50 kr Gustav III 19651990

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2024-05-12

Uppåt ] 5 kr ] 10 kr ] [ 50 kr ] 100 kr ] 1000 kr ] Banderoller ] Provsedlar ]


50 kr 1965 med positionsbokstav (pb) T och seriebokstav (sb) H, med stjärna utan signatur på baksidan

Gavs ut: 26 apr. 1965 enligt SFS 1965:68

Ogiltig: 31 dec. 1998 enligt SFS 1996:168 och SFS 1998:1416

Format: 130×82 mm

Papper: Gult, maskingjort, rotationstryck

Framsida: Gustav III (kung 1771-1792), Gravyrtryck i blå färg samt offset: grön och brun

Baksida: Carl von Linné och stiliserad sol med tre fåglar, Offsettryck i blå, gul, rödbrun och grå färg

Konstnär: Eric Palmquist

Gravör: Albert Jorpes

Nummer: Årtal + positionsbokstav + seriebokstav + löpnummer (6 siffror), Röd färg (typ 1-3)

Vattenmärke: Anna Maria Lenngren i profil, upprepat

Säkerhetsfibrer: Saknas

Säkerhetstråd: JA, placering ± 7 mm

Fluorescerande: NEJ, men varierande mängd vitmedel

Mikrotext: Saknas

Namnteckningar 1965-1985

Två i blått gravyrtryck (fast kombination per år)

50 kr År Riksbankschef Höger namn
1965-1970 Per Åsbrink Sven Joge
1974-1976 Krister Wickman Hans Lundström
1978-1979 Carl Henrik Nordlander Hans Lundström
1981-1982 Lars Wohlin Arne Lindå
1984 Bengt Dennis Åke Gustafsson

Per Åsbrink riksbankschef 19551973, född 1912.

Sven Joge vice riksbankchef 1958-1973, född 1909.

Hans Lundström vice riksbankschef 1973-1979, född 1927.

Arne Lindå bankokommissarie 1969, riksbanksdirektör 1974, född 1924.

Åke Gustafsson bankokommissarie 1968, född 1923.

Namnteckningar 1986-1990

År 1986 ändrade man ordningsföljden på de två namnen så att riksbankschefen hamnade till höger.

50 kr År Ordförande Riksbankschef
1986-1990 Erik Åsbrink Bengt Dennis

Erik Åsbrink ordförande i riksbanksfullmäktige 1985‒1990, finansminister 1996‒1999, född 1947.


SFS 1979:990 angav att 50 kr-sedlar kunde ges ut vid behov men att de inte var obligatoriska som tidigare enligt SFS 1938:308.

50-lappen i 1965 års sedelserie slutade att lämnas ut i samband med utgivningen av 20-lappen år 1992. Under de följande fyra åren användes inte 50 kr-sedlar och först år 1996 kom 50 kr med Jenny Lind.

Positionsbokstav (till höger om årtal)

50 kr 1965-1981 (typ 1-3) har en positionsbokstav A-T men endast A-C, E-H, K-L, N-P, R-T finns dvs. 15 olika positioner i tryckarket.

50 kr 1982-1990 (typ 4) med svart sedelnummer använder 2:a och 3:e siffran som positionsnummer (pn). År 1982-1984 har positionsnummer 01-15 dvs. samma antal som typ 1-3 med positionsbokstav A-T, medan år 1986 har 21 positioner och 1989-1990 har 28 olika positioner (01-28 resp. 29-56).

Seriebokstav (till vänster om nummer)

En seriebokstav (typ 1-3) där följande bokstäver aldrig används: D, I, J, M, Q, W.

Sedelnummer

Sedelnumret för typ 1-3 har 6 siffror 000 001 - 900 000. I tabellen anges att ?9 saknas eftersom nummer > 900 000 inte finns. 1:a siffran från vänster (100-tusental) anges i tabellerna eftersom inte alla seriebokstäver har alla siffror 0-8. Serierna trycks i bokstavsordning men inom en serie trycks numren med nedräkning från 900 000 till 000 001. Den sista serien blir ofullständig så att det finns höga nummer medan lägre nummer saknas: nedräkning från 900 000 till xxx xxx.

