100 kr Gustav II Adolf 19651985

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2024-01-30

Uppåt ] 5 kr ] 10 kr ] 50 kr ] [ 100 kr ] 1000 kr ] Banderoller ] Provsedlar ]


100 kr 1972 med positionsbokstav (pb) T och seriebokstav (sb) Z, slutsiffor 00

Gavs ut: 25 okt. 1965 enligt SFS 1965:510

Ogiltig: 31 dec. 1998 enligt SFS 1996:168 och SFS 1998:1416

Format: 140×82 mm

Papper: Svagt blåtonat, maskingjort, rotationstryck

Framsida: Gustav II Adolf (kung 1611-1632), Gravyrtryck i brunröd färg samt offset: blå och grå

Baksida: Regalskeppet Wasa 1628 och träfigurer lejon, manshuvud, riksvapen, Offsettryck i blå, röd, brun och grå färg

Konstnär: Eric Palmquist

Gravör: Alfred Nefe

Nummer: Årtal + positionsbokstav + seriebokstav + löpnummer (6 siffror), Blå färg

Vattenmärke: Axel Oxenstierna i halvprofil, upprepat

Säkerhetsfibrer: Saknas

Säkerhetstråd: JA, placering ± 7 mm

Fluorescerande: NEJ, men varierande mängd vitmedel

Mikrotext: Saknas

Namnteckningar

Två i rött gravyrtryck (fast kombination per år)

100 kr År Riksbankschef Höger namn
1965 Per Åsbrink Arne Callans
1968-1972 Per Åsbrink Kurt Eklöf
1974-1976 Krister Wickman Kurt Eklöf
1978 Carl-Henrik Nordlander Kurt Eklöf
1980-1982 Lars Wohlin Kurt Eklöf
1983-1985 Bengt Dennis Kurt Eklöf

Per Åsbrink riksbankschef 19551973, född 1912.

Arne Callans bankokommissarie 1955, bankdirektör 1958, född 1918. Han finns även som vänster namn på 100 kr 1956 N+O och 1958 S+T.

Kurt Eklöf vice riksbankschef 1979-1989, bankokommissarie 1962, född 1925. Han finns även som vänster namn på 100 kr 1959 serie R och S.


Ersattes av en ny 100 kr-sedel 1987 med Carl von Linné.

Positionsbokstav (till höger om årtal)

100 kr 1965-1985 har en positionsbokstav A-T men endast A-C, E-H, K-L, N-P, R-T finns dvs. 15 olika positioner i tryckarket.

Seriebokstav (till vänster om nummer)

En seriebokstav där följande bokstäver aldrig används: D, I, J, M, Q, W.

Sedelnummer

Sedelnumret har 6 siffror 000 001 - 900 000. I tabellen anges att ?9 saknas eftersom nummer > 900 000 inte finns. 1:a siffran från vänster (100-tusental) anges i tabellerna eftersom inte alla seriebokstäver har alla siffror 0-8. Serierna trycks i bokstavsordning men inom en serie trycks numren med nedräkning från 900 000 till 000 001. Den sista serien blir ofullständig så att det finns höga nummer medan lägre nummer saknas: nedräkning från 900 000 till xxx xxx.

Smalt sedelnummer (arknumrering)

Alla 100 kr-sedlar med och utan stjärna har brett sedelnummer 17 mm utom 100 kr 1970 F som kan ha bredden 15,5 mm.

Jämför detta med 10 kr 1963* med stjärna som nästan alltid har smalt nummer 15,5 mm medan nästan alla övriga 10 kr (med och utan stjärna) har 17 mm (mätt över 6 siffror).

Stjärnsedlar

Wallén SS anger ytterligare några serier med stjärna som jag inte har sett trots letande.


Typ 1: litet vattenmärke

Årtal

Utan stjärna

Med stjärna (00 & 01 är slutsiffror)

Serie + nr (tusen)

Position

Serie + nr (stj)

Position

aldrig

D, I, J, M, Q, W, ?9

D, I, J, M, Q

 

D, I, J, M, Q

typ 1a nummer i arktryck, bredd 15,5 mm
1970 ark F4 (470) A-T

Saknar stjärna

typ 1b nummer i rotationstryck, bredd 17 mm

1965

A-G, H2-H8
(min H267)

A-T

V304-V495 (ast.)
X435-X875 (ast.)
X062-X418 (ast.)
Y013-Y849 (ast.)
Z4 (asterisk)
Z7 (asterisk)
W2, W4 (stjärna)

K (alla slut)
A (alla slut)
K (alla slut)
K (alla slut)
A (slut = 01)
A (slut = 00)
K (slut = 00)

1968

A-E, F2-F8
(min F226)

