedlar för olika ändamål: https://en.wikipedia.org/wiki/Specimen_banknote


Provsedel 150×82 mm Tumba Bruk SCAN COIN

Dessa provsedlar har använts av reparatörer av automater för att testa att automaten fungerar efter reparationen (jfr Televerkets provmynt för mynttelefoner). Provsedel  har blått offsettryck på vitt papper utan vitmedel (violett i UV-ljus): PROVSEDEL (på guilloche-mönster). Provsedeln har dessutom ett relieftryck (koppartryck) utan färg med texten TUMBA PAPER MILL, BANK-NOTE PAPER SECURITY PAPER samt ett handgraverat porträtt av Jonas Bagge med maskingraverat guilloche-mönster. Samma relieftryck finns på en provsedel med brunt gravyrtryck inklistrad i boken Lagerqvist/Nathorst-Böös Sedlar (1971)


Test-sedel från Inter Innovation

Inter Innovation tillverkade bensinpumpar och smarta bankomater.


Uppåt ] 20 kr ] 50 kr ] 100 kr ] [ 500 kr ] 1000 kr ]


Åter till Start ]