Numrering av 50-100-1000-10000 kr

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2016-05-28

5 kr ] 10 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 1000 kr ] [ Numrering ] Stjärnsedlar ]

Här följer exempel på verkliga sedelnummer.

50 kr typ 4: 1918-1947 upplaga 1-16

upplaga år nr kb kb-nr sb-nr nb
1 1918 Q 40340 b 40340 b 2 16 Q
1 1920 B 40259 u 40259 u 19 2 B
2 1922 A 54436 s 54436 s 17 1 A
4 1927 L 55332 h 55332 h 8 11 L
7 1935 X 04324 f 04324 f 6 23 X
8 1936 S 30583 s 30583 s 17 17 S
8 1938 Y 27388 u 27388 u 19 24 Y
9 1939 D 90651 m 90651 m 12 4 D
9 1939 C 41123 p 41123 p 14 3 C
11 1940 C 55062 b 55062 b 2 3 C
10 1940 C 43026 M 43026 M 12 3 C
10 1940 W 97842 Q 97842 Q 15 22 W
11 1941 N 34919 e 34919 e 5 13 N
11 1941 M 48577 w 48577 w 21 12 M
12 1941 E 17010 G 17010 G 7 5 E
12 1941 K 57534 N 57534 N 13 10 K
12 1943 Q 28459 U 28459 U 19 16 Q
12 1943 V 55811 X 55811 X 22 21 V
13 1944 Z 94207 f 94207 f 6 0 Z
13 1944 Q 76733 w 76733 w 21 16 Q
14 1944 T 03227 F 03227 F 6 19 T
14 1944 G 27654 S 27654 S 17 7 G
15 1946 L 45613 n 45613 n 13 11 L
15 1946 W 81493 u 81493 u 19 22 W
16 1947 A 84238 D 84238 D 4 1 A
16 1947 G 31865 H 31865 H 8 7 G

 

100 kr typ 4: 1918-1947 upplaga 1-17

upplaga år nr kb kb-nr sb-nr nb
1 1918 A 00001 a 00001 a 1 1 A
1 1918 F 04190 s 04190 s 17 6 F
3 1923 Y 55935 s 55935 s 17 24 Y
4 1924 K 65763 a 65763 a 1 10 K
5 1929 O 58303 r 58303 r 16 14 O
6 1930 T 47198 b 47198 b 2 19 T
6 1932 B 54009 z 54009 z 24 2 B
7 1934 Y 69143 n 69143 n 13 24 Y
7 1934 Y 90463 t 90463 t 18 24 Y
8 1935 X 27453 c 27453 c 3 23 X
8 1936 V 06546 h 06546 h 8 21 V
9 1937 W 06027 d 06027 d 4 22 W
9 1938 O 95380 t 95380 t 18 14 O
10 1939 Y 83302 g 83302 g 7 24 Y
10 1939 S 79556 x 79556 x 22 18 S
12 1940 F 02016 b 02016 b 2 6 F
12 1940 V 04485 y 04485 y 23 21 V
13 1940 T 09754 C 09754 C 3 19 T
13 1940 T 80027 E 80027 E 5 19 T
11 1940 Z 27628 H 27628 H 8 0 Z
11 1940 W 01518 Q 01518 Q 15 22 W
14 1942 Z 35637 b 35637 b 2 0 Z
14 1942 H 32216 f 32216 f 6 8 H
13 1942 B 43724 R 43724 R 16 2 B
13 1942 T 82490 S 82490 S 17 19 T
15 1943 D 15365 D 15365 D 4 4 D
15 1943 R 78487 V 78487 V 20 17 R
16 1945 I 50848 b 50848 b 2 9 I
16 1945 H 30468 f 30468 f 6 8 H
16 1946 A 44980 m 44980 m 12 1 A
16 1946 Q 25883 z 25883 z 24 16 Q
17 1946 T 26607 D 26607 D 4 19 T
17 1946 T 57948 N 57948 N 13 19 T
17 1946 P 27068 P 27068 P 14 15 P
17 1947 L 92935 T 92935 T 18 11 L
17 1947 Y 10797 U 10797 U 19 24 Y

 

1000 kr typ 5: 1932-1950 upplaga 1

upplaga år nr kb kb-nr sb-nr nb
1 1932 V 47671 a 47671 a 1 21 V
1 1936 F 93880 b 93880 b 2 6 F
1 1938 K 79058 c 79058 c 3 10 K
1 1938 V 38718 d 38718 d 4 21 V
1 1938 H 47304 e 47304 e 5 8 H
1 1939 N 53183 f 53183 f 6 13 N
1 1939 U 94714 g 94714 g 7 20 U
1 1950 V 49464 h 49464 h 8 21 V
1 1950 A 12518 i 12518 i 9 1 A
1 1950 N 22354 k 22354 k 10 13 N

Även 10 000 kr 1939 har numrerats på samma sätt med upplaga 1 och kontrollbokstav a.


