100 kr Sittande Svea 1898-1963

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2023-03-29

5 kr ] 10 kr ] 50 kr ] [ 100 kr ] 1000 kr ] Numrering ] Stjärnsedlar ]

Gavs ut: 1 aug. 1898 enligt SFS 1898:59 (typ 1: svart valör nedtill höger, rött årtal och nummer)

               17 juni 1903 enligt SFS 1903:70 (typ 2: två tryckta namn)

               21 dec. 1906 enligt SFS 1906:106 (typ 3: ändrad guilloche-färg och bakgrundstryck)

               25 jan. 1918 enligt SFS 1918:41 (typ 4: röd valör nedtill höger, svart årtal och nummer)

Ogiltig: 31 dec. 1987 enligt SFS 1982:1161

Format: 140×121 mm

Papper: Svagt blå, arktryck

Framsida: Sittande Svea och sköld med ”Tre Kronor” och ymnighetshorn samt lejon, Svart Gravyrtryck samt brun och blå guilloche, även brunt och blått (100 övre vänstra hörnet) och brunt (Svea) bakgrundstryck

Baksida: Gustav Vasa, Svart Gravyrtryck samt rödbrunt bakgrundstryck och rödbrun arbetsbokstav

Konstnär: Julius Kronberg (18501921)

Gravör: Max Mirowsky (18581939)

Nummer: Årtal + bokstav + löpnummer (upprepat två gånger), Röd färg (cinnober) typ 1-3, Svart färg typ 4-5

Vattenmärke: Mercurius-huvud inom oval och våglinjer

Säkerhetsfibrer: JA, röda på baksidan till vänster

Fluorescerande: NEJ, men varierande mängd vitmedel

Namnteckningar: En tryckt och en handskriven (typ 1), Två tryckta i svart färg (typ 2-5), fast kombination per kb eller sb


Numrering typ 1a 1898-1901

100 kr använder inte bokstav på normalt sätt. Varje ny sedeltyp har numrerats:
A 00001, B 00002, C 00003, ... Z 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 25
B 00001 - A 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 24
C 00001 - B 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 23
o.s.v. (om man bara tittar på sedelbuntens översta sedel så ser det fortfarande ut som serie A, B, C, ...)

Till vänster om numret finns en nummerbokstav där 25 olika bokstäver används: A-I, K-Z (J saknas).

Kontrollbokstav (till höger om nummer) typ 1b-4A 1902-1948


100 kr 1916 typ 3, upplaga 23
liten gemen kontrollbokstav h
nummerbokstav R

100 kr 1939 typ 4A, upplaga 11
stor versal kontrollbokstav D
nummerbokstav A

År 1902 (typ 1b) tillkom en kontrollbokstav (kb) till höger om numret i form en liten gemen bokstav. Man började i dec. 1939 att även använda stor VERSAL/kapitäl kontrollbokstav jämsides med gemen bokstav. Gemen kb är a-i, k-n, p-z (j och o saknas) medan VERSAL/kapitäl kb är A-H, J-N, P-Z (I och O saknas). Detta ger ett alfabet på endast 24 bokstäver (en mindre än nummerbokstäverna). Observera att även år 1940 har kb J (inte I som för 50 kr 1940).

Numreringen av 100 kr 1902-1948 (typ 1b-2-3-4A) görs på liknande sätt som 1000 kr 1932-1950. Man måste dock införa ett begrepp som jag kallat "Upplaga". Ny upplaga inträffar när kvarvarande kontrollbokstäver (kb) inte räcker till årets beställda tryckning. Man börjar då om med kb a(A) och upplaga = tidigare + 1. Nummerbokstaven (nb) till vänster om numret har nu en mycket underordnad betydelse och räknas ut med följande formel i Excel eller Works:
=REST(nummer+kontroll-upplaga;25)


