1000 kr Karl XIV Johan 19761988

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2024-03-26

Uppåt ] 5 kr ] 10 kr ] 50 kr ] 100 kr ] [ 1000 kr ] Banderoller ] Provsedlar ]


1000 kr 1976 typ 1a med namnteckningar Pierre Vinde & Krister Wickman

Gavs ut: 15 dec. 1976 enligt SFS 1976:758

Ogiltig: 31 dec. 1998 enligt SFS 1996:168 och SFS 1998:1416

Format: 180×82 mm

Papper: Svagt rosatonat, maskingjort, arktryck

Framsida: Karl XIV Johan (kung 1818-1844), Gravyrtryck i brun färg samt offset: violett, grön, orange

Baksida: Bessemer Ståltillverkning, Gravyrtryck i brun färg samt offset: violett, brun, orange

Konstnär: Arne Askvall

Gravör: Albert Jorpes

Nummer: Årtal + löpnummer (7 siffror), Röd färg som ger kraftigt orange fluorescens i UV-ljus (fr.o.m. ca 1981)

Vattenmärke: Jöns Jacob Berzelius en face, placerat utan upprepning

Säkerhetsfibrer: Saknas

Säkerhetstråd: JA

Fluorescerande: Nummer och årtal fluorescerande (tidiga årtal saknar detta) samt varierande mängd vitmedel

Mikrotext: Saknas


1977-1980 utan och 1981-1984 med fluorescerande årtal och nummer i UV-ljus
även 1980 nr 8420424 saknar fluorescens


1000 kr 1980 nr 9145638 med fluorescerande nummer i UV-ljus (e-post 2009-12-08 från samlare)

Namnteckningar 1976-1985

Två i brunt offsettryck (fast kombination per år)

1000 kr År Vänster namn Riksbankschef Höger namn
1976 typ 1a Pierre Vinde Krister Wickman -
1976 typ 1b
1977-1978
- Carl Henrik Nordlander Torsten Bengtsson
1980-1981 - Lars Wohlin Torsten Bengtsson
1983-1985 - Bengt Dennis Gunnar Sträng

Pierre Vinde ordförande i riksbanksfullmäktige 1973-1976, född 1931.

Torsten Bengtsson ordförande i riksbanksfullmäktige 1976-1982, född 1914.

Gunnar Sträng finansminister 1955-1976, ordförande i riksbanksfullmäktige 1982‒1985, född 1906.

Namnteckningar 1986-1988

År 1986 ändrade man ordningsföljden på de två namnen så att riksbankschefen hamnade till höger.

1000 kr År Ordförande Riksbankschef
1986-1988 Erik Åsbrink Bengt Dennis

Erik Åsbrink, ordförande i riksbanksfullmäktige 1985‒1990, finansminister 1996‒1999, född 1947.


Ersattes av en ny 1000 kr-sedel 1989 med Gustav Vasa.

År 1977 cirkulerade 8 milj. 1000-lappar, år 1981 cirkulerade 15 milj. ex. och år 1987 fanns totalt 28 milj. sedlar. Man räknar med att 100-lappar har en livslängd på 1,5 år men 1000-lapparna hanteras med större varsamhet så jag gissar att medellivslängden är 3-5 år (sedelnumret tillåter högst 10 milj. per år).

Årtal

Utan stjärna

Högsta nr utan stj Med stjärna

typ 1a

nummer utan fluorescens, riksbankschefens namn till höger, papper med vitmedel

1976 typ 1a

nt Vinde & Wickman

9,35 milj.

se bild nedan

typ 1b

nummer utan fluorescens, riksbankschefens namn till vänster, papper med vitmedel

1976 typ 1b

nt Nordlander & Bengtson

9,63 milj.

Wallén SS & Ahlström 63:1365

1977

nt Nordlander & Bengtson

9,82 milj.

e-post 2005-01-22

1978

nt Nordlander & Bengtson

9,52 milj.

Riibe 17:2854 och Auktion 2003-01

1980 typ 1b

nt Wohlin & Bengtson, nr under 8,5 milj.