50 kr 1982-1990 (typ 4) har 4:e siffran från vänster som serienummer (sn). Hela sedelnumret har 10 siffror. Jag har undersökt 4-5:e siffran (från vänster) i sedelnumret. I tabellerna har jag angett "sn.nr" där siffran till höger om punkten är den 5:e siffran i sedelnumret dvs. 100-tusentalsnummer.

Smalt sedelnummer (arknumrering)

Alla 50 kr-sedlar med och utan stjärna har brett sedelnummer 17 mm utom två kända undantag nämligen 50 kr 1965 sb C och 50 kr 1967 sb E som kan ha bredden 15,5 mm.

Jämför detta med 10 kr 1963* med stjärna som nästan alltid har smalt nummer 15,5 mm medan nästan alla övriga 10 kr (med och utan stjärna) har 17 mm (mätt över 6 siffror).

Stjärnsedlar

Wallén SS anger ytterligare några serier med stjärna som jag inte har sett trots letande.


50 kr 1967 serie E8 finns både med smalt (15 mm) och brett nummer (17 mm)


50 kr 1967 smalt nummer 15 mm

50 kr 1967 brett nummer 17 mm

Jämför även utseendet på bokstaven E där det smala numret har fylligare staplar.


Typ 1: litet vattenmärke

Årtal

Utan stjärna

Med stjärna (00 & 01 är slutsiffror)

Serie + nr (tusen)

Position

Serie + nr (stj)

Position

aldrig

D, I, J, M, Q, W, ?9

D, I, J, M, Q

D, I, J, M, Q, W

D, I, J, M, Q

typ 1a nummer i arktryck, bredd 15,5 mm
1965 ark C5 (503-517) A-T

Saknar stjärna

1967 ark E8 (813) A-T

Saknar stjärna

typ 1b nummer i rotationstryck, bredd 17 mm

1965
rotation

A-B, C5-C8
(min C529)

A-T

H6 (asterisk)
H6-H8 (asterisk)
K086-K614 (asterisk)
L614-L897 (asterisk)
N624-N894 (asterisk)

T (slut = 01)
T (slut = 00)
T (alla slut)
T (alla slut)
T (alla slut)

1967
rotation

A-C, E8
(min E824)

A-T

X378-X639 (stjärna)
Y450-Y603 (stjärna)
Y605-Y867 (asterisk)
Z1 (asterisk)

T (alla slut)
T (alla slut)
T (alla slut)
T (slut = 00)

1970

A-C, E5-E8
(min E610)

A-T

Y0-Y8 (stjärna)
Z7 (asterisk)

T (alla slut)
T (slut = 01)

Antalet utelöpande sedlar år 1967 var 11 milj. ex (TL Riksbanken). Med 15 positionsbokstäver skulle detta motsvara knappt en bokstav (om alla trycktes samtidigt): A8-A1. Det rimliga är att man tillverkar högst det dubbla antalet och minst hälften: högst 2 bokstäver och minst ½ bokstav. År 1981 cirkulerade 18 milj. ex. motsvarande drygt en bokstav. Sedelmängden år 1987 var oförändrat 18 milj. ex.


 

 

 

nr bredd 17 mm


smalt nr bredd 15,5 mm


smalt nr bredd 15,5 mm


 

 

 

 

 

 

nr bredd 17 mm

smalt nummer 15,5 mm

nr bredd 17 mm
 

50 kr 1967 T-X med stjärna

50 kr 1967 T-X med stjärna

50 kr 1967 T-X med stjärna
 

50 kr 1967 T-Y med stjärna

50 kr 1967 T-Y med stjärna

50 kr 1967 T-Y med stjärna
 

50 kr 1967 T-Y med asterisk

50 kr 1967 T-Y med asterisk

50 kr 1967 T-Y med asterisk

50 kr 1967 sb Z, slutsiffror 00

 

 

 

(från en vänlig samlare i Lund)

Typ 2: stort vattenmärke, mörkrött årtal i boktryck

Årtal

Utan stjärna

Med stjärna (00 & 01 är slutsiffror)

