100 kr Carl von Linné 19862014

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2023-10-09

Uppåt ] 20 kr ] 50 kr ] [ 100 kr ] 500 kr ] 1000 kr ]


100 kr 1986 typ 1 med årtalssiffra 6, positionsnummer 00, serienummer 7

Gavs ut: 2 mars 1987 enligt RBFS 1987:3 A:17

Ogiltig: 30 juni 2017 enligt SFS 2014:1030 men kunde lösas in på banker t.o.m. 2018-06-30

Format: 140×72 mm

Papper: Benvitt utan vitmedel

Framsida: Carl von Linné (1707-1778) och växter samt botaniska trädgården i Uppsala, Gravyrtryck i grön och rödbrun färg samt offset: blå, brun och röd färg

Baksida: Bi som pollinerar en blomma (efter foto av Lennart Nilsson), Offset tryck i grön, röd, brun och blå färg

Konstnär: ?

Gravör: Gunnar Nehls

Nummer: Tio siffror, Boktryck, Svart färg som ger gulgrön fluorescens i UV-ljus

Namnteckningar: Två i offset på baksidan

Vattenmärke: Carl von Linné

Fluorescerande: Sedelnummer (typ 1-3) samt ytterligare detaljer (typ 3)

Infrarött: Två koppartrycksfärger som ögat uppfattar som samma färg men särskiljs i IR-ljus


Typ 1: ett stort enkelt (placerat) vattenmärke

  
100 kr typ 1 i ultraviolett ljus

Gavs ut: 2 mars 1987 enligt RBFS 1987:3 A:17

Ogiltig: 31 dec. 2005 enligt SFS 2004:864

Framsida: Huvudmotiv i grön färg (gravyr) och växter i brun färg (gravyr) samt offset (blå, brun, röd)

Baksida: Offsettryck i grön, röd, brun och blå färg

Vattenmärke: Stort, enkelt, placerat utan upprepning

Säkerhetsfibrer: Saknas (typ 1 och 2)

Säkerhetstråd: JA, slät 0,5 mm (typ 1 och 2)

Mikrotext: Uppe till höger (typ 1 och 2), Gravyr

Dold bild: Liten triangel inne i den större triangeln till höger om Carl (typ 1 och 2)

Koncentriska cirklar: Saknas (typ 1 och 2)

Årtal

Utan stjärna

Med stjärna (slutsiffror)

Serie

sn.nr

Position

Serie

sn.nr

Position

Namnteckningar

1986

0-9

0.0-7.9
8.0-8.9
9.0

01-32

7
7
6-7

7.01-7.95

00
98
99

Åsbrink & Dennis
(slut = 00)
(slut = 01)

1987

0-6

0.1-5.9
6.0-6.1

01-32

Saknar stjärna

1988

0-3

0.0-3.8

01-32

1

1.51-1.99

00

Åsbrink & Dennis

1992

0

0.6-0.9

33-64

Saknar stjärna

100 kr 1986 med sn 9 är mycket ovanlig och jag har endast observerat fyra exemplar (i en databas med tusentals 100-lappar): 6139065512, 6159079083, 6079082074,  6229086468. Som synes är 5:e siffran 0 i alla fallen. Intervallet 065501086500 är snävt så antalet tryckta sedlar är ca 32×2100 = 672 000 st.


100 kr 1986 sn.nr = 0.00 (extremt lågt nr) 

100 kr 1986 sn.nr = 9.065 (extremt högt nummer)

100 kr 1986 sn.nr = 9.079 (extremt högt nummer)

100 kr 1986 pn 99 med stjärna (*)
(e-post 2000-10-19 från en samlare i Falun)
   

100 kr 1986 pn 00 med stjärna (*)

100 kr 1986 pn 00 med stjärna (*)

100 kr 1986 pn 00 med stjärna (*)

100 kr 1988 pn 00 med stjärna (*)

100 kr 1988 pn 00 med stjärna (*)

100 kr 1988 pn 00 med stjärna (*)

100 kr 1992 sn.nr = 0.6

100 kr 1992 sn.nr = 0.9
 

100 kr 1987 med sn 6 är ganska ovanlig och där har jag observerat sju exemplar varav 3 st med sn 6.0 och 4 st med sn 6.1 (100-tusentalssiffra 0-1).