liten kb i, upplaga 10
nummerbokstav O

stor kb J, upplaga 11
nummerbokstav O

stor kb J, upplaga 13
nummerbokstav Z

Gemen kb är tunn med seriff (hakar) både i vänstra och högra numret (båda har samma typsnitt). VERSAL kb är tunn med seriff (hakar) i vänster nummer. Höger nummer har kapitäl kb sanserif (utan hakar) i fet stil (olika typsnitt). Punkten efter numret är fyrkantig vid kapitäl kb. En kapitäl bokstav har samma utseende som en versal men med lägre höjd motsvarande gemen bokstav. Den gemena bokstavens höjd på 2,5 mm gäller utan över- och underslängar (uppstapel och nedstapel) som finns i t.ex. b, d, f, h, k. Se bilder under 50 kr Sittande Svea.


100 kr 1943 kb X sedlar i nummerföljd 86479-86480. Lägg märke till att bokstaven före numret också ändras

Till vänster om numret finns en nummerbokstav där 25 olika bokstäver används: A-I, K-Z (J saknas).

Seriebokstav (till vänster om nummer) typ 4B-5 1947-1963

En seriebokstav A-Z. Alla bokstäver utom J, men V och W samt O och Q finns. Detta ger ett alfabet med sammanlagt 25 bokstäver.

Sedelnummer

Sedelnumret finns med 5 siffror t.o.m. typ 4A (1898-1948). Typ 4B-5 med 6 siffror: 100 kr 1947 - 1950 Z numreras 000 001 - 270 000 och 100 kr 1950 A - 1963 numreras 000 001 - 450 000.
Högre nummer har endast använts för stjärnmärkta sedlar fr.o.m. 1956.

Arbetsbokstäver (på baksidan)

  

Arbetsbokstäverna används i ordningen: AA, BA, CA, DA, EA-ZA, AB-ZB, ..., AY-ZY, AZ-ZZ. Höger bokstav är mest signifikant. Det ser ut som om man börjar om med ab AA flera gånger.


liten arbetsbokstav AA
100 kr 1955 S 011984

liten arbetsbokstav KJ
100 kr 1960 Y nt2: Sven Joge

100 kr 1962 C 070299 med hög ab YZ,
 nt1: Åsbrink & Lindgren

Stjärnsedlar

Wallén Sveriges Sedlar sid. 116 anger att stjärnsedlar för 50 och 100 kr finns med nummer över 400 000. Denna information är vilseledande och det rätta ska vara att nummer över 450 000 finns med stjärna. Detta gäller för alla sedlar som jag sett i auktionskataloger. Se även Ahlström 37 nr 1378 med 100 kr 1959 (typ 5) nr U 450 000 utan stjärna som anges som sista numret i U-serien. Det finns således vanliga sedlar utan stjärna med nummer t.o.m. 450 000.


Typ 1-3: rött årtal och nummer

Typ   Årtal
1a röd och blå guilloche, ett handskrivet namn 1898-1901
1b med kontrollbokstav efter nummer 1902-1903
 2 två tryckta namn, fr.o.m. nr I 80401 d 1903-1906
3 röd, blå och gul guilloche 1907-1917

 

100 kr 1898-1917 har numrerats i följande ordning
Upplaga Nummer-
bokstav för
slut = 01
Årtal Storlek Kontrollbokstav Samma vänstra nt för antal kb
25 A 1898 - ingen  
24 B 1898 - ingen  
23 C 1898-1900 - ingen  
22 D 1900-1901 - ingen  
21 E 1901 - ingen  
21 E 1902-1909 gemen a-z 0
22 D 1909-1915 gemen a-y 0
23 C 1916-1917 gemen a-t 0

Sedan börjar år 1918 med upplaga 1.


