20 kr Selma Lagerlöf 19912008

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2024-02-05

Uppåt ] [ 20 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 500 kr ] 1000 kr ]


20 kr 1991 typ 1 med årtalssiffra 1, positionsnummer 99, serienummer 0, slutsiffror 00

Gavs ut: 1 jan. 1992 enligt SFS 1991:1499

Ogiltig: 30 juni 2016 enligt SFS 2014:1030 men kunde lösas in i banker t.o.m. 2016-08-31

Papper: Benvitt utan vitmedel

Framsida: Selma Lagerlöf (1858-1940) och hästekipage (från foto 1919), Gravyrtryck samt offset
kuskens namn är Johan Åhs: www.svd.se/kultur/litteratur/med-selma-forsvinner-ocksa-ahs_6079755.svd

Baksida: Nils Holgersson flyger över Skåne och Glimmingehus, Offsettryck

Kantbilder: framsida: upp-ned med linjer och koncentriska cirklar

                                   vänster-höger med koncentriska cirklar

Konstnär: ?

Gravör: Toni Hanzon och Agnes Miski (lilla bilden med Selma sittande i en vagn)

Nummer: Tio siffror, Boktryck, Svart färg som ger gulgrön fluorescens i UV-ljus

Namnteckningar: Två i offset på baksidan

Vattenmärke: Selma Lagerlöf, upprepat

Säkerhetsfibrer: Saknas

Säkerhetstråd: JA, slät 0,5 mm

Infrarött: Två koppartrycksfärger som ögat uppfattar som samma färg men särskiljs i IR-ljus

Mikrotext: Lodrätt längst till höger (gravyr)

Dold bild: Liten triangel inne i den större triangeln till höger om Selma

Koncentriska cirklar: I ett rutmönster ovanpå vattenmärket

Enligt SFS 1988:1385 stadgas att "Sedlar får utges med valörerna tio, tjugo, femtio, etthundra, femhundra, ettusen och tiotusen kronor". Detta är den första antydan om den kommande 20-lappen.


50 kr provsedel 130×72 mm som aldrig kom ut som sedel. Valören ändrades till 20 kr.

Sedelvalören 50 kr planerades ursprungligen att ingå i 1985 års sedelserie med Selma Lagerlöf som motiv. I Riksbankens broschyrer om de nya sedlarna på 500 och 100 kr anges att en ny 50 kr-sedel med röd färg och måtten 130×72 mm planeras. I broschyren för 1000 kr-sedeln 1989 har man slopat all beskrivning av sedlar under 100 kr och år 1992 utgavs istället Selma Lagerlöf med valören 20 kr.

Ersattes av en ny 20 kr-sedel 2015 med Astrid Lindsgren.


Typ 1: mörkblå, 130×72 mm

Gavs ut: 1 jan. 1992 enligt SFS 1991:1499

Ogiltig: 31 dec. 2005 enligt SFS 2004:864

Format: 130×72 mm

Framsida: Gravyrtryck i mörkblå färg samt offset: blågrön, guldockra, purpur, grå

Baksida: Offsettryck i guldockra, blå och röd färg

Fluorescerande: Den guldockra färgen bakom Selma har blå fluorescens

Årtal

Utan stjärna

Med stjärna (slutsiffror)

Serie

sn.nr

Position

Serie

sn.nr

Position

1991

0-4

0.66-4.99

33-64

4
0
0

4.01-4.99
(slut = 01)
(slut = 00)

00
98
99

1992

0-1

0.55-1.99

33-64

Saknar stjärna

1994

0-1

0.34-1.96

33-64

Saknar stjärna

1995

0

0.13-0.98

33-64

Saknar stjärna

 


20 kr 1992 pn 33


20 kr 1992 pn 64
   

20 kr 1991 pn 00 med stjärna (*), sn.nr = 4.0

20 kr 1991 pn 00 med stjärna(*), sn.nr = 4.9

20 kr 1991 pn 00 med stjärna (högt nr)
 

20 kr 1991 pn 98 med stjärna(*), slut = 01
(e-post 2007-07-15 från en samlare)

20 kr 1991 pn 98 med stjärna(*), slut = 01
(e-post 2017-07-23 från en samlare)

20 kr 1991 pn 99 med stjärna(*), slut = 00
(Tradera 2011-02-26)

20 kr 1991 pn 99 med stjärna(*), slut = 00
(Tradera 2008-12-20)

20 kr 1991 sn.nr = 0.67 (mycket lågt nummer)

20 kr 1991 sn.nr = 0.69

20 kr 1991 sn.nr = 4.99

(e-post 2018-05-02 från Norge)

20 kr 1992 sn.nr = 0.55 (lågt nummer)

20 kr 1992 sn.nr = 1.99 (mycket högt nummer)

(e-post 2018-05-02 från Norge)
 

20 kr 1994 sn.nr = 0.35 (lågt nummer)

20 kr 1994 sn.nr = 1.93 (högt nummer)

(e-post 2018-05-02 från Norge)
 

20 kr 1995 sn.nr = 0.13 (lågt nummer)

20 kr 1995 sn.nr = 0.7

(e-post 2018-05-02 från Norge)
 

Typ 2: violett, 120×67 mm

  

  
20 kr typ 2 i ultraviolett ljus

  
20 kr typ 2 i infrarött ljus

Gavs ut: 15 sep. 1997 enligt SFS 1997:671

Ogiltig: 30 juni 2016 enligt SFS 2014:1030

Format: 120×67 mm

Framsida: Gravyrtryck i violett färg samt offset: violett, olivgrön, purpur

Baksida: Offsettryck i violett, gulgrön och brunröd färg

Fluorescerande: Purpurfärgen till vänster om Selma och i ordet KRONOR ovanför hatten har blå fluorescens

