5 kr Sittande Svea 1890-1952

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2023-09-21

[ 5 kr ] 10 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 1000 kr ] Numrering ] Stjärnsedlar ]

Gavs ut: 1 dec. 1890 enligt SFS 1890:55 (typ 1)

               16 mars 1906 enligt SFS 1906:17 (typ 2)

               21 dec. 1917 enligt SFS 1917:885 (typ 3)

Ogiltig: 31 dec. 1987 enligt SFS 1982:1161

Format: 121×70 mm

Papper: Svagt gulbrunt

Framsida: Sittande Svea och sköld med ”Tre Kronor” och ymnighetshorn samt lejon, Svart Gravyrtryck, även grönt (5 övre vänstra hörnet och Svea) bakgrundstryck

Baksida: Gustav Vasa, Svart Gravyrtryck samt brunt bakgrundstryck

Konstnär: Julius Kronberg (18501921)

Gravör: Max Mirowsky (18581939)

Nummer: Årtal + seriebokstav + löpnummer (upprepat två gånger)

Vattenmärke: Mercurius-huvud inom oval och våglinjer

Säkerhetsfibrer: JA, blå på baksidan till vänster

Fluorescerande: NEJ

Namnteckningar: Två tryckta i svart färg (fast kombination per seriebokstav)


Seriebokstav (till vänster om nummer)

Seriebokstäverna används i ordning A-Z, Aa-Zz, AA-ZZ. Bland 5 kr sedlar har observerats alla bokstäver utom J, men V och W samt O och Q finns. Detta ger ett alfabet med sammanlagt 25 bokstäver.

Tidigaste årtal som observerats med utökade bokstäver och nummer
Bokstav och nummer År Sb (Auktion)
Aa-Zz med 5 siffror 1892 Hh (Ahlström 62)
AA-ZZ med 5 siffror 1905 DD
6 siffror, inledande 0:a eller 1:a 1909 O
A-Z med 6 siffror, inledande 1:a 1909 N (Ahlström 53)
Aa-Zz med 6 siffror, inledande 1:a 1911 Pp (Ahlström 43)
AA-ZZ med 6 siffror, inledande 1:a 1921 AA
6 siffror, inledande 2:a - 3:a 1938
6 siffror, inledande 4:a - 9:a 1940

Sedelnummer

5 kr sedlar 1890-1908 har endast fem siffror i numret, medan 5 kr 1910-1918 har fem eller sex siffror (med inledande 1:a). Märkligt nog finns 5 kr 1909 med 6 siffror och inledande 0:a (även inledande 1:a). Senare 5 kr sedlar 1919-1952 har alltid sex siffror. Observera att 5 kr 1918 med fem siffror måste betraktas som speciell eftersom detta är det enda årtalet med den nya typ 3 av 5 kr-sedeln. Första siffran är 0 eller 1 för år 1919-1937. År 1938-1939 finns även med 2-3 och år 1940 även med 4-9. År 1941-1952 har normalt seriebokstav A-Z medan första siffran i numret kan vara 0-8 (5 kr 1952 finns även med sb Aa).

Torgny Lindgren Riksbankens sedelhistoria 1668-1968 sid. 207-209 beskriver antalet sedlar som levererats till riksbankens förvaringskassa varje år. Man kan utgå från att detta i stora drag motsvarar upplagan av varje årtal (med någon tidsförskjutning). Det första årtal som kräver stora bokstäver AA-ZZ är år 1905 med 5,8 miljoner sedlar. Detta visar att 5 kr sedlar klarar sig med fem siffror t.o.m. år 1910 eftersom bokstäverna A-Z, Aa-Zz och AA-ZZ kan ge 7,5 miljoner olika sedlar. År 1911 med upplagan 9 miljoner sedlar kräver användning av sex siffror. Dessa sex siffror med första siffra 0 eller 1, som totalt kan ge 15 miljoner sedlar räcker t.o.m. 1942. År 1943 har upplagan 16,8 miljoner sedlar som kräver en ändring, men man har redan 1940 börjat använda samtliga första siffror 0-9, som medger en upplaga på 25 miljoner med endast en seriebokstav A-Z.


 Typ 1: röd och grön rundad guilloche, svart valör nedtill höger


Typ 1 med röd och grön rundad mittrosett

typ 1a: utan arbetsbokstav 1890-1898
typ 1b: med brun arbetsbokstav på baksidan 1898-1905


5 kr 1905 med AA-ZZ

Typ 2: grön strålig guilloche, rött årtal och nummer


Typ 2 med grön strålig mittrosett

med 5 siffror 1906-1908
1910-1917
med 6 siffror och inledande 0:a 1909
med 6 siffror och inledande 1:a 1909-1917

 


5 kr 1909 med 6 siffror, 0:a

5 kr 1916 med 5 siffror

Typ 3a: svart årtal och nummer, röd valör nedtill höger, handtillverkat papper


5 kr 1940 A-K är en sällsynt beredskapsutgåva

med 5 siffror 1918
med 6 siffror och inledande 0:a 1919-1939
med 6 siffror och inledande 1:a 1918-1939
med 6 siffror och inledande 2-3:a 1938-1939
med 6 siffror och inledande 0:a
(beredskapsutgåva?)
1940 sb A-K
med 6 siffror och inledande 0-9:a 1940 sb L-Q

