1000 kr Sittande Svea 1894-1950

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2021-08-09

5 kr ] 10 kr ] 50 kr ] 100 kr ] [ 1000 kr ] Numrering ] Stjärnsedlar ]


1000 kr 1939 typ 5a

Gavs ut: 11 maj 1894 enligt SFS 1894:19 (typ 1: svart valör nedtill höger)

               21 juni 1907 enligt SFS 1907:39 (typ 2: ändrad guilloche-färg och bakgrundstryck)

               6 aug. 1909 enligt SFS 1909:88 (typ 3: ändrad färg på papper och säkerhetsfibrer)

               24 maj 1918 enligt SFS 1918:301 (typ 4: röd valör nedtill höger)

Ogiltig: 31 dec. 1987 enligt SFS 1982:1161

Format: 210×121 mm

Papper: Svagt blå (typ 1-2) eller svagt röd (typ 3-5)

Framsida: Sittande Svea och sköld med ”Tre Kronor” och ymnighetshorn samt lejon, Svart Gravyrtryck samt rödbrun och ljusgrön guilloche, även rödbrunt (1000 övre vänstra hörnet) och rödbrunt (Svea) bakgrundstryck

Baksida: Gustav Vasa, Svart Gravyrtryck samt rödbrunt bakgrundstryck och rödbrun arbetsbokstav (typ 1b - typ 5)

Konstnär: Julius Kronberg (18501921)

Gravör: Max Mirowsky (18581939)

Nummer: Årtal + seriebokstav + löpnummer (upprepat två gånger), Röd färg (cinnober)

Vattenmärke: Mercurius-huvud inom oval och våglinjer

Säkerhetsfibrer: JA, röda (typ 1-2) eller blå (typ 3-5) på baksidan till vänster

Fluorescerande: NEJ

Namnteckningar: Två handskrivna (typ 1-4), Två tryckta i svart färg (typ 5), fast kombination per kb


Seriebokstav (till vänster om nummer)

En seriebokstav A-Z. Alla bokstäver utom J, men V och W samt O och Q finns. Detta ger ett alfabet på sammanlagt 25 bokstäver.

Sedelnummer

Sedelnumret finns med 5 siffror.

Kontrollbokstav (till höger om nummer)

År 1932 (typ 5) tillkom en kontrollbokstav till höger om numret i form en liten gemen bokstav (a-k).

1000 kr sedel Sittande Svea

Typ

Årtal

typ 1a: rödbrun och ljusgrön guilloche; svart valör nedtill höger

1894-1898

typ 1b: med rödbrun arbetsbokstav på baksidan

1898-1905

typ 2: röd, gul och grön guilloche

1907

typ 3: svagt rött papper och blå säkerhetsfibrer; rött årtal och nummer

1909-1917

typ 4: svart årtal och nummer, handskrivna namnteckningar,
utan kontrollbokstav

1918-1929

typ 5a: tryckta namnteckningar, med kontrollbokstav efter nr,
handtillverkat papper

1932-1939

typ 5b: tryckta namnteckningar, med kontrollbokstav efter nr,
maskintillverkat papper

1950

1000 kr 1894-1929 använder inte bokstav på normalt sätt och kan kallas nummerbokstav. Varje ny sedeltyp har numrerats:
A 00001, B 00002, C 00003, ... Z 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 25
B 00001 - A 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 24
C 00001 - B 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 23
o.s.v. (om man bara tittar på sedelbuntens översta sedel så ser det fortfarande ut som serie A, B, C, ...)
I princip är det samma formel som beskrivs för typ 5 nedan.