Typ 4A: svart årtal och nummer, 5 siffror med kontrollbokstav

Upplaga Årtal Storlek Kontrollbokstav
inte j och o
Min
nr
Max
nr
Samma vänstra nt för antal kb
1 1918 gemen a-s   s04 0
1 1919 gemen t-x t30   ?
2 1920-1921 gemen a-z     ?
3 1921-1924 gemen a-z     1
4 1924-1927 gemen a-z     1
5 1927 gemen a-b     1
5 1928 gemen e-k   k47 1
5 1929 gemen k-u k68 u55 1
5 1930 gemen v-z     1
6 1930 gemen a-f     1
6 1931 gemen g-q     1
6 1932 gemen r-z     1
7 1933 gemen a-i     1
7 1934 gemen k-t k50 t90 1
7 1935 gemen u-z u42   1
8 1935 gemen a-d   d77 1
8 1936 gemen e-s e07 s22 1
8 1937 gemen s-z s33   2
9 1937 gemen a-h   h00 2
9 1938 gemen i-z i09   2
10 1938 gemen a   a14 2
10 1939 gemen a-z a87   2
11 1939 VERSAL A-E   E97 2
11 1940 VERSAL F-Z F25   2
12 1940 gemen a-z     2
13 1940 VERSAL A-E   E80 2
13 1941 VERSAL F-P F33 P61 2
13 1942 VERSAL P-Z P85   2
14 1942 gemen a-k   k60 2
14 1943 gemen l-z l16   2
15 1943 VERSAL A-Z   Z59 2
16 1945 gemen a-l a22 l75 2
16 1946 gemen m-z m34   2
17 1946 VERSAL A-S   S02 2
17 1947 VERSAL T-Y T31 Y53 2
17 1948 VERSAL Y-Z Y82   2
18 1948 gemen a-h   h17 2

100 kr 1940 finns i tre olika upplagor, där man inte kan utesluta att kontrollbokstäverna överlappar varandra för upplaga 11 (F-Z) och 13 (A-E).


liten kb k, upplaga 5 (mycket sen 1928)
ändrat namn jämförd med 1929, ab Z

liten kb k, upplaga 5 (mycket tidig 1929)
ändrat namn jämförd med 1928, ab B

liten kb v, upplaga 5 (mycket tidig 1930)
 

liten kb g, upplaga 6 (mycket tidig 1931)

liten kb q, upplaga 6 (mycket sen 1931)

liten kb k, upplaga 7 (mycket tidig 1934)
 
liten kb z, upplaga 7

liten kb p, upplaga 8

liten kb q, upplaga 8

liten kb r, upplaga 8 (sen 1936)

liten kb s, upplaga 8 (mycket tidig 1937)

liten kb t, upplaga 8

liten kb a, upplaga 9

liten kb i, upplaga 9 (mycket tidig 1938)

liten kb z, upplaga 9 

liten kb a, upplaga 10 (mycket sen 1938)

liten kb i, upplaga 10
nt Sommar

liten kb z, upplaga 10
nt Sommar

stor kb A, upplaga 11
nt Sommar
 

stor kb D, upplaga 11
nt Simonsson

stor kb E, upplaga 11 (mycket sen 1939)
nt Simonsson

stor kb F, upplaga 11 (mycket tidig 1940)
 