 

Saknar stjärna

typ 1c

nummer med orange fluorescens, riksbankschefens namn till vänster

1980 typ 1c nt Wohlin & Bengtson, nr över 9 milj. 9,34 milj. Saknar stjärna
1981 nt Wohlin & Bengtson 5,33 milj. e-post 2006-11-24 (bild nedan)

1983

nt Dennis & Sträng

6,73 milj.

se bild nedan

1984

nt Dennis & Sträng

5,72 milj.

Saknar stjärna

1985

nt Dennis & Sträng

6,05 milj.

JA enligt Auktion 2003-03-30

typ 1d

nummer med orange fluorescens, riksbankschefens namn till höger

1986 nt Åsbrink & Dennis 5,85 milj. Saknar stjärna

1988

nt Åsbrink & Dennis

8,84 milj.

Saknar stjärna

spets uppåt  spets nedåt

Stjärnsedlar 1976-1981 har fem-uddig stjärna med spetsen uppåt medan år 1983-1985 har spetsen nedåt (är något fylligare).


typ 1a nt Vinde & Wickman

yp 1a nt Vinde & Wickman

typ 1a nt Vinde & Wickman

typ 1a nt Vinde & Wickman

typ 1a nt Vinde & Wickman

typ 1a nt Vinde & Wickman

typ 1a nt Vinde & Wickman

typ 1a nt Vinde & Wickman

typ 1a nt Vinde & Wickman

typ 1a nt Vinde & Wickman

typ 1a nt Vinde & Wickman
 

typ 1b nt Nordlander & Bengtson 
 

typ 1b nt Nordlander & Bengtson
(e-post 2003-09-05)

typ 1b nt Nordlander & Bengtson
 

typ 1b nt Nordlander & Bengtson

typ 1b nt Nordlander & Bengtson

typ 1b nt Nordlander & Bengtson

typ 1b nt Nordlander & Bengtson

typ 1b nt Nordlander & Bengtson
 

 

(e-post 2006-11-24)
 

 

 

(e-post 2016-02-20)

1980 fluorescerande nummer

1980 fluorescerande nummer

 
 

(e-post 2006-11-24)

(e-post 2006-12-01)

(e-post 2006-11-24) omvänd stjärna

(e-post 2006-12-01) omvänd stjärna
  

 

(e-post 2006-11-29) omvänd stjärna

 

 


(e-post 2016-02-13) omvänd stjärna

 
 

 
 

Stjärnsedlarnas nummer (> 9 milj.) i Wallén SS stämmer inte alltid med hittade exemplar. Inte heller 1976 upp till 1 milj stämmer eftersom nr 0171751 hittats utan stjärna.


typ 1a (e-post 2006-11-29 från en samlare i Umeå), nt Vinde & Wickman

Min slutsats är att följande gäller för stjärnsedlarnas nummer:


typ 1b (e-post 2003-09-05), nt Nordlander & Bengtson


Banderoll till bunt med 1000 kr sedlar 1977 med bruten nummerföljd (innehåller stjärnsedlar)


Kända exemplar av årtalet 1976

Den total upplagan för 1000 kr 1976 (utan stjärna) oberoende av namnteckningar är totalt 16,5 milj. exemplar (för typ 1a + typ 1b) medan år 1977 endast har 9,8 milj. ex.

1000 kr 1976 (typ 1a) nt Pierre Vinde & Krister Wickman

Sedelnummer Referens
nr 0000000 Provexemplar, Skandinavisk Numismatik 9/76 sid. 33
nr 0000000 Specimen, Auktion i Paris 2003
nr 0000112 Riksbankens broschyrer 1992 och 1996
nr 0000134 Riksbankens broschyr 2000, tidigare på riksbankens webb (TIFF)
nr 0000301 Riksbankens broschyr 1987