Uträkning av seriebokstav

Man måste införa ett begrepp som jag kallat "Upplaga". 1000-lapparna kommer aldrig längre än till upplaga 1. Ny upplaga inträffar när kvarvarande kontrollbokstäver (kb) inte räcker till årets beställda tryckning. Man börjar då om med kb a(A) och upplaga = tidigare + 1. Nummerbokstaven (nb) till vänster om numret har nu en mycket underordnad betydelse och räknas ut med följande formel i Excel (eller Works):
=REST(nummer+kontroll-upplaga;25)
(Resultatet divideras med 25 och resten som blir kvar blir sifferkoden 00-24, byt ut 00 mot 25)

Kontrollbokstäver är gemena: a-i, k-n, p-z (inte j och o) och versala/kapitäla: A-H, J-N, P-Z (inte I och O). Således används 24 kontrollbokstäver (höger om nr) och 25 nummerbokstäver (vänster om nr). Följande tabell används för manuell omräkning mellan sifferkod och nb resp. kb:

siffer-
kod  
nummer-
bokstav 
kontroll-
bokstav  gemen 
kontroll-
bokstav 
VERSAL
inte J inte j&o inte I&O
(25 st) (24 st) (24 st)
1 A a A
2 B b B
3 C c C
4 D d D
5 E e E
6 F f F
7 G g G
8 H h H
9 I i J
10 K k K
11 L l L
12 M m M
13 N n N
14 O p P
15 P q Q
16 Q r R
17 R s S
18 S t T
19 T u U
20 U v V
21 V w W
22 W x X
23 X y Y
24 Y z Z
25 Z - -

Numrering av högvalörer före 1901 och 1000 kr före 1930

Samtliga sedlar 16 2/3 rd banco - 500 rd banco 1836-1857, 50 rd rmt - 1000 rd rmt 1859-1872, 50-100 kr 1874-1901 och 1000 kr 1874-1930 använder inte seriebokstav på normalt sätt. Varje ny sedeltyp har numrerats:
A 00001, B 00002, C 00003, ... Z 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 25
B 00001 - A 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 24
C 00001 - B 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 23
o.s.v.
(om man bara tittar på sedelbuntens översta sedel så finns det fortfarande serie A, B, C !!!)

Skälet till denna numrering är att man manuellt antecknade nummer och namnteckningar i en bok när sedeln gavs ut och även när den makulerades. Den redundanta bokstaven blev då en extra kontroll av att det var rätt sedel. 50-1000 rd och 50-1000 kr Stora riks och Lilla riks har bokstaven efter numret för att markera att det INTE är en vanlig seriebokstav. Färgade banco 16 2/3 - 500 rd banco har även sedelnumret på baksidan så att det med säkerhet fanns kvar vid makuleringen. Här följer de sedelnummer som jag hittat. Hör gärna av dig om du känner till flera sedelnummer. Några få nummer som inte stämmer har jag markerat med ??. Lägg märke till att även handskrivna nummer på färgade banco-sedlar är numrerade på detta sätt.

upplaga år nr källa
16 2/3 rd banco T1  
?? 1836 K 99261 Hildebrand
25 1836 H 50083 Wallén SS
25 1836 L 26936 Ahlström 37
25 1836 N 1738  
24 1836 O 1813 Ahlström 63
     
16 2/3 rd banco T2  
25 1844 A 26151  
23 1852 F 40029  
23 1852 G 72805 Ahlström 20
23 1852 K 74808 SNT 2/89
23 1852 L 58809 Ahlström 22
23 1852 P 91363  
22 1855 D 51651 Ahlström 68
22 1855 H 53155  
22 1855 O 20936 Ahlström 49
22 1855 O 55636 Ahlström 32
22 1855 R 49589 Riibe 17
22 1855 S 48715 Ahlström 25
22 1855 Y 32721  
     