stor kb J, upplaga 11
nt Rydin

stor kb Z, upplaga 11
nt Björnsson

liten kb a, upplaga 12
nt Björnsson

liten kb z, upplaga 12
 

stor kb A, upplaga 13
 

stor kb E, upplaga 13 (mycket sen 1940)
nt Rydin

stor kb F, upplaga 13 (mycket tidig 1941)
nt Pernborg

stor kb J, upplaga 13
nt Linder

stor kb P, upplaga 13 (mycket tidig 1942)
nt Simonsson

stor kb Q, upplaga 13
nt Simonsson

stor kb Z, upplaga 13
 

liten kb a, upplaga 14
 

liten kb l, upplaga 14 (mycket tidig 1943)
nt Amnér

liten kb z, upplaga 14
nt Ivar Rooth

stor kb A, upplaga 15
nt Ivar Rooth

stor kb Z, upplaga 15 (mycket sen 1943)
nt Rydin

liten kb a, upplaga 16 (mycket tidig 1945)
nt Rydin

liten kb l, upplaga 16 (mycket sen 1945)
nt Anton Thalén 

liten kb m, upplaga 16 (tidig 1946)
nt Lennart Hammarskiöld

liten kb z, upplaga 16
nt Simonsson

stor kb A, upplaga 17
nt Simonsson

stor kb N, ab B
handtillverkat papper

stor kb P, ab V
maskintillverkat papper

stor kb S, upplaga 17 (mycket sen 1946)
nt Harald Magnusson 
 

1947 typ 4A, kb U, upplaga 17
nt Klas Böök 

1947 typ 4A, stor kb Y, upplaga 17
(mycket sen 1947), nt Nordmark

1948 typ 4A, stor kb Y, upplaga 17
(mycket tidig 1948), nt Nordmark
 

1948 typ 4A, stor kb Z, upplaga 17
 
 

1948 typ 4A, kb d, upplaga 18
nt Ivar Törnebohm 
 

1948 typ 4A, kb f, upplaga 18
nt Anton Thalén 
 

1948 typ 4A, kb h, upplaga 18
(mycket sen 1948) 
nt Lennart Hammarskiöld

Typ 4Aa: handtillverkat papper

1918-1946

Uppdelning på typ 4Aa och 4Ab behöver bara göras 1946 där båda typerna finns.

1946 handtillverkat        kontrollbokstav m‒z, A‒N

Typ 4Ab: maskintillverkat papper (färre säkerhetsfibrer)

1946-1948

1946 maskintillverkat     kontrollbokstav PS


Typ 4Ba: 6 siffror utan kontrollbokstav, en stor arbetsbokstav på baksidan

Upplaga
ordning
Namn Årtal Serie Min nr Max nr Samma vänstra nt för antal sb
40 nt-A 1947 A-R A000 R244 2
" nt-A 1948 S-Z S012   2
41 nt-B 1948 A-E   E047 2
" nt-B 1949 E-I E191 I138 2
" nt-B 1950 K-Z K014   2
42* nt-A 1950 A-I   I108 2
43* nt-B 1951 K-T K021 T375 2
" nt-B 1952 T-Z T415   2
44 nt-A 1952 A-T   T319 2
" nt-A 1953 U-Z U030   2
45 nt-B 1953 A-P   P178 2
" nt-B 1954 P-Z P196   2
46 nt-A 1954 A-R   R245 2

 

     
        
     
(sb E, mycket sen 1948 och mycket tidig 1949)

Seriebokstav och namnteckningar för 50-100 kr 1947-1959 typ 4B (nt-A och nt-B)
Sedlarna kan ha 25 olika seriebokstäver A-Z. Normalt verkar man tilldela bokstäver så att A+B, C+D, E+F, ..., X+Y får samma vänstra namn för två bokstäver, detta kallar jag nu nt-A. Eftersom 25 är ojämnt har man sedan förskjutet så att B+C, D+E, F+G, ..., Y+Z får samma vänstra namn, detta kallar jag nu nt-B.
Seriebokstäverna används i ordningen: A+B, C+D, ..., X+Y, Z+A, B+C, D+E, ..., W+X, Y+Z (totalt 22,5 milj. sedlar). Plustecknet markerar vilka bokstäver som har samma vänstra namn.

*) 100 kr har en diskontinuitet vid 1950 sb I eftersom 1950 G+H(nt-A) följs av 1951 K+L(nt-B). Troligen har man tänkt på I+J som ju inte finns som par. Nu har tre bokstäver i rad (H, I, K) olika vänstra namn. År 1949 sb I har inte samma vänstra namn som år 1950 sb I.

