Sittande Svea Stjärnsedlar

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2022-09-08

5 kr ] 10 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 1000 kr ] Numrering ] [ Stjärnsedlar ]

Wallén Sveriges Sedlar sid. 116 anger att stjärnsedlar för 50 och 100 kr finns med nummer över 400 000. Denna information är vilseledande och det rätta ska vara att nummer över 450 000 finns med stjärna. Detta gäller för alla sedlar som jag sett i auktionskataloger. Se även Ahlström 37 nr 1378 med 100 kr 1959 (typ 5) nr U 450 000 utan stjärna som anges som sista numret i U-serien. Det finns således vanliga sedlar utan stjärna med nummer t.o.m. 450 000.


50 kr Sittande Svea med stjärna 1956-1962

Årtal

Auktion *-sedel

Sedelnummer med *

50 kr 1956 *

Ahlström 39 nr 1480

N 451 033*

50 kr 1956 *

Auktion 2003-03-30

N 451 872*

50 kr 1956 * e-post 2014-12-16 N 452 826*

50 kr 1956 *

Ahlström 25 nr 1107

N 455 553*

50 kr 1956 * Auktion 2010-04-09 N 457 021*
50 kr 1956 * Auktion 2007-05 N 458 674*
50 kr 1956 * Wallin Mynthandel N 459 123*

50 kr 1956 *

Ahlström 19 nr 808

N 460 611*

50 kr 1956 * Auktion 2009-11 N 461 695*
50 kr 1956 * e-post 2022-02-28 N 462 708*

50 kr 1957 *

efterlyses

okänd

50 kr 1958 *

Ahlström 64 nr 821

H 452 385*

50 kr 1958 *

Ahlström 29 nr 1481

H 453 095* (bild)

50 kr 1958 * Høiland 2007-11 H 454 045*
50 kr 1958 * Myntkompaniet 2012-06 H 458 729*
50 kr 1958 * e-post 2014-08-13 H 458 917*

50 kr 1959 *

Ahlström 39 nr 1481

A 450 998*

50 kr 1959 * Høiland 2007-11 A 451 473*
50 kr 1959 * Auktion 2007-12 A 452 754*
50 kr 1959 * Auktion 2004-11 A 453 161*

50 kr 1959 *

Auktion 2003-03-03

A 454 494*

50 kr 1959 *

Auktion 2002-09-23

A 455 685*

50 kr 1959 * Auktion 2009-10 A 457 493*
50 kr 1959 * Auktion 2009-04 A 458 354*

50 kr 1960 *

efterlyses

okänd

50 kr 1961 *

Høiland 2007-11-09

E 451 299*
50 kr 1961 * Auktion 2008-12 E 451 327*
50 kr 1961 * e-post 2010-08-27 E 454 330*
50 kr 1962 * e-post 2015-02-15 O 450 406*

50 kr 1962 *

Ahlström 38 nr 1486

O 453 818*

50 kr 1962 * Auktion 2006-10 O 454 702*

           

  


100 kr Sittande Svea med stjärna 1956-1963

Årtal

Auktion *-sedel

Sedelnummer med *

100 kr 1956 * Auktion 2009-12 F 454 778*
100 kr 1956 * Auktion 2008-03 F 455 762*
100 kr 1956 * e-post 2011-03-08 F 456 088*
100 kr 1956 * Auktion 2016-05 F 456 230*
100 kr 1956 * Riibe 2006 O 451 588*

100 kr 1956 *

Ahlström 37 nr 1376

O 452 425*

100 kr 1956 * Myntkompaniet 2012-05 O 454 732*
100 kr 1956 * Tradera 2012-11-09 O 456 126*

100 kr 1956 *

Auktionsverket mars 91

O 457 625*

100 kr 1957 *

Ahlström 64 nr 827

D 460 169* (ex. Wallén SS)

100 kr 1957 * Auktion 2014-01 D 461 153*
100 kr 1957 * Auktion 2010-01 D 464 910*
100 kr 1957 * Myntkompaniet 2012-05 D 467 340*