Typ 2: litet upprepat (löpande) vattenmärke

Gavs ut: Början av 1997 enligt RBFS 1991:10 A:57 (beslut 7 nov. 1991, i kraft 1 jan. 1992)

Ogiltig: 31 dec. 2005 enligt SFS 2004:864

Vattenmärke: Litet, upprepat (löpande)

Årtal

Utan stjärna

Med stjärna (slutsiffror)

Serie

sn.nr

Position

Serie

sn.nr

Position

Namnteckningar

1996

0-1

0.1-1.9

33-64

1
0

1.80-1.99

00
98

Feldt & Bäckström
(slut = 01)

1998

0

0.3-0.9

33-64

Saknar stjärna

1999

0-1

0.7-1.9

33-64

Saknar stjärna

2000

0-1

0.1-1.9

65-96

Saknar stjärna

 


100 kr 1999 pn 33


100 kr 1996 pn 64


100 kr 2000 pn 65


100 kr 2000 pn 96


100 kr 1996 pn 00 och stjärna (*)

100 kr 1996 pn 98 med stjärna (*)

100 kr 1996 med stjärna

100 kr 1996 med stjärna

100 kr 1998 sn.nr = 0.3 (lågt nummer)
 

Antalet utelöpande sedlar år 2000 var 94 milj. ex. Med 32 positionsnummer skulle detta kräva sn.nr = 0.0-2.9 om alla trycktes samtidigt. En 100-lapp har en medellivslängd på 1,5 år.

Pressmeddelande 21 juli 1997 nr 36

"Med anledning av pressuppgifter om falska sedlar och nytt vattenmärke vill Riksbanken påminna om den förändring som gjorts i utformningen av 100-kronorssedlarna. Vid årsskiftet 1996/1997 började Riksbanken distribuera en ny typ av 100-kronorssedel. Den nya sedeln har ett löpande vattenmärke, dvs. flera vattenmärken kan, hela eller i delar, förekomma i den otryckta talongen på sedeln. Löpande vattenmärke förekommer även på 20- och 50-kronorssedlarna. På den äldre typen av 100-kronorssedel finns ett orienterat vattenmärke, dvs. det finns endast ett märke mitt i talongen. Denna typ av vattenmärke finns även på 500- och 1000-kronorssedlarna. Förändringen har gjorts av produktionstekniska skäl. Det är enklare att trycka ett löpande vattenmärke. Båda sedeltyper är giltiga betalningsmedel. Den nya sedeltypen kommer dock att ersätta den äldre i takt med att den slits ut".

Typ 3: folieband med hologram

  

  
100 kr typ 3 i ultraviolett ljus

  
100 kr typ 3 i infrarött ljus

Gavs ut: 1 okt. 2001 enligt SFS 2001:713

Ogiltig: 30 juni 2017 enligt SFS 2014:1030

Framsida: Huvudmotiv i grön färg (gravyr) och växter i rödbrun färg (offset) samt övrigt tryck i offset: blå, brun, röd

Baksida: Offsettryck i grön, röd, brun och blå färg

Kantbilder:  framsida: upp-ned med linjer, cirklar, text

                    baksida: upp-ned med sexkantiga figurer, text

Vattenmärke: Porträtt och valören 100 (ljusa siffror), placerat

Säkerhetsfibrer: JA, osynliga men fluorescerar blått i UV-ljus

Säkerhetstråd: JA, 1,2 mm med text: 100 och KRONOR

Folieband med hologram: Valören 100 och Tre kronor

  

Fluorescerande: Framsidan har osynligt Gravyrtryck som syns med gulgrön fluorescens i UV-ljus: "Præludia Sponsal. Plantarum" (ovanpå växterna som nu är i offset). Baksidan har stor helfärgad kvadrat med gulgrön fluorescens, med svart text 100 och Tre Kronor. www.youtube.com/watch?v=zVxMnw7oahk

Mikrotext: På vänstra delen av kavajen (gravyr)

Dold bild: Pärlemorfärg finns som "skimrande guldfärg" på baksidan som skiftar färg vid vinkling av papperet. Visar valören 100 och Tre kronor.

Koncentriska cirklar: Några få cirkelfigurer som dock inte finns i regelbundna rutmönster.

Antiskanningmönster: Små gula ringar utspridda över sedeln: en.wikipedia.org/wiki/EURion_constellation

Genomsiktsbild: Valören 100 syns när sedeln hålls upp mot ljuset

Jämför säkerhetsdetaljerna hos eurosedlarna 5-20 € med de nya svenska 100-500 kr-sedlarna. Tumba bruk hade provtryckt eurosedlar (20 €) innan de nya svenska sedlarna utformades. Man känner igen många säkerhetsdetaljer: folieband med hologram, vattenmärke med siffror, genomsiktsbild, små knallgula ringar utspridda över sedeln, pärlemorfärg.

De nya sedlarna 100 och 500 kr 2001 har ett antal små gula ringar utspridda på båda sidor (gäller även minnessedel 2005). Dessa hindrar nya skannrar och bildbehandlingsprogram från att kopiera sedlarna. Se www.rulesforuse.org/pub/index.php?currency=sek&lang=sv.