Serie

Position

Serie + nr (stj)

Position

aldrig D, I, J, M, Q, W, ?9 D, I, J, M, Q D, I, J, M, Q, W D, I, J, M, Q

1974

A-B, C5-C8
(min C520)

A-T

Y0-Y4½ (stjärna)
Z2, Z8 (asterisk)

T (alla slut)
T (slut = 00)

1976

A-F, G4-G8
(min G422)

A-T

Y4½-Y8 (stjärna)
Z5, Z6 (asterisk)

T (alla slut)
T (slut = 01)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(e-post 2016-05-27 från samlare)

 
   

Typ 3: stort vattenmärke, brunrött årtal i offset

Årtal

Utan stjärna

Med stjärna

Serie

Position

Serie + nr (stj)

Position

aldrig D, I, J, M, Q, W, ?9 D, I, J, M, Q D, I, J, M, Q, W D, I, J, M, Q

1978

A2-A8
(min A201)

A-T

Saknar stjärna

1979

A-C, E0-E8
(min E002)

A-T

Z4½-Z8 (asterisk)

T

1981

A-C, E0-E8
(min E010)

A-T

Y4½-Y8 (asterisk)

T

 


 

 

 

 

 

 

 

Typ 4: svart sedelnummer utan bokstäver

Nummer: Årtal i röd färg + 10-siffrigt nummer i svart färg (utan fluorescens): årtalssiffra + pn + sn + nr

Årtal

Utan stjärna

Med stjärna

Serie

sn.nr

Position

Serie

sn.nr

Position

typ 4a

riksbankschefens namn till vänster

1982

0

0.001-0.981

01-15

Saknar stjärna

1984

0-4

0.008-4.470

01-15

Saknar stjärna

typ 4b

riksbankschefens namn till höger

1986

3-4

3.363-4.999

01-21

Saknar stjärna

1989

0-1

0.014-1.986

01-28

0
1

0.902-0.996
1.903-1.991

00

1990

0

0.142-0.999

29-56

Saknar stjärna

 


pn 01 (lägsta möjliga)

pn 15 (högsta möjliga)

sn.nr = 0.001 (mycket lågt nummer)

sn.nr = 0.981 (mycket högt nummer)

sn.nr = 0.008 (mycket lågt nummer)

sn.nr = 4.470 (högt nummer)
   


pn 20


pn 21 (högsta möjliga)

sn.nr = 3.363 (lågt nummer)

sn.nr = 4.9999 (mycket högt nummer)

pn 28 (högsta möjliga)

sn.nr = 0.062 (lågt nummer)

sn.nr = 1.986 (högt nummer)
 

sn 0 med stjärna

sn 1 med stjärna
   

 

 

 

 

pn 29 (lägsta möjliga)

pn 56 (högsta möjliga)

sn.nr = 0.143 (lågt nummer)

 sn.nr = 0.996 (högt nummer)

    


Provsedel 130×82 mm Tumba Bruk SCAN COIN

Dessa provsedlar har använts av reparatörer av automater för att testa att automaten fungerar efter reparationen (jfr Televerkets provmynt för mynttelefoner). Provsedel 50 i formatet 130×82 mm har blått offsettryck på vitt papper utan vitmedel (violett i UV-ljus): PROVSEDEL (på guilloche-mönster), SCAN COIN, 50, AB Tumba Bruk. Provsedeln har dessutom ett relieftryck (koppartryck) utan färg med texten TUMBA PAPER MILL, BANK-NOTE PAPER SECURITY PAPER samt ett handgraverat porträtt av Jonas Bagge med maskingraverat guilloche-mönster. Samma relieftryck finns på en provsedel med brunt gravyrtryck inklistrad i boken Lagerqvist/Nathorst-Böös Sedlar (1971).


Postskolans övningssedlar


format 130×80 mm

Övningssedlarna finns i fem olika valörer:

Se vidare artiklar i Bältespännaren:


Övningsfrimärken


Uppåt ] 5 kr ] 10 kr ] [ 50 kr ] 100 kr ] 1000 kr ] Banderoller ] Provsedlar ]

Åter till Start ]