10 kr Sittande Svea 1892-1940

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2023-09-06

5 kr ] [ 10 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 1000 kr ] Numrering ] Stjärnsedlar ]

Gavs ut: 13 maj 1892 enligt SFS 1892:22 (typ 1)

               30 dec. 1905 enligt SFS 1905:82 (typ 2)

               3 maj 1918 enligt SFS 1918:243 (typ 3)

Ogiltig: 31 dec. 1987 enligt SFS 1982:1161

Format: 121×70 mm

Papper: Svagt blåtonat

Framsida: Sittande Svea och sköld med ”Tre Kronor” och ymnighetshorn samt lejon, Svart Gravyrtryck samt blå och brun guilloche, även blått (10 övre vänstra hörnet) och brunt (Svea) bakgrundstryck

Baksida: Gustav Vasa, Svart Gravyrtryck samt grönt bakgrundstryck

Konstnär: Julius Kronberg (18501921)

Gravör: Max Mirowsky (18581939)

Nummer: Årtal + seriebokstav + löpnummer (upprepat två gånger)

Vattenmärke: Mercurius-huvud inom oval och våglinjer

Säkerhetsfibrer: JA, röda på baksidan till vänster

Fluorescerande: NEJ

Namnteckningar: Två tryckta i svart färg (fast kombination per seriebokstav)


Seriebokstav (till vänster om nummer)

Seriebokstäverna används i ordning A-Z, Aa-Zz, AA-ZZ, AB-YZ (2:a bokstaven permuterad). Bland 10 kr sedlar har observerats alla bokstäver utom J, men V och W samt O och Q finns. Eftersom bokstaven J inte används så är sb IK enkel permutation. Detta ger ett alfabet med sammanlagt 25 bokstäver.

Tidigaste årtal som observerats med utökade bokstäver och nummer
Bokstav och nummer År Sb (Auktion)
Aa-Zz med 5 siffror 1901 Ss (Ahlström 41)
AA-ZZ med 5 siffror 1904 CC (e-post 2005-10-26)
6 siffror, inledande 1:a 1909 I
6 siffror, inledande 0:a 1918 F
Aa-Zz med 6 siffror, inledande 1:a 1910 Ss
AA-ZZ med 6 siffror, inledande 1:a 1915 AA (Ahlström 14)
AB-YZ (permuterad 2:a bokstav) 1932 CD
6 siffror, inledande 2:a - 3:a 1938
6 siffror, inledande 4:a - 9:a 1940

Sedelnummer

10 kr sedlar 1892-1909 har endast fem siffror i numret, medan 10 kr 1910-1917 har fem eller sex siffror (med inledande 1:a). Mycket ovanligt finns även 10 kr 1909 med sex siffror (Ahlström auktion 62 nr 1402). Sensationellt nog finns 10 kr 1918 både med 5 siffror och med 6 siffror med inledande 0:a. Senare 10 kr sedlar 1919-1940 har alltid sex siffror. Första siffran är 0 eller 1 för år 1919-1937. År 1938-1939 finns även med 2-3 och år 1940 även med 4-9.

Stora bokstäver AA-ZZ behövs först 1904 med upplagan 6,1 miljoner och fem siffror räcker t.o.m. 1908. År 1909 med upplagan 8,9 miljoner kräver användning av sex siffror. Sex siffror med första siffra 0 och 1 räcker t.o.m. 1933. År 1934 med 16,8 miljoner sedlar kräver användning av permuterade bokstäver AB-YZ som tillåter max 20 miljoner sedlar.