        

  
nt Einar Lagrelius

Einar Lagrelius direktör sedeltryckeriet 1924, född 1895. Son till Axel Lagrelius som var föreståndare för riksbankens sedeltryckeri 1920-1924 samt Jacob Bagges sedeltryckeri 1919-1933 och Börtzells tryckeri AB 1898-1933 och Cederqvists grafiska AB 1920-1933. lagrelius.com/onewebmedia/%20Einars%20saga%20och%20memoirfo%CC%88rso%CC%88k%2016%20okt%2017.pdf

Ibland har man gått hela varvet runt för vissa årtal så att samma seriebokstav återkommer men nu med nya namnteckningar. Sedlarna har endast nr upp till 450 000 och med 25 bokstäver blir det 11,25 milj. sedlar. Enligt "Lindgren Riksbankens sedelhistoria" sid. 209 har några årtal större upplaga: 1953, 1954, 1957, 1961, 1962. Följande seriebokstäver är kända med olika namnteckningar (både vänster och höger olika): 1952 T, 1954 P-R, 1957 Q-R, 1959 O-R, 1960 T-V, 1961 S-Y.

100 kr Sittande Svea 1951-1952 byter årtal utan att byta bokstav. År 1951 och 1952 känd med samma bokstav och namnteckningar: 1951 K-T, 1952 T-Z, 1952 A-T.


1951 serie K-T
nt Åke Lundgren

1952 serie T-Z (tidigt nummer)
nt Åke Lundgren

1952 serie A-T (sent nummer)
 

100 kr 1953 serie P fortsätter 1954 utan att byta bokstav:


1953 serie A-P
nt Einar Lagrelius

1954 serie P-Z (tidigt nummer)
nt Einar Lagrelius

1954 serie A-R (sent nummer)
nt Eric Wahren 

Eric Wahren, direktör vid Tumba Bruk 1944, född 1902.

Sittande Svea finns med två olika storlekar av samma namnteckning (jfr speciellt förnamnet). Den första namnteckningen är större och fetare. Upplagorna finns i ordningen 1952 T-Z(nt-B) samt A-T(nt-A). Nedanstående första variant finns även hos: 5 kr 1947 L höger nt, 5 kr 1952 A-E vänster nt, 50 kr 1950 H höger nt. Andra varianten finns även hos: 10 kr 1952-1962 vänster nt, 50 kr 1953 R+S vänster nt, 100 kr 1954 R vänster nt, 100 kr 1955 S vänster nt.

  
nt Ahlin

100 kr 1954 har tryckts i ordning P-Z och A-R. Bokstaven Q finns såldes två gånger men oturligt nog har man valt samma vänstra namn men olika högra namn. Det är då osäkert vilken av dessa som tillhör P-Z respektive A-R.


Q+R med samma vänstra namn (P-Z)
nt Eric Wahren

P+Q med samma vänstra namn (A-R)
nt Eric Wahren

  
Vänster namn: Eric Wahren. Höger namn: Carl Djurberg resp. Axel Rosengren

Typ 4Ba-vm1: med vattenmärke 1:a

1947-1948

Typ 4Ba-vm2: med vattenmärke 2:a

1947-1948

Typ 4Ba-vm3: med vattenmärke 3:a

1948


100 kr 1948 U med vm 3:a
(e-post 2007-03-24 från en vänlig samlare i Lund)


Typ 4Bb: Två små arbetsbokstäver på baksidan (börjar med 1955 sb S och ab AA)

Årtal Upplaga
ordning
Namn Utan stjärna Med stjärna
Serie Min nr Max nr Höger ab Serie(stj) Höger ab
1955 46 nt-A S-X S007 X410 A-D -  
1956 47 nt-A A-P A038 P423 D-G F, O E
1957 47 nt-A Q-Z Q012   G-L -  
  48 nt-B A-C
C-R
 
R330
L-M
A-H

D

A
1958 48 nt-B S-Z S176   H-M -  
  49 nt-A A-C
D-N
 
N448
M-N
A-F
C M
1959 49 nt-A O-U O003 U374 F-J -  

  
nt Ahlin

100 kr 1955 X och 1956 A har samma namn till vänster vilket visar att serie Y och Z inte finns.


100 kr 1955 X med ab FD
 

100 kr 1956 A med ab ND
 

100 kr 1956 P mycket sent nummer
nt Einar Lagrelius

100 kr 1957 har tryckts i ordning Q-Z och A-R. Bokstäverna Q och R finns två gånger men med olika namn.