Årtal

Utan stjärna

Med stjärna

Serie

sn.nr

Position

     

2001

1-6
7

1.0-2.9, 3.3-6.4, 6.9
7.0-7.9

01-32
01-40

Saknar stjärna

2002 0-1 0.0-1.9 01-32

Saknar stjärna

2003 0-1 0.0-1.4 01-32

Saknar stjärna

2006 0-2 0.0-1.9, 2.0-2.1 01-32

Saknar stjärna

2008 0 0.0-0.8 01-45

Saknar stjärna

2009 0-1 0.0-0.9, 1.0 01-45

Saknar stjärna

2010 0-1 0.0-1.8 51-95

Saknar stjärna

2014 0 0.0-0.7 51-95

Saknar stjärna

Alla årtal finns med skarv i hologram för ca var 11:e sedel.

100 kr 2001 med sn 7 har uppenbarligen tryckts i en bredare tryckpress med 5×8 sedlar (troligen tryckt i England, se SNT 8·2003 sid. 185, IW) jämfört med tidigare 4×8, som tydligt syns i alla filmsekvenser från tryckeriet. En samlare bör även spara sedlar med höga positionsnummer 33-40.

100 kr t.o.m. 2006 har tryckts med rotationstryck där man trycker direkt på pappersrullen och skär till ark efteråt. Man har sedan fr.o.m. 2008 tryckt med arktryck där man skär rullen till ark före tryckningen. Det finns kända exemplar utan sedelnummer beroende på att arken klibbat ihop vid tryckningen.


100 kr 2001 pn 01 och sn 1


100 kr 2001 pn 32 och sn 1
 


100 kr 2001 pn 01 och sn 7


100 kr 2001 pn 40 och sn 7
 

100 kr 2001 sn.nr = 3.396

100 kr 2001 sn.nr = 3.398

100 kr 2001 sn.nr = 3.40

100 kr 2001 sn.nr = 6.00

100 kr 2001 sn.nr = 6.49

100 kr 2001 sn.nr = 6.9

100 kr 2001 sn.nr = 7.00

100 kr 2002 sn.nr = 0.05 (lågt nummer)

100 kr 2002 sn.nr = 1.99 (mycket högt nr)

100 kr 2003 sn.nr = 0.000 (mycket lågt nr)

100 kr 2003 sn.nr = 0.99

100 kr 2003 sn.nr = 1.499 (högt nummer)

100 kr 2006 sn.nr = 0.000 (mycket lågt nr)

100 kr 2006 sn.nr = 1.999 (högt nummer)

100 kr 2006 sn.nr = 2.00

100 kr 2006 sn.nr = 2.19 (högsta kända nr)
 

100 kr 2008 pn 01 (lägsta möjliga)

100 kr 2008 pn 45 (högsta möjliga)
 

100 kr 2008 sn.nr = 0.0 (lågt nummer)

100 kr 2008 sn.nr = 0.8 (högt nummer)
 

100 kr 2009 pn 01 (lägsta möjliga)

100 kr 2009 pn 45 (högsta möjliga)

100 kr 2009 sn.nr = 0.003 (mycket lågt nr)

100 kr 2009 sn.nr = 0.1

100 kr 2009 sn.nr = 0.3

100 kr 2009 sn.nr = 0.99

100 kr 2009 sn.nr = 1.000

100 kr 2009 sn.nr = 1.05 (högt nummer)
 

100 kr 2010 pn 51 (lägsta möjliga)

100 kr 2010 pn 95 (högsta möjliga)

100 kr 2010 sn.nr = 0.003 (lågt nummer)

100 kr 2010 sn.nr = 0.099

100 kr 2010 sn.nr = 0.1

100 kr 2010 sn.nr = 0.2

100 kr 2010 sn.nr = 0.5

100 kr 2010 sn.nr = 0.7

100 kr 2010 sn.nr = 0.9

100 kr 2010 sn.nr = 1.0

100 kr 2010 sn.nr = 1.6

100 kr 2010 sn.nr = 1.8 (högt nummer)

100 kr 2104 sn.nr = 0.000 (mycket lågt nr)

100kr 2014 sn.nr = 0.1

100 kr 2014 sn.nr = 0.7

100 kr 2014 pn 51 (lägsta möjliga)

100 kr 2014 pn 95 (högsta möjliga)

100 kr 2014 sn.nr = 0.3

 


Varianter på foliebandet (skarv eller snett skuret)

Det finns en variant där foliebandet har en 0,2 mm bred skarv. I bilden till vänster syns skarven som ett svart streck mellan de nedre tre kronorna. Jämför med de övre tre kronorna som har normal bild där även toppen på den undre kronan syns.