nr 0000400

Myntkontakt 2/83 omslag
nr 0001000 Ahlström 64:833
nr 0008344 Tradera 2021-10-13
nr 0088960 Tradera 2021-08-21
nr 0144125 Tradera 2021-05
nr 0171751 Tradera 2008-01
nr 0185792* e-post 2018-10-09, med stjärna
nr 0199989* e-Bay 2016-11-25, med stjärna
nr 0203448* Auktion 2016-01, med stjärna
nr 0217798* Tradera 2018-06-04, med stjärna
nr 0221083* Auktion 2015-02, med stjärna
nr 0237758* Auktion 2011-08, med stjärna
nr 0242489* Auktion 2010-03, med stjärna
nr 0262128* e-post 2012-02-18, med stjärna
nr 0262928* Tradera 2024-03-26
nr 0310147 MISAB 29 nr 688
nr 1176911 Tradera 2023-03-06
nr 1229205 Auktion 2010-08
nr 2302770 Auktion 2015-08
nr 3025190 Auktion 2018-02
nr 3098049 Auktion 2010-08
nr 3152620 Tradera 2019-11-28
nr 3248952 Auktion 2016-08
nr 3329386 Auktion 2008-10
nr 3341870 Auktion 2004-03-10
nr 4016154 Auktion 2010-12
nr 4203241 Auktion 2009-01
nr 4275200 Auktion 2017-02

nr 4650711

Myntboken

nr 5034323 Tradera 2021-07-07
nr 5208331 Auktion 2007-06-06
nr 5231580 Auktion 2010-03
nr 6079314 Auktion 2008-11
nr 6193916 Auktion 2009-03
nr 6262609 Auktion 2009-01
nr 6343958 Auktion 2012-03
nr 6354988 Auktion 2011-08
nr 7023962 Auktion 2008-12
nr 7258549 Auktion 2017-09
nr 8160435 Auktion 2008-01-21
nr 8226279 Tradera 2023-02-08
nr 9147003 Tradera 2022-11-03
nr 9341966 Auktion 2018-01
nr 9350865 Auktion 2010-06
nr 9870054* Auktion 2015-11, med stjärna
nr 9895679* e-post 2005-12-10, med stjärna

Dessa 1000-lappar från 1976 har således riksbankschefens namn till höger vilket avviker från alla andra tidiga sedlar tillhörande 1965 års sedelserie. Eventuellt är det en kvarvarande metod som man ärvt från tidigare högvalörer t.ex. 1000 kr 1973 och 10000 kr 1958.

1000 kr 1976 (typ 1b) nt Carl-Henrik Nordlander & Torsten Bengtson

Sedelnummer Referens
nr 0400203* Riibe.no, med stjärna
nr 0411083* Auktion 2008-06, med stjärna
nr 0422245* e-post 2003-09-05, med stjärna
nr 0438080* Auktion 2016-09-08, med stjärna
nr 0439390* Tradera 2020-03-31, med stjärna
nr 0444306* Tradera 2023-02-14, med stjärna
nr 0462770* Tradera 2023-01-25, med stjärna
nr 0528664 Tradera 2023-04-21
nr 0615808 Tradera 2021-06
nr 0667121* Tradera 2023-02-14, med stjärna
nr 0677950* Auktion 2011-12, med stjärna
nr 0686075* Auktion 2009-10, med stjärna
nr 0698043* Wallén SS & Ahlström 63:1365, med stjärna
nr 0709930* Tradera 2023-01-25, med stjärna
nr 0717963* Auktion 2013-02, med stjärna
nr 1524217 Auktion 2008-02-18
nr 1572856 Tradera 2021-12-12
nr 1594175 Tradera 2021-07-07
nr 1628234 Philea Mynt 23:554
nr 2458214 Auktion 2008-11
nr 2540019 Auktion 2010-08
nr 2737696 Auktion 2007-02-06
nr 3613731 Tradera 2021-07-07
nr 4503788 Auktion 2012-09-29
nr 4539796 Auktion 2008-03
nr 6502838 Auktion 2010-08
nr 6727650 Sveriges Färgsedlar
nr 7467097 Krause Wold Paper Money
nr 7618125 Auktion 2007-04-09
nr 8741035 Tradera 2019-08-18
nr 9464493 Auktion 2009-09
nr 9479158 e-post 2006-12
nr 9559142 E-bay 2009-01
nr 9621779 Philea 374 den 2020-02-20
nr 9632162 Tradera 2020-07-05