Typ 1: röd och blå guilloche, svart valör nedtill höger


Typ 1 med röd och blå guilloche

typ 1a: utan arbetsbokstav 1892-1898
typ 1b: med grön arbetsbokstav på baksidan 1898-1905


10 kr 1905 med Aa-Zz

Typ 2: grön guilloche, rött årtal och nummer


Typ 2 med grön guilloche

med 5 siffror 1906-1917
med 6 siffror och inledande 1:a 1909-1917

 


10 kr 1909 nr med 5 siffror

10 kr 1909 nr med 6 siffror, 1:a

10 kr 1910 nr med 6 siffror, 1:a

10 kr 1917 TT (högt nummer)

Typ 3: svart årtal och nummer, röd valör nedtill höger

  
Dessa 2 namnteckningar finns för alla 10 kr 1940 sb F-P (beredskapsutgåva)

  
Alla sb G-I har ab G, sb K-M har ab K och alla N-P har ab O. Detta tyder på mycket låg upplaga för 10 kr 1940 F-P.

med 5 siffror 1918
med 6 siffror och inledande 0:a 1918-1939
med 6 siffror och inledande 1:a 1918-1939
med 6 siffror och inledande 2-3:a 1938-1939
med 6 siffror och inledande 0-9:a, låga sb 1940 sb A-E
med 6 siffror och inledande 0-1:a
(beredskapsutgåva?)
1940 sb F-P
med 6 siffror och inledande 0-9:a, höga sb 1940 sb Q-W
permuterad 2:a bokstav,
utan kommatecken mellan bokstav och nummer
1932 sb AB-CD
1934 sb AB-PQ
1935 sb AB-GH
1937 sb AB-YZ
permuterad 2:a bokstav,
nr ZA 000 001 - ZA 100 000 (beredskapsutgåva)
1939 sb ZA

 

10 kr 1918-1939

10 kr 1918 nr med 5 siffror

10 kr 1918 nr med 5 siffror

10 kr 1918 nr med 6 siffror, 0:a

10 kr 1918 nr med 6 siffror, 0:a

10 kr serie Tt (högt nummer)

10 kr serie ZZ (högt nummer)

10 kr DD (högt nummer)

10 kr Ww (högt nummer)

10 kr 1928 KK (högt nummer)

10 kr 1938 inledande 3:a

10 kr 1939 Nn

10 kr 1939 Oo

 

10 kr 1940 A-E och Q-W

10 kr 1940 A

10 kr 1940 C

10 kr 1940 E (ab E)

10 kr 1940 Q

10 kr 1940 inledande 9:a

10 kr 1940 W

 

10 kr 1940 F-P beredskapsutgåva

10 kr 1940 F (ab H)

10 kr 1940 G (ab G)

10 kr 1940 H (ab G)

10 kr 1940 I (ab G)

10 kr 1940 I (ab K)

10 kr 1940 L (ab K)

10 kr 1940 N (ab O)

10 kr 1940 P (ab O)
 

 

10 kr 1932-1939 AB-ZA

10 kr 1932 AB

10 kr 1932 CD
 

10 kr 1934 IK

10 kr 1934 PQ

10 kr 1935 GH

10 kr 1937 WX

10 kr 1937 XY

10 kr 1937 YZ

10 kr 1939 ZA

10 kr 1939 ZA
 

Kommatecken finns normalt mellan bokstav och nummer, men för sb AB-YZ saknas kommatecken hos både vänstra och högra numret. Seriebokstäverna är olika (2:a bokstaven permuterad).


Jämför med Sven Flodberg 1972 som anger:

10 kr 1938 och 1939 med sb ZA
(jag känner till 1938 sb A-Z, Aa-Zz, AA-GG och 1939 sb A-Z, Aa-Oo, ZA)
(jämför 5 kr 1940 sb A-K med 10 000 ex per serie)
(kan detta vara beredskapssedlar tryckta i Ungern enligt IW ??)

10 kr 1939 sb A-Z, Aa-Oo

Namnteckningar för 10 kr Sittande Svea ändras för varje seriebokstav. Den vänstra namnteckningen är dock konstant för ca 5-10 bokstäver medan den högra ändras. Serier på 400 000 ex har 10 bokstäver lika medan serier på 0,9-1,0 milj. har 5 bokstäver lika.