  
Tidigt tryckta sedlar från 1957 Q-Z

        
Sent tryckta sedlar från 1957 A-R

Namnteckningar

Två i svart tryck. Senare årtal 1947-1959 (typ 4B) har två seriebokstäver i rad med samma vänstra namn. Det högra namnet ändras för varje seriebokstav.

100 kr År Sb Vänster namn Höger namn
1959 O Eric Wahren Gustav Lindqvist
1959 P Sven Lampe ?
1959 Q Sven Lampe Hans Wennerholm
1959 R Kurt Eklöf Axel Rosengren
1959 S Kurt Eklöf Nils Grimle
1959 T Sture Laurén John Magnusson
1959 U Sture Laurén Karl Haglund

Typ 4Bc: Vänstra årtalet utan fot/hakar; 1957 nr C 139201-285000

Se artikel i Myntkontakt 9-10/1980 sid. 203 med bild av 100 kr 1957 nr C 139501. Normalt finns hakar (seriff) = fot på 1:an och hak på 7:an. Se även Ahlström auktion 39 nr 1487 med 100 kr 1957 nr C 139502.

                        


Typ 5: Årtal mindre stil, namnteckning flyttad åt vänster

50-100 kr 1959-1963 finns endast med två olika varianter av namnteckningar.


typ 5-nt1
(Per Åsbrink & Torgny Lindgren)

typ 5-nt2
(Sven Joge & Gustav Lindqvist)
Årtal Namn Utan stjärna Med stjärna
Serie Min nr Max nr Höger ab Serie(stj) Höger ab
1959 nt1 Åsbrink A-G
G-N
A000
N425
K-N
A
-D
?  
  nt2 Joge O-R O000 R440 D-F ?  
1960 nt2 Joge T-Z T000 Z382 F-K U G
  nt1 Åsbrink A-D
E-T
A000
T447
K-M
A-H

R

G
1961 nt1 Åsbrink S-T
U-Z
S000
U000
T404
Z449
 
V-W
H-L
-  
  nt2* Joge A-R
U-Y
A000
U071
R414
Y397
L-U
W-Y
E N
1962 nt1 Åsbrink A-C
C-Z
A000
Z436
Y-Z
A
-M

D, Z

A, L
1963 nt2 Joge A-R A000 R277 M-U N  

*) serie S-T saknas med nt2 och har istället tryckts som nt1 serie S-T.

Högsta nummer för 1963 är R 277 300 enligt Platbãrzdis Sveriges Sedlar Supplement.


typ 4B serie O med ab MF

typ 4B serie U med ab ZJ

typ 5 nt1 serie A med ab EK

typ 5 nt1 serie G med ab PL

typ 5 nt1 serie G med ab BA

typ 5 nt1 serie N med ab KD

typ 5 nt2 serie O med ab HD

typ 5 nt2 serie R med ab KF

100 kr 1959 finns förutom med typ 5-nt1 och typ 5-nt2 även med typ 4B där varje seriebokstav har nya namnteckningar.


nt2 serie T med ab PF

nt2 serie Z med ab AK

nt1 serie A med ab QK

nt1 serie T med ab RH

  


nt1 serie U med ab SH

nt1 serie Z med ab UL

nt2 serie A med ab UL

nt2 serie R med ab SU

nt1 serie S med ab AV

nt1 serie T med ab AW

nt2 serie U med ab GW

nt2 serie Y med ab VY

Ovanstående åtta bilder visar i vilken ordning 100 kr 1961 har numrerats. Detta stämmer även med arbetsbokstäverna på baksidan som kontinuerligt ökar. Arbetsbokstäverna används AA, BA, CA, o.s.v. där den högra bokstaven är mest signifikant. För år 1960 nt1 behöver arbetsbokstäverna undersökas mera noggrant eftersom något inte stämmer.