1000 kr 1977

Sedelnummer Referens
nr 0014621 Auktion 2009-09
nr 0319451 Tradera 2021-10-31
nr 0335521 Tradera 2018-03
nr 0346946 Tradera 2021-12-19
nr 0632320 Auktion 2008-07
nr 0772003* Internet 2005-01, stjärna, Specimen
nr 0787605* Tradera 2022-01-25, stjärna
nr 0798705* Auktion 2015-09, stjärna
nr 0801223* Tradera 2023-04-21
nr 0841774* e-post 2006-11, stjärna
nr 1038924 Tradera 2021-10
nr 1090385 Tradera 2018-03
nr 1143908 Tradera 2023-02-15
nr 1203740 Auktion 2017-11
nr 1451888 Auktion 2009-02
nr 1474694 Tradera 2023-02-15
nr 1780816 Auktion 2009-03
nr 1837791 Auktion 2018-03
nr 2378551 Tradera 2023-02-15
nr 2540019 Auktion 2009-02
nr 3082838 Auktion 2008-10
nr 3261933 Auktion 2009-10
nr 3561762 Auktion 2008-08
nr 3688069 Auktion 2009-02
nr 4006504 Auktion 2009-09
nr 4490615 Auktion 2007-02
nr 4845862 Auktion 2005-10
nr 5143037 Auktion 2008-12
nr 5390487 Auktion 2009-01
nr 6629593 Auktion 2009-03
nr 7317605 Auktion 2003-12
nr 8369357 Auktion 2009-02
nr 9206598 Auktion 2009-11
nr 9423423 Auktion 2008-07
nr 9829140 Auktion 2007-08

1000 kr 1978

Sedelnummer Referens
nr 0166362 Tradera 2021-10
nr 0549592 Auktion 2018-03
nr 0655665 Auktion 2016-05
nr 1022279 e-post 2008-03
nr 1071226 Tradera 2018-03
nr 3374586 Tradera 2023-02-14
nr 3605455 Auktion 2008-02
nr 4057751 Tradera 2022-01-08
nr 4148491 Tradera 2007-01-03
nr 4228397 Tradera 2012-07-10
nr 4256885 Tradera 2009-01-19
nr 4398960 Auktion 2009-09
nr 4516587* Auktion 2016-04, stjärna
nr 4525155* Auktion 2003-01, stjärna
nr 4551559* e-post 2008-03, stjärna
nr 4559964* Auktion 2016-03, stjärna
nr 5349325 Auktion 2018-03
nr 6135290 Auktion 2010-03
nr 7365282 Tradera 2023-02-15
nr 7596605 Auktion 2008-10
nr 8238690 Auktion 2010-02
nr 8530122 e-post 2008-03
nr 9170520 Tradera 2021-10-18
nr 9479207 Auktion 2018-03
nr 9525363 Tradera 2020-03
nr 9707879* e-post 2016-02, stjärna
nr 9716775* Auktion 2017-03, stjärna
nr 9725970* Tradera 2020-10-31, stjärna
nr 9726938* Heritage 2022-03-25, stjärna
nr 9737613* Tradera 2021-10-17, stjärna
nr 9739634* e-post 2016-02, stjärna
nr 9743554* Auktion 2007-05, stjärna
nr 9778836* Auktion 2016-11, stjärna

Postskolans övningssedlar


format 180×82 mm

Övningssedlarna finns i fem olika valörer:

Se vidare artiklar i Bältespännaren:


Övningsfrimärken


Uppåt ] 5 kr ] 10 kr ] 50 kr ] 100 kr ] [ 1000 kr ] Banderoller ] Provsedlar ]


Åter till Start ]