50 kr Sittande Svea 1896-1962

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2023-09-22

5 kr ] 10 kr ] [ 50 kr ] 100 kr ] 1000 kr ] Numrering ] Stjärnsedlar ]


50 kr 1915

Gavs ut: 10 okt. 1896 enligt SFS 1896:58 (typ 1: svart valör nedtill höger, rött årtal och nummer)

               17 juni 1903 enligt SFS 1903:70 (typ 2: två tryckta namn)

               22 mars 1907 enligt SFS 1907:10 (typ 3: ändrad guilloche-färg och bakgrundstryck)

               22 feb. 1918 enligt SFS 1918:88 (typ 4: röd valör nedtill höger, svart årtal och nummer)

Ogiltig: 31 dec. 1987 enligt SFS 1982:1161

Format: 140×121 mm

Papper: Svagt gult

Framsida: Sittande Svea och sköld med ”Tre Kronor” och ymnighetshorn samt lejon, Svart Gravyrtryck samt rödbrun och grön guilloche, även rödbrunt (50 övre vänstra hörnet) och grönt (Svea) bakgrundstryck

Baksida: Gustav Vasa, Svart Gravyrtryck samt gulbrunt bakgrundstryck och gulbrun arbetsbokstav (typ 1b och framåt)

Konstnär: Julius Kronberg (18501921)

Gravör: Max Mirowsky (18581939)

Nummer: Årtal + seriebokstav + löpnummer (upprepat två gånger), Röd färg (cinnober) typ 1-3, Svart färg typ 4-5

Vattenmärke: Mercurius-huvud inom oval och våglinjer

Säkerhetsfibrer: JA, blå på baksidan till vänster

Fluorescerande: NEJ (men varierande mängd vitmedel)

Namnteckningar: En tryckt och en handskriven (typ 1), Två tryckta i svart färg (typ 2-5), fast kombination per kb eller sb


Nummerbokstav (till vänster om nummer) för typ 1-4A

En nummerbokstav A-Z. Alla bokstäver utom J, men V och W samt O och Q finns. Detta ger ett alfabet med sammanlagt 25 bokstäver. Nummerbokstaven har en direkt koppling till de två slutsiffrorna. Detta beskriv noggrant längre fram.

Seriebokstav (till vänster om nummer) för typ 4B-5

En seriebokstav A-Z. Alla bokstäver utom J, men V och W samt O och Q finns. Detta ger ett alfabet med sammanlagt 25 bokstäver.

Sedelnummer

Sedelnumret finns med 5 siffror t.o.m. typ 4A (1896-1947). typ 4B-5 med 6 siffror: 50 kr 1947 - 1950 R numreras 000 001 - 270 000 och 50 kr 1950 S - 1962 numreras 000 001 - 450 000.
Högre nummer har endast använts för stjärnmärkta sedlar fr.o.m. 1956.

Kontrollbokstav (till höger nummer)

År 1902 (typ 1c) tillkom en kontrollbokstav (kb) till höger om numret i form en liten gemen bokstav. Man började i feb. 1940 att även använda stor versal/kapitäl kontrollbokstav jämsides med gemen bokstav. Gemen kb är a-i, k-n, p-z (j och o saknas) medan versal/kapitäl kb är A-H, J-N, P-Z (I och O saknas). År 1940 används versalt I (inte J). Detta ger ett alfabet på endast 24 bokstäver (en mindre än nummerbokstäverna).


kontrollbokstav i
 

kontrollbokstav I
 

 kontrollbokstav J
 
vänster kb vänster nummer höger kb höger nummer
gemen (n)
med seriff
höjd 2,5 mm
gemen (n)
med seriff
höjd 2,5 mm
VERSAL (S)
med seriff
höjd 4,0 mm
KAPITÄL (S)
sanserif
höjd 2,5 mm

Gemen kb är tunn med seriff (hakar) både i vänstra och högra numret (båda har samma typsnitt). VERSAL kb är tunn med seriff (hakar) i vänster nummer. Höger nummer har kapitäl kb sanserif (utan hakar) i fet stil (olika typsnitt). Punkten efter numret är fyrkantig vid kapitäl kb. En kapitäl bokstav har samma utseende som en versal men lägre höjd motsvarande gemen bokstav. Den gemena bokstavens höjd på 2,5 mm gäller utan över- och underslängar (uppstapel och nedstapel) som finns i t.ex. b, d, f, h, k.