A-T

X176-X891 (stj.)
Y081-Y378 (stj.)
Z0-Z8 (stjärna)

C (alla slut)
T (alla slut)
T (alla slut)

1970 rotation

A-E, F5-F8
(min F513)

A-T

X0-X8 (stjärna)
Y0-Y8 (stjärna)

T (alla slut)
T (alla slut)

Antalet utelöpande sedlar år 1967 var 62 milj. ex (TL Riksbanken). Med 15 positionsbokstäver skulle detta motsvara nästan 5 bokstäver (om alla trycktes samtidigt): A+B+C+E + F8-F3. Det rimliga är att man tillverkar högst det dubbla antalet och minst hälften: högst 10 bokstäver A-N och minst 3 bokstäver A-C. År 1981 cirkulerade 187 milj. ex. motsvarande nästan 14 bokstäver (A-S).


 


 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

nr bredd 17 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

nr bredd 17 mm

nr bredd 17 mm

 

 
   

Typ 2: stort vattenmärke, mörkblått årtal i boktryck

Årtal

Utan stjärna

Med stjärna (00 & 01 är slutsiffror)

Serie + nr (tusen)

Position

Serie + nr (stj)

Position

aldrig D, I, J, M, Q, W, ?9 D, I, J, M, Q W D, I, J, M, Q

1971

A, B7-B8
(min B751)

A-T

Z0-Z7 (asterisk)
Z0-Z8 (stjärna)

P (alla slut)
T (alla slut)

1972 A-H (min H054) A-T Y0, Y4, Y6 (asterisk)
Y6 (asterisk)
Z0 (asterisk)
Z0, Z2, Z5 (ast.)
T (slut = 01)
T (slut = 00)
T (slut = 01)
T (slut = 00)

1974

A-K (min K064)

A-T

Z4½-Z8 (stjärna)

C (alla slut)

1976

A-P (min P003)

A-T

Y0-Y8 (stjärna)
Z0-Z8 (stjärna)
X1, X3, X5 (ast.)

T (alla slut)
T (alla slut)
T (slut = 01)

  


100 kr 1971 serie A


100 kr 1971 serie B

100 kr 1971 P-Z med asterisk


100 kr 1971 T-Z med stjärna


 


 

 

 
 


100 kr 1972 slutsiffror 00 med asterisk

 

  

 

 
 
 

 

 

Typ 3: stort vattenmärke, grönaktigt blått årtal i offset

(Riksbankschefens namn till vänster)

Årtal

Utan stjärna

Med stjärna (00 & 01 är slutsiffror)

Serie

Position

Serie + nr (stj)

Position

aldrig D, I, J, M, Q, W, ?9 D, I, J, M, Q W D, I, J, M, Q

1978

A-T (min T513)

A-T

X5-X8 (asterisk)
Y4½-Y8 (stjärna)
Z4-Z5, Z7 (ast.)

T (alla slut)
T (alla slut)
T (slut = 01)

1980

A-V (min V042)

A-T

X0-X8 (asterisk)
X0-X8 (asterisk)
Y1-Y2 (asterisk)
Z7 (asterisk)

S (alla slut)
T (alla slut)
T (slut = 01)
R (slut = 01)

1981

A-H (min H144)

A-T

X0-X8 (asterisk)
Y0 (asterisk)

T (alla slut)
T (slut = 01)

1982

A-H (min H460)

A-T

Saknar stjärna

1983

A-O (min O214)

A-T

Saknar stjärna

1985

A-N (min N464)

A-T

Saknar stjärna

 


 


100 kr 1978 T-X med asterisk

100 kr 1978 T-Y med stjärna

100 kr 1978 T-Z slutsiffror 01

 

 

 

 

 

 

 

100 kr 1981 slutsiffror 01 med asterisk
 

Provsedel 140×82 mm Tumba Bruk SCAN COIN

Dessa provsedlar har använts av reparatörer av automater för att testa att automaten fungerar efter reparationen (jfr Televerkets provmynt för mynttelefoner). Provsedel  har blått offsettryck på vitt papper utan vitmedel (violett i UV-ljus): PROVSEDEL (på guilloche-mönster). Provsedeln har dessutom ett relieftryck (koppartryck) utan färg med texten TUMBA PAPER MILL, BANK-NOTE PAPER SECURITY PAPER samt ett handgraverat porträtt av Jonas Bagge med maskingraverat guilloche-mönster. Samma relieftryck finns på en provsedel med brunt gravyrtryck inklistrad i boken Lagerqvist/Nathorst-Böös Sedlar (1971).


Uppåt ] 5 kr ] 10 kr ] 50 kr ] [ 100 kr ] 1000 kr ] Banderoller ] Provsedlar ]


Åter till Start ]