1965 års sedelserie

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2018-05-17

5 kr ] 10 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 1000 kr ] Banderoller ] Provsedlar ]

Man började ca 1976 att trycka årtalet inklusive efterföljande positionsbokstav med samma offsettryck som någon del av sedelns befintliga bild. Årtalet får en annan nyans än tidigare, eftersom färgen måste anpassas till någon färg som redan finns och detta ger även ett renare tryck med offset. Seriebokstaven och sedelnumret trycks fortfarande med boktryck, så att man ofta ser en nyansskillnad jämfört med årtalet samt ett något oregelbundet tryck.

Förkortningar:
sb = seriebokstav (till vänster om numret)
pb = positionsbokstav (till höger om årtalet)
nt = namnteckning
vm = vattenmärke
sn = serienummer, 4:e siffran från vänster i svarta sedelnummer
pn = positionsnummer, 2:a och 3:e siffran från vänster i svarta sedelnummer
nr = nummer, hela det 10-siffriga sedelnumret eller löpnummer (6 sista siffrorna)

Sedelpapper

Sedelpapperet har olika grad av vitmedel som reflekterar ultraviolett ljus. Mängden vitmedel kan variera så att vitheten i UV-ljus skiftar. Det är tveksamt om man kan katalogisera dessa variationer. En specialsamling med sedlar kan dock innehålla exempel på mycket vitmedel och nästan inget vitmedel. Försök inte att samla alla mellanting eftersom det finns en glidande skala med mindre och mindre vitmedel. Vitmedel började användas ca 1957 (språngvis ökning) men omkring 1970 har mängden vitmedel minskat betydligt.

Signatur på baksidan i övre högra hörnet

Sedlar ca 1900 - ca 1965 tillverkades i buntar om 100 sedlar med omslutande banderoll. Dessa buntar kontrollerades manuellt av en tjänsteman på tryckeriet och som bevis på detta satte han sina initialer på sedelns baksida i övre högra hörnet. Eftersom buntarna hade 100 sedlar med nummer 1-100, hade den understa sedeln slutsiffrorna 00.


10 kr 1963 med slutsiffror 00

10 kr 1963, signatur på baksidan (skriven 2 gånger!!)

(e-post 2004-08-17 från en vänlig samlare)

10 kr 1963, signatur på baksidan

Sedel 50 kr 1965 med slutsiffror 00 har upptäckts med dubbla signaturer på baksidan. Jag har även sett något liknande för 10 kr. Slutsatsen blir att det endast är en person som skrivit sin avdelning + signatur.


(e-post 2003-12-04 från en vänlig samlare)
 

50 kr 1965 med stjärna och seriebokstav H med slutsiffror 00 saknar signatur på baksidan.

  
100 kr 1965 serie B med signatur på baksidan

  
100 kr 1965 serie F UTAN signatur på baksidan

  
5 kr 1965 serie A UTAN signatur på baksidan

5 kr 1965 sb A och B med slutsiffror 00 känd utan signatur på baksidan. Inga 5 kr 1965 kända med signatur på baksidan. 5 kr sedeln gavs ut sist av alla 5-10-50-100 kr.


Namnteckningar

När det gäller 1965 års sedelserie så har man under åren 1963-1985 riksbankschefens namn till vänster och ytterligare en namnteckning till höger. Denna andra namnteckning varierar mellan olika sedelvalörer. Exempel på andranamn är: Åke Gustafsson (5 kr 1967-1981), Hjalmar Ekengren (10 kr 1963-1966), Hans Lundström (50 kr 1974-1979), Kurt Eklöf (100 kr 1968-1985), Torsten Bengtson (1000 kr 1976-1981). Ytterligare andranamn förekommer men jag har inte entydigt lyckats identifiera dessa.

Namnteckningar 1963-1985

År

Riksbankschef

Höger namn

1963-1973

Per Åsbrink

ett per valör och år

1974-1976

Krister Wickman

ett per valör och år

1977-1979

Carl-Henrik Nordlander

ett per valör och år

1980-1982

Lars Wohlin

ett per valör och år

1983-1985

Bengt Dennis

ett per valör och år

10 kr 1983 typ 2 och 3 har olika namn till höger.

Namnteckningar 1986-1990

År 1986 ändrade man ordningsföljden på de två namnen så att riksbankschefen hamnade till höger.