Arbetsbokstäver (på baksidan)

Det ser ut som om man börjar om med ab AA flera gånger: 1955 sb A, 1956 sb N, 1957 sb A, 1960 sb M.

50 kr sedel Sittande Svea

Typ

Undertyp

Årtal

typ 1a: röd och grön guilloche, ett handskrivet namn

1896-1898

typ 1b: med gulbrun arbetsbokstav på baksidan

1898-1901

typ 1c: med kontrollbokstav efter nummer

1902-1903

typ 2: två tryckta namn, fr.o.m. nr G 92402 c

1903-1906

typ 3: röd, grön och gul guilloche; rött årtal och nummer

1907-1917

typ 4Aa: svart årtal och nummer, 5 siffror med kontrollbokstav, handtillverkat papper
blå, röd och gul guilloche (fel färger i SS men rätt i SF)

1918-1946

"

undertyp 4Aa-x: liten gemen kontrollbokstav (a-z)

1918-1944

"

undertyp 4Aa-y: stor versal/kapitäl kontrollbokstav (A-Z resp. A-Z)

1940-1946

typ 4Ab: maskintillverkat papper (färre säkerhetsfibrer)

1946-1947

"

undertyp 4Ab-x: liten gemen kontrollbokstav (a-z)

1946

"

undertyp 4Ab-y: stor versal/kapitäl kontrollbokstav (A-Z resp. A-Z)

1946-1947

typ 4Ba: 6 siffror utan kontrollbokstav, en stor arbetsbokstav på baksidan

1947-1953

"

undertyp 4Ba-vm0: utan vattenmärke med siffror 1947-1953

"

undertyp 4Ba-vm1: vattenmärke 1:a 1947-1948

typ 4Bb: två små arbetsbokstäver på baksidan

1955-1958

typ 5: årtal mindre stil, namnteckning flyttad åt vänster

1959-1962

"

undertyp 5-nt1: namnteckningar nt 1 (Per Åsbrink)

1959-1960

"

undertyp 5-nt2: namnteckningar nt 2 (Sven Joge)

1960-1962


Numreringen av 50 kr 1902-1947 (typ 1c-2-3-4A) görs på liknande sätt som 1000 kr 1932-1950. Man måste dock införa ett begrepp som jag kallat "Upplaga". Ny upplaga inträffar när kvarvarande kontrollbokstäver (kb) inte räcker till årets beställda tryckning. Man börjar då om med kb a(A) och upplaga = tidigare + 1. Seriebokstaven (sb) till vänster om numret har nu en mycket underordnad betydelse och räknas ut med följande formel i Excel eller Works: 
=REST(nummer+kontroll-upplaga;25)

50 kr 1896-1917 har numrerats i följande ordning
Upplaga Nummer-
bokstav för
slut = 01
Årtal Storlek Kontrollbokstav Samma vänstra nt för antal kb
25 A 1896 - ingen  
24 B 1896-1898 - ingen  
23 C 1898-1899 - ingen  
22 D 1900-1901 - ingen  
21 E 1901 - ingen  
22 D 1902-1911 gemen c-y 0
23 C 1912-1917 gemen a-x 0

50 kr 1896-1901 saknar kontrollbokstav men även där räknas seriebokstaven ut på liknande sätt (med kontroll = 0). Det är enklare att se principen genom att titta på sedlar med slutsiffror 01 (även 26, 51, 76) och se vilken bokstav dessa får. Varje kontrollbokstav har flera olika vänstra namnteckningar (anges med 0 i kolumnen).