nt1 serie A med ab ZY

nt1 serie C med ab YZ

nt1 serie C med ab DA

nt1 serie Z med ab MM

Utseende på bokstäver och siffror

Typ 4A

vänster: sb (seriebokstav) med seriff (hakar), nr jämntjocka

höger: sb sanserif (utan hakar), nr sanserif (utan hakar), nr höjd 3,2 mm

Typ 4B

vänster: sb sanserif (utan hakar), nr ojämn tjocklek

höger: sb med seriff (hakar), nr med seriff (hakar), nr höjd 2,8 mm

Typ 5

årtal och vänstra sb + nr mindre stil; samma stil höger och vänster år + sb + nr;

nr utan kommatecken;

även höger nr ny stil t.ex. 3:a rund upptill (tidigare rak), 4:a sluten (tidigare öppen).


100 kr 1928 och 1929 kontrollbokstav k har olika namnteckningar

     
Arbetsbokstav på baksidan Z, A, B för respektive sedel (visar tydligt att de tryckts efter varandra)

Normalt har en viss kontrollbokstav (höger om nr) samma två namnteckningar. Men för bokstav k år 1928 och 1929 är vänster namn ändrat medan höger är oförändrat. Finns det flera liknande fall? Detta behöver undersökas. Om du har äldre sedlar (före 1939) som visar skillnader i namnteckningar så hör av dig till min e-post adress, gärna med bild av nummer + namnteckningar.

Det vänstra namnet har högre status. En person brukar börja sin karriär med att skriva höger namnteckning och sedan avancera till att få skriva vänster namnteckning. Det andra namnet i nedanstående tabell skrev höger namnteckning 1917-1928 (se bild av 1921 längre ned på sidan) och avancerade till vänster namnteckning 1928/29-1936. Det troliga är att den första personen i tabellen avled och fick då en ersättare med det andra namnet. Man ville inte medvetet använda en avliden person på en sedel. Alternativt kan han ha slutat på Riksbanken istället för att avlida. Någon som kan läsa namnen i tabellen?

Namn Vänster namn Höger namn Identifierad person??
start 1923 med 10 kr L

slut 1928 med 10 kr Pp, 50 kr l och 100 kr k

100 kr 1923 s

Ernst Nils Gustaf Petrus Springer, bankokommissarie, född 1864.

runeberg.org/statskal/1925/0158.html

runeberg.org/spg/19/0042.html

start 1928 med 10 kr FF och 100 kr 1929 k

slut 1936 med 50 kr

start 1917 med 100 kr q

slut 1928 med 10 kr Dd och 100 kr f

?

100 kr 1918 kontrollbokstav g har olika namnteckning för olika löpnummer:

  
100 kr 1918 har den högra namnteckningen något förskjuten till vänster jämfört med senare årtal. Liten variant för special-samlaren.

100 kr 1921 kontrollbokstav a och framåt verkar ha samma namnteckningar för en hel kontrollbokstav med undantag av1928-1929 k. Det är osäkert vad som gäller 1919-1920 eftersom jag saknar bilder av flera sedlar per kontrollbokstav. Du som har bilder av sedlar skicka dessa till min e-post adress.

  

Jämför med 50 kr 1920 Sittande Svea som har samma två namnteckningar för hela kontrollbokstaven (lågt och högt nummer):

  

Jag efterlyser 50 kr 1918-1919 med bilder av flera sedelnummer från samma kontrollbokstav.

Mera information om namnteckningarnas placering för 100 kr 1918:

  
100 kr 1918 kontrollbokstav a-k har höger namn förskjutet till vänster medan 1918 kontrollbokstav l-s det förskjutet till höger (som alla efterföljande årtal).

För 50kr 1918 gäller förskjutet till vänster för kontrollbokstav b-i1 och förskjutet till höger för kontrollbokstav i8-n (bokstav i finns med båda varianter beroende på löpnummer).


5 kr ] 10 kr ] 50 kr ] [ 100 kr ] 1000 kr ] Numrering ] Stjärnsedlar ]


Åter till Start ]