År

Ordförande

Riksbankschef

Valörer (kr)

1986

Erik Åsbrink

Bengt Dennis

50, 1000

1987

Erik Åsbrink

Bengt Dennis

10

1988

Erik Åsbrink

Bengt Dennis

10, 1000

1989

Erik Åsbrink

Bengt Dennis

10, 50

1990

Erik Åsbrink

Bengt Dennis

50

1990

Per Borg

Bengt Dennis

10


Stjärna eller asterisk

Det är viktigt att kunna särskilja sedlar med och utan stjärna på andra kriterier än själva stjärnsymbolen eftersom det kan finnas förfalskningar där man efteråt tryckt en falsk stjärna på en äkta sedel. I tabellerna beskrivs typiska bokstäver (sb, pb). Seriebokstaven är den viktigaste eftersom man valt en avvikande (ofta i slutet av alfabetet) bokstav för stjärnsedlarna. Alla positionsbokstäver förekommer hos sedlar utan stjärna. Positionsbokstaven ger således ingen tillräcklig information om äktheten hos stjärnsedeln. Serie- och positionsbokstav anges i tabellerna med en rad "aldrig" som syftar på vilka bokstäver som saknas i de intervall som anges (således luckor i bokstavsföljden).

Stjärnsedlar kan ha två olika utseenden på den sexuddiga stjärnan som skiljer sig genom att stjärnan är vriden 90° (egentligen 30°). Man skulle kunna kalla den med spetsen uppåt/nedåt för stjärna och den med spetsen vänster/höger för asterisk. Nya sedlar med svart sedelnummer har istället en fem-uddig stjärna med spetsen uppåt.

Stjärna finns för:
5 kr 1956-1979
10 kr 1956-1963, 1968-1980, 1984
50 kr 1956-1962, 1967(T-X, T-Y4-5), 1970(T-Y), 1974(T-Y), 1976
100 kr 1956-1963, 1968, 1970, 1971(T-Z), 1974, 1976(T-Y, T-Z), 1978(T-Y)

Asterisk finns för:
10 kr 1966, 1968-1979(endast slutsiffror 00 och 01), 1983
50 kr 1965, 1967(T-Y6-8), 1970(T-Z), 1974(T-Z), 1979, 1981
100 kr 1965, 1971(P-Z), 1972, 1976(T-X), 1978(T-X, T-Z), 1980, 1981

Fem-uddig stjärna med spetsen uppåt (magrare):
50 kr 1989
1000 kr 1976-1981
1985 års nya sedelserie 20-50-100-500-1000 kr

Fem-uddig stjärna med spetsen nedåt (fylligare):
1000 kr 1983-1985

Man har uppenbarligen tryckt 3 olika upplagor av stjärnsedlar:


5 kr 1972 sb Z slutsiffror 01

5 kr 1974 sb Y slutsiffror 00

10 kr 1971 sb Z asterisk

Man vill alltid ha rätt slutsiffror på översta och understa sedeln i en bunt så att banktjänstemannen ska känna att han har fått en komplett 100-bunt.


Litteratur

Aleksandrs Platbãrzdis "Sveriges Sedlar" Supplement 1962-1971.

Torgny Lindgren "Riksbankens sedelhistoria 1668-1968", Tabeller över sedelcirkulationen 1701-1967 och sedlar levererade till riksbanken 1873-1967.

Sven Flodberg "Katalog över Sveriges sedlar 1858-1971", sid. 27-31.

Lennart Wallén "Sveriges Sedlar" (1984) sid. 116 Stjärnsedlar. Lägg märke till att 1979 års upplaga (sid. 112) inte bygger på uppgifter från riksbanken medan 1984 års upplaga (enligt förordet): "Sedeltryckeriet tillhandahållit uppgifter om stjärnmärkta sedlar" (trots detta är det något skumt med stjärnsedlarnas bokstäver 1979-1983).

Myntkontakt 4-5/1982 sid. 115: Utelöpande sedlar åren 1938-1981.

Myntkontakt 2/1983 sid. 33 (även omslag): Kring 1976 års tusenkronesedel (nr 0000400), namnteckningar (TL).

SNT 4·98 sid. 73 och 86: Färglagd förslagsteckning över 1965 år 50 kr-sedel, konstnär Eric Oscar Palmquist, Eric Palmquist och 1960-talets nya sedlar, bilder av sedlars baksida, 10 000 kr 1958, IW.

SNT 7·99 sid. 165: Sedelkonstnären Eric Palmquist 1908-1999 (IW).

SNT 2013-4.085: Orange tia (10 kr 1977 orange istället för grön)

SNT 2013-5.105: Svar på frågan om orange tia (kemtvättad)

SNT 2015-7.160: Kroatiska sedlar tryckta på svenskt papper (25 dinar, 5 kr), (IS).

Skandinaviska Myntmagasinet 4/1988 sid. 6: Sedelstocken 1987/88.


5 kr ] 10 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 1000 kr ] Banderoller ] Provsedlar ]


Åter till Start ]