1890 års sedelserie: Sittande Svea
(baksida Gustav Vasa)

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2023-03-16

5 kr ] 10 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 1000 kr ] Numrering ] Stjärnsedlar ]


10 kr baksida med Gustav Vasa, grön arbetsbokstav I

Förkortningar:
sb = seriebokstav (till vänster om nummer för 5-10 kr och 50-1000 kr efter ca 1947)
nb = nummerbokstav (till vänster om nummer för 50-1000 kr före ca 1947)
kb = kontrollbokstav (till höger om nummer)
ab = arbetsbokstav (på baksidan upprepad två gånger)
nt = namnteckning
vm = vattenmärke
nr = nummer

Den logiska användningen av kontrollbokstav för 50-100-1000-10000 kr 1902-1950 motsvarar en seriebokstav! Nummerbokstaven (till vänster) för alla högvalörer (50-100-1000 kr) före ca 1947 har ett direkt samband med numrets slutsiffror. Detta gäller även de äldsta högvalörerna utan kontrollbokstav.

Sedelpapper

Papperet är handtillverkat 1890-1940 för 5-10 kr och 1894-1946 för 50-100-1000 kr sedlar. Maskintillverkat papper har slätare yta, mindre antal säkerhetsfibrer och suddigare vattenmärke. Det maskintillverkade papperet har nästan alla säkerhetsfibrer orienterade i lodrät riktning och en tydlig gräns där fibrerna saknas.


handtillverkat och maskintillverkat papper, jämför fibrernas antal och styrka

Sedelpapperet har olika grad av vitmedel som reflekterar ultraviolett ljus. Mängden vitmedel kan variera så att vitheten i UV-ljus skiftar. Det är tveksamt om man kan katalogisera dessa variationer. En specialsamling med sedlar kan dock innehålla exempel på mycket vitmedel och nästan inget vitmedel. Försök inte att samla alla mellanting eftersom det finns en glidande skala med mindre och mindre vitmedel. Vitmedel började användas ca 1957 (språngvis ökning) men omkring 1970 har mängden vitmedel minskat betydligt.

Arbetsbokstav (på baksidan)

Enligt SFS 1898:59 sid. 3 längst ned: ”Ett arbetsmärke, bestående av en bokstav i rödbrun färg, kommer att anbringas på ömse sidor av den på sedlarnas baksida graverade bilden”. Kungörelsen gällde samliga valörer 5-10-50-100-1000 kr. Märkligt nog trycktes 10 kr med arbetsbokstaven i grön färg i strid med kungörelsen. Detta beror på att man för enkelhets skull använde bakgrundstryckets färg även för arbetsbokstaven. Sedeln 10 kr har grönt bakgrundstryck medan övriga valörer har: brun(5), gulbrun(50), rödbrun(100), rödbrun(1000). Jämför med 5 kr G VI A 1954-1956 som har två små arbetsbokstäver. Arbetsbokstaven användes för sedeltryckeriets interna kontroll och har funnits med följande utseende:
även ab Å, Ä och Ö finns 1900-1919


stor arbetsbokstav I

stor arbetsbokstav J

stor arbetsbokstav Q

liten arbetsbokstav AA

liten arbetsbokstav KJ

liten arbetsbokstav YZ

Arbetsbokstäverna används i ordningen: AA, BA, CA, DA, EA-ZA, AB-ZB, ..., AY-ZY, AZ-ZZ.

Signatur på baksidan i övre högra hörnet

Sedlar ca 1900 - ca 1965 tillverkades i buntar om 100 sedlar (med omslutande banderoll). Dessa buntar kontrollerades manuellt av en tjänsteman på tryckeriet och som bevis på detta satte han sina initialer på sedelns baksida i övre högra hörnet. Eftersom buntarna hade 100 sedlar med nummer 1-100, hade den understa sedeln slutsiffrorna 00. Dessa signaturer finns på 5-10-50-100 kr sedlar.