Namnteckningar för 50-100 kr Sittande Svea 1902-1947

Bokstaven till höger om numret kallas kontrollbokstav (kb) och visar vilken serie som sedeln tillhör. Till vänster om numret finns en nummerbokstav (nb) som ändras i takt med med de två slutsiffrorna. Sedlar i nummerfölj i samma bunt har alla olika nb.

50 kr 1936 kb w, x och y har alla olika vänstra namn. Från och med 1937 kb z har två närliggande kb samma vänstra namnteckning. Sedlarna trycks i ordning 1937 kb z följt av 1937 kb a-p.


50 kr 1936 kb v (ab B)
upplaga 7

50 kr 1936 kb w (ab G)
upplaga 7

50 kr 1936 kb x (ab Q)
upplaga 7

50 kr 1936 kb y (ab G)
upplaga 7

50 kr 1937 kb z (ab E)
upplaga 7

50 kr 1937 kb a (ab H)
upplaga 8

50 kr 1918-1947 har numrerats i följande ordning
Upplaga
(nb för 01)
Årtal Storlek Kontrollbokstav
inte j och o
Min
nr
Max
nr
Samma vänstra nt
 för antal kb
1 (A) 1918 gemen a-n   n87 ?
1 (A) 1919-1920 gemen p-z     ?
2 (Z) 1920-1923 gemen a-z     1
3 (Y) 1923-1925 gemen a-p     1
3 1926 gemen r-w r97 w05 1
3 1927 gemen x-z x69   1
4 1927 gemen a-i   i43 1
4 1928 gemen k-t k37 t76 1
4 1929 gemen v-z v83   1
5 1929 gemen a-b   b12 1
5 1930 gemen c-k c00 k67 1
5 1931 gemen l-x l87 x43 1
5 1932 gemen y-z y49   1
6 1932 gemen a-i   i77 1
6 1933 gemen l-s l28 s10 1
6 1934 gemen s-z s67   1
7 1934 gemen a-b     1
7 1935 gemen b-m b38 m89 1
7 1936 gemen n-y n20 y67 1
7 1937 gemen z z02   2
8 1937 gemen a-p   p75 2
8 1938 gemen q-z q64   2
9 1938 gemen a-h   h67 2
9 1939 gemen k-u k55 u58 2
9 1940 gemen v-z v23 z78 2
10 1940 VERSAL A A27 A43 ?
10 1940 VERSAL F-Z F13   2
11 1940 gemen a-d   d62 2
11 1941 gemen e-z e34   2
12 1941 VERSAL A-Q   Q62 2
12 1943 VERSAL R-Z R06   2
13 1943 gemen a-c   c18 2
13 1944 gemen c-z c49   2
14 1944 VERSAL A-S   S49 2
14 1946 VERSAL S-Z S77   2
15 1946 gemen a-z     2
16 1946 VERSAL A-D   D17 2
16 1947 VERSAL D-R D32 R54 2

50 kr 1946 finns i tre olika upplagor: 14, 15 och 16.

Varje kontrollbokstav börjar med en ny vänstra namnteckning 1918-1936 men år 1937-1947 har två närliggande kb samma vänstra namnteckning.

Närliggande två kontrollbokstäver (24 olika men inte o) har samma vänstra namnteckning så att b+c, d+e, f+g, ..., m+n, p+q, r+s, ..., v+w, x+y får samma. Trots ett jämnt antal bokstäver så går det inte jämnt upp!! Före år 1940 blir z+a lika medan senare blir z+A eller Z+a med samma vänstra namnteckning (i samband med att upplagan ökas med 1).