33 1/3 rd banco T1  
25 1836 H 18008  
?? 1836 S 7159 Wallén SS
     
33 1/3 rd banco T2  
25 1843 R 62017 Hildebrand Proftryck
23 1849 U 55993 Riibe 17
23 1852 E 62528 Lindgren
23 1852 W 74770 Ahlström 62
22 1854 K 55607  
22 1856 A 95948  
22 1856 C 82525 Ahlström 38
?? 1857 Q 50231 Hildebrand Proftryck
     
100 rd banco T1  
25 1836 B 14452  
25 1836 W 37172 Platbãrzdis
     
100 rd banco T2  
25 1843 E 45480 Hildebrand Proftryck
25 1843 H 45483 Hildebrand Proftryck
25 1843 M 45487 Hildebrand Proftryck
25 1843 R 45492 Hildebrand Proftryck
23 1852 F 57254 Wallén SS
23 1852 C 30251 Hildebrand Proftryck
23 1854 D 82927 SNT 11/99
     
500 rd banco T1  
25 1836 C 4278 Platbãrzdis
     
500 rd banco T2  
23 1842 D 75852 Hildebrand Proftryck
?? 1842 H 10096 SNT 6/98 Proftryck
?? 1854 D 80230 Wallén SS Proftryck
     
50 Riksdaler riksmynt  
25 1859 A 015951 Hildebrand Proftryck
25 1859 H 042533  
25 1859 U 031145 Lindgren
22 1870 K 013457 Wallén SS
     
50 kr Stora riksvapnet  
25 1874 C 011078 Wallén SS
25 1874 S 063243  
     
50 kr Lilla riksvapnet  
25 1880 O 016539  
24 1886 Z 070424 Riibe 17
23 1888 X 022821 Wallén SS
22 1892 W 037069 Ahlström 38
     
50 kr Sittande Svea T1  
25 1896 A 00001 Lindgren
24 1896 C 07452 Auktion 2006-05
24 1897 Y 19723 Ahlström 37
22 1900 P 34337 Ahlström 38
21 1901 D 05375 Ahlström 26
     
100 Riksdaler riksmynt  
25 1859 E 088580 Wallén SS
25 1859 I 098759  
25 1859 T 026119 Riibe 17
23 1859 B 058500 Hildebrand Proftryck
21 1872 L 074657 Ahlström 68
     
100 kr Stora riksvapnet  
25 1874 E 009780  
25 1875 A 033701 Wallén SS
25 1875 R 027317 Myntboken
24 1879 P 027039 Auktion 2005-02 Kopia
     
100 kr Lilla riksvapnet  
25 1880 G 002957  
21 1898 K 076531  
?? 1898 K 076538 Hildebrand
21 1898 K 563506 Platbãrzdis
?? 1898 K 685447 Hildebrand
     
100 kr Sittande Svea T1a
25 1898 A 00001 Lindgren
     
500 Riksdaler riksmynt  
25 1859 Y 026974  
23 1859 B 058500 Wallén SS
     

1000 Riksdaler riksmynt

25 1859 Z 006100 Lindgren
25 1859 C 057428 Platbãrzdis
23 1859 B 058500 Wallén SS Proftryck
     
1000 kr Stora riksvapnet
25 1874 L 036436  
25 1883 V 082071 Wallén SS
     
1000 kr Sittande Svea T1+T2+T3
25 1899 I 70734 Auktion 2006-07 Vykort
25 1899 V 69696 Auktion 2006-07 Vykort
22 1916 C 18500 Mynthandboken
22 1916 E 42202  
22 1917 D 90326 Vykort
22 1917 I 87756 Ahlström 30
     
1000 kr Sittande Svea T4
24 1921 F 85380 Auktion 2006-03
23 1926 Z 98548  
22 1926 Q 27363  
21 1929 S 93039 Auktion 2004-06

Se även SNT 8/84 sid. 199 och 9/84 sid. 292. Där anges upplagan för 16 2/3 rd banco 1836 till 110 000 ex (stämmer bra med min tabell).

Torgny Lindgren "Riksbankens sedelhistoria" anger leveranser av 50 kr 1896 till 112 800 ex (stämmer med upplaga 25 och 24).

Jag har använt min formel för 50-100-1000 kr med kontrollbokstav:
Nummerbokstav=REST(nummer+kontroll-upplaga;25)
men eftersom det saknas kontrollbokstav blir formeln
Nummerbokstav=REST(nummer-upplaga;25)
det är ju valfritt om man sätter plus eller minus före upplaga, men eftersom jag optimerat för år 1918-1948 så blir det på detta sätt.


5 kr ] 10 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 1000 kr ] [ Numrering ] Stjärnsedlar ]


Åter till Start ]