5 kr 1950 framsida, slutsiffror 00

5 kr 1950 baksida

Namnteckningar

Nästan alla svenska sedlar är undertecknade av två bankanställda för att intyga giltigheten hos sedeln. I början var dessa namn handskrivna men eftersom detta tog tid så började man sedan med ett tryckt och ett handskrivet namn för att till slut trycka båda namnen. Denna rationalisering genomfördes först för de lägre valörerna och sist för de högsta valörerna. Den sista sedeln med handskrivna namn var 1000 kr 1930.

Sedlar 5-10-50-100 kr med tryckta namnteckningar har i allmänhet många olika kombinationer av namnteckningar för varje år. Detta gäller Stora Riksvapnet (rd rmt och kr), Lilla Riksvapnet, Sittande Svea och 10 kr Gustav Vasa 1940-1962. Varje namn kan finnas i flera olika kombinationer med andra namn. Namnets placering till vänster eller höger ändras dock normalt inte. Det vänstra namnet är av större dignitet än det högra och när en person befordras (från handläggare till chef?) så kan namnet på senare årtal flyttas till vänster position.


100 kr 1946 kb M och N
har samma vänstra namn
(från Auktion 2003-12-08)

100 kr 1946 kb M och N
har samma vänstra namn
  

100 kr 1947 sb N och O
 har samma vänstra namn
  

100 kr 1947 sb N och O
 har samma vänstra namn
  

5-10 kr Sittande Svea sedlar har för varje årtal ett stort antal olika namnteckningar där det verkar som om en seriebokstav har samma namn både till vänster och höger. Det finns även ett större superintervall för 5-10 kr (5 eller 10 bokstäver) där det vänstra namnet är oförändrat (men höger namn ändras för varje sb).

När det gäller 50-100 kr verkar superintervallet bara vara två bokstäver. 50-100 kr 1902-1948 (typ 1-2-3-4A) har två kontrollbokstäver (till höger om numret) med samma vänstra namn. Senare årtal 1947-1959 (typ 4B) har två seriebokstäver (till vänster om numret) med samma vänstra namn.

Riksbankschefer som kan finnas som namnteckning

År

Riksbankschef

1901-1912

Bror Karl Johan Langenskiöld

1912-1929

Victor Moll

1929-1948

Ivar Rooth

1948-1951

Klas Böök

1951-1955

Mats Lemne

1955-1973

Per Åsbrink

Sedelsamling

En årtalssamling med sedlar kan utökas med några sedlar för att visa något om de bokstäver och siffror som beskrivits. När det gäller 5 och 10 kr så kan man lämpligen samla tre sedlar per årtal med seriebokstav A-Z, Aa-Zz och AA-ZZ (även AB-XY). Samtidigt kan man se till att dessa tre sedlar får olika sedelnummer med 5 och 6 siffror respektive första siffra 0 och 1 för de senare sexsiffriga sedelnumren. Om det finns första siffra 2-9 så bör även en av dessa finnas på en av de tre sedlarna i samlingen. Välj i detta fall den högsta kända siffran.

När det gäller 50 och 100 kr så kan årtalssamlingen lämpligen omfatta två sedlar med liten gemen (a-z) respektive stor versal/kapitäl (A-Z) kontrollbokstav efter numret.

Namnteckningar på sedlar uppdaterade

Nu har jag uppdaterat mina listor över namnteckningar på äldre sedlar.


Johan Arnold Mathias Cadovius

Edvard Langborg

Oscar Trysén

Ernst Nils Gustaf Petrus Springer

Wilhelm Oldenburg

Claës Erik Carlsson

Carl Otto Holmberg

Otto Bergh

Johan Eriksson

Victor Anshelm Betulander

Magnus Bernhard Ekenberg

Yngve Torsten Johan Ruus

Carl Gustaf Dahlgren

Nils Gustaf Hjalmar Jonsén

Arvid Linder

Viktor Rydin

Karl Gustaf Simonsson

Carl Emil Pernborg

Knut Sommar

Edvard Björnsson

Axel Amnér
     

1000 kr Stående Svea 1952-1973 har omarbetats radikalt. Flera namn var tidigare felaktigt tolkade. Nu har namnen utökats med förnamn, befattning på riksbanken, födelseår och länk till Wikipedia för de mest kända personerna. Nu finns tidigare finansministern "Per Edvin Sköld" med. Se vidare 1000 kr. Flera av namnen har varit ordförande eller vice ordförande i riksbanksfullmäktige. Jag efterlyser sedelnummer som börjar med 03 från 1952 eller 1957 (okända för mig).