1000 kr 1894-1917 typ 1-3 har numrerats i följande ordning
Upplaga Nummer-
bokstav för
slut = 01
Årtal Kontrollbokstav Löpnummer
25 A 1894-1901 ingen max 98018
24 B 1901-1909 ingen  
23 C 1909-1913 ingen  
22 D 1913-1917 ingen min 04094
21 E 1917 ingen max 06489

 
1000 kr 1921 typ 4 (e-post från en vänlig samlare 2014-12-20). Upplaga 23 uträknad som 54-23-25=6 d.v.s. bokstav F
Rosenqvist anger detta som del av serie C 00001

1000 kr 1918-1929 typ 4 har numrerats i följande ordning
Upplaga Nummer-
bokstav för
slut = 01
Årtal Kontrollbokstav Löpnummer
25 A 1918-1919 ingen min 38232
24 B 1919-1921 ingen  
23 C 1921-1926 ingen  
22 D 1926-1929 ingen  
21 E 1929 ingen max 93039

Numreringen av 1000 kr 1932-1950 (typ 5) görs på liknande sätt som för 50-100 kr. Man måste dock införa ett begrepp som jag kallat "Upplaga". Ny upplaga inträffar när kvarvarande kontrollbokstäver (kb) inte räcker till årets beställda tryckning. Man börjar då om med kb a(A) och upplaga = tidigare + 1. Seriebokstaven till vänster om numret har nu en mycket underordnad betydelse och räknas ut med följande formel i Excel eller Works (den bör nu kallas nummerbokstav (nb) eftersom kontrollbokstaven i praktiken är en seriebokstav): 
nummerbokstav=REST(löpnummer+kontroll-upplaga;25)

1000 kr 1932-1950 typ 5 har numrerats i följande ordning
Upplaga Årtal Storlek Kontrollbokstav Min nr Max nr Namnteckning
1 1932 gemen a a0 a9 10 000.tal
1 1932 gemen b b0 b3 10 000-tal
1 1936 gemen b b4 b9 20 000-tal
1 1936 gemen c c0 c3 20 000-tal
1 1938 gemen c c4 c9 100 000-tal
1 1938 gemen d d0 d9 100 000-tal
1 1938 gemen e e0 e9 100 000-tal
1 1939 gemen f f1 f9 100 000-tal
1 1939 gemen g g0 g9 100 000-tal
1 1939 gemen h h0 h0 100 000-tal
1 1950 gemen h h1 h9 100 000-tal
1 1950 gemen i i0 i9 100 000-tal
1 1950 gemen k k0 k2 100 000-tal

Även 10 000 kr 1939 har numrerats på samma sätt med upplaga 1 och kontrollbokstav a. Fram t.o.m. 1936 används olika namnteckning inom en kontrollbokstav men fr.o.m. 1938 finns endast en kombination av namnteckningar för en kontrollbokstav med samma årtal. Vid nytt årtal används nya namnteckningar även när man fortsätter på samma kontrollbokstav.

Namnteckningar

1000 kr År Kb+Nr Vänster namn Höger namn
1932 a1 Carl Gustaf Dahlgren ?
1932 a3 Oscar Trysén Arvid Linder
1932 a4 Arvid Bertil Karl Gustaf Simonsson
1932 a6 ? ?
1932 a7 Carl Gustaf Dahlgren ?
1932 a8 Johan Eriksson Arvid Linder
1932 b0 Arvid Bertil Carl Emil Pernborg
1932 b1 Magnus Bernhard Ekenberg ?
1932 b3 Oscar Trysén ?
1936 b4 Adolf af Jochnick ?
1936 b6-b7 Ivar Rooth Hjalmar Jonsén
1936 b8-b9 ? Arvid Bertil
1936 c0-c1 Axel Amnér Arvid Linder
1936 c2-c3 Edvard Björnsson Gunder Nilsson
1938 c Adolf af Jochnick Arvid Linder
1938 d Ivar Rooth Gunder Nilsson
1938 e ? Viktor Rydin
1939 f Axel Amnér Karl Gustaf Simonsson
1939 g Edvard Björnsson Arvid Bertil
1939 h Adolf af Jochnick Hjalmar Jonsén
1950 h Klas Böök Harry Nordmark
1950 i Mats Lemne Knut Wessman
1950 k Gunnar Månsson Anton Thalén

5 kr ] 10 kr ] 50 kr ] 100 kr ] [ 1000 kr ] Numrering ] Stjärnsedlar ]


Åter till Start ]