Valör
årtal
Vänster namnteckning Seriebokstäver Max
nummer
Antal
bokst.
10 kr
1935
nt1
nt2 o.s.v.
A-E
F-K, o.s.v.
200 000 5
10 kr
1936
nt1
nt2 o.s.v.
A-E
F-K, o.s.v.
200 000 5
10 kr
1937
nt 1
nt 2
nt 3
nt 4
nt 5
nt 6
nt 7
nt 8
nt 9
nt 10
A-K
L-U
V-Z + Aa-Ee
Ff-Pp
Qq-Zz
AA-KK
LL-UU
VV-ZZ + AB-EF
FG-PQ
QR-YZ
200 000 10
10 kr
1938
nt 1
nt 2
nt 3
nt 4
nt 5
nt 6
A-K
L-U
V-Z + Aa-Ee
Ff-Pp
Qq-Zz
AA-GG
400 000 10
10 kr
1939

nt 1
A B C D E F G H I K 400 000 10
nt 2 L M N O P Q R S T U 400 000 10
nt 3 V W X Y Z Aa Bb Cc Dd Ee 400 000 10
nt 4 Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo 400 000 9
nt 5 ZA 100 000 1
10 kr
1940

nt 1
A B C D
E
F G H I K L M N O P
999 900
160 000
  10 000
5

+10
nt 2 Q R S T U 999 900 5
nt 3 V
W
999 900
892 300
2

Mercurius vattenmärke för Sittande Svea

  

Stamp (matris och patris) för tillverkning av form till vattenmärke för Mercurius till Sittande Svea 5 kr och 10 kr (50-100-1000 kr har större vattenmärke). Stampen har höjd 30 mm, bredd 26,5 mm och vikt ca 23 g styck. De låg i ett kuvert med formatet 151×124 mm. Märkligt format på kuvertet, men det passar perfekt för 100-lappar med formatet 140×121 mm. Kan dessa kuvert ha använts innan banderoller för sedelbuntar kom?

På engelska heter stamp die och pluralis dies (jfr med tärning som böjs oregelbundet: die och dice). Själva ramen (formen) kallas mesh. Stamparna matris och patris kallas male och female eller cameo (relief) och intaglio (recess) embossing plate. Se vidare nedanstående länkar.


(kopia från Ernst Nathorst-Böös "Om Svenska Sedlar", 1969)

"Handtillverkat papper" enligt ovanstående bild.

"Dandy roll" watermark görs med metalltrådar ovanpå metallnätet som formar bilden. Ger ljust vattenmärke.

"Cylinder Mould" watermark görs med två stampar (matris och patris) som präglar in bilden i metallnätet. Ger både ljust och mörkt vattenmärke samtidigt. De upphöjda delarna ger ljust (tunnare papper) och de nedsjunkna ger mörkt (tjockare papper) vattenmärke.

Wikipedia - Watermark: en.wikipedia.org/wiki/Watermark

Paper making process: www.surrencystudios.com/Paper%20Manufacturing.htm

The watermark: www.pmgnotes.com/news/article/3525/Substrate-Feature-The-Watermark

Watermark: www.siebfabrik.de/en/industries/security-paper-and-paper-money-industry

Everything about watermarks: www.pem.org/library/blog/?p=8129

Engraving watermark images on embossing dies: www.gi-de.com/en/about_g_d/press/pressebilder/security_printing_2/banknotes-security-printing.jsp

What is a watermark?: ivybridge-heritage.org/what-is-a-watermark

Observera att guden på svenska stavas Mercurius medan planeten stavas Merkurius: sv.wikipedia.org/wiki/Mercurius

Tumba Bruksmuseum papperstillverkning: www.tumbabruksmuseum.se/skola/papperstillverkning.htm

Tumba Bruksmuseum gör ditt eget papper: www.tumbabruksmuseum.se/skola/egetpapper.htm


 5 kr ] [ 10 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 1000 kr ] Numrering ] Stjärnsedlar ]


Åter till Start ]