Även 1965 års sedelserie har fått alla valörer uppdaterade med namn för höger namnteckning samt befattning på riksbanken, födelseår, Wikipedia. Se vidare 1965 års sedelserie. Klicka på respektive valör för att se namnen.

100 kr Sittande Svea har uppdaterats med namn från senare årtal (ca 1950-1963). Torgny Lindgren (känd sedelsamlare) finns med på 100 kr 1956 serie I+K och 1957 serie O+P samt höger namn för 100 kr typ 5 nt1 år 1959-1962. Även chefen för sedeltryckeriet Einar Lagrelius finns nu med. Se vidare 100 kr.


typ 5-nt1
(Per Åsbrink & Torgny Lindgren)

100 kr 1956 nt Einar Lagrelius

"Klagomål mot den nya tian" samt Chefen för sedeltryckeriet Einar Lagrelius berättar om den nya 10:an: sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=6094765 (klicka sedan på två olika ljudklipp)

1000 kr Sittande Svea finns nu med namnteckningar 1932-1950. Se vidare 1890\1000kr.htm. Namnen ändras efter 10 000 sedlar 1932, och 20 000 selar 1936 samt 100 000 sedlar 1938-1950.

Jag har fått fram namnen från Statskalendern hos projekt Runeberg runeberg.org/statskal. Alla årgångar finns inte med men klicka på de som finns och ange riksbanken i sökrutan. Du kan sedan bläddra till sidor före och efter tills du hittar intressanta namn som kan motsvara någon namnteckning. Det finns flera snarlika namn och vissa ovanliga namn kan innehas av olika personer (släktingar?)

Litteratur

Aleksandrs Platbãrzdis "Sveriges Sedlar I", sid. 39-42.

Torgny Lindgren: Riksbankens sedelhistoria, sid. 171-178 + sid. 207-209 tabell + ill. 97-105 (fina färgbilder av alla sedeltyper).

Sven Flodberg "Katalog över Sveriges sedlar 1858-1971", sid. 16-22.

Lennart Wallén "Sveriges Sedlar" sid. 118: Sittande Svea 1733-1963 som motiv på svenska sedlar.

Nordisk Numismatisk Union september 1959: Om anbringande av namnteckningarna på riksbankens sedlar, Torgny Lindgren.

Myntkontakt 2/1978 sid. 28: Vem har sett en blå tusenlapp? (1000 kr 1893 nr A,00000).

Myntkontakt 9/1980 sid. 203: 100 kr 1957 med omkastade 1:or nr C,139501.

SNT 4/5·91 sid. 94: Moder Svea från Nödmynt Publica Fide 1716 till 10000 kr 1958 (Erik Gamby).

SNT 8·2001 sid. 202: 5 kr Sittande Svea 1924-1927, 100 typiska sedelnummer, alltid med inledande 0:a eller 1:a.

SNT 7·2002 sid. 164: Problem med ovikta storsedlar 1938 (50-100-1000 kr), Riksbanken distribuerade färdigvikta sedlar! (IW).

SNT 4·2003 sid. 91: Förslag på 1000-kronorssedel från 1885 (Sittande Svea och Karl XII).

SNT 6·2004 sid. 136: Buntade och ovikta sedlar (IW).

SNT 8·2009 sid. 188: "LAXAR" - de skära tusenlapparna (MGL)


5 kr ] 10 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 1000 kr ] Numrering ] Stjärnsedlar ]


Åter till Start ]