 


5 kr 1918 med 5 siffror

5 kr 1919 med 6 siffror, 0:a

5 kr 1924 med 6 siffror, 0:a

5 kr 1934 W (högsta kända sb)

5 kr 1936 LL (högsta kända sb)

5 kr 1939 inledande 3:a

5 kr 1940 B (ab L)

5 kr 1940 E (ab F)
 
5 kr 1940 K (ab F)

5 kr 1940 L

5 kr 1940 O

5 kr 1940 Q

Typ 3b: svart årtal och nummer, maskintillverkat papper (färre säkerhetsfibrer)


5 kr 1940 AA

5 kr 1940 FF

5 kr 1940 GG

 

inledande 0-8:a 1940 sb AA-GG
inledande 0-8:a 1941-1952 sb A-Z
inledande 0:a 1952 sb Aa

        

Typ 3b-1 och Typ 3b-2 vattenmärke 1:a och 2:a

  
5 kr 1:a (47 serie H-K, 48 serie A) och 2:a (47 serie L-R, 48 serie A-B)

typ 3b-1 vattenmärke 1:a 1947-1948
typ 3b-2 vattenmärke 2:a 1947-1948

5 kr 1947-1948 Sittande Svea med vattenmärke 1:a eller 2:a. Inom vissa seriebokstäver (sb) är dessa dominerande och troligen har alla sedlar samma vattenmärke inom ett intervall. Följande är känt:

valör och år sb med vm 1:a sb med vm 2:a sb med vm3:a sb utan vm siffra
5 kr 1947 H7 K0 K2 K4 K6 K8 Q8 S0 L6 L7 L8 M0 M1 M3 M4 M5 M7 M8 N0 N1 N2 N4 N6 N7 O0 O1 O2 O4 O6 O7 O8 P2 P4 P6 R1 R2 R5 - A4 B C D7 E F4 G8 H2 H6 H8 I2 I8 K2 K3 K4 K7 L1 L2 L5 L6 P0 P4 P6 P8 Q1 R2 S0 S1
5 kr 1948 A2 A4 B1 B3 G7 - A8 B0 B3 B5 B8 C5 D8 E F G5 H5 I K L5 L7 L8
50 kr 1947
typ 4B
A1 A2 - -  
50 kr 1948 D0 E2 F2 - - A1 Z1
100 kr 1947
typ 4B
L2 M1 M2 N2 O0 O0 O1 R0 - A1
100 kr 1948
typ 4B
Z1 B S0 A1 E0 U V0 A0 B0  U2 W0 D0

Jämför med Sven Flodberg 1972 som anger:

5 kr 1940 sb A-K med 10 000 ex per serie

5 kr 1940 sb L-P med 1 milj. ex per serie samt Q 000 001 - Q 406 500 (stämmer med min uppgifter)

5 kr 1940 sb AA-FF med 900 000 per serie (jag känner även till GG)

5 kr 1952 sb A-Z samt Aa 000 001 - Aa 029 000 (stämmer med mina uppgifter, se bild ovan)


Namnteckningar för 5 kr Sittande Svea ändras för varje seriebokstav. Den vänstra namnteckningen är dock konstant för ca 5-10 bokstäver medan den högra ändras. Serier på 400 000 ex har 10 bokstäver lika medan serier på 0,9-1,0 milj. har 5 bokstäver lika.

Valör
årtal
Vänster namnteckning Seriebokstäver Max
nummer
Antal
bokst.
5 kr
1935
nt1
nt2 o.s.v.
A-E
F-K, o.s.v.
200 000 5
5 kr
1936
nt1
nt2 o.s.v.
A-E
F-K, o.s.v.
200 000 5
5 kr
1937
?? ?? 200 000 ?
5 kr
1938
nt1
nt2
nt3
A B C D E F G H I K
L M N O P Q R S T U
V
400 000 10
5 kr
1939

nt 1
A B C D E F G H I K 400 000 10
nt 2 L M N O P Q R S T U 400 000 10
nt 3 V W X Y Z Aa Bb Cc 400 000 8
5 kr
1940

nt 1
B E G I K   10 000 5
nt 2 L M N O P 999 900 5
nt 3 Q 406 500 1
nt 4 AA BB CC DD EE 900 000 5
nt 5 FF GG 900 000 2
1941-
1952
  A-E, F-K, o.s.v. 900 000 5

5 kr 1942 har avvikande användning av namnteckningar

Normalt för alla 5 och 10 kr Sittande Svea är att fem serier i rad har samma vänstra namnteckning: A-E, F-K, L-P, Q-U, V-Z. Men för 5 kr 1942 gäller istället att följande serier har samma namn till vänster: A, B-F, G-L, M, Q. Dessutom saknas serie N, O, P. Jag efterlyser alla sedlar med dessa okända serier N-P. Även de ovanliga serierna M och Q efterlyses. Skicka e-post till mig, gärna med bilder skannade med 100 dpi (som använts i nedanstående bilder). Rosenqvist Sveriges Färgsedlar har kommit fram till samma slutsats att endast serie A-I, K-M, Q är kända, oberoende av mig.

           


[ 5 kr ] 10 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 1000 kr ] Numrering ] Stjärnsedlar ]


Åter till Start ]