När man vinklar papperet så att hologrammet skiftar i regnbågens färger så ser skarven svart ut medan om man vinklar papperet mycket snett så att metallfärgen syns så blir skarven kraftigt metallblänkande (lyser starkare en resten av foliebandet). Skarven återkommer ungefär på var 11:e sedel (behöver utredas noggrannare). Det finns en extremt tunn skarv på 0,01 mm (knappt synlig) vid var 3:e "Tre Kronor"  i foliebandet (avstånd 34 mm). Den tjocka skarven på 0,2 mm finns alltid i samma position som en av de hårfina mikroskarvarna.

 


100 kr, felskuret folieband
(e-post 2003-07-27)

100 kr, svart band till höger
(e-post 2003-10-25 från en samlare i Falun)

100 kr Carl von Linné har upptäckts (e-post 2003-07-27 från en vänlig samlare) med så snett skuret folieband att den lodräta texten med "SVERIGES RIKSBANK" syns till vänster om "100   100   100".

100 kr 2001 med svart band till höger har upptäckts, där man tydligt ser att ovalen med valören 100 är starkt förskjuten åt vänster, medan den lodräta texten 100 - 100 - 100 och SVERIGES RIKSBANK, är normal. Jag tror att man tillverkat foliebandet i stora ark som sedan strimlats lodrätt och skarvats ihop på sedelpapperet. Tryckfelet med denna svarta linje har då redan funnits innan men applicerat foliebandet på papperet. Den extrema snedcentreringen har troligen gjort at den svarta linjen kommit fram. Vid normal centreringen hade den skurits bort.


Rättelse: Jag har tidigare felaktigt ritat in 100 kr 2010 position 87 nederst. Position 87 ska vara upptill vänster.

100 kr typ 3 pos-nr 2001-2006
32 24 16 08
31 23 15 07
30 22 14 06
29 21 13 05
28 20 12 04
27 19 11 03
26 18 10 02
25 17 09 01
100 kr typ 3 pos-nr 2010-2014  
87 78 69 60 51
88 79 70 61 52
89 80 71 62 53
90 81 72 63 54
91 82 73 64 55
92 83 74 65 56
93 84 75 66 57
94 85 76 67 58
95 86 77 68 59

  

Crane anskaffade år 2007 ny bredare tryckpress med arktryck (tidigare rotationstryck). Troligen skedde då ändringen av högsta position från upptill till nedtill på tryckarket.


100 kr 1986-1996 Carl von Linné med stjärna, typ 1 och typ 2

Årtal Antal kända exemplar Kända nummer Namnteckningar Beräknad upplaga
1986* 45 6 00 7 014 950 - 6 00 7 957 121 Åsbrink & Dennis 944 000 ex
1988* 50 8 00 1 515 901 - 8 00 1 991 841 Åsbrink & Dennis 477 000 ex
1996* 14 6 00 1 804 550 - 6 00 1 994 965 Feldt & Bäckström 191 000 ex

Man kan skilja på 1986* och 1996* med namnteckningarna eller serienummer (7 resp. 1, markerade med gult) samt olika vattenmärke.

  
100 kr vm stort och litet (upprepat) för 1986 resp. 1996

  
100 kr 1986*

  
100 kr 1988*

  
100 kr 1996*

100 kr stjärna med positionsnummer 98 eller 99


100 kr 1986 pn 99 med stjärna (*)
(e-post 2000-10-19 från en samlare i Falun)

100 kr 1996 pn 98 med stjärna (*)
 

Provsedel 140×72 mm Tumba Bruk SCAN COIN

Dessa provsedlar har använts av reparatörer av automater för att testa att automaten fungerar efter reparationen (jfr Televerkets provmynt för mynttelefoner). Provsedel  har blått offsettryck på vitt papper utan vitmedel (violett i UV-ljus): PROVSEDEL (på guilloche-mönster). Provsedeln har dessutom ett relieftryck (koppartryck) utan färg med texten TUMBA PAPER MILL, BANK-NOTE PAPER SECURITY PAPER samt ett handgraverat porträtt av Jonas Bagge med maskingraverat guilloche-mönster. Samma relieftryck finns på en provsedel med brunt gravyrtryck inklistrad i boken Lagerqvist/Nathorst-Böös Sedlar (1971)

Provsedel 140×72 mm

Provsedel på gult papper med vattenmärke "Rutnät av diagonala våglinjer med siffran 5 inlagd i rutorna". Samma papper som 5 kr 1965-1981 med röda och blå säkerhetsfibrer. Dessutom finns färglöst relieftryck med "Tumba Bruk Sweden".


Test-sedel från Inter Innovation

Inter Innovation tillverkade bensinpumpar och smarta bankomater.


Uppåt ] 20 kr ] 50 kr ] [ 100 kr ] 500 kr ] 1000 kr ]


Åter till Start ]