liten kb d, upplaga 5 (tidig 1930)

liten kb s, upplaga 6 (mycket tidig 1934)

liten kb m, upplaga 7 (mycket sen 1935)
 

liten kb g, upplaga 9

iten kb h, upplaga 9 (sen 1938)

liten kb u, upplaga 9 (mycket sen 1939)
 

liten kb v, upplaga 9 (mycket tidig 1940)

liten kb w, ab N

liten kb y, upplaga 9, ab Y
 

liten kb z, upplaga 9, ab D
 

stor kb A, upplaga 10, ab F
(e-post 2016-12-16 från en samlare)

stor kb F, upplaga 10, ab M
 
 
stor kb G, upplaga 10, ab Q
 

stor kb H, ab B

stor kb I, ab G

stor kb Z, upplaga 10

liten kb a, upplaga 11

liten kb d, upplaga 11 (mycket sen 1940)

liten kb z, upplaga 11

stor kb A, upplaga 12

stor kb Q, upplaga 12 (mycket sen 1941)

stor kb R, upplaga 12 (mycket tidig 1943)

liten kb z, upplaga 13

stor kb A, upplaga 14

stor kb S, upplaga 14 (mycket sen 1944)

stor kb T, upplaga 14 (mycket tidig 1946)

stor kb Z, upplaga 14

liten kb z, upplaga 15

stor kb A, upplaga 16

stor kb D, upplaga 16 (mycket sen 1946)

stor kb D, upplaga 16 (mycket tidig 1947)

stor kb R, upplaga 16 (mycket sen 1947)
 

Typ 4Aa: handtillverkat papper

1918-1946

Uppdelning på typ 4Aa och 4Ab behöver bara göras 1946 där båda typerna finns.

1946 handtillverkat        kontrollbokstav TZ, ab

Det kan dock finnas enstaka sedlar med handtillverkat papper som numrerats sent, känt exemplar är 50 kr A.

Typ 4Ab: maskintillverkat papper (färre säkerhetsfibrer)

1946-1948

1946 maskintillverkat     kontrollbokstav dz, AD

Vattenmärke 1:a

  
50 kr 1:a (47 serie A och 48 serie C-F)


50 kr 1947-1958 Sittande Svea typ 4B har seriebokstäver (sb) som inte börjar om från A vid nytt årtal. Istället verkar man ha en rullande numrering så att nästa årtal fortsätter där föregående slutar. När man nått sb Z så fortsätter man med sb A. Detta liknar upplagorna för typ 4A.

Seriebokstav och namnteckningar för 50-100 kr 1947-1959 typ 4B (nt-A och nt-B)
Sedlarna kan ha 25 olika seriebokstäver A-Z. Normalt verkar man tilldela bokstäver så att A+B, C+D, E+F, ..., X+Y får samma vänstra namn för två bokstäver, detta kallar jag nu nt-A. I vissa fall verkar man dessutom ha arbetat fasförskjutet så att B+C, D+E, F+G, ..., Y+Z får samma vänstra namn, detta kallar jag nu nt-B.
Seriebokstäverna används i ordningen: A+B, C+D, ..., X+Y, Z+A, B+C, D+E, ..., W+X, Y+Z (totalt 22,5 milj. sedlar). Plustecknet markerar vilka bokstäver som har samma vänstra namn.

50 kr Sittande Svea typ 4B
Upplaga Namn Årtal Serie Höger
arbetsbokstav
Samma vänstra nt för antal sb
41 nt-A 1947 A-B   2
" nt-A 1948 C-Z   2
42 nt-B 1948 A-B   2
" nt-B 1949 C   2
" nt-B 1950 C-Y   2
43 nt-A 1953 A-W   2
44 nt-A 1955 A-M A-F 2
" nt-A 1956 N-Z A-E 2
45 nt-A 1957 A-C A-B 2
" nt-A 1958 D-O B-H 2

50 kr 1949 är ovanlig och endast känd med serie C som fortsätter 1950. Sedlarna (typ 4B) visas i numreringsordning: 1947 A-B, 1948 C-Z, 1948 A-B, 1949 C, 1950 C-Y. Seriebokstäverna fortsätter nästa år utan att börja om med A.


sb A (ab A)

sb C, mycket tidig 1948

 

 

sb B, mycket sen 1948

 

 

 

e-post från samlare i Uppsala 2013-02

 

   

 

 

 

sb A (ab AA)

sb N (ab DA)

sb Z (ab XD) 

sb A (ab BA)
 
sb O (ab QH)

50-100 kr Sittande Svea (typ 5) 1959-1963 finns endast med två olika varianter av namnteckningar (bilder och förklaring se 100 kr):

50 kr Sittande Svea typ 5
Upplaga Namnteckning Årtal Seriebokstav Höger
arbetsbokstav
51 nt1 (Åsbrink) 1959 A-L H-N
51 nt1 (Åsbrink) 1960 M-Z A-C, F-H
52 nt2 (Joge) 1960 A-D J-K
52 nt2 (Joge) 1961 E L
52 nt2 (Joge) 1962 F-Q M-Q

Högsta nummer för 1962 är Q 248 800 enligt Platbãrzdis Sveriges Sedlar Supplement.


ab WH

ab WL

ab AA

ab GH

ab CJ

ab UK

ab NL

ab YM

ab XL

Utseende på bokstäver och siffror

Typ 4A

vänster: sb (seriebokstav) med seriff (hakar), nr jämntjocka

höger: sb sanserif (utan hakar), nr sanserif (utan hakar), nr höjd 3,2 mm

Typ 4B

vänster: sb sanserif (utan hakar), nr ojämn tjocklek

höger: sb med seriff (hakar), nr med seriff (hakar), nr höjd 2,8 mm

Typ 5

årtal och vänstra sb + nr mindre stil; samma stil höger och vänster år + sb + nr;

nr utan kommatecken;

även höger nr ny stil t.ex. 3:a rund upptill (tidigare rak), 4:a sluten (tidigare öppen).


50 kr 1940 kontrollbokstav A-E är troligen sällsynta beredskapssedlar

Med början 1937 har 50-lapparna alltid två kontrollbokstäver i rad med samma vänster-namn. Det börjar med 50 kr 1937 z+a och fortsätter med b+c, d+e, f+g, h+i, k+l, m+n, p+q, r+s, t+u, v+w, x+y, o.s.v. Observera att bokstav j och o saknas så alfabetet har bara 24 kontrollbokstäver. Det visar sig att man använder ca 8 namn till vänster som sedan upprepas i samma ordning. Även 100-lapparna Sittande Svea har samma namn i samma ordning.

50 kr vänster namn 50 kr 50 kr 100 kr 100 kr
1938 kb x+y nt1 1939 kb p+q 1940 kb K+L 1938 kb z
1939 kb a
1939 kb r+s
1938 kb z+a nt2 1939 kb r+s 1940 kb M+N 1939 kb b+c 1939 kb t+u
1938 kb b+c nt3 1939 kb t+u 1940 kb P+Q 1939 kb d+e 1939 kb v+w
1938 kb d+e nt4 1940 kb v+w 1940 kb R+S 1939 kb f+g 1939 kb x+y
1938 kb f+g nt5 1940 kb x+y 1940 kb T+U 1939 kb h+i 1939 kb z+A
1939 kb (h+i) ?? nt6 1940 kb z+A,
B+C, D+E
1940 kb V+W 1939 kb k+l 1939 kb B+C
1939 kb k+l nt7 1940 kb F+G 1940 kb X+Y 1939 kb m+n 1939 kb D+E
1939 kb m+n nt8 1940 kb H+I   1939 kb p+q 1940 kb F+G

Jag känner till samtliga namn för 50 kr 1938-1941 utom 1939 kb h+i och 1940 kb A-E. Namnen upprepas nästan tre gånger. Allt detta bevisar att 50 kr 1940 kb A-E inte ändrar namnteckning och att dessa sedlar är beredskapssedlar liknande 5 kr 1940 A-K och 10 kr 1940 F-P.

Jag efterlyser 50 kr 1939 kb h eller i och 50 kr 1940 kb A-E. Skicka gärna inskannade bilder.

  
50 kr 1940 kontrollbokstav z och F (efter numret).


5 kr ] 10 kr ] [ 50 kr ] 100 kr ] 1000 kr ] Numrering ] Stjärnsedlar ]


Åter till Start ]