100 kr 1957 *

Tradera 2017-09-07

D 468 000* (ex. Platbãrzdis I, fig. 74)

100 kr 1958 *

Ahlström 22 nr 1500

C 450 676*

100 kr 1958 * Auktion 2003-09-25 C 451 812*
100 kr 1958 * Myntkompaniet 2012-05 C 453 740*

100 kr 1958 *

Ahlström 27 nr 1397

C 455 015*

100 kr 1958 * e-post 2012-06-16 C 462 837*
100 kr 1958 * Tradera 2017-09-29 C 463 297*
100 kr 1958 * MISAB 33 nr 771 C 463 488*

100 kr 1959 *

efterlyses

okänd

100 kr 1960 * Auktion 2008-05 R 450 532* (nt 1)
100 kr 1960 * Auktion 2009-10 R 451 511* (nt 1)

100 kr 1960 *

Skand. Num. 7/83 sid. 1

R 452 604* (nt 1)

100 kr 1960 * Auktion 2010-01 R 456 430* (nt 1)
100 kr 1960 * Auktion 2005-05-17 R 457 131* (nt 1)
100 kr 1960 * Høiland 2007-11 R 458 313* (nt 1)

100 kr 1960 *

Ahlström 39 nr 1490

U 450 720*

100 kr 1960 * Myntkompaniet 2012-05 U 452 869* (nt 2)
100 kr 1960 * Auktion 2010-03 U 456 326* (nt 2)
100 kr 1960 * e-post 2006-08-06 U 458 146* (nt 2)
100 kr 1960 * Myntkompaniet 2013-02 U 458 154* (nt 2)
100 kr 1961 * Auktion 2009-12 E 450 463* (nt 2)
100 kr 1961 * Auktion 2008-05 E 452 313* (nt 2)
100 kr 1961 * Auktion 2010-04 E 453 656* (nt 2)
100 kr 1961 * Riibe 2006 E 454 334*
100 kr 1961 * Høiland 2007-11 E 455 530* (nt 2)
100 kr 1961 * Auktion 2010-05 E 456 992* (nt 2)
100 kr 1961 * Auktion 2008-11 E 457 025* (nt 2)

100 kr 1961 *

se bild

E 458 316* (nt 2)

100 kr 1962 * Auktion 2008-05 D 450 234* (nt 1)
100 kr 1962 * Auktion 2008-10 D 451 118* (nt 1)
100 kr 1962 * Auktion 2008-04 D 452 644* (nt 1)
100 kr 1962 * Tradera 2017-11-27 D 455 518* (nt 1)
100 kr 1962 * e-post 2014-01 D 458 459*

100 kr 1962 *

Auktion 2008-05

Z 450 886* (nt 1)
100 kr 1962 * e-post 2019-08-21 Z 451 420* (nt 1)
100 kr 1962 * Auktion 2007-04 Z 453 335* (nt 1)
100 kr 1962 * Auktion 2008-04 Z 454 128* (nt 1)
100 kr 1962 * Tradera 2016-05-30 Z 455 898* (nt 1)
100 kr 1962 * Riibe 2006 Z 456 229*
100 kr 1962 * Auktion 2009-01 Z 457 412*
100 kr 1962 * Riibe 2006 Z 458 306*

100 kr 1963 *

Myntkompaniet 2013-02

N 451 966* (nt 2)

100 kr 1963 * Auktion 2013-05 N 452 470* (nt 2)

 


 

 

100 kr 1957 med stjärna (vänster)

 

100 kr 1958 med stjärna

100 kr 1958 med stjärna

100 1960 med stjärna och nt 1

 

(e-post 2006-08-06)

100 kr 1961 med stjärna och nt 2

100 kr 1962 med stjärna och nt 1

 

100 kr 1962 med stjärna och nt 1
 

 
 

100 kr 1963 med stjärna och nt2
(e-post 2013-02-24 från en samlare)

 


5 kr ] 10 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 1000 kr ] Numrering ] [ Stjärnsedlar ]


Åter till Start ]