Årtal

Utan stjärna

Med stjärna (slutsiffror)

Serie

sn.nr

Position

Serie

sn.nr

Position

1997

0-2

0.7-2.99

01-40

2
0

2.80-2.99
(slut = 00)

00
98

1998

0

0.2-0.99

01-40

Saknar stjärna

1999

0

0.5-0.99

01-40

Saknar stjärna

2001

0-1

0.7-1.99

41-80

Saknar stjärna

2002

0-1

0.0-0.99, 1.0

41-80

Saknar stjärna

2003 0-1 0.0-1.79 41-80

Saknar stjärna

2005 0 0.1-0.749 41-80

Saknar stjärna

2006 0-1 0.1-1.49 41-80

Saknar stjärna

2007 0 0.2-0.6, 0.8 41-94

Saknar stjärna

2008 0-1 0.0-1.6 41-94

Saknar stjärna

Variant: Vissa sedlar 1997 och 1998 saknar helt fluorescens runt Selma (vänster och ovanför).


20 kr 1997 pn 01


20 kr 1997 pn 40


20 kr 2001 pn 41


20 kr 2001 pn 80

Antalet utelöpande sedlar år 2000 var 70 milj. ex. Med 40 positionsnummer skulle detta kräva sn.nr = 0.2-1.9 om alla trycktes samtidigt.


20 kr 1997 med stjärna, sn.nr = 2.99

20 kr 1997 med stjärna, sn.nr = 2.8

20 kr 2001 sn 2 (okänd i cirkulationen)
(kopia från riksbankens broschyr)

20 kr 1997 sn.nr = 0.7 (lågt nummer)

20 kr 1997 pn 98 lägre nummer
(e-post 2015-05-08 från en vänlig samlare)

20 kr 1997 pn 98 med stjärna (*)
(e-post 2000-10-19 från en samlare i Falun)

20 1997 sn.nr = 2.9 (högt nummer)

20 kr 1998 sn.nr = 0.9 (högt nummer)

20 kr 1999 sn.nr = 0.53 (lägsta kända nr)

20 kr 1999 sn.nr = 0.9 (högt nummer)

20 kr 2001 sn.nr = 0.7 (lågt nummer)

20 kr 2001 sn.nr = 1.99 (mycket högt nummer)
 

20 kr 2002 extremt lågt nr 0 000 004 (pn 72)

20 kr 2002 sn.nr = 0.99
 

20 kr 2002 sn.nr = 1.08

20 kr 2002 sn.nr = 1.0999 (mycket högt nr)
 

20 kr 2003 sn.nr = 0.0 (lågt nummer)

20 kr 2003 sn.nr = 1.79 (mycket högt nummer)
 

20 kr 2005 sn.nr = 0.1 (lågt nummer)

20 kr 2005 sn.nr = 0.749 (mycket högt nummer)
 

20 kr 2006 sn.nr = 0.1 (lågt nummer) 

20 kr 2006 med sn.nr = 0.99
 

20 kr 2006 sn.nr = 1.00

20 kr 2006 sn.nr = 1.49 (högt nummer)
 

20 kr 2007 pn 41 (lägsta möjliga)

20 kr 2007 pn 94 (högsta möjliga)
 

20 kr 2007 sn.nr = 0.2 (lågt nummer)

20 kr 2007 sn.nr = 0.6
 

20 kr 2007 sn.nr = 0.8

20 kr 2007 sn.nr = 0.8 (högt nummer)
 

20 kr 2008 pn 41 (lägsta möjliga)

20 kr 2008 pn 94 (högsta möjliga)

20 kr 2008 sn.nr = 0.00 (lågt nummer)

20 kr 2008 sn.nr = 0.9

20 kr 2008 sn.nr = 1.0

20 kr 2008 sn.nr =1.6 (högt nummer)

I riksbankens broschyrer finns en sedel avbildad med nr 1432000876, således med serienummer 2 som inte påträffats bland cirkulerande exemplar (saknas i min tabell).

Pressmeddelande 14 aug. 1997 nr 39 archive.riksbank.se/sv/Webbarkiv/Publicerat/Pressmeddelanden/1997/Ny-mindre-20-kronorssedel-slapps-15-september/index.html

"Den 15 september introduceras en ny 20-kronorssedel. Den nya sedeln är något mindre till formatet. Orsaken är förväxlingsrisken med 100-kronorssedeln, vilket varit ett problem bl a för synskadade. Det nya formatet blir 120 × 67 mm, mot tidigare 130 × 72 mm. Sedeln trycks på ett slitstarkare papper och med smärre färgjusteringar, men motivet på sedeln är detsamma som tidigare. Den nuvarande 20-kronorssedeln fortsätter att gälla, men dras successivt in i takt med att den slits ut."

Pressmeddelande 12 feb. 2004 nr 9 Microsoft Word - nr09.doc (riksbank.se)

Uppgradering med slitstarkare papper (men inte säkerhetsdetaljer).


Provsedel 130×72 mm

Provsedel i format som typ 1 på gult papper med vattenmärke "Rutnät av diagonala våglinjer med siffran 5 inlagd i rutorna". Samma papper som 5 kr 1965-1981 med röda och blå säkerhetsfibrer. Dessutom finns färglöst relieftryck med "Tumba Bruk Sweden".


Uppåt ] [ 20 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 500 kr ] 1000 kr ]